Az újpesti királyság

Egyesült Izzó

2021. február 18. hacsa.

A villanykorszak hajnalán jött létre és tört föl a nemzetközi élvonalba a legjelentősebb magyarországi vállalkozások egyike, amely köré hatalmas nemzetközi hálózat épült, s amely vezető ereje volt a világot uraló izzólámpa-kartellnek. Az Újpest egész társadalmi és főleg sportéletét meghatározó vállalat első emberével, Aschner Lipóttal együtt kitüntetett célpontja volt a náciknak is és a kommunistáknak is.

izzo_1.jpg

A gyár az 1900-as években képeslapon. (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Budapest Gyűjtemény, Hungaricana)

Az Arcanum adatbázisára támaszkodva immár harmadik éve készülnek bejegyzések blogunkra. Az első sorozatban a szocialista Magyarország bűnügyeivel foglalkoztunk, tavaly egykori kedvelt televíziós sorozatainkat veséztük ki, mostantól pedig nagy hírű gyárainkkal és azok történetével fogunk megismerkedni. Mindjárt az első Az Izzó... - Jtom

 

A villamosenergia felhasználása a 19. század első felében kezdődött, és egyre több területre terjedt ki. Az iparág magyarországi úttörői közét tartozott Egger Béla, aki 1872-ben nyitotta meg pesti műhelyét, amely alig pár évvel azután, hogy Edison 1879-ben bemutatta az immár a gyakorlatban is használható izzólámpát, hozzá is kezdett a szénszálas izzó gyártásához megelőzve Angliát, Franciaországot és Svájcot. A telefontól a mikrofonon és a csengőn keresztül a távirdafelszerelési cikkekig mindenfélét gyártottak. Különböző fúziók és tőkeerős parterek bevonása után 1896-ban jött létre az Egyesült Villamossági Rt., és ekkor (más források szerint már négy évvel korábban) lépett a cég szolgálatába annak jövőjét meghatározó Aschner Lipót (1872-1952). A vállalat - bár hivatalos neve többször változott - Egyesült Izzó néven épült be a köztudatba, és a köznyelvben vagy így szólítják, vagy Tungsramnak, az 1909-ben bejegyzett márkanév alapján, amelyet Aschner talált ki a volfrám angol és német nevének (tungsten, wolfram) összevonásával.  

izzo_3.jpg

Az első Tungsram-hirdetések egyike. A villanykörte erősségét ekkor gyertyafényben adták meg. (Az 
Újság, 1910. június 1.)

Aschner Lipót a magyar gazdaságtörténet egyik legsikeresebb self-made manje. Ágrólszakadt vidéki szatócs fia volt, aki csupán négy polgárit végezhetett, aztán be kellett állnia kereskedősegédnek. Amikor felkerült Budapestre, beállt az Egger gyárba, ahol kishivatalnokként kezdte, de 1904-re már aligazgató lett belőle, majd lámpaértékesítési igazgató, aztán kereskedelmi igazgató, végül - 1921-ben - első vezérigazgató. Felettébb eszes volt és szorgalmas, tele kiváló ötletekkel és kivételes üzleti érzékkel. A családból hozott németen kívül megtanult angolul és oroszul.

Amint nagyfőnök lett, létrehozta az Egyesült Izzó nagy kutatólaboratóriumát, amelyben sok nemzetközi hírnévre jutott kutató számos nagy jelentőségű találmányt fejlesztett ki. Új, korszerű és fölöttébb hatékony munkamódszereket vezetett be. Nagy nemzetközi céggé építette ki a vállalatot, melynek leányvállalatai országon belül és kívül hatalmas hálózatot alkottak. Az Izzó érdekeltségei 19 országra terjedtek ki.

1924-ben a világ legnagyobb villamossági cégei, a Phillips, a General Electic, az Osram, a Compagnie des Lampes a Tungsrammal együtt létrehoztak egy olyan kartellt, amely a maga - gyorsan bővülő - területén uralta a világpiacot és igen szép profitot biztosított. Ennek a kartellnek 1931-ben Aschner lett az elnöke. 

A kartell vezetőinek 1934-es budapesti találkozóját Az Ojság című vicclap (1934. december 9.) így kommentálta:

izzo_7.jpg

 

A gyár 1901-ben költözött ki Újpestre, a külső Váci útra, és már ekkor is komoly kutatótevékenység folyt a vállalatnál. Folyamatosan fejlesztették ki az egyre jobb izzókat. Itt gyártották a korszak legkorszerűbb fémszálas izzólámpáit. Az Egyesült Izzó vette meg a nagy áttörést jelentő wolfrámszálas izzó kizárólagos gyártási és értékesítési jogát. Később is számos korszakalkotó találmány kötődött a céghez: a kriptonlámpa, a xerox, a lokátortechnika. Aschner fejleszttette ki a világszínvonalú rádiócsőgyártást is. 

Lassan kiépült a szinte teljes vertikum. Maguk gyártották a gépeiket, a termékeikhez az üveget, saját szénbányájukból biztosították az energiaszükségletüket.

izzo_2.jpg

Napút, 2016/5.

Aschner természetesen maga is dúsgazdag ember lett, és a cég részvényeinek jelentős részét birtokolta. A harmincas években ő volt a magyar gyáripar üdvöskéje, egyben fenegyereke, "aki gondolkodásban, kreativitásban és ötletekben messze megelőzte tárgyalópartnereit". (Napút, 2016/5.)

Aschner megítélése vegyes volt. Egyrészt rengeteg pénzt adományozott  a legkülönbözőbb tiszteletreméltó célokra. Bőkezűen támogatta Újpest kulturális és sportéletét. Szenvedélye volt a sport, jelentős részben az ő pénzéből működött az Újpesti Torna Egylet (UTE). A klub a húszas-harmincas években, az ő elnöksége alatt bajnokságok tömegét nyerte számos sportágban. Ekkor élte első virágkorát az Újpest labdarúgó csapata is, amely néhány évig a legjobb volt az országban, s amelynek a stadionját Aschner építtette. Ő azonban nem csak stadiont építtetett, hanem munkáslakásokat, uszodát, vállalati üdülőt, kultúrházat is. Támogatta a szakmunkás képzést és 300 ezer pengőt adományozott a Műegyetemnek atomfizikai tanszék felállítására. Egy újpesti polgár el sem tudta kerülni az Aschnernek köszönhető létesítményeket. A zsidó hitközségeknek, kulturális és segélyszervezeteknek is ő volt az egyik legnagyobb hazai támogatója. 

Másrészt igen keményen tárgyalt a vállalat ügyeiben, a munkavállalókkal is. A szakszervezetek, a szociáldemokraták szőrősszívű kizsákmányolóként tartották nyilván. Például ezt írta a Népszava 1924. november 20-án: "Az izzólámpakartel magyarországi exponense, az Egyesült Izzólámpagyár Részvénytársaság, illetve vezérigazgatója, Aschner Lipót különböző mesterkedésekkel és a kíméletlenségig menő konkurrencia minden eszközének fölhasználásával hozzájutott a Just Izzólámpa és Villamossági Rt részvénytöbbségéhez. Amikor az izzólámpakartel birtokába vette ezt a gyárat, első dolga volt a gyár üzemét beszüntetni, a munkásokat és hivatalnokokat elbocsátani és az izzólámpák árát 40%-kal megdrágítani.... Eddig is tapasztaltuk, hogy a vad konkurrencia, de különösen a büntetőjog és a szociális védelem hiánya hogyan bocsátja védtelen exisztenciákra a leggyűlölködőbb szenvedélyeket és a magánérdek furiáit. A mostani eset azonban mindezek között a legkirívóbb és legellenszenvesebb."

izzo_4.jpg

Az 1933-as bajnokcsapat büszke vezetői. (Színházi Élet, 1933/25.)

És akkor jöttek a zsidótörvények. 1939. január 26-án ezt a hírt hozták a lapok: "Elitélték az Egyesült Izzó vezérigazgatóját. Kultsár István, az értelmiségi ügyek kormánybiztosának feljelentésére az újpesti rendőrkapitányság most tárgyalta az Egyesült Izzó Lámpagyár rt. vezérigazgatójának, Aschner Lipótnak ügyét. A gyárat azért vonták felelősségre, mert egész sereg más vállalat eljárásához hasonlóan, hiányosan tett eleget a zsidótörvénnyel kapcsolatos bejelentési kötelezettségeknek. Az újpesti rendőrkapitányság büntetőbírája a bizonyítás lefolytatása után Aschner Lipótot ötezer pengő pénzbüntetésre ítélte, amely behajthatatlanság esetén ötvennapi elzárásra változtatható át." (Új Magyarság

Aschner zsidó munkaerőt bújtatott, hogy ne kelljen a zsidónak minősülők arányát a törvényben meghatározott szintre csökkenteni. Szemére vetették, hogy éhbérért alkalmaz értelmiségi munkaerőt. Valójában azért vett föl állástalan keresztény értelmiségieket, akiknek a - tényeg nagyon alacsony - fizetésükért érdemi munkát végezni nemigen kellett, hogy minél kevesebb zsidónak minősülő szakembert kelljen elküldeni.  1939. október 8-án a Magyarságban Fiala Ferenc, a Nyilaskeresztes Párt sajtófőnöke sürgette, hogy fosszák meg állampolgárságuktól a szabadkőműveseket, például Aschnert. Vajna Gábor, a Szálasi-kormány leendő belügyminisztere interpellált a parlamentben: "Van vállalat, ahol a honvédelem szempontjából szükséges gépeket csak hónapokkal később rendelik meg, más vállalat pedig ócskavasként visz külföldre gépalkatrészeket. Indítványozza, hogy az egyik ilyen gyár vezetőjét, Aschner Lipótot tartóztassák le azonnal." (Új Magyarság, 1940. június 13.) 

izzo_5.jpg

Az Egyesült Izzó lámpagyárának egyik terme 1935-ben. (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Budapest Gyűjtemény, Hungaricana)

1940. július 27-én a Marton Béla, leendő háborús bűnös által indított "ellennépszava", "a jobboldali dolgozó társadalom lapja", az Új magyar munkás arról ír, hogy az Egyesült Izzóból több mint ezer munkást elbocsátottak. "Az természetes, hogy munka- és esetleges nyersanyaghiány miatt a létszámot csökkenteni kell, ezt a munkásság is megérti. Abban azonban már nem akar és nem is tud megnyugodni a munkásság, hogy minden felmondás nélkül bocsássák el őket./.../ Aschner Lipót és Dávid /Lipót testvére, aki szintén a vállalat vezetői közé tartozott - hacsa/ dúsgazdag vállalata inkább elbírja az esetleges fizetéses szabadságra, vagy pedig a felmondási időre járó pénzbeli különbség megadását, mint azok a szegény munkások, akik esetleg nagy családjukkal együtt egyik napról a másikra tengetik nyomorúságos életüket."

A szélsőjobboldali lapok időről időre közölték a gazdag fővárosi zsidók névsorát vagyonukkal és jövedelmükkel együtt. Az Új Magyarság listáján (1941. január 12.) Aschner 215055 pengős évi jövedelemmel és 1 795 006 pengős vagyonnal szerepel. A vagyonát alighanem egy nagyságrenddel alábecsülték. Aschner 14 millió pengőért adta el 50%-os részesedését az Izzóban, amikor a zsidótörvények és -rendeletek következtében ezt meg kellett tennie. 1942 elején az UTE elnökségéről is le kellett mondania. 

A német megszállás után Aschnert nyomban letartóztatták. Először Oberlanzdorfban, egy ausztriai gyűjtőtáborban raboskodott Chorin Ferenccel, Goldberger Leóval és Buchinger Manóval együtt, onnan májusban Mauthausenbe vitték. Eközben itthon ilyesféle cikkek jelentek meg róla: "Aschner a zsidók legravaszabb fajtájából való, az olyanokból, akik észszerűen le tudják gyűrni a hiúságot, nem hajszolják a dekórumot és aránylag feltűnés nélkül zsebelték be a milliókat. Vagyonához viszonyítva, Aschner házbirtoka is jelentéktelennek látszik, ezzel szemben óriási mennyiségű értékpapírt mondhat magáénak. Ezzel járt a legjobban és ezen keresett fantasztikus összegeket. Állását mind mostanáig sziklaszilárdan biztosította az a körülmény, hogy az Egyesült Izzónál az amerikai részvénytulajdonosok korlátlan megbízottja volt. Azt majd csak a jövő fogja megmutatni, mekkora hatalommal rendelkezett ez az ember és a szálaknak ezrei hogyan futottak össze kezébe, miközben őmaga mindig arról szeretett csevegni, hogy csak a munkának él, a politika és hasonló badarságok távolállnak tőle. A közelmúltban megindult vizsgálat Aschner Lipót személye körül egészen megdöbbentő és hihetetlen adatokat tárt fel. Nincs messze az idő, amikor minderről az Uj Magyarság bővebben beszámolhat olvasóinak." (Új Magyarság, 1944. április 18.) Ezek a "megdöbbentő adatok" aztán sohasem tárultak fel.

izzo_6.jpg

Napút, 2016/5.

"Egy gyűjtötáborban meghalt a Tungsram vezérigazgatója" - ez a hír jelent meg a Délamerikai Magyarságban 1944. október 10-én. Aschner azonban ingyen zsebelte be a nekrológjába foglalt nagyívű méltatást, mert életben maradt. Az Izzót Aschner elhurcolása után vezető Bay Zoltán és Jankovich Dénes titkos tárgyalásokat kezdtek Kurt Becher SS-ezredessel, akinek az volt a feladata, hogy a magyarországi zsidó vagyon minél nagyobb részét megszerezze. Becher a vállalat svájci leányvállalata által kifizetett 100 ezer svájci frankért kihozatta Aschnert Mauthausenből, és átsegíttette Svájcba. (A pénz végül nem került német kézbe, a háború után Svájcban lefoglalták a csekket.) A háború után Magyarországon azt a hamis információt terjesztették el, hogy az amerikaiak fizettek Aschnerért a Gestapónak. (Napút, 2016/5.

Parragi György ezt írja mauthauseni naplójában: "Sohasem felejtem el az egyik legderekabban viselkedő magyar zsidónak, Aschner Lipótnak, az újpesti Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. vezérigazgatójának esetét, aki valóban hősiesen viselte sorsát és bár felül volt a hetvenen, visszautasította azt a lehetőséget. hogy ne menjen munkára a tábor szövőgyárába a többi társával együtt. Aschner, bár a blokkban maradhatott volna, egyetlen napot sem hagyott ki és lement a gyárba tizenkét órán át dolgozni, nehogy kivétel legyen a többi magyar között. Ezért az egész tábor egyik legtiszteltebb alakja volt." (Délamerikai Magyarság, 1946. január 31.)

 izzo_8.jpg

Az Egyesült Izzó gyárépülete 1938-ban. (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Budapest Gyűjtemény, Hungaricana)

A német megszállás alatt elrendelték a gyár teljes kitelepítését. Erre csak részben került sor. A vállalat akkori vezetői jelentős mennyiségű nyersanyagot és félkészterméket rejtettek el a németek elől Tárnokon. A szovjetek sokkal sikeresebben tevékenykedtek. Elszállítottak 700 vagonnyi gépet és alkatrészt. Elvitték a gépi berendezések 96%-át, az izzólámpakészlet 50%-át, a németek elől elrejtett készleteket Tárnokról az ottani raktárban őrzött gépeket együtt és teljesen leszerelték az ajkai kriptongyárat. (A vállalat kifosztásáról l. részletesen: A Tungsram Rt. története 1896-1996, Aschner Lipót Alapítvány, 2004., 67-69.o.)

1947_cr.jpg

1947. december 1. Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. (Tungsram gyár) központi épülete. MTI Fotó/Magyar Képszolgálat

Mindez a háborús veszteségekkel és a jóvátételi szállítások kötelezettségeivel együtt rendkívül megnehezítette a vállalat működését a háború utáni években. 1946 elején a vállalat kb. 30%-os kapacitással termelt. Ebben az évben úgy jelenik meg a magyar sajtóban Aschner, mint a demokrácia ellenségeinek egyike, aki jobban érzi magát Svájcban, mint "a demokratikus Magyarországon" (Szabad Nép, 1946. március 15.). A Dunántúli Népszava (1946. augusztus 24.) pedig a serdületlen gyermekeket éhbérért dolgoztató Aschnerről ír, aki más kizsákmányoló iparmágnásokkal együtt Amerikába készül áthajózni: "Úgy látszik, a magyarföld kissé forró eddigi üzelmeik folytatására." Az Igaz szó 1946. augusztus 31-én lehozta Andor Leon "leleplező" cikkét, mely szerint a nemzetközi fasizmus bankja, a Sofina szabadította ki Aschnert Auschwitzból /!/. Ezt a légkbőlkapott álhírt két évvel később egy szó változtatás nélkül újraközölte a Kisgazdapárt lapja, a Politika (1948. október 9.)

1947. április 9-én a Szabad Népben Gombó Pál "leplezte le" Aschnert, aki Svájcban lámpagyárat kíván létesíteni a magyar gyár konkurenciájaként, és az ehhez szükséges tőkét alulszámlázott kiszállításokkal csempészik ki hozzá itthoni cinkosai. 

izzo_10.jpg

Ludas Matyi, 1973. március 15.

Ekkor azonban megszületett a politikai döntés, miszerint Aschnert fel kell használni, mert a cég nemzetközi hálózata nélküle nem működtethető és nem fogadtatható el a világpiacon. Ez a döntés feszültséget generált a két "munkáspárt" között, mert a háború előtti munkavállalói sérelmeket nem feledő szociáldemokraták nem olyan pragmatikusan közelítették meg az Aschner-kérdést, mint a kommunisták.

Aschner 1947 júniusában hazatért és ha nem is fővezérként, de alelnök-vezérigazgatóként bekapcsolódott a vállalat irányításába. Ezzel egy időben megindultak az államosítást előkészítő vádaskodások az Egyesült Izzó vezetői ellen. Aschner hazatérése után egy hónappal az ügyvezető igazgató, Fischmann Leó kiutazott Svájcba, és nem tért haza. A sajtó beállításában Aschner bizalmi embere megszökött a felelősségre vonás elől, hatalmas értékeket síbolt ki, feltehetőleg Aschner segédletével. (L. pl. Szabadság, 1947. október 16.)

Decemberben őrizetbe vették Jankovich Dénes kereskedelmi vezérigazgatót, akinek vezető szerep volt Aschner megmentésében és abban, hogy 1944-ben nem telepítették ki a gyárat. Egyúttal "megindult az eljárás Aschner Lipót, az Egyesült Izzó elnöke szerepének tisztázására is". (Szabad Magyarország, 1947. december 19.) Jankovichot két éven át tartották börtönben vádemelés nélkül. Szabadon bocsátása után kiszökött az országból, átvette a külföldi Tungsram fiókok irányítását, és a magyar elvtársaknak az ötvenes években vele kellett tárgyalniuk.

Aschnert szabadon hagyták, mert nem nélkülözhették. Az Egyesült Izzó bányáját, egyes vállalatait, a vele szoros kapcsolatban álló és részvényei jelentős részét birtokló Pesti Magyar Kereskedelmi Bankot már az 1948 márciusi nagy és általános államosítási akció előtt állami tulajdonba vették. 1948 márciusában magára az Egyesült Izzóra is sor került, de ekkor kiderült, hogy ezt a céget nem lehet államosítani! Azért nem, mert a külföldi hálózatát, részvényeit abban a pillanatban elkobozzák jóvátétel és kifizetetlen állami adósságok fejében, amint az a magyar állam tulajdonának minősül. Ezzel ráadásul az Izzóban jóvátétel fejében tulajdonrészesedést szerzett Szovjetunió is károsulna és tetemes kártérítésre tartana igényt. Az államosítást tehát vissza kellett csinálni. Az Egyesült Izzót soha nem államosították, de az egész államosítási folyamat révén a részvényeit jelentős részét birtokló cégek állami tulajdonba kerültek, ezáltal az állam részvénytöbbséggel bírt, és ugyanúgy irányíthatta a vállalatot, mintha államosították volna. 1950-ben az önálló exportjogától is megfosztották az Izzót, tehát éppúgy ki volt szolgáltatva az illetékes export-import vállalatoknak, mint a többi cég. 

1952.jpg

1952. március 6. Írják a teljesítménytáblát az Egyesült Izzó egyik üzemében. Teljesítik a dolgozók Rákosi Mátyás 60. születésnapjára felajánlott munkanormáikat. MTI Fotó/Magyar Fotó: Mező Sándor

hruscsov.jpg

1964. április 1. Egyenruhás iparőrök tisztelegnek az Egyesült Izzó gyárának bejáratánál, mikor megérkeznek a szovjet szovjet párt- és kormányküldöttség autói. Nyikita Szergejevics Hruscsov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának (SZKP KB) első titkára, a szovjet párt- és kormányküldöttség vezetője és a küldöttség a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a forradalmi munkás-paraszt kormány meghívására látogatott Budapestre. MTI Fotó: Pálfai Gábor

izzo_11.jpg

Az Egyesült Izzó központi igazgatási épülete 1970-ben, Váci út 77. (Fortepan, Hungaricana)

1948 végén már legalább a Magyar Radikális Párt lapjában, a Haladásban (1948. november 25.) méltatni lehetett Aschnert: "A felszabadulás után Aschner hazajött és hetvenéves fejjel munkára jelentkezett. Nem kellett. Azután illetékes tényezők rájöttek arra, hogy Aschner dolgozni és használni tud. Azóta dolgozik és használ. Igaz: Aschner valóban igen kiváló, világszerte ismert és elismert szakember. Politikailag persze bűntelen. Még csak kormányfőtanácsos sem volt. Abszolút szakember. És abszolút hasznos. Ezt az Izzó munkássága és az iparügyi minisztérium egyaránt igazolhatják. A kereskedelmi minisztérium is tudhat némi jót mondani az export terén elért eredményeiről. Szakember." 

Aschnerről az 1949-ben intézményesített pártállam sajtójában két évtizeden át érdemi említés nem történik. Az 1952 januárjában bekövetkezett haláláról sem adnak hírt. 1971-ben törik meg a csend. Ekkor Nyerges Ágnes ír két részes cikket a Magyarországban (1971. március 21., március 28.) az életéről és ez év végén az Egyesült Izzó fennállásának 75. évfordulója alkalmából méltatja Tóth Imre az egykori vezért a Budapestben (1971/12.) 

1989-ben a régi nagy partner és vetélytárs, a General Electric megvásárolja a vállalat többségi tulajdonrészét, és megszerzi a vezetési jogot. 2018-ban a GE eladja magyarországi elnöke cégének az európai, közel-keleti és afrikai fényforrás üzletágát az autólámpa üzletággal együtt, és ezek Tungsram Csoport néven működnek azóta.  (Magyar Nemzet, 2018. február 15.) Öt magyarországi gyár tartozik a csoporthoz. A GE által Magyarországon foglalkoztatott kb. tízezer munkavállalónak csaknem a fele került át a Tungsram Csoporthoz.

izzo_9.jpg

A visszatérő Tungsram hirdetése. "Büszkék vagyunk és megtisztelve érezzük magunkat, hogy újraindíthatjuk a Tungsram történetét..." (Hajdú-Bihari Napló, 2018. április 5.)

 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/api/trackback/id/tr2416407056

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Fotósképző · fotoskepzo.hu 2021.02.18. 00:30:57

Első

pillanatban gondoltam, hogy ez egy érdekes cikk lesz.

Head Honcho 2021.02.18. 07:19:56

Tiszteletre méltó életút.

Mostly Harmless 2021.02.18. 08:54:03

gyorsan megnéztem, VAN egy Aschner Lipót tér Újpesten.
azt hiszem, ez a minimum.

gigabursch 2021.02.18. 11:47:36

Elképesztő történet.
A legfurcsább mégis az, hogy kik tették a legaljasabb módon jégre Aschnert.
A saját hitsorsosai.

miért 2021.02.18. 12:23:49

@gigabursch: ahogy Magyarországot pedig ezek szerint a maga "hitsorsosai". Szóval baromság!

ZON 2021.02.18. 15:29:23

@miért: te új vagy itt ? Ez az oldal vonzza a rasszista, antiszemita, nácikat mosdató megmondóembereket.

"Aschner, bár a blokkban maradhatott volna, egyetlen napot sem hagyott ki és lement a gyárba tizenkét órán át dolgozni, nehogy kivétel legyen a többi magyar között. Ezért az egész tábor egyik legtiszteltebb alakja volt." - hát, erre tényleg nehéz volna frappánsan zsidózni. Na, akkor köpködjük a többit, majd hull abból rá is.
Szánalmas.

midnight coder 2021.02.18. 17:41:44

Fantasztikus dolgokat érhettünk volna el, ha anno kimarad az életünkbõl a kor két legkárosabb ideológiája: a nácizmus és a kommunizmus. Más kérdés, hogy a félvezetõipar elõretörésével az elektroncsöveknek és az izzólámpáknak elõbb-utóbb így is bealkonyul, de addig azért pár elég szuper dolgot csinálhattak volna.

apro_marosan_petergabor 2021.02.18. 22:58:44

A GE egy osztrák bankon keresztül vette meg a Tungsramot, bagóért(a bank 100%-ot keresett rajta). Ez volt az elkótyavetyélős, mutyizós reformkommunista privatizáció egyik "szép" - indító - példája. A rádiócső gyártás ma is jó üzlet, bár nem nagy volumenű (hifi), de ezt a Tungsram már nem műveli. Lipót bácsit azért annyira nem kell magasztalni, rendesen szívta az alkalmazottak vérét.
Valóban a kommunizmus komoly károkat okozott nekünk - nácizmusból csak 1 évet kaptunk, de a kommunizmusból több, mint 45-öt, kemény utórezgésekkel

bioLarzen 2021.02.19. 00:26:39

@midnight coder: Lett volna helyettük más. Az ideológiai tér nem tűri a vákuumot.

gigabursch 2021.02.19. 05:38:36

@apro_marosan_petergabor:
A kommunistáknál aljasabb a világon nem volt - ez nem kérdés.
Az is csak rájuk volt jellemző, hogy amint valaki a táborok bármelyikéből hazatért (koncentrációs, hadifogoly, gulág), hálából vagyontalanítják, gátlástalanul megdolgozzák és ha nem felel meg a pártnak, hangosan vagy csendesen jégre teszik.
S ezen kommunista vezetők nagy hányada azért nem került koncentrációs táborba mert vagy már Moszkvában képezték az NKVD "ember"-ei, vagy mert idehaza kápó volt, aki még hétfőn az Andrássy úton nyilas volt, szerdára meg már ÁVO-s lett.

@miért:
Azért - ha már ilyen találó a nicked -, tehát azért mert a hazai politikai és politikusbűnöző hatalom, elenyésző hányadtól eltekintve zsidó volt. S ezzel a ténnyel és az ebből fakadó következményekkel a mai napig a hazai zsidóság még mindig nem számolt el - elsősorban önmagának.
Pedig pont ezzel a tisztázással tudná megoldani azt, hogy azok, akik lehetnek bármekkora tőkések, tudósok, kiváló sportolók vagy szimpla hétköznapi emberek ne kerüljenek az átlagtól kevésbé műveltek számára egy kalap alá és nekem ne kelljen naponta hallgatnom a teljesen fölösleges nácifasisztatrappistabesenyőpista álszent és eredménytelen szövegelést.
Gyilkosok közt cinkos aki hallgat. - Ez a tisztázási igény és elvárás a társadalom részéről meglehetősen erős, de ebből folyamatosan megy a kifarolás. Színt kell vallani és rendezni a múltat. Nem elfüstölhető kérdés. Akkor is, ha mind az egyénnek, mind a társadalomnak ez nehéz kérdés.

@ZON:
Nem túl korrekt megközelítés - nyomokban még igazságot sem tartalmaz.

gigabursch 2021.02.19. 05:40:45

@bioLarzen:
Ez találó. Megjegyzem magamnak.
Végiggondolva az emberiség történelmét - teljes mértében igaz.

Aureliano Buendía 2021.02.19. 13:04:30

@ZON: nem kell ahhoz rasszista, antiszemita, nácikat mosdató megmondóembernek lenni, hogy lássuk a zsidóság felülreprezentáltságát úgy a „dicsőséges 133 nap”, úgy az 1945 utáni MKP (DP) vezetőségében. Singer Ernő, Lőwy Hermann, Rosenfeld Mátyás, Lederer József neve talán mond neked valamit. És, ha úgy vesszük, ők alaposan kibabráltak Aschner Lipóttal ugyebár. De te ez relativizálni akarod, mert ugyebár a nácikok, nyilasok is ugyanezt csinálták, csak ugyebár előbb, és így az utóbbi már nem is számít, ugye? Az utóbbiak felett mindig nagylelkűen szemet hunysz.
Minden alkalommal fontosnak tartod kiemelni, hogy a nácik, nyilasok(és persze tévesen: fasiszták) magyarok és németek voltak, és mennyire csúnyán viselkedtek, de azt szemérmesen nem említed fel, hogy a kommunisták döntő többsége zsidó származású volt, és ők miket tettek a Tanácsköztársaság idejében, majd '45-től. Erről miért nem írsz soha?

Valaki írta fentebb, hogy igen, a magyarországi zsidóság szembenézése ezekkel a dolgokkal nagyon elmaradt.

lomposfarkas 2021.02.19. 13:45:13

"1924-ben a világ legnagyobb villamossági cégei, a Phillips, a General Electic, az Osram, a Compagnie des Lampes a Tungsrammal együtt létrehoztak egy olyan kartellt"
Phoebus kartell, manapság villanykörte összeesküvésként jobban ismert.

ZON 2021.02.19. 19:54:11

@Aureliano Buendía: minden nemzetnek megvan a híg része. Zsidónak, szittyának, árjának.
De a náci Németország csatlósaként nekimenni az orosz medvének, (egyidejűleg jogfosztani, kifosztani, deportálni,megsemmisíteni olyan kiváló embereket, mint Ascher, Radnóti, vagy urambocsá Rejtő), majd sírni, hogy Hitler erődjeként az oroszok kicsit átformálták a várost, majd - ha már itt kellett lenniük - a nyakunkba pakolták a kísérleti kommunizmusukat - hát ez, több, mint farizeus duma. A nácik gyerekeket és nőket semmisítettek meg iparszerűen, és van aki ezt még mindig elfogadja, vagy a saját hibájukként rója fel.

"Talán csak undor. Jól van így is.
Megnyugszom. Ámen. Úgy legyen.
Inkább egyenek meg a férgek
Minthogy a férget megegyem" Karinthy F. (zsidó)

gigabursch 2021.02.19. 20:33:59

@ZON:
Akkor most helyettesítsd be!
náci => kommunista
Németo => Szu
Más nemzetek => saját állampolgárai

Aureliano Buendía 2021.02.19. 20:57:34

@ZON: még, ha nem is szoktam hozzászólni, hosszú évek óta olvasom a RLT-t nagy élvezettel, és kb. az össze kommentet, mert rengeteg olyan plusz infó van bennük, hogy a hajam lerakom. Így azért kb. látom, ki melyik oldalon áll. Nálad is egyértelmű, és meglepődöm, hogy most azt írod, minden népnek megvan a híg része, a korábbi hozzászólásaidban mindig az jön le, hogy magyar, német=náci. Esetleg fasiszta, ha cizellálni akarod. Zsidó=áldozat. Elvitték, deportálták, kifosztották, megsemmisítették, és szorgalmasan szoktad mosdatni őket, merthát a nácikok kezdték, így az ő bűnük a bűn.
Hozzáteszem, azt feltételezem rólad, hogy tudod, hogy mi a nácizmus, fasizmus lényege, miről szól az ideológia, így azt is tudod, hogy leszámítva a nyilasokat, Mo-on soha nem volt nácizmus, fasizmus. Mégis következetesen használod ezt a billogot. És itt pont olyanná válsz, mint akiket szidsz, egy egész népcsoportot bélyegzel meg.
Nem értem ezt a szenvedélyt, tippem lenne rá. De vedd figyelembe, hogy eltelt 70 év azóta. Meg még egy kicsi.
És most is relativizálni akarod a kommunizmus rémtetteit, mert egyből azokra mutogatsz, akik elvitték Aschert, Radnótit, Rejtőt. Holott ugyebár és Singerről, Lőwyről, Rosenfeldről és Ledererről írtam. De te egyből bedobod, hogy bezzeg ŐK kit vittek el. Szerinted ez elfedi amazok bűneit? Vagy ez valami terelés akar lenni? Elég rossz az érveléstechnikád akkor.

Azt meg, hogy Mo. miért lépett be a II. Vh-ba Németország mellett, illetve mi vezetett a Zsidótörvényekhez, nem hiszem, hogy le lehetne egyszerűsíteni arra, mert Mo. náci volt és kész.

És még egy utolsó gondolat: a német és magyar nácik jogfoszottak, elhurcoltak, etc. kiváló embereket; majd a kommunista magyar zsidók és kommunista magyarok pont ugyanezt csinálták. Jogfoszottak, elhurcoltak, etc. kiváló embereket. Csak, hogy ne hagyd ki a történet ezen vonalát sem.

Leooo 2021.02.19. 23:00:53

@Aureliano Buendía: "Azt meg, hogy Mo. miért lépett be a II. Vh-ba Németország mellett, illetve mi vezetett a Zsidótörvényekhez, nem hiszem, hogy le lehetne egyszerűsíteni arra, mert Mo. náci volt és kész."
Nem is...Ehhez kellett a fehér pacis lovastengerész és a "hősi" különítményesek országlása 1920-tól! A franciák speciel rohadtul rühellték ezeket, csak hát a nagyhatalmi játszmák már csak ilyenek.
A náci nem attól náci, hogy németül beszél és a bajszos elvetélt festőtanonc tizedest "heil"-ezi. Inkább attól ahogyan él, ahogy beszél, ahogy törvényeket indukál és vindikál magának, ahogy cselekszik, ahogy a világban létezik... Márai nagyon pontosan bemutatta ezt a fajta un. 'jobboldaliságot' nem is kell ehhez semmilyen szemellenzős kaserolás részetekről...

pitcairn2 2021.02.19. 23:11:49

@Leooo:

Majd az angolok által hatalomba segített, Rothschildok által támogatott "fehér pacis lovastengerész" nyugalomba vonult Chorin Ferenc, azaz a Weiss-Kornfeld-Chorin-Mauthner dinasztia, és John Flournoy Montgomery Budapestre akkreditált amerikai nagykövet támogatásával:)

pitcairn2 2021.02.19. 23:15:00

@hacsa

egyébként köszönöm a remek posztot, most már legalább tudom, hogy ki volt a második ember a Chorin Ferenc által vezetett Gyáriparosok Országos Szövetségében:)

lomposfarkas 2021.02.20. 00:56:55

A blogban említett Bay Zoltán könyvében írta, hogy zabrálták el a muszkák a gyárat. Nyilván már a leszerelés során tönkrement a berendezések egy része, amiket aztán valahol lerugdostak a vagonokról...

…megindult a leszerelés s már az első napokban kiderült, hogy az oroszoknak erről is más fogalmaik voltak, mint nekünk. A magyar munkások és mérnökök az érzékenyebb alkatrészeket leszedték a gépekről, s külön csomagolták. Az oroszok ezt túl lassúnak találták. A gépek köré nagy faládákat építettek s ha a gép nem volt túlságosan nehéz, megfogta tíz-húsz ember, és elcipelte a vagonokhoz. A nehéz gépekre köteleket kötöttek és vontatták, hol emberek, hol 118 teherautó. Ha az ajtó nem volt elég széles, kitörték a falakat. A lépcsők vaskorlátai fokozatosan eltűntek, vagy leszedték őket, vagy leszakadtak a vontatások közben. Nagy kérdés volt a ládákhoz szükséges faanyag előteremtése. Eleinte erre a célra a gyár területén levő deszkakerítéseket szedték szét. Hamar kiderült, hogy ez nem lesz elegendő, s akkor egy újpesti deszkagyár raktárát foglalták le (valószínűleg szintén „jóvátételi” alapon). Mikor ez is elfogyott, akkor kijelentették, hogy fölösleges a gépeket csomagolni, egyszerűen berakták fedett vagonokba. Lévai igazgató sokat vitatkozott velük, a mérnök gondosságával sehogy sem volt összeegyeztethető ez az elsietett munka. Azonkívül a felelősség is rajtunk volt a gépekért, annak ellenére, hogy nem volt intézkedési jogunk. Ez is hozzátartozik az orosz rendszerhez. Nem tudtuk, féljünk, bosszankodjunk, vagy nevessünk, amikor végül is fedett vagon sem volt elegendő, és a gépek csomagolás nélkül kerültek be a nyitott vagonokba, így indultak el a több ezer kilométeres útra. Végül még hajmeresztőbb dolgot is hallottunk. Sok szemtanú állította később, hogy a Máramaros-sziget felé menő legfontosabb magyar-orosz vasúti vonal mentén többfelé lehetett Tungsram gépeket látni lerakva a sínek mellé. Nyilván a vagonokra volt szükség valamilyen más célra.

mek.oszk.hu/15800/15845/

Eastbay1 2021.02.20. 01:00:26

@Aureliano Buendía:
"... de azt szemérmesen nem említed fel, hogy a kommunisták döntő többsége zsidó származású volt..."
Forrás nélkül csak egy frusztrált fröcsögés/csúsztatás/hazugság.
De nézzük csak: Wikipedia szerint (hu.m.wikipedia.org/wiki/A_zsid%C3%B3s%C3%A1g_Magyarorsz%C3%A1gon#hely:Kecsk%C3%A9s) valamivel több mint 250 ezer magyarországi zsidó élte túl a háborút. '56 után 200 ezren vándoroltak ki, jelentős részük zsidó származású volt.
E szerint a forrás szerint (dfk-online.sze.hu › HellPDF)
viszont 1957-ben 395 ezer MSZMP tag volt. 1985-ben meg közel 900 ezer.
Nyilván többségében zsidó...

gigabursch 2021.02.20. 09:03:43

@Eastbay1:
1) fejitől bűzlik a hal
2) klasszikus terelési iskolapélda az MSZMP tagsági számának változása. Nem releváns abban a kérdésben, hogy az Andrássy út 60-ba a zászlóváltás után kik és és honnan jöttek.

De hogy konkrétumot is mondják, talán 30 év már nem napi aktuális hazai politika (ellenkező esetben JTom törli én meg tudomásul veszem) és itt elsősorban a történelmi kérdést kell elővenni:
Körmös Bauer zsidó pribék fiacskája még a csapata által gátlástalanul körbehazudozott és elítélt Rajk László fiacskája egy pártban tudtak lenni és lopni meg hazudni. Roppant tanulságos, hogy - Hofit idézve - hozzájuk képest a meztelen csiga gerinces állat.
Namost ennek a Körmös Bauernek a fiacskája abból a korszakból előkotort (nyilván nulla valóságtartalmú) iratokat, hogy az ő szarházi apukája nem is csinált ilyet. Nem tudom kit néz hülyének, de velem ne tegye.
Amíg a kis Bauer a tőle elvárható módon nem kér bocsánatot az apja nevében minden áldozatról és utána nem határolódik el nyilvánosan és örökre mindarról, ami az a pribék tett nemzetiségtől függetlenül magyar emberekkel, addig - az egyenlő mércét elvárja - egy másodpercig sem érdekel semmilyen internáci kárálás. Főleg annak tükrében, hogy azzal a patkánnyal szemben az én felmenőimnek nincs semmilyen sara.

Ezért van szükség és elvárás arra, hogy a hazai (jelentős részben többszörösen áldozat) zsidóságban is felébredjen az igény a saját szerepük és múltjuk korrekt tisztázására, bocsánatkérését ÉS a rohadékoktól való maximális elkülönülésre.

Amíg kéz kezet mos onnan, addig egyenbűnösök innen.

gigabursch 2021.02.20. 09:06:47

@pitcairn2:
Ráadásul annyira bűnös volt, hogy a végén Nürnbergen elég jelentős szerepű zsidók igazolták, hogy a per vádjai nem igazak.

Namost akkor ki hazudik/dott?
Ők akkor vagy a mostaniak most.
Színt kéne vallani. Ez az elvárás.

gigabursch 2021.02.20. 10:11:37

@gigabursch:
Kénytelen vagyok pontosítani, mert a telón sok átjavítás, ill. elgépelés maradt.

@Eastbay1:
1) fejitől bűzlik a hal
2) klasszikus terelési iskolapélda az MSZMP tagsági számának változása. Nem releváns abban a kérdésben, hogy az Andrássy út 60-ba a zászlóváltás után kik és és honnan jöttek?!

De hogy konkrétumot is mondják, talán 30 év már nem napi aktuális hazai politika (ellenkező esetben @JTom törli én meg tudomásul veszem) és itt elsősorban a történelmi kérdést kell elővenni:
Körmös Bauer zsidó pribék fiacskája meg a csapata által gátlástalanul körbehazudozott és elítélt Rajk László fiacskája egy pártban tudtak lenni és lopni meg hazudni. Roppant tanulságos, hogy - Hofit idézve - hozzájuk képest a meztelen csiga gerinces állat.
Namost ennek a Körmös Bauernek a fiacskája abból a korszakból előkotort (nyilván nulla valóságtartalmú) iratokat, hogy az ő szarházi apukája nem is csinált ilyet. Nem tudom kit néz hülyének, de velem ne tegye!
Amíg a kis Bauer a tőle elvárható módon nem kér bocsánatot az apja nevében minden áldozattól és utána nem határolódik el nyilvánosan és örökre mindattól, ami az a pribék tett nemzetiségtől függetlenül magyar emberekkel, addig - az egyenlő mércét elvárva - egy másodpercig sem érdekel semmilyen internáci kárálás. Főleg annak tükrében, hogy azzal a patkánnyal ellentétben az én felmenőimnek nincs semmilyen sara.

Ezért van szükség és elvárás arra nézve, hogy a hazai (jelentős részben többszörösen áldozat) zsidóságban is felébredjen az igény a saját szerepük és múltjuk korrekt tisztázására, bocsánatkéréssel ÉS a rohadékoktól való maximális elkülönüléssel együtt.

Amíg kéz kezet mos onnan, addig egyenbűnösök innen.
(vö: Gyilkosok közt cinkos, aki néma)

pitcairn2 2021.02.20. 12:28:40

@Leooo:

az általad említett Márai kapcsán az alábbi ugrik be:

Márai 1945 előtt az egyik legelismertebb és legsikeresebb magyar író volt, 1948 után azonban be sem volt már hajlandó lépni Magyarország területére

Maga mögött hagyta a budapesti életét és még látogatóba sem jött haza...

pitcairn2 2021.02.20. 12:31:31

@gigabursch:

max annyit lehet a szemére vetni, hogy afféle reliktum volt a multietnikus, "reakciós" duális monarchiából...

ha rajta múlik mindenben visszatér az 1914 előtti állapotokhoz:)

lomposfarkas 2021.02.20. 15:10:47

Ha már ilyen jól pörög (megint :)) ez a téma. Hogy miért nincs és nem is lesz semmiféle kitisztázása az közelmúltnak.

A rendszereken, kormányokon átívelő, régebben valós, most "csak" gazdasági, kapcsolati hatalmat ez az eset festi le remekül:
hu.wikipedia.org/wiki/Vajda_Tibor
Röviden: egy nő Ausztráliában felismerte Vajdát, az ávh-s kínzóját, de 1995-ben a Kuncze-féle Belügyminisztériumban egy szintén ávh-s múltú főosztályvezető igazolást adott ki arról, hogy tilos volt verni a foglyokat, az ávh-s Vajdát pedig a szintén ávh-s "körmös" Bauer által alapított ügyvédi iroda képviselte. Bauer fia Szdsz-s képviselő volt. Így hálóztak ezek be mindent és a mai belpolitikai eseményekben is jelen vannak a volt ávh-sok „barátai, rokonai és üzletfelei”.

Mikor sajtóolvasgatás közben egy 1-1 nevet megnézek a wikin, sokszor látok hasonló jelenséget: a szellős 50-es években kap az illető mindenféle büntetéseket, akár komoly börtönbüntetést, de viszonylag hamar szabad és kisvártatva elindul felfelé a ranglétrákon a csúcs felé, mintha mi sem történt volna. Ilyenkor ezt a láthatatlan hálózatot látom.
Például:
hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91s_P%C3%A9ter_(menedzser)

Aureliano Buendía 2021.02.20. 17:40:22

@Leooo: és a lovastengerész, meg a különítmény aktiválódásához mi kellett? Erről miért nem beszélsz?
Elképzelem a pillanatot, mikor Horthy Miki és Prónay Pál azon merengetek, hogy akkor kit is kellene utálni és kirekeszteni? Románok. OK, az adott, de ők sajnos nagyrészt kívül kerültek az országon. Lehetnének még a szarmaták, de néhány száz éve már senki nem látott belőlük egyet sem. És ekkor , ki tudja melyik a homlokára csak. Ezaz! Legyenek a zsidók. Gondolom szerinted így lehetett.
Még véletlenül sem fordulhat elő, hogy ez az egyik válasz volt a dicsőséges 133 napra. Mert kik is voltak ott a vezetők? Na, nézzük csak. Kohn Béla. Landler Ernő. Szamuely Tibor. Az a helyzet, hogy egyik sem arról volt híres, hogy buzgó katolikus, vagy esetleg evangélikus.

Aureliano Buendía 2021.02.20. 17:42:15

@Eastbay1: pontosítok: vezetők, akik a valódi hatalmat és irányítást birtokolják. De ezt nyilván tudod, csak próbálsz terelni. Azon is gondolkodj el, miért lett Nagy Imre Rákos utódja.

gigabursch 2021.02.20. 18:14:39

@Aureliano Buendía:
Ööö... én válaszolhatnék?
Azért mert a cári család likvidálásakor kiválóan vizsgázott, majd a hazája dolgozó állampolgáraival szemben gyakorlati alapon kiválóan fel tudott lépni tk a padlásseprési képessége miatt.

gigabursch 2021.02.20. 18:22:49

@Aureliano Buendía:
A "dicsőséges", az pontosan olyan mint a nem nagy, nem októberi, nem szocialista, nem forradalom.

A patkány-lázadás 133 napja elég volt ahhoz, hogy bemutatkozzanak.
Vér és keserv, rablás és gátlástalanság a cégerük jele.
Azóta csak a módszerek lettek finomabban, ha valakit el akarnak tenni az útból.

Aureliano Buendía 2021.02.20. 18:30:46

@gigabursch: „Rákosit. Berija igen ingerült hangon hozta Rákosi és a magyar küldöttség tudomására, hogy olyan miniszterelnök kell, aki nem zsidó.”
hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1kosi_M%C3%A1ty%C3%A1s

Tény, hogy Imre bácsit sem kellett félteni a maga idejében.

Aureliano Buendía 2021.02.20. 18:35:35

@gigabursch: én még (és szerintem te is) úgy tanultam, hogy dicsőségsnek kellett mondani/tanulni. Az más kérdés, hogy az én hangsúlyom ezzel kapcsolatban szerintem az online tér ellenére is kihallható.
Amúgy nem az a bajom (és nem azért kezdtem el kommentelni), mert náciznak, hisz valóban voltak nácik, nyilasok, deportálás, megsemmisítés. De mikor a másik oldal (kommunisták) cselekedeteit realtivizálni akarják, az azért már kizökkent engem is a nyugalmamból.

lomposfarkas 2021.02.20. 20:18:45

Bezony, a gyűröttebb képűeknek még dicsőséges volt az... az általánosban akkortájt a megfelelő komonista ünnepeken még elő is adtunk ilyen kis dramatizált szösszeneteket, hogy jelentették egymásnak az aktuális események alakulását a népbiztosok, Landler Jenő, stb. Nyilván fingunk se volt, kik ezek és miket tettek.

toncsi64 2021.02.20. 20:37:03

Nos Uraim nem akarok senkit megbántani, de siralmasnak találom a hozzászólásokat. Egy ember egészen érdekes és különleges életútja mindössze arra ad alkalmat egyeseknek, hogy zsidó/náci/kommunista.
Gratulálok! (mielőtt félreértenék, ez most nem dicséret volt)

pitcairn2 2021.02.20. 21:15:40

azért a magyar elektronikus könyvtár is fejlődik

A Tungsram Rt története - 1898-1996

mek.oszk.hu/08700/08736/08736.pdf

ember100 2021.02.20. 22:58:16

@gigabursch:
Helló !

Na ne szórakozzál öreg !
Mi az hogy patkány forradalom ?? Eszednél vagy ?
Nem véletlenül volt forradalom , elvesztettünk egy háborút a vezetés , kormány nagy ívben tett az emberek fejére , mond neked valamit hogy zsellér , cseléd , jobbágy ...
Ezeket mind a magyar "urak " taszították nyomorba küldték háborúba .
Évtizedek óta rettenetesen kizsákmányolták őket .
Na itt lett vége ahogy egy ismerősöm mondta " A ló..sznak is van vége !"
Kicsit jobban kellett volna bánni törődni az emberekkel.
Ezt a magyarság MINDEN baja az a 40 év amikor itt voltak az oroszok azt meg ne is emlegesd !
1920-1945 ez alatt a 25 év alatt több honfitársunk Magyarok haltak meg mist bármikor előtte . 44-45 között a te német barátaid JOBBAN kifosztották és lerombolták Magyarországot mint a későbbi 40 év ruszki megszállás alatt !
Érted az a 25 év jobbos , fasiszta rendszer JOBBAN tönkretette az országot mint bármi más !
Halottak , lerombolt , szétrabolt gyárak , hidak , utak vasutak ...... nem is lehet felsorolni !
Szedd össze magad mielőtt azt a gyökeret ( horti ) magasztalod !
Ha már itt tartunk rákosi 1946-1956 között újjáépítette a lovastengerész alatt lerombolt országot!

pitcairn2 2021.02.20. 23:44:26

@ember100:

még mielőtt nagyon belelovalod magadat nézz szembe azzal a ténnyel, hogy 1919 után olyan közutálatnak örvendett itt a "kommunista" platform, hogy végül még Rákosiék is a Magyar Dolgozók Pártja névnél kötöttek ki:)

ember100 2021.02.20. 23:52:29

@pitcairn2:
Helló !

Nincs ebben semmi belelovalás csak utálom ha valaki értetlen :)
És attól hogy utálták a kommunista elnevezést attól kevesebb Magyart ölt öletett meg a lovastengerész ?
Bezzeg a fasizmust mindenki szereti a nevében ?

gigabursch 2021.02.21. 09:14:41

@ember100:
1) Patkány lázadás - de ezt ezen a blogon Fekete István kapcsán már kivesézésre került.
2) Horthy lovastengerészezése tipikus megnyilvánulása annak a rétgenek, akik se lovon nem ültek, se tengeren nem jártak. Roppant entellektüellen hangzik, de mindig kilóg a lóláb.
3) Rákosi semmit nem épített újjá. Főleg nem 1956-ig.
Köszönöm az értékes észrevétel!

gigabursch 2021.02.21. 09:16:59

@ember100:
Ezek szerint a fasizmus jelentése sem tiszta.
Nameg az se, hogy az állandó szajkózásotokkal szemben fasizmus ebben az országban sosem volt.

omron 2021.02.21. 10:56:49

@gigabursch: Néha én is eltöprengek azon, hogy az ilyeneknek ki az etalon? Mahatma Ghandi aki szétbaxta Indiát, vagy Tatanka Ljotanka aki terroristából cirkuszi bohóc lett?

Aureliano Buendía 2021.02.21. 11:30:48

@ember100: érdemes lenne lecserélned a történelemkönyved, az 1984-es kiadású Történelem és állampolgári ismeretek 8. helyett valami újabba váltanod.
A forradalom - amennyiben annak lehet nevezni - az őszirózsás volt, annak alkalmatlan vezetőivel együtt, nem csoda, hogy Kohn Béláék olyan egyszerűen le tudták őket váltani. Inkább puccsnak lehetne nevezni, mint bármi másnak.
A magyar társadalom valóban elmaradott volt, ez az összes kormány adóssága, de az, hogy annak felszámolása csak Róth Manóék érdeme lenne, elég erős felütés még tőled is, pedig láthatóan fingod nincs a történelemről, csak csípőből fasisztázol, anélkül, hogy ismernéd a szó és ideológia jelentését.

gigabursch 2021.02.21. 14:12:36

@omron:
Ülő Bika számomra nem terrorista, hanem szabadságharcos.
Ghandi? Nem tudok rá helyesen válaszolni.
De hogy nekik mi az érték?
Arra végképp nem.

MIG-31 2021.02.21. 14:47:37

@lomposfarkas: Könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy a leszerelt és Szovjetunióba kiszállított gépek soha többet nem álltak munkába, semmit nem gyártottak rajtuk többet. Az oroszos hozzáállás ennyire volt elég. És mennyi ilyen volt akkoriban.
Az idézett leírás jól tükrözi az állapotokat, az akkori műszakiak még leszereléskor is óvták a gépeket lehetőségükhöz híven, hisz a magukénak érezték, utána meg valamelyik gép meg ki se jutott az országból, kirakták a vagonból ahol érték, mert akkor meg épp a vagon kellett máshova.

Új információ volt, hogy a Tungsramot nem államosították, de kvzi mégis állami cégként működött.

Fotósképző · fotoskepzo.hu 2021.02.21. 17:58:21

@JTom: Ööö, nekem is! Azért írtam le. ;)

omron 2021.02.21. 18:10:51

@gigabursch: Ezekre nincs jó válasz. Attól függ, ki írja a törikönyvet.

Eastbay1 2021.02.21. 19:07:13

@Aureliano Buendía:
Forrás? Vagy megint csak hasra ideböfögtél valamit.
Amúgy azt te is tudod, hogy jóval több nemzsidó szavazott a komcsikra, mint amennyi zsidó. De nyilván csak terelni akarsz :D

ember100 2021.02.21. 19:16:04

@Aureliano Buendía:
Helló !

Érdekes történelem könyveid lehetnek :)
Az Őszi rózsás forradalom csapott át a Tanácsköztársaságba , ezek tények :)
A Tanácsköztársaságok nem a nép buktatta meg hanem az Antant meg az a lovastengerész és bandája .
Látom azt elismered hogy a népek elmaradottak voltak , hát aztán a melyik komcsi , szoci kormány miatt lehetett ?????
Senki legalább is én nem mondtam hogy minden jó , az összes elmaradás egyedül a rákosi érdeme DE azért elég sokat tett érte .
Én nem fasisztázok csípőből CSAK azt aki bőven megérdemli :)
Te viszont csípőből zsidózol másról sem tudsz beszélni hogy ki volt zsidó mintha ez számítana !
Hidd el többet tudok a fasizmusról mint gondolnád !
Ismerjük meg ellenségeinket :) A tudás hatalom :)

ember100 2021.02.21. 19:42:35

@gigabursch:
Helló !

Ember vizsgáltasd meg magad ! Melegen ajánlom :)
1. Magyar embereket nem patkányozunk Tisztelem Fekete István ifjúsági regényeit de a többit NEM .
2. Az a gyökér akkor is lovastengerész lesz a szememben ha te fejre állsz :)
3. De igen a fél országot újjá építette de minek is magyarázom annak akit a tények nem annyira érdekelnek !

Aureliano Buendía 2021.02.21. 19:48:47

@Eastbay1: ha neked forrás kell ahhoz is, hogy ki volt Singer (Gerő) Ernő, Lőwy Hermann (Farkas Mihály), Rosenfeld (Rákosi) Mátyás, Lederer (Révai) József, Eisenberger Benjámin (Péter Gábor) és milyen tisztséget (hatalmat) birtokoltak az MKP-n belül, akkor nagyon nincs miről beszélnünk, nem feladatom edukálni téged, nem is szeretném a magyar közoktatás hiányosságait pótolni.

@ember100:

haa tudás hatalom, akkor te bizony nem fogsz világuralomra törni, sokak szerencséjére. Átcsapott az Őszirózsás Tanácsköztársaságba? Félek, ezt még te magad is elhiszed.
„A kormány ezért lemondott, Károlyi Mihály köztársasági elnök pedig a Magyarországi Szociáldemokrata Pártot bízta meg a kormányalakítással. A párt Landler Jenő vezette balszárnya azonban március 20-án megegyezett a bebörtönzött Kun Béláékkal a proletárdiktatúra megalakításában. A puccsot másnap reggelig végre is hajtották, szétkürtölve Károlyi lemondását. Ez nem felelt meg a valóságnak, bár az államfő végül is belenyugodott eltávolításába (tehát nem ő adta a hatalmat Kun Béláék kezébe).”
Ez aztán az átcsapás.
Rákosi igen sokat tett az ország feltétel nélküli kiszolgálásért a szovjeteknek. Horthy legalább 1938-ig tartotta magát a németekkel szemben, Rosenfeld Mátyi barátod ezt a 0. naptól megtette.
Mivel nem ismered a fasizmus ideológiáját, és azt, hogy hol volt jelen, ezért ismét csak mosolyogni tudok az édes-butus próbálkozásaidon. Ha egy fogalmat direkt, vagy szándékosan helytelenül használsz, ne várd azt, hogy komolyan vegyenek.
Ha pedig visszaolvasol: onnan indult az egész, hogy valaki megkérdőjelezte, hogy a saját hitsorsosai b*sztak ki Aschner Lipóttal, holott a poszt 45 utáni része pont erről szól.
Ha a te helytelen fogalmaidat használjuk: ha az számít, hogy ki volt náci/fasiszta, akkor ezen az alapon az is számít, ki volt kommunista. Erről szólnak a kommentjeim, nem másról. Örülök, hogy segíthettem.

ember100 2021.02.21. 19:49:18

@gigabursch:
Helló !

Bocsi hogy darabokban írok de így jobban össze tudod rakni :)
" A fasizmus a radikális, tekintélyuralmi nacionalizmusnak a XX. századi megjelenése ..."
Pl. szálasi kormánya melyik kitételnek NEM felel meg ?
Méghogy Magyarországon nem folt fasizmus naaaa ne viccelj már !

pitcairn2 2021.02.21. 20:07:24

@ember100:

azok annyira kollektivista platformon álltak, hogy inkább vmi helyi nemzeti szocializmusnak felelnek meg

megjegyzem később a hungarista szavazók adták a magyar kommunista párt szavazói bázisának a javát is

mi több, még a pártban és az ÁVH-ban is sok ex-nyilas kötött ki...

a két csoport közötti szoros kapcsolatot jól illusztrálja az, hogy még Rajk László bátyja is nyilas főmuftiként nyomult...

Rajk Endre – Wikipédia

hu.wikipedia.org/wiki/Rajk_Endre

pitcairn2 2021.02.21. 20:11:25

@Eastbay1:

a források annyira kínosak, hogy még Chrudinák Alajos is jól megütötte velük a bokáját...

Ávósok - A kommunista párt terrorszervezete 1-2-3. rész

www.youtube.com/watch?v=ZcYtMRumdh0

Aureliano Buendía 2021.02.21. 20:17:27

@ember100: ok, tudom, hogy nem feltétlenül ugyanazok a betűk és szavak szerepelnek benne, de azért talán ezen túl tudsz lendülni

„Addigra azonban Landler Jenő a Gyűjtőfogházban megegyezett Kun Béláékkal a proletárdiktatúra bevezetéséről.Este, miközben Károlyi az új szocialista kormány kinevezésére várt, az ő tudta nélkül elterjedt a híre – és másnap reggel a sajtó így közölte – hogy a kormány és ő maga is önként lemondott, a hatalmat pedig a „proletariátusnak” adta át. Károlyi a történteket tudomásul vette, és visszavonult.”

„A kormány ezért lemondott, Károlyi Mihály köztársasági elnök pedig a Magyarországi Szociáldemokrata Pártot bízta meg a kormányalakítással. A párt Landler Jenő vezette balszárnya azonban március 20-án megegyezett a bebörtönzött Kun Béláékkal a proletárdiktatúra megalakításában. A puccsot másnap reggelig végre is hajtották, szétkürtölve Károlyi lemondását. Ez nem felelt meg a valóságnak, bár az államfő végül is belenyugodott eltávolításába (tehát nem ő adta a hatalmat Kun Béláék kezébe).”

Azért bízom benne, hogy a wikipédián kívül használsz más oldalakat is információszerzésre. Hidd el, kitárul előtted a világ:)

pitcairn2 2021.02.21. 20:17:30

@MIG-31:

az államosításról szóló törvény csak a magyar tulajdonra vonatkozott

a külföldi tulajdonosokkal általában - ha tehették - erőből tárgyaltak és így vásárolták ki őket

az erősebbekkel azonban valóban tárgyalniuk és egyezkedniük kellett...

a legnagyobb transznacionális cégek közül többen nagyon jól jöttek ki ebből a játékből...

a többségi külföldi tulajdonban lévő "Magyar" Nemzeti Bank esete egészen speciális, az MNB teljes államosítása egészen 1967-ig húzódott el!!!

a részletekről semmi biztosat nem lehet tudni, de abból kiindulva, hogy némi áttétellel még a Bank of England is főrészvényes volt az MNB-ben erősen kétlem, hogy magyar félnek túlzottan nagy alkupozíciója lett volna...

pitcairn2 2021.02.21. 20:30:47

@Aureliano Buendía:

abból kiindulva, hogy Károlyi végül Rákosi párizsi nagykövete lett, majd a Rajk-per utáni francia emigrációjában is lelkes sztálinista, rákosista maradt, én azon se csodálkoznék, ha már 1918-ban is önként volna át ezeknek a gyeplőt...

Aureliano Buendía 2021.02.21. 20:32:53

@ember100: a nyilas ideológia a német nemzetiszocialista ideológia átvétele magyar elemekkel fűszerezve, csak éppen a háború után (meg a mai napig) a szocik szándékosan csúsztatva fasizmust emlegetnek, hiszen a nemzeti szocialistában benn van a szocialista, az meg hogy venné ki magát, ha így emlegetnék?
Arról nem is beszélve, hogy a kisnyilasok jelentős része az MKP-ba belépve próbált kibújni a felelősségre vonás alól, és sokaknak sikerült is.

pitcairn2 2021.02.21. 20:38:11

@Aureliano Buendía:

mondjuk annyi esze volt, hogy a sztálinista marhaságait Provance-ból - lényegében a francia Riviéra pereméről irkálta

egész pontosan innen...

Saint Paul de Vence - DRONE C3C - 2017

www.youtube.com/watch?v=WzXxLiSwX-0

és valószínűleg jóval több vagyont tudott kimenteni Magyarországról mint az emigráns átlag mivel a Vence-i villájában még ma is vmi "progresszív" családi alapítvány működik...

Fondation Karolyi

fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Karolyi

Aureliano Buendía 2021.02.21. 20:38:26

@pitcairn2: Károlyi egy tesze-tosza, fogalmatlan f...érfiú volt, a kormánya meg... De igen, ezen sem kellene meglepődni.
Én azért azt gondolom, Rákosinak egyfajta presztízsből nevezte ki párizsi nagykövetnek, igazolva a kommunista rendszert. Lám, egy gróf is beállt az ügy mögé.

pitcairn2 2021.02.21. 20:42:09

@Aureliano Buendía:

és Károlyit Budapestről engedte vissza ide Rákosi...

Saint Paul de Vence, 2016

youtu.be/5N_OLXLezls?t=7

hát akkoriban ez különleges kegy lehetett...

pitcairn2 2021.02.21. 20:45:05

@Aureliano Buendía:

eredetileg én is így gondoltam, de ez a derék ember, amennyire tudom, még az 50-es években megírt emlékirataiban is éltette Rákosit és Sztálint...

Aureliano Buendía 2021.02.21. 20:46:24

@Aureliano Buendía: *helyesen: Én azért azt gondolom, Rákosin egyfajta presztízsből...

ZON 2021.02.21. 21:07:31

@ember100: ne reménykedj. Itt még senki sem vállalta fel nyíltan, hogy náci, rasszista, etc. Tudnak róla, hogy vannak olyanfélék, de azok a rosszak. Attól , hogy voltak olyan apró kilengések, mint a tiszaeszlári vérvád , amin minden jóérzésű európai keresztény okádott , vagy röhögött, vagy később a zsidóságot "érintő" törvények, az "idegenrendészeti eljárások" során Kamenec-Podolszkba deportált honfitársaink, vagy a munkaszolgálat során az aknamezőkre hajszolt magyar zsidók - ezek nem bizonyítják, hogy a magyar nemzet náci lett volna. Valóban.Csak a törvényesen megválasztott vezetői voltak azok. A német birodalom állampolgárainak zöme sem volt náci, csak azok, akiknek a zászlaja alatt a csőcselék üvöltött. A magyarság nagyobb része sem volt hitvány, csak felülről leszivárgott az elvárás, hogy üssük a gyengébbet, attól leszünk erősek, meg most megfizetünk a megalázó békeszerződésért. És a rohadt oroszok képesek voltak "Nagy honvédő háborúnak " titulálni a keresztény Európa elleni orvtámadásukat - erre tényleg nincsenek szavak.
"Maradtatok volna otthon a seggeteken " - Hrabal.
És lehet sunyin célozgatni - nem vagyok zsidó( apai nagyapám százados volt az orosz fronton, és Kassa vasúti állomásparancsnoka ). De a filoszemita jelzőt vállalom. Sokat, érdemtelenül szenvedett nép.Más a nyelvük,betűik, vallásuk. Mások. Lehet őket az eszük,"ravaszságuk" , vagy az összetartó-képességük miatt gyalázni. Boldog lennék, ha a magyarokról ezt lehetne mondani.
Az én példaképem nem Wass Albert, Szálasi Ferenc, Hain Péter , hanem Eötvös Károly.

pitcairn2 2021.02.21. 21:28:18

@ZON:

nem akarok teljesen értelmetlen hitvitába vágni, de a Viktor Suvorov Icebreaker című műve által híressé tett preventív támadás hipotézis már John Fluornoy Montgomery (Roosevelt Budapestre akkreditált nagykövete...) 1947-ben írt könyvében is felbukkan...

gondolom ős is náci volt Roosevelt-tel együtt:)

ZON 2021.02.21. 21:39:26

@pitcairn2: a " Világok harca" is jön, mint forrás ?

pitcairn2 2021.02.21. 22:08:03

@ZON:

én csak Franklin Delano Roosevelt Budapestre akkreditált nagykövetét idézem 1947-ből:)

"The Soviets regarded Hitler as their ice breaker who would destroy democracy, prosperity and freedom to their final advantage."

Hungary - The Unwilling Satellite - John Fluornoy Montgomery
www.hungarianhistory.com/lib/montgo/montgo02.htm

ezen a ponton nekem azonnal Viktor Suvorov 1980 után megjelent "Icebreaker" című könyve ugrott be...

en.wikipedia.org/wiki/Icebreaker_(Suvorov)

ami mint köztudott arról szól, hogy 1941-ben a németek preventív támadást hajtottak végre az éppen támadásra készülő vörös hadsereg ellen...

és Suvorov alaptétele pontosan az volt amit Montgomery 1947-ben írt:

azaz a szovjet kommunisták afféle "jégtörőként" használták adolfékat Európa meghódításához...

Montgomery ebbe részletesen nem nagyon megy bele (amerikai diplomataként nem is nagyon mehetne...), mindössze a Ribbentrop Molotov paktumot vesézi ki azzal a konklúzióval, hogy a Szovjetunió kulcsszerepet játszott a világháború kirobbantásában...

a fentebb idézett mondat azonban egyértelmű...

még egyszer beillesztem:

"The Soviets regarded Hitler as their ice breaker who would destroy democracy, prosperity and freedom to their final advantage."

felettébb érdekes egybeesés...

pitcairn2 2021.02.21. 22:12:32

@ZON:

Montgomery különben kulcsszerepet fog játszani Horthy felmentésében, majd alapítványt szervez Horthynak az ex-kormányzó békés öregkorát garantálva...

"Miután Horthy a háború végén amerikai fogságba került, Montgomery felhasználta washingtoni befolyását annak érdekében, hogy a kormányzót ne helyezzék vád alá a nürnbergi per során...............Montgomery a perek után is támogatta a Horthy családot. Miután áttelepültek a portugáliai Estorilba, amerikai magyarok részvételével alapítványt hozott létre a javukra. 1954-es halála után lánya, Jean gondoskodott a volt kormányzóról és feleségéről, egészen halálukig."

hu.wikipedia.org/wiki/John_Flournoy_Montgomery

az alapítvány fő támogatója meg Chorin Ferenc volt

https://hu.wikipedia.org/wiki/Chorin_Ferenc_(üzletember)#Horthyhoz_fűződő_kapcsolata

azaz a nem éppen árja Weiss-Kornfeld-Chorin-Mauthner család...

ember100 2021.02.21. 22:26:35

@Aureliano Buendía:
Helló !

1. Ne izgulj nem a wikipédia a biblián de csak ezt találtam gyorsan a neten és elég volt bekopizni :)
De abban a két szösszenetben is az van hogy ugye először volt az Őszi rózsás forradalom és ez után gyakorlatilag ebből nőtt ki a Tanácsköztársaság , de az időbeli dolgok ne zavarjanak.
2. " A fasizmus a radikális, tekintélyuralmi nacionalizmusnak a XX. századi megjelenése ..."
És igen a szálasi kormány tisztán fasiszta volt MINDEN elemével !

ZON 2021.02.21. 22:28:38

Ha lehet, az általam "ideböfögött" hazugságokra, légy szíves... Az én sztorim 45-ben zárult.

ember100 2021.02.21. 22:36:20

@pitcairn2:
Helló !

Ha azt nem veszed az író nem vette figyelembe hogy a németek elfoglalták fél Európát a Franciák , Angolok , Lengyelek védelmi szövetséget kötöttek .
Az oroszok nem akartak támadni , nem támadták volna meg Lengyelországot ha hitler nem köt megnemtámadási szerződést a Lengyelek kárára.

pitcairn2 2021.02.21. 22:36:39

@ZON:

ezt írtad:

"És a rohadt oroszok képesek voltak "Nagy honvédő háborúnak " titulálni a keresztény Európa elleni orvtámadásukat - erre tényleg nincsenek szavak."

és erre kaptad Roosevelt budapesti nagykövetének a könyvét...

"The Soviets regarded Hitler as their ice breaker who would destroy democracy, prosperity and freedom to their final advantage."

Hungary - The Unwilling Satellite - John Fluornoy Montgomery
www.hungarianhistory.com/lib/montgo/montgo02.htm

ez lényegében egybevág Suvorov több mint 30 később megírt könyvének az alaptézisével...

"Suvorov claims that Stalin's plan and vision was that Hitler's predictability and his violent reactionary ideas made him a candidate for the role of "icebreaker" for the communist revolution. By starting wars with European countries, Hitler would validate the Soviet entry into World War II by attacking Nazi Germany and "liberating" and Sovietizing all of Europe. When he concluded the Molotov–Ribbentrop Pact in 1939, Stalin "clearly counted on the repetition of the 1914–1918 war of attrition, which would leave the "capitalist" countries so exhausted that the USSR could sweep into Europe virtually unopposed""

en.wikipedia.org/wiki/Icebreaker_(Suvorov)

pitcairn2 2021.02.21. 22:37:41

@ZON:

ez lényegében egybevág Suvorov több mint ÉVVEL 30 később megírt könyvének az alaptézisével...

ember100 2021.02.21. 22:40:38

@ZON:
Helló !

Az a bajom ezzel hogy nem igazán csak egy náci vagy fasiszta lehet rossz ember.
Az átlag lakosság is támogatta a zsidóüldözést mert ha elment a zsidó azért a vagyona ott maradt. És ez nem kis előnnyel járt a polgárok részére .
Földek , házak , lakások , ingóságok.......
Sajnos ez van nem igaz hogy nem tudták mi történik az elhurcoltakkal és nem profitáltak a vagyonukból.

pitcairn2 2021.02.21. 23:25:59

@apro_marosan_petergabor:

előtte még sor került több mint 200 ezer magyarországi német kirablására és kiűzésére

melynek kapcsán olyan nagy volt az 1989 utáni "érzékenység". hogy a parlamenttel szemben annak a Nagy Imrének állítottak szobrot aki benyújtotta a németek kiűzéséről szól törvényt

a parlament mögötti rakpartot meg arról az idősebb Antall Józsefről nevezték el aki a kiűzést effektíve irányította...

azért ez vhol felettébb pikáns...

olyan emberek kerültek itt nemzeti hős státuszba akik etnikai tisztogatást irányítottak (többek között...)

pitcairn2 2021.02.21. 23:50:49

@ember100:

a nagy nyugati befektetőket Rákosiék nagyon szépen kifizették...

MIG-31 2021.02.22. 00:09:27

@pitcairn2: Kösz! Igen azt a bejegyzésből is levettem, hogy a Tungsram esete nem a klasszikus államosítás volt, tehát nem a törvény erejénél fogva és kártalanítás nélkül történt.
"Az Egyesült Izzót soha nem államosították, de az egész államosítási folyamat révén a részvényeit jelentős részét birtokló cégek állami tulajdonba kerültek, ezáltal az állam részvénytöbbséggel bírt, és ugyanúgy irányíthatta a vállalatot, mintha államosították volna."
Mélyen nem ismerem az államosítás teljes történetét. Ugye az iskolai történelemkönyvek elintézik annyival hogy a dátumokat felsorolja milyen lépésekben, nem megy bele jobban. De ha most visszagondolok egyéb olvasmányaimba, valami olyan is dereng hogy a 2.vh végén a magyarországi német érdekeltségeket megkapta a Szovjetunió, ami aztán egy idő után átadta a magyar államnak, vagy ingyen, vagy épp pénzért. Ha ingyen is adta át a Szu, a jóvátételbe kiszállított áru meg nekik volt ingyen, nekünk pénzbe került. Voltak ilyen cégek hogy Maszolaj, Maszovlet. Most csak a wikipédiára ránézve is írja hogy valamilyen mértékig kártalanították a Standard Oilt is. Ugyanígy ritkán beszélnek arról is, hogy az államadósságot is végig törlesztették a nyugat felé, a legvadabb 50-es években is.

Aureliano Buendía 2021.02.22. 09:10:07

@ember100: a Szálasi-kormány egész pontosan hungarista volt, ami leginkább nemzetiszocializmus vadhajtása, vagy magyarítása. Nekik inkább a német volt a bajtárs nemzet, a környéken (pl. Szlovákia) a német ideológia volt a meghatározó. Ha ránézel mondjuk az 1942-es térképekre, rá fogsz jönni miért.
A nemzetiszocialista ideológia ugyan a fasizmusból nőtt ki, de abból, ha úgy tetszik „továbbfejlődött”, túlhaladta, stb. . Az antiszemitizmus pl. kevésbé volt az elején domináns, és következetes, mint a németeknél, ez később német nyomásra erősödött meg a Manifesto della razza kiadásával.

Aureliano Buendía 2021.02.22. 09:30:07

@ZON: értem. Tehát nem vállalod fel, hogy nyíltan kimondd, de a mondandódból kiolvasható, sunyin célozgatsz rá, hogy a magyar, mint nép volt 1945-ig náci. (Meg persze a német nép a másik oldalon. )
És, ha valaki nem ért veled egyet, urambocsá azt is megjegyzi, hogy a zsidók közt is volt hitvány, akkor az már náci, antiszemita, stb. Elegánsan (és szándékosan) figyelmen kívül hagyod, hogy a vita az 1945 után történtekkel kapcsolatba indult ki. Amúgy ez egy kicsit ovis szint, mikor van egy állítás, erre te bedobod azt, hogy de bezzeg korábban. Ki vette el a másik játékát, és ki húzta meg a másik haját?
Még valamit fontosnak tartok megjegyezni: az, hogy egy népet/fajt bűnösnek tartanak (ahogy te a magyart, németet), megjelent korábban írásban is, a könyv címe: Harcom, és egy osztrák bajszos kisember írta. Ezen talán érdemes lenne elgondolkodnod. Ahogy azon is, mennyi német, és magyar ember kockáztatta/adta életét azért, hogy a vészkorszak alatt zsidókat mentsen.
De persze csak írd le még huszonnyolcszor, hogy a egész magyarság egyetértett mindennel, amit Szálasi vagy Hitler mondott. És persze ragadd ki, és 2021-es szemüvegen keresztól próbáld megérteni az 1920-at követő magyar történelmet. Nyilván sikerülni fog. Bízom benne, hogy ezután az ókor történetét is kielemzed hasonló szempontok alapján. Várom, hogy elítéld az antiszemita egyiptomiakat és rómaiakat.

Tudod, amikor olvasom a soraidat, az az ismerős érzés jár át, mikor még sok évvel ezelőtt a Nyugati aluljárójában Hitgyülisek/Jehova tanúi akartak engem győzködni az egy és igaz álláspontjukról, hasonló elvakultságot látok benned. Azt tudtad, hogy a Biblia szerint a nyúl egy kérődző állat? Ők sem tudták.

Nos, további jó elmélkedéseket kívánok.

pitcairn2 2021.02.22. 09:58:51

@Aureliano Buendía:

az olasz fasizmus 1938-ig egyáltalán nem volt antiszemita, sőt a mikroszkopikus méretű olasz zsidó közösség masszívan felül volt reprezentálva Mussolini mozgalmán belül, még Mussolini szeretője, hivatalos életrajzírója és minden valószínűség szerint a párt főideológusa is zsidó volt

több zsidó minisztere is volt Mussolininek

1938-ban a naagy német-olasz összeborulás okán ennek kellett véget vetni...

pitcairn2 2021.02.22. 10:02:33

@ember100:

egy kicsit bonyolultabb ez, a részletek kapcsán az izraeli Haaretz honlapjára irányítalak:)

Mussolini’s Jewish Lover Who Crafted Italian Fascism
www.haaretz.com/life/books/mussolinis-lover-who-crafted-fascism-1.5333787

a Haaretz is "fasiszta"?:)

Haaretz
hu.wikipedia.org/wiki/Haaretz

MIG-31 2021.02.22. 16:05:45

@pitcairn2: Kösz! Már elkezdtem olvasni, majd folytatom, szerencsére csak 25 oldal.

apro_marosan_petergabor 2021.02.22. 18:00:16

Érdekes, hová lett egy hozzászólásom?

gigabursch 2021.02.22. 18:17:47

@ZON:
Az jó, mert én ég nyitásként 1946-tal kezdtem.

Aureliano Buendía 2021.02.22. 18:41:26

@pitcairn2: igen, de ezt úgysem hiszik el, mert mindegyszáligrohadtfasisztanácipribék.
Sőt, Benító bácsi sokáig segítette a német zsidók Palesztinába menekülését.

@gigabursch: hagyd, az nem létezik, vagy ha igen, ott van az a bizonyos de...

gigabursch 2021.02.22. 20:45:09

@apro_marosan_petergabor:
Nem lehet, hogy egy másik eszközön pötyögted be és nem küldted el? S ott figyelget a cache én...
Én már jártam így.

apro_marosan_petergabor 2021.02.23. 07:24:47

@gigabursch: Nem. Egy elég átgondolt választ írtam @ember100-nak, s huss...

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2021.02.23. 10:07:50

@apro_marosan_petergabor: a hozzászólásod tartalmazott egy magyar aktuálpolitikai szereplőt, mivel ez tilos a blogon moderálásra került csakúgy mint a rá adott válasz. Sajnálom. Figyelmeztetés nem járt érte, mert értettem a lényeget, amit leírtál benne és tudom hogy nem politikai propaganda volt a célod, de különösen a rá adott válasz miatt már mindkettőt törölnöm kellett a blog szabályzata miatt. Köszönöm a megértést.

queenagi 2021.02.23. 12:37:19

Én úgy tudom, hogy a Tungsram Váci úti épületénet tetején található "dobozból" (nyilván antennákat tároló helyiség) mérte meg Bay Zoltán a világon először a Hold-Föld távolságot.

hátramozdító 2021.02.27. 23:04:56

Köszönjük szépen! Teszem hozzá gyorsan, minden bajról Árpád apánk tehet, ha nem álltak volna meg itt, Európa átjáróházában, hanem tovább mentek volna mondjuk Portugáliáig, akkor most miénk lenne Madeira is, valamint lehettünk volna nagyföldrajzifelfedezők meg gyarmatosítók is.

bioLarzen 2021.02.27. 23:24:14

@hátramozdító: Tudod, Hofival: szélvédett hely volt ;)
süti beállítások módosítása