Gumitörténelem

A Taurus Gumiipari Vállalat története (1882-2014)

2021. augusztus 08. hacsa.

Tudom, azt mondtam a blog nyári szünetet tart, de az Arcanum havi bejegyzéséről megfeledkeztem. A magyar gyártörténet hetedik, következő darabja a Taurusról szól! Remélem kellemes meglepetésként hat egy kis nyári olvasnivaló. Sőt a jövő héten is jön egy bejegyzés a Hihetetlen Történelem csapatától! - Jtom

A magyarországi gumiipar atyjáról nem tudunk szinte semmit. Azon kívül, hogy volt, Schottola Ernőnek hívták, és ő alapította a világhírre jutott Taurus Gumiipari Vállalat ősét. A magyarországi gumiipar nagyon rövid ideig volt magyar magánkézben. Régen és most túlnyomórészt külföldi cégek termelték, termelik itt a gumiárut, a kettő között pedig az állam tette ezt. A Taurus már nem létezik. Épületeit eltüntették, hűlt helyén semmi sincs.

f_met19820211044.jpg

1981. február 11. Speciális holland kamionnal szállítják az amerikai és holland megrendelésre készült Jet tömlőket a TAURUS Szegedi Gumigyárából. Egy szállítással kétszáz méter mennyiséget visznek el a mélytengeri árokásó, úgynevezett Jet tömlőkből, amelyből több mint ezer méternyi mennyiséget rendeltek. A felhasználók a tömlőket a tengeri olaj és gázvezetékek fektetéséhez használják majd. Az egyenként 26,5 méter hosszú tömlőket a mélységnek megfelelően összekapcsolják s a bevezetett nagynyomású vízzel "ássák" a vezeték árkát. MTI Fotó: Kozák Albert

taurus_1.jpg

Ezt az egyetlen fotót találtuk, amelynek aláírásában Schottola Ernő neve szerepel, de ebből sem tudjuk meg, hogy nézett ki ő. Azt sem tudjuk, mikor született, mikor halt meg. Csak azt mutathatjuk meg, amivel kereskedett. Például ezzel a szettel eső esetére, finom, úri leányoknak. (Színházi Élet, 1936/41.)

A szocialista Magyarország nagyhírű gyárairól és üzemeiről szóló sorozat mai bejegyzése is az Arcanum adatbázisa segítségével készült.

Mindenesetre hosszú életűnek kellett lennie Schottola úrnak, hiszen a fenti kép 61 évvel azután készült, hogy első üzletét megnyitotta, és az sem lehetséges, hogy ez a Schottola az ő fia lett volna, mert ifj. Schottola Ernőről véletlenül tudjuk, hogy fiatalon meghalt 1914-ben. (Pesti Hírlap, 1914. július 21.)

Schottola Ernő neve 1875-ben kerül elő először. Ekkor jegyezték be Rudolf testvérével közös cégüket Budapesten, mely "műtani" cikkeket árult. A két testvér nem sokáig működött együtt, mert 1877 januárjában Ernő már Neoschill Alajossal alapított céget (Központi Értesítő, 1877. február 17-én). Ők már ruggyanta áruval kereskedtek a lehető legjobb helyen, a Váci utca elején álló Mocsonyi-házban.

A gumi magyarítására találták ki a nyelvújítás korában a ruggyanta (rug-gyanta, rugalmas gyanta) szót, amelyet ezelőtt ötven-hatvan évvel még hébe-hóba használtak, de mára már teljesen feledésbe merült. Talán az adta neki a végső döfést, hogy a Ruggyantaárugyárat 1963-ban átkeresztelték Országos Gumiipari Vállalattá. 

taurus_2.jpg

Schottoláék első hirdetése (A Hon, 1877. február 4.)

Ekkor már fél évszázada megkezdődött a gumiáruk tömeges gyártása Angliában és az Egyesült Államokban, de Magyarországon ilyen termékeket még nem állítottak elő. Schottola és Neoschill import árukkal kereskedett. Magyarországon a dualizmus első évtizedeiben intenzív állami iparfejlesztési politika érvényesült. Fölöttébb jutányos áron vehettek az államtól építési területhez azok, akik ipari beruházásokra vállalkoztak. Ezt használta ki Schottola, aki bagóért jutott hatalmas területhez 1882-ben a főváros akkori határától fél órányi járásra a Kerepesi országút mellett. Sokszorosan nagyobbhoz, mint amekkorára akkor szüksége volt. Ennek köszönhető, hogy az ország első  és elsőszámú gumigyárának végig itt lehetett a központi telephelye, a Kerepesi út 17. alatt, a mai Aréna pláza mellett. Volt mibe belenőni.

Öt-hat kisebb barakkban és egy elhanyagolt téglaépületben, külföldről fillérekért beszerzett primitív, kimustrált gépekkel, szurkolóüstökkel, kazá­nokkal, kenőgépekkel és 40-50 emberrel kezdték meg a termelést 1882-ben. (Figyelő, 1983. november 10. Lobogó, 1975. október 23.)

taurus_3.jpg

A Magyar Ruggyantaárugyár látképe 1883-ben. (Hungaricana, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Budapest Gyűjtemény)

Állami támogatás nélkül a gyár nem bírta volna a versenyt az osztrák konkurenciával, az állami támogatás viszont az osztrák konkurenciát vonzotta be a gyárba. Így: Schottola "1884-ben állami kedvezményért kérelmet nyújtott be az illeté­kes minisztériumhoz. Ebben töb­bek között ezeket írta: 'a gumi és guttapercha gyárak azok, amelyek a legújabb ipar­ágak közül nagyon gyorsan fej­lődtek és abszolút fontossággal bírnak, amelyek nélkül modern technikai eszközökre gondolni sem lehetne ...' A 10 évre engedélyezett ked­vezmény, az állami támogatás azonban megpecsételte Schottola sorsát. Két osztrák gumiipari gyár erős nyomást gyakorolt a kis cégecskére, végül a bécsi Österreichisch—Amerikanische Gumifabrik A. G. megszerezte a Kerepesi úti gyártelepet. Az osztrák vállalatot természetesen nem a telep, hanem az állami támogatás vonzotta. A Magyar Ipar és Kereske­delmi Bank Rt. közreműködé­sével 1891 őszén megalakult osztrák tőkével a Schottola-cég jogutódja, a Magyar Ruggyanta-árugyár Rt (MRG, márkanévként Emergé - Hacsa), amely meg­honosította hazánkban a gumi­cikkek tömeggyártását." (Figyelő, 1983. november 10.)

Schottola az általa alapított gyárból kiszorulva elsősorban kereskedelmi tevékenységet folytatott. A Váci körúton (később Vilmos Császár útján, ma Bajcsy-Zsilinszky úton) nagy kereskedése és kis kötszergyára volt. Erdélyben fürdőtelepet vett, több dologgal foglalkozott, boldogult.

A gyár kezdetben elsősorban állami megrendeléseket teljesített. Azokat, amelyeket még Schottola járt ki. A MÁV részére termelt gumiárukat, ez tette lehetővé a nagyobb szabású fejlesztéseket, a talpon maradást az osztrák konkrenciával szemben. 1893-tól gyártottak kerékpárgumikat, 1895-től gumijátékokat és labdát. 1896-ban, a millenniumi kiállításon a kerékpárgumik és játékok mellett tömlőkkel és műszaki cikkekkel is megjelentek. 1901-től azbeszt-kaucsuk tömítő lemezeket dobtak piacra. A világháború előtti években bevezették azt a két márkanevet, amelyeknek kiemelkedő jelentőségük lett a későbbiekben. Az első a Pálma volt, amely ekkor annak az Amerikából jött találmánynak, a gumisaroknak a nevét adta, amelyet egy Amerikából hazatelepült debreceni cipész honosított meg. A Pálma gumisarok gyorsan népszerű lett az országon belül és kívül is. A második nagy jövőjű márkanév maga a Taurus volt, amelyet 1913-ban vezettek be, azután, hogy 1911-ben megindult a rögvest nagy sikert aratott Tauril autógumik gyártása. (Tények könyve - 1990, Lobogó, 1975. október 23., Figyelő, 1983. november 10.)

taurus_4.jpg

Magyar Hírlap, 1927. március 20.

Az első világháború kezdetére a gyár mintegy ezer főt foglalkoztató, szerteágazó külföldi ügyfélkörrel és érdekeltségekkel rendelkező nagyvállalat lett. Az első világháború alatt a kereslet természetesen megugrott, de ezt a gyár csak részben tudta kihasználni a nyersanyaghiány miatt. 

A huszas években megindult a saját fejlesztésű autógumik gyártása. A kordszövetbetétes Y-mintájú Cordatic és a drótperemű Cordatic világsikert aratott. Emergé abroncsokkal, tömítőgyűrűkkel, textilbevonatú (lastex) gumifonalakkal, gumirugókkal, Okma-talppal stb., stb. bővült a termékskála. A gyár felkeltette a Dunlop cég érdeklődését, amely idővel a Magyar Ruggyantaárugyár Rt. főrészvényese lett, és tágra nyitotta előtte a nyugati piacokat. (A levegővel töltött abroncs feltalálója, John Boyd Dunlop által alapított cég ekkor piacvezetőnek számított a nagyvilágban.) Az export rohamosan bővült. egymás után alakultak a Ruggyantagyár részvételével a vegyesvállalatok külföldön. A biztonságosabb, jobb rugózású légkamrás, tömör Tauril-elastic teherautó-abroncs lett a gyár egyik legkelendőbb exportterméke.  

A részvénytársaságnak a nagy gazdasági világválság nem sokat ártott. Ezt nemcsak a sok szabadalomnak, innovációnak köszönhette, hanem annak is, hogy a vállalatban érdekelt tekintélyes külföldi befektetők protekcionista védelmet harcoltak ki a számára. 1930-ban rendeletben írták elő, hogy a közhasználatú járművek csak hazai gyártású abroncsokat használhatnak - a külföldi tőkések örömére. 

1939-ben elkészült a gyár laboratóriumában az első műgumi, az Emergum. A világháború éveiben gyakorlatilag a német kormány irányította a műgumigyártást a Ruggyantagyárban. A Dunlop 1941-ben, amikor Magyarország hadat üzent Angliának, kivonta a tőkéjét a cégből. A gyár 1944 decemberi leállásáig hadi üzemként, a hadi igények szerint termelt. (Tények könyve - 1990, Figyelő, 1983. november 10., Magyar Hírlap, 1999. november 25.)

taurus_5.jpg

A Kerék, 1938/4-6.

A háború alatt a gyár katonai célpontként jelentős veszteségeket szenvedett el. A gyártási anyagok és az értékes berendezések jelentős részét idejében külső raktárakban helyezték el, és ezek megmenekültek. Mindazonáltal a németek és a szovjetek is vittek el berendezéseket. A normális termelés 1946-ban indult be, és ekkor elsősorban szovjet jóvátételre termelt a gyár. 

A külföldi részvénytöbbségű vállalatok nem estek bele az 1948-as nagy államosítási hullámba, de ezek jelentős része a hitel-, adó, ár-, bér- és illetékpolitika folytán annyira eladósodtak az állammal szemben, hogy a foglalási jogot érvényesítve, csődeljárás keretében állami kezelésbe lehetett venni őket. Ez történt a Magyar Ruggyantaárugyárral is. (Pető Iván - Szakács Sándor: A gazdasági intézményrendszer átalakítása 1948-49-ben, Medvetánc, 1983/4 - 1984/1.)

Az erőltetett iparosítás éveiben a gyár termelése erősen felfutott, mivel a nehézipar, különösen a bányászat hatalmas mennyiségű gumiárút igényelt. A kiigazítás éveiben, 1953 után a Ruggyantaárugyár is gyárthatott lakossági fogyasztásra szánt termékeket, játékokat, úszógumikat.

taurus_6.jpg

A háttérben a Keleti Páyaudvar vágányain túl a Taurus jellegzetes kockatéglás főépülete, előtérben katonák gyakorlatoznak az április 4-i felvonulásra 1975-ben. (Hungaricana, Fortepan)

Már a harmincas években is feltűnt a turisztikában a sátorozáshoz használt gumimatrac, de ekkor ebből még nagyon kevés volt. A háború után a sajtóban 1955-56-ig gumimatracról szó sem esett. 1958-ban kezdődött meg a gumimatracok gyártása. Kezdetben ezek meglehetősen gyatrák voltak, később azonban annyira megjavult a minőségük, hogy vezető exportcikk lett a magyar Pálma gumimatrac. "1958-ban mindössze pár ezer Palma gumimatracot készítettek primitív módon, szinte kizárólag kézierővel a Lenhossék utcai üzemben. Ma az Or­szágos Gumiipari Vállalat (OGV), amely négy futószalagon ez évben több mint 800 ezer darabot állít elő, e cikkben Európa legnagyobb termelő üzeme", mely harminc országba exportálja a matracokat. (Figyelő, 1966. október 19.

"A Lenhossék utcai üzem" az 1963-ig önálló Palma Gumigyár volt. A hatvanas évek nagy összevonási hullámában olvasztották be a Ruggyantagyárba a Műszaki Gumigyárral, a Gumiipari Kutatóintézettel és a Gumiabroncs és Műszaki Gumiáru-értékesítő Vállalattal együtt. Ennek az új komplexumnak Országos Gumiipari Vállalat lett a neve, amelyet tíz évig viselt. 1973-ban eresztelték át Taurus Gumiipari Vállalattá. 

taurus_8.jpg

Ekkoriban még többnyire tüdőből fújták fel a matracokat. (Ludas Matyi, 1969. szeptember 18.)

A hatvanas években egymás után épültek fel a vállalat vidéki gyárai Vácott, Szegeden, Nyíregyházán. 1969-ben adták át a Taurus Gépgyárat. A hetvenes évek végéig folytak a termelésbővítő beruházások. 

Ez volt a Taurus fénykora. Tízezer embert foglalkoztattak, több mint tízezer terméket gyártottak, jelentős részben nyugat-európai kooperációban, nyugati exportra. Az olajárrobbanás után fölfuttatott szénbányászat (eocén-program) rengeteg gumialkatrészt, futószalagot, hevedert, ékszíjat stb. igényelt. A teherautó-gyártás, a mezőgazdasági gépgyártás nemkülönben. A személygépkocsi állomány is, a tömegközlekedés is rohamosan bővült. Egyre többen campingeztek, egyre több felszereléssel.

A Taurusban dolgozni ekkor menő dolog volt. Jól fizettek, mindenféle juttatást, közösségi programot, nyaralási lehetőséget biztosítottak a dolgozóknak.

A Taurusból természetesen többszörös élüzem lett, és az exportérdekekre is tekintettel újra használatba vették a régi márkaneveket. A Taurus és a Palma mellett ekkor már a Cordaticot és az Emergét is. Az acélradiál gumiköpenyek hazai és szocialista piacán egyeduralkodó volt a Taurus.

A vállalat önálló exportjogot kapott, és a külföldi gumiabroncsok behozatalát, értékesítését is ellenőrizte.

1975-től az erős politikai háttérrel rendelkező Tatai Ilona igazgatta a vállalatot, aki 1988-ban még az állampárt legfelső vezetésében, a Politikai Bizottságban is helyet kapott. 

taurus_9.jpg

Munkásnők és gumitömlők a Taurusban. (Kapu, 2017/9.)

A valóság azonban a vállalat fénykorában sem volt olyan szép, mint a látszat. Pécsi Vera és Pető Iván 1983-ban megírta A magyar gumiipar történetét. Ekkor végiglátogatták az ágazat valamennyi nagyobb üzemét. "Pető elmondása szerint megdöbbentő volt szembesülni a valósággal. A gumigyártás egyik fő alapanyaga ugyanis a korom, ami az üzem területén mindenhol kiírthatatlanul ott volt, legyen az az étkező, folyosó, öltöző. Bár a fejlesztések miatt modern gépek is kerültek a gyárba, összhatásában a látvány a századfordulót idézte, mindenen állt az évtizedes lepucolhatatan olaj, por, korom. Pető egy Patyomkin-faluhoz hasonlította a gyárat, jellemzőnek tartva a korra, hogy még az idealizált munkásosztály kiemelt színhelye is így nézett ki." (https://index.hu/fortepan/2016/04/04/a_magyar_gumi/)

A nyolcvanas évek közepétől a vállalat helyzete egyre romlott. A nyersanyagok jelentősen megdrágultak. A túlnyomórészt import alapanyagokkal dolgozó cég számára a cserearányok drámai módon leromlottak. A "szocialista népgazdaság" és a KGST érdekeire hivatkozva megtartott, veszteséges termékek terhét a vállalat egyre nehezebben bírta el. A nyolcvanas évek második felében el is kezdődtek a leépítések. A gyártás korszerűsítésére a csőd felé tartó szocialista népgazdaságban nem volt tőke, ezért a termelés egyre gazdaságtalanabbá, versenyképtelenebbé vált.  

A nyolcvanas évek végén a vállalat elvesztette az egész KGST-piacot és nyugati piacainak jelentős részét is. Agyonnyomta a céget a világbanki hitel, amelyet a gumiabroncsgyártás fejlesztésére vettek fel, és az abroncsok nyugati értékesítéséből terveztek visszafizetni, azonban ezekre az abroncsokra már nem volt Nyugaton kereslet, legalábbis profitábilis áron.

Egymás után számolták fel az egyes részlegeket. Több ezer embert bocsátottak el. 

taurus_10.jpg

Az államszocialista sajtó végnapjaiban még azzal hitegették az olvasót, hogy a hitelből felépült abroncsgyár megváltást hoz a Taurusnak. (Ország-Világ, 1989. április 19.)

A Taurus a rendszerváltás után is rendületlenül hanyatlott tovább, épült le egy csődbiztos irányítása alatt, és várta a megváltó befektetőt, privatizátort. Ez 1996-ban, a hitelektől megszabadító adósságkonszolidáció után meg is érkezett. Egy tőkeerős világcég, a francia Michelin szerzett többségi tulajdont a Taurusban. A Michelin jószerént a haszonjármű-abroncsokra szűkítette a már amúgy is nagyon leszűkült termékskálát, de legalább annak a korszerűsítésébe befektetett, és új termékcsaláddal, a Top 2000-rel jelentkezett. (Magyar Hírlap, 1999. november 25.)

Miután a Michelint csak az abroncsgyártás érdekelte, a mást gyártó vidéki üzemeket nyomban el is adta. Ez utóbbiak ma is üzemelnek, a Taurus azonban nem egészen két évtizeddel a privatizáció után, 2014-ben megszűnt. A gépeket leszerelték, leselejtezték, vagy a Michelin más gyáraiban üzemeltették tovább. Szegeden, Makón, Nyíregyházán, Tatabányán ma is működnek az egykori Taurusnak a Michelin által eladott részlegei. Jelentős cégek, a Phoenix, a Continental, a Henkel, a Hübner működtették, működtetik őket. 

A gumiipar egyáltalán nem halt el Magyarországon. Ide jött zöldmezős beruházásokkal abroncsokat gyártani a Hankook, a Brigedstone, az Apollo.

Csak a Taurus tűnt el.

Az állam felvásárolta fél milliárd forintért a hatalmas Kerepesi úti telket a rajta lévő épületekkel, az épületeket lebontatta 3 milliárd forintért, és meghirdették, hogy azon a helyen egy nagy sportkomplexumot építenek 30 milliárd forintból, hogy ott rendezzék meg 2019-ban az Európai Maccabi Játékokat, noha voltak már a fővárosban bőven megfelelő létesítmények a "zsidó olimpia" valamennyi versenyszámának megrendezésére. A sportkomplexum terve el is felejtődött. A Kerepesi úti óriási és óriási értéket képviselő telek jelenleg üresen áll. 

taurus_11.jpg

A Taurus Gumiipari Vállalat hűlt helye a Google térképén

 

 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/api/trackback/id/tr1316633376

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Zorba the Geek 2021.08.08. 13:28:16

"Speciális holland kamionnal"
A világon semmi speciális nincs benne... Csináltak a lowboy trailer oldalára pár vasat, hogy ne dőljön le a tengeri gumikilgyó. LOL

MIG-31 2021.08.08. 16:07:30

@Zorba the Geek: A pótkocsija speciális. És valóban az. Másra nem nagyon lehet használni, tehát jogos a speciális elnevezés. És nem csak az oldalán van pár vas, hanem a hátulján is egy félcső, amin vissza vannak hajtva a csövek.
A kamion meg nyugatnémet gyártmányú, M.A.N. Holland a rendszáma lehet. Bár nemtudom kamionos szaknyelven az egész szerelvényt hívják-e kamionnak, vagy megáll-e ez az elnevezés a vontatóra is?
OFF: öreganyám a nápolyit nevezte speciálnak. De hogy miért? Máig se tudom.

MIG-31 2021.08.08. 16:23:06

Nagyon érdekes cikk volt! Azért egy képet megérdemelt volna a vezérigazgató elvtársnő is, megspórolva egy netes keresést. :)
Nagy összegben mernék fogadni, hogy a kamionos kép a következő hetekben fel fog tűnni járműves facebook csoportokban, már eddig is előkerült sok a napi érdekes rovatokból például, persze nincs ezzel semmi gond.

gigabursch 2021.08.08. 20:20:29

Kellemes meglepetés volt a cikk.
Kicsit dézsa vaú, mert pont a napokban került szóba ...

@MIG-31:
Amennyire én tudom ez így nem kamion hanem tréleres szállítmány.
Majd @|{udarauszkasz megmondja a tutit. Ő itten a kamionos...

Péter 2 2021.08.08. 20:34:36

Picivel szebb lett volna, ha az archív újságoknál nem felejted rajta a kék szövegkiemelést. Anélkül is észre lehet venni, miről van szó rajta, és mivel nem volt ott az eredetin, teljesen idegen folt.

-xy- 2021.08.08. 20:50:43

@MIG-31: Nápolyi ügyben tudok segíteni! :)
Voltak katonatársaim Győr-Sopronból, akik szintén speciálnak hívták a nápolyit.
Megkérdeztem tőlük, hogy miért...
- Mert az van ráírva!
És valóban! A Győri Keksz és Ostyagyár nápolyi szeleteinek csomagolásán volt egy aprócska felirat: "Special"
Azt ugyan ne tudom, hogy ez a nápolyihoz volt-e igazából köthető, vagy a csomagoló anyag gyártójához, de ott volt. :)

MIG-31 2021.08.08. 21:58:44

@-xy-: Igen :) Akkor ez lehet valami ottani specialitás. :) Bár országosan árulták a Győri Keksz és Ostyagyár termékeit. Micsoda finom illat volt a kekszgyár környékén, amíg működött, szinte harapni lehetett. :)
Na mondjuk szerintem amikor ez volt írva a zacskójára akkor én még nem tudtam olvasni :) de valószínűleg a mamánál ezen a néven futott amíg élt. Olyasmi lett mint a flex, meg a stilfűrész :)

@Tapasztalt Betonaszfalt: neked is köszönöm! Valószínű akkor a mamánál is régről ragadt meg ez az elnevezés. A koleszban egyik szobatársunk nagymamája is valami ilyen helyen dolgozott, lehet hogy pont a kekszgyárban, de volt hogy zacskószámra hozott selejtes Vaníliás karikát, Pilóta kekszet, annyi bajuk volt hogy töröttek voltak, két kakaós volt összeragasztva, vagy 2 fehér.

MIG-31 2021.08.08. 22:07:53

@gigabursch: adott szakterület emberei között van aki harapni tud a nem megfelelő kifejezések használata miatt, mint például mozdonyvezető és vonatvezető, ami ugye nem ugyanaz.
Azt például aránylag későn hallottam, hogy a nyergesvontatót traktornak hívják.

Hogy ne legyen teljesen OFF, a Taurusnak is biztos betett a rendszerváltás utáni hazai gazdasági és ipari termelési visszaesés, meg a KGST-beli, valamint a világcégek beáramlása a volt KGST országok piacaira.
Csak egy példa: mikor évi 13 ezer db Ikarust gyártottak, akkor arra kellett legalább 6 db külső gumi+belső, légrugók, az ablakokhoz kédergumik, egyéb gumialkatrészek. Mondjuk nemtudom ott volt-e olyan, hogy a megrendelő más gumikkal kérte. A Rábától volt hogy úgy rendeltek teherautót, hogy a megrendelő adta a gumikat, a jugókról konkrétan tudok ilyet, hogy Sava vagy Borovo gumikkal kérték. Meg a kínaiak is csináltak ilyet. Így olcsóbb volt nekik valamivel és a saját terméküknek is lett piaca.

2021.08.08. 22:09:14

(csak nálam?) a google térképen még mindig állnak az épületek:
https://www.google.hu/maps/@47.498686,19.0967492,313m/data=!3m1!1e3

2021.08.09. 09:01:34

épp ki is gyulladt este mellette, ami maradt

KissGecihuszár 2021.08.09. 10:15:33

sajnos a "békebeli" Taurus is egy elkeserítő példa volt a kádár rezsim totális impotenciájára, inkomeptenciájára, mely ugye abban merült ki, hogy a '75-től elkezdett, nyugati MAGÁNbankoktól felvett hiteleket, kölcsönöket ahelyett, hogy az akkor még devizát is termelő szoc. vállalatok korszerűsítésére, brutálisan energiapazarló termelésének takarékosabbá tételére, innovációra és marketingre fordították volna, nos ehelyett a kretén rezsim ezen hitelekből épített Újpalotát, Békásmegyert, Füredi utat, Újpest VKP-t, Avas I-II-t, Debin, Szegeden, Győrben panelrengetegeket, tartottan fenn az 1.- Ft-os BKV, MKV, stb vonaljegyeket, a 3.60.- as "kenyeret" és a 2.50-es tejet, illetve a totál veszteséges SZOT üdültetést, miegymás "társadalmi kedélyjavító" , ámde totálisan improduktív dolgot, minek súlyos végkifejlete a '82-es majdnem államcsőd, az akkor gyorsan tető alá hozott IMF csatlakozással akkor ezt elkerülve, viszont Hazánkat a '80 -as évek végére súlyosan eladósítva!

toncsi64 2021.08.09. 11:36:00

@KissGecihuszár: Igazad lehet/van, mégis kevésbé "zavart" az akkori hitelfelvétel mint a mai :( Ennek egyszerű oka pedig mindössze az, hogy abból jutott a szüleimnek és nekem is (az általad is felsoroltak miatt). A maiaknál nem ezt tapasztalom :(((

KissGecihuszár 2021.08.09. 12:01:12

@toncsi64: jó neked, mert az akkori nettó populista, demagóg indoklású hitelfelvételekből sem nekem, sem a szüleimnek nem jutott egy buznyák sem, tekintve hogy '71-ben Anyáméknak OTP öröklakást kellett venni "potom" 220 ezerért (igen, jól olvasod, akkor ennyiért, amikor az átlagbér 2222.- Ft volt Magyarországon, szóval lehet utánaszámolni úgy, hogy természetesen a beugrót cash-ben le kellett tenni az OTP-nél , én is azévben születtem , úgyhogy bőven láttam későbbi gyerekkoromban azt a nettó elmebajt, amit úgy hívtunk a késő kádárkor Magyar rögvalósága, de azt nem tagadom, hogy '84-ben már mi is kaphattunk kedvezményes SZOT beutalót pl. a Soproni SZOT Csepel, majd '87-ben a B.füredi a KPVDSZ üdülőbe, oszt jónapot. Mivel a faterom a '80-as években havi 6.500.- Ft körül keresett, ezért nekem a legmagasabb napi térítési díjjal járt az étkezés az általánosban, ami a hét 2 napján biztos csapnivalóan szar, ehetetlen, vagy hideg volt, szóval engem rohadtul zavart ez a nyilvánvaló aranytojást tojó tyúk eltékozlás, amit Hazámban a sok tökkelütött Marx Károly egyetemről a 2-es villamossal a fehér házba , a tervhivatalba, az MNB-be ,az Ipari minisztériumba, a Pénzügyminisztériumba ,illetve ezek háttér sóhivatalaiba kerülő kretén-barom leművelt. Az viszont jobban dühített, amikor ezek a bukott elvtik '90 után, mszmp könyveiket elégetve, újsütetű "urakká és úrhölgyekké vedlődve, lerabolták a Hazám teljes, akkor még értékes iparát!

Lxxxx 2021.08.09. 13:22:24

@MIG-31: Vontatónak vagy traktornak hallottam nevezni sofőröktől.
Speciál vagy spéci, speci: Győrött hívják így a nápolyit. Anno egy Speciál Lajos (a kesztnévben nem vagyok biztos) fejlesztett sokat a nápolyin és gyártották nagy tételben a győri Köszlinnél, innen az elterjedt elnevezés.

Péter108 2021.08.09. 15:05:38

@ProPrimo: Igen, "az állam rossz tulajdonos", mint tudjuk. Lehetett volna másképpen is, ha nem dilettáns bölcsészek és minden hájjal megkent hazaárulók vezették volna az országot.

KissGecihuszár 2021.08.09. 16:11:07

@Péter108: meg hA nincs itt 120 ezer szovjet katona, illetve '72-ben -dettó brezsnyevi parancsra- nem kell lefújni az UMG-t, ecetera, ecetera...

KissGecihuszár 2021.08.09. 18:56:50

@Péter108: sorry, UGM, tehát Új Gazdasági Mechanizmus...

Watchdog 2021.08.09. 19:47:34

... sikerre vihettük volna a szocializmust, mostanra tán már a kommunizmust is felépítettük volna, csak ugye a fent felsorolt okokból ez sajnos nem jöhetett össze... de nem baj, fel a fejjel, majd legközelebb, kínai mintára... :)))

¿Qué tapas hay? 2021.08.09. 21:34:45

Nem tudom, hogy ez időzített cikk volt-e, mindazonáltal kísérteties, hogy ugyanaznap jelent meg, mint amikor a Kerepesi úti gumigyár maradéka porrá égett. (Még ma délben is locsolták.)

Más: Magyarország nem üzent hadat a II. vh-ban Angliának (ez Egyesült Királyságnak sem), hanem ők üzentek hadat Magyarországnak 1941. dec. 6-án.

omron 2021.08.09. 21:43:40

@KissGecihuszár: Plusz még bekajáltatták velünk, hogy ők az elit, a legfaszább csávók a világon, a Munkásosztály Vezető Ereje. Kibaxott, kontraszelektált krampácsolók.

KissGecihuszár 2021.08.09. 23:14:04

@omron: BINGÓ! node, ha egy Nép ennyire tökkelütött szervilis jobbágylelkű birka, akkor ezt kapja!

MIG-31 2021.08.10. 00:04:02

@ProPrimo: Valóban, az igazat megvallva kicsit rövidebbnek éreztem a cikket, a vagongyároshoz képest főleg. Mondjuk úgy hogy én háromszor ilyen hosszút is végigolvastam volna. :)
Szinte hihetetlen hogy minden alatt jön olyan kommentelő, aki az témát az átlagnál jobban is meri, és tud hozzátenni valami érdekességet. :) :) :)

MIG-31 2021.08.10. 00:11:19

Szinte a összes magyar ipartörténetben ottvan a nyersanyaghiány, a drága import alapanyagok, cserearány romlás, korszerűtlen technológia. Oké hogy hazánk nyersanyagban szegény országok közé tartozik, de ott az ellenpélda, Japán és Dél-Korea. Egyik sem dúskál nyersanyagokban, mégis a Világ vezető ipari országai közé tartoznak. Még a nyersanyagigényes ágazatokban is, például hajógyártás.
Jó oktatás, kutatás, motiváció, és fejlett technológiák alkalmazása tömegesen.
A szocialista rendszerből (KGST-ből) a motiváció hiányzott, egyéni és vállalati szinten is. Ugye ha a vezető garnitúrát tartósan nem a rátermettsége alapján válogatják ki, az se vezet sok jóra.
Vagy ellenpéldának az oroszok, nyersanyagban gazdag ország, szinte mindenük van, mégis messze vannak az ipar élvonalától.

omron 2021.08.10. 20:48:20

@KissGecihuszár: Nem mindenki születik Dugovics Titusznak, hogy szembeszálljon a Vörös Hadsereg ideiglenesen Magyarországon állomásozó kontingensével, a rendőrökkel, a munkásőrökkel, az MN oszlató háromszögével, amit sorkatonaként gyakoroltunk. Lőni nem kellett, (elsőre) csak puskatussal püfölni a tüntetőket.

KissGecihuszár 2021.08.10. 23:07:58

@omron: te miről beszélsz? Úgy látom, az ÉRTŐ olvasás neked sem az erősséged, mert világosan leírtam, hogy ; (idézem) " Az viszont jobban dühített, amikor ezek a bukott elvtik '90 után, mszmp könyveiket elégetve, újsütetű "urakká és úrhölgyekké vedlődve, lerabolták a Hazám teljes, akkor még értékes iparát!" Milyen munkásörség, MN "oszlató háromszöge, illetve '91 után milyen szovjet hadsereg volt itt?

gigabursch 2021.08.11. 11:45:20

@MIG-31:
A személyi motivációt a kontramotiváció, meg a dilettantizmus borzalmasan öli*. Mind az oktatás, mind a kutatás, mind a fejlesztés és mind a termelés szintjén. Szóval az a két generációnyi időszak (1945-1995) még legalább két generációt igényel mire kifut a rendszerből.
Ez a kontraproduktív folyamat tett egy csomó embert alkoholistává, korrupttá, lelki topronggyá. Megölve képességeiket.

____________________
*(nem dolgozik, ugyanannyit keres vagy a tanulatlan, aztán mégis többet kap hó végén).

bioLarzen 2021.08.11. 12:11:32

@KissGecihuszár: Nem lehetne ezt esetleg privátban intézni? Szerintem senki nem kíváncsi itt a csörtétekre - pláne ilyen útszéli stílusban. Légyszi, kíméljétek már meg ettől az olvasókat.

KissGecihuszár 2021.08.11. 16:05:32

@bioLarzen: szerintem az én legutolsó kommentemben semmi "útszéli stíluselem" nem volt felfedezhető, de ha igen, lécci copy +pasteld már be a válaszodban, hogy szerinted mi , melyik szó, mondat volt az. Köszi szépen!

KissGecihuszár 2021.08.11. 16:07:00

@gigabursch: jelentem, én totál nyugodt vagyok, voltam, s leszek is, csupán felhívtam a figyelmét az ÉRTŐ olvasás fontosságára...

gigabursch 2021.08.11. 18:28:47

@KissGecihuszár:
:-)
Nos, én sem vagyok feltétlenül a jólneveltség mintapéldánya (khö-khmmm), ezért óvtalak mindkettőtöket egy lehetséges emberi hibától a fenti higgadt hozzászólásommal.

Igyatok meg egy fröccsöt, üljetek ki a verandára, aztán ágyeszbugyesz.

Végigolvasva mégegyszer a kommentfolyamot, kijött belőle egy elágazó, de ezért kár befeszülni.

toncsi64 2021.08.11. 20:14:04

@KissGecihuszár: Sajnálom, hogy így jártatok de azért talán nem kellett külön nektek fenntartott boltban drágábban vásárolnotok a kenyeret, tejet, stb + az általad említett vonaljegy is (remélhetőleg) ugyanannyiba került mint bárki másnak ;) Tehát a "társadalmi kedélyjavító intézkedések" nagy része számotokra is hozzáférhető volt csak esetleg nem érte el a kívánt hatást.
Az mondjuk valóban vicces volt mikor 90' után megszokásból "leelvtársoztam" a volt párttitkárt és kikérte magának :DDD

GöTi 2021.08.12. 11:02:41

Veszteségfeltárás a Turusban. Megméretik a vagonokban beérkező szu import korom tömegét. Kevés! Utánajárnak illedelmesen...
Odakint kalappol. Hol vész el?
Kiderült, hogy fedetlen vagonokban szállították. Bakker elfújta a szél.
Letakarták a vagonokat, és jelentős megtakarítást értek el. :)

GöTi 2021.08.12. 11:23:31

@GöTi: Taurusban, klappol - elszökött az a betű

bioLarzen 2021.08.12. 12:41:16

@KissGecihuszár: "lécci copy +pasteld már be a válaszodban, hogy szerinted mi , melyik szó, mondat volt az."

"Úgy látom, az ÉRTŐ olvasás neked sem az erősséged"

Sam. Joe · http://www.matchboxmemories.hu 2021.08.12. 15:31:17

@MIG-31: Dehogy speciális az a pótkocsi! Teljesen hétköznapi lowboy, csak fabrikáltak rá oldalra, meg hátra egy magasítást - meg talán hátulról levették a rámpákat, hogy könnyebb legyen megpakolni. Ha ezeket leszedik / visszarakják, akkor máris használható eredeti feladatára: járműveket szállítani. Eredeti állapotában valami ilyesmi: www.pinterest.de/pin/336855247104319991/

Nyergesvontató, traktor, vontató amit kérdezel.

MIG-31 2021.08.12. 15:43:23

@Sam. Joe: Szerintem megáll a pótkocsira a speciális elnevezés, fentebb kifejtettem miért. Valószínűleg nem ugyanazt értjük a fogalom alatt.
Például amit belinkeltél, az önmagában egy speciális félpótkocsi. Jármű, gépszállításra kialakított, köznapi nevén tréler.

KissGecihuszár 2021.08.12. 22:38:43

@bioLarzen: jó, tehát NINCS olyan szó, mondat az általam írt szövegben, ami "(SIC!) Szerintem senki nem kíváncsi itt a csörtétekre - pláne ilyen útszéli stílusban. Légyszi, kíméljétek már meg ettől az olvasókat." íródott. Köszönöm, részemről akkor eme diskurzust lezártam veled, ami csupán egy vihar volt egy kanál vízben.

Sentiero Acesso 2021.08.13. 09:01:01

@MIG-31: "A kamion meg nyugatnémet gyártmányú, M.A.N."
Köszi! Magunktól nem tudtuk volna mire vélni az éles és világos "em", "á" és "en" betűket az elején! Én egyenesen annak véltem, hogy férfi vezeti és hogy az egy Zil.

bioLarzen 2021.08.13. 11:11:28

@KissGecihuszár: Jó, tehát mindenképpen vitatkozni akarsz - sajnos művitákra most nincs se időm, se érkezésem. Amit írtam, fenntartom. Hogy mennyiben veszed figyelembe, már a te dolgod.

KissGecihuszár 2021.08.13. 11:37:12

@bioLarzen: köszi, de a hülyeségekre sosem voltam vevő, mert a te kommented onnantól egy komolytalan, lényegtelen hülyeség, hogy nem tudtál ide copy +pastelni semmi olyan, tőlem elhangzott mondatot, mely miatt nekem elnézést kellene bárkitől is kérnem, úgyhogy csóközön (ahogy az isteni Bajor Imi mondotta vót a Szomszédok című "teleregényben", ami szappanopera volt...

bioLarzen 2021.08.13. 18:42:08

@KissGecihuszár: Semmiféle törvényi kötelezettséged nincs, hogy mindenképpen megfelelj a felhasználónevednek. Ennyi elég is volt belőled, szerencsére van itt nekünk ez a remek Szűrés funkció.

gigabursch 2021.08.14. 10:21:38

@KissGecihuszár: @bioLarzen:

Kicsit emlékeztet a vitátok a Muppet-show két öregjére.

bioLarzen 2021.08.14. 11:20:48

@gigabursch: Annyiban feltétlenül, hogy a Muppet Show-nak is vége ;)

KissGecihuszár 2021.08.14. 14:24:42

@Club Sandwich: @gigabursch: tudjátok, nekem van egy "rendkívül rossz" szokásom, mégpedig az, hogy quasi számon kérem, ha valaki velem kapcs nagy malíciával állít valamit, azaz megkérem, hogy legyen kedves copy + pastelje be, amiről ő úgy hitte, aszgondolta, hogy. Aztán rendszerint kiderül, hogy nincs mit be copy + pastelni, merthát el sem hangzott tőlem az a "vállalhatatlanul goromba, sértő" szó vagy mondat. Ilyenkor van , aki elismeri, hogy tévedett, de vannak, akik még ezután is 1000-el nyomják a kretént. Sorry, de 50 évesen (sem) én már nem hagyom, hogy bárki igaztalanul megvádoljon, meghurcoljon olyan gondolatokért, melyeket ki sem mondtam, le sem írtam!

Club Sandwich 2021.08.14. 17:00:02

@bioLarzen: A legenda szerint az oregek azota is veszekszenek a kellekraktarban ;)

hátramozdító 2021.08.15. 16:59:28

Köszönjük szépen az újabb tragédiába torkolló sikertörténetet. Vajh' a jövőben mit fognak írni a Plusssssz tablettáról vagy a Fornettiről?

ZON 2021.08.23. 12:46:22

De ha a "taurus-tyres .com" címre rákeresünk, ott a bikás Taurus embléma, és az oldalon a magyar gyár története is ott van.
Csak a márkanevet vették meg a dicső múlt miatt ?

DeeMC 2021.09.21. 08:38:19

Azért a TAURUS név sem szűnt meg teljesen:
www.taurus.hu/
Tuzséron a koromátfejtő/forgalmazó megtartotta, hiába Michelin.

Rengeteg 2021.09.22. 09:26:40

A kislányos képnél a pecsét éve a mérvadó (1897). Schottola úr nem ért meg hosszú kort (1847-1897), a Fiumei úti sírkertben van eltemetve:
hu.billiongraves.international/grave/Ern%C5%91-Schottola/17544857
A halotti anyakönyve is fellelhető a neten; e szerint a csehországi Reichenauban született "gummi gyáros" utolsó lakcíme VI.ker Révay utca 16, és vesemedence gyulladásban hunyt el. Özvegye, Löwl Antónia 56 (!) évvel élte túl.
süti beállítások módosítása