Mese az, gyermek!

Bors Máté kalandjai 1968-1972

2020. április 17. arcanum

Oszi és Dezső trükkjei a bennmaradásért valamint az újságíró aki másként értékelte a sorozatot a rendszerváltás előtt és után.

A Magyar Televízió az első munkásmozgalmi témájú sorozatában fölfedezte az örök fiatalság titkát. Bors Máté, valamint az ő társai és ellenségei 1918 és 1944 között mit sem öregedtek. Nem hagyott nyomot rajtuk a pehelysúlyúnak mutatkozó történelem. 

f_me19680331026.jpg

Sztankay István (k) és Antal Imre (j) a Bors című eredetileg hatrészesre tervezett tévésorozat forgatása közben. MTI Fotó: Molnár Edit

A Kádár-korszak közérzet-politikájának része volt a jó vagány kultusza és az osztályharc (legalábbis implicit) tagadása. Olyan hősökkel igyekeztek közel férkőzni a nép szívéhez, akik mindenféle trükkel, furfanggal, ravaszsággal vagánysággal élnek túl a nehéz, veszélyes és változékony időkben, s a "jó oldalra" viszi őket a jó szívük és a természetes eszük. Ilyen volt a régmúltban a Tenkes kapitánya, a jelenben Princ, a katona, a közelmúltban pedig Bors Máté. És ő előtte még Molnár Ferenc tizedes, az 1965-ös kultuszfilmben, A tizedes meg a többiekben. Bors Máté Molnár tizedes tévésített és sorozatosított reinkarnációja. 

A szocialista Magyarország televíziós sorozatairól szóló mai bejegyzés is az Arcanum adatbázisa segítségével készült. 

Miként a vagány Molnár, azonképpen a vagány Bors társaságában is a legkülönbözőbb indíttatású és osztályhelyzetű figurák (iparos, szakács, zsoké, nagygazda, szervezett munkás, poliglott, kifinomult entellektüel stb.) jutnak el a felismerésig, hogy a szovjet igazság a magyar igazság. Az ötvenes évek sematizmusában mindenki úgy viszonyult a szocializmushoz, ahogy az osztályhelyzete determinálta, a hatvanas évek sematizmusában pedig minden egészségesen gondolkodó ember azonosult vele osztályhelyzetétől függetlenül. 

bors_1.jpg

Bors Máté (Sztankay István) mozdonyvezető és angyalföldi vagány, valamint Dániel Ede (Antal Imre) latintanár. (Kisalföld, 2008. március 22.)

A sorozatot a Tanácsköztársaság ötvenedik évfordulójára készítették, és eredetileg hat részből állt volna. Ebből lett azután öt, majd tizenöt. Az első részeket 1968 februárjától októberéig forgatták, és 1969. január 19-től sugározták vasárnaponként este. Eredetileg ifjúsági sorozatnak szánták, és csak később döntöttek úgy, hogy jó lesz ez főműsoridős össznépi szórakoztatásra is. Hat részt vettek föl, ötöt mutattak be. Már az első rész főcímében is azt írták, hogy "ötrészes filmsorozat". 

A készülő tévéjátékról szóló első híradásban (Népszava, 1968. március 3.) még hat részről beszélnek. A le nem vetített hatodikról a nyilvánosság előtt először negyven évvel az elkészülte után esett szó. 2008-ban emlékezett vissza rá a Bors ádáz ellenségét, Zentay Dezső csendőrtisztet játszó Bujtor István: "A sorozatot hatrészesre tervezték, de később még kétszer ötöt forgattak le. Az ötödik rész végét úgy írták meg, hogy minket lelőnek. A forgatókönyv szerint úgy volt, hogy a várban mi rajtaütünk a Borson és csapatán. Ők felkészültek a támadásunkra, és ellentámadásba lendülnek. Mi kirohanunk egy kapun. Engem ott az elején meglőnek és összeesem. A Koncz (Koncz Gábor, Ormándy Oszkár csendőrtiszt, Bors még ádázabb ellensége - hacsa) pedig felpattan egy lóra és elvágtat. Rálőnek, leesik és vége. Na most ez eléggé egyedülálló pillanat volt a magyar film történetében, hogy a szereplők nem voltak hajlandók a forgatókönyvet teljesíteni! A valóságban az történt, hogy engem meglőttek és összeestem. A Gabi lóra pattant, elvágtatott, rálőttek, de ő csak vágtatott tovább és befordult az Úri utca sarkán. Ekkor arra gondoltam, hogy ez a gazember tud vagy kitalált valamit. Még forgott a kamera. Nem akartam kimaradni belőle, én is feltápászkodtam és a vállamat fogva utánarohantam és azt kiabáltam: „Ne hagyj itt, Oszi! Várj meg!”, és én is befordultam az Úri utcába. Gabit kérdőre vontam, hogy mi a fene volt ez. Azt mondta, ő úgy hallotta, hogy nem csak ez az öt rész lesz és írják a folytatást. Ha most meghalunk, nem leszünk benne a többi részben! Felvették még háromszor ugyanúgy. A rendező káromkodott egyet és azt mondta, le vagytok ti ejtve! Vége a napnak! Így maradtunk bent a sorozatban. Úgy oldották meg, hogy Antal Imre bemondta, hogy Oszit és Dezsőt lelőttük. Ez gyenge megoldás volt és végül ezt a részt nem vetítették le. Tetszett a karakterünk, ezért maradhattunk meg a következő kétszer öt részben is."

(Aztán a kilencedik részből megint kiírták a párost, amit a fiatal színészduó ismét zokon vett. Egy isteni anekdota szerint az epizód rendezője 250 nézői tiltakozó levelet kapott a következő napokban arról, hogy ne hagyják ki őket a következő részekből. A 250 levélből 125-öt Bujtor, a másik 125-öt Koncz adta fel. - Jtom)

f_ti19711012048.jpg

1971. október 12. Bujtor István (b) és Koncz Gábor a Bors című tévésorozat 13., Ujjé a ligetben című részének forgatásán, mint Oszi és Dezső

bors_2.jpg

Ludas Matyi, 1972. május 25.

A hatodik részt bizonyára azért hagyták el, mert annak a lezárása lehetetlenné tette volna a folytatást. Márpedig már a sorozat első sugárzása idején is utaltak rá a jól értesült újságírók, hogy majd még találkozunk Borssal és társaival. Valamikor az első hat rész leforgatása és a sorozat bemutatása között születhetett döntés arról, hogy Borsékat túlfuttatják a Tanácsköztársaság kerek évfordulójára tervezett projekten. 

Az első sorozat készítése és bemutatása idején az író, Fülöp János sokat beszélt arról, hogy Bors Máté alakját egy valóságos hősről, Mészáros Gáborról mintázta. Több méretes cikk is született róla ebben az időben. Mészáros azonban, aki (Borssal ellentétben) már az orosz hadifogságban aktív kommunista lett, s kinek nevéhez mindenféle kalandos vállalkozások, vakmerő akciók, csodával határos menekülések fűződtek, fiatalon meghalt. 1920 elején, amikor az emigrációból pártfeladattal hazaszökött, elfogták és Prónay Pál különítményesei megölték. Aligha emlegették volna Bors kapcsán oly sokat a kommunista mártírt, ha számolnak azzal, hogy Borsra még sok kaland és pártfeladat vár a Tanácsköztársaság után. 

bors_3.jpg

Mészáros Gábor (1886-1920). (Magyar Ifjúság, 1969. január 31.

Az első öt rész 1918 ősze és 1919 nyara között játszódik, a cselekmény folyamatos. Az első két részben Bors és társai a hadifogságból igyekeznek haza. Fehérek és anarchisták fenyegetik, a vörösök segítik őket, mozdonyt és cirkuszt lopnak, cirkuszi truppnak adják ki magukat, hol ennek, hol annak öltöznek. Bors minden veszélyből kiravaszkodja magát és társait. A harmadik részben a magyar határon az őszirózsás forradalom idején ejtik át a hülye reakciósokat, akik a régi rendszer visszaállításán törik a buta fejüket. (Ekkor bukkan fel Dezső és Oszi.) Az utolsó két rész pedig már a Tanácsköztársaság idején játszódik. Ekkorra Bors már (társai javával egyetemben) kommunistává fejlődik, ügyes trükkel elhárítja a monitor lázadást, beépül a nép ellenségei közé, és tökéletesen játssza urak között az urat, miközben hadbíróság vár reá, mert fegyelmezetlenül eltérve a parancstól győzelmet arat az ellenség fölött.  

A sorozat főrendezője vagy inkább művészeti vezetője Herskó János volt, aki azonban csak az első részt rendezte maga, a többit másoknak adta át. Az első öt részt öten, a tizenötöt összesen heten (Herskón kívül Markos Miklós, Szabó István, Palásthy György, Simó Sándor, Fazekas Lajos és Sándor Pál) rendezték. Herskó ezt azzal magyarázta, hogy lehetőséget akart adni fiatal rendezőknek, de a rendezők többsége számára ez a munka nem emelkedést, hanem inkább süllyedést jelentett. Szabó mögött például ott volt már ekkor az Álmodozások kora és az Apa. 

bors_4.jpg

Az urak a "zsokékirálynak", vagyis a magát zsokének kiadó Borsnak drukkolnak. (Film, Színház, Muzsika, 1970. augusztus 22.)

A sorozat a kritikusok nem fogadták egyöntetű lelkesedéssel. "Az ifjú nézőkhöz szóló történet... úgy vált át az azonosulást igénylő izgalmas eseménybonyolításból az idézőjeleket használó, elidegenítő paródiába és vissza, hogy az ellentétes hatások megsemmisítik egymást. Nem lehet összeötvözni például az anarchista vezér morbid humorú lövöldözési jelenetét a hadifoglyok szökésével. Ez nem jókedvű kikacsintás a meséből, hanem más műfaj, stílszerűtlen elrugaszkodás, melytől az egész dicséretre méltó próbálkozás komolytalanná válhat, beleértve azt a reális történelmi hátteret, amelyből kiindult. Ugyancsak a felemás koncepcióról vall Antal Imre önmagában kitűnő alakítása. Az általa megformált Dániel Ede eredeti figura (a többi között arra is hivatott, hogy a korszak valóságos eseményeiről informáljon menet közben), de nem korabeli. Jellegzetesen mai intellektus," (Hegedűs Tibor, Népszabadság, 1969. január 22.) "Miután a film elsősorban az ifjúságnak készült — a romantikus sodródás, a helyenkénti krimi izgalom, a gyermeki fantáziát megmozgató naiv mese volt a lényeges. /.../ találkoztunk ismert sztereotip megoldásokkal, sokszorosan használt fordulatokkal. (Például majd’ minden részben valaki átöltözött vagy pópának, vagy szerzetesnek, vagy apácának. Továbbá: legalább ötször érkezett lovon a megmentés, természetesen amikor az illető hős már ott álldogált az akasztófa árnyékában.) Ugyanakkor a karakterek bemutatásában is elég sok sablon volt. Főleg az ellenfél tűnt olykor bosszantóan naivnak, kijátszhatónak, együgyűnek — akárcsak a gyermekmesékben." (Gantner Ilona, Népszava, 1969. február 18.) "Különösen a negyedik, Palásthy György rendezésében — talált rá arra az egységre, amelynek hiánya az első részeknél stílusütésre, egy nyakigláb kamasz ugrándozásaira emlékeztető szertelenségre, olykor idétlen humorizálásra és konfúzus cselekménybonyolításra vezetett. /.../ A Szabó István rendezte harmadik 'fejezetben' már voltak élvezhető részletek, főleg egy jól eltalált figura, a Tomanek Nándor remek alakításában színre lépő hipochonder és gyáva tiszt révén, de a forgatókönyv naiv s mégis mesterkélt fordulatai még lerontották a hatást." (Hegedűs Tibor, Népszabadság, 1969. február 19.)

bors_5.jpg

Bors Máté a Száz ember élete című epizódban német tisztnek álcázza magát. A vele teázó úrhölgyet Káldi Nóra alakítja. (Film, Színház, Muzsika, 1970. augusztus 22.)

1970-ben forgatták és 1971 tavaszán mutatták be a következő öt részt, melyek a harmincas években játszódnak. Az átugrott évtizedben Bors Máté tapasztalt, hivatásos, nyelveket beszélő, internacionalista forradalmárrá érett, és illegális tevékenysége során valamennyi egykori bajtársára számíthatott. Siposra, a zsokéra például, aki pillanatok alatt megtanítja a bécsi emigrációban élő szuperhőst, miként szelidítse meg a Siposon kívül senki más által nem kezelhető lovat. Aztán spanyol csodazsokénak álcázva meg is nyeri Bors a nagy derbit. Hazatérése után pedig a kormányzóné tiszteletére rendezett Magdolna bálokon tündököl. Hol detektívnek, hol a főúri lovagnak adja ki magát, leleplezi az agent provocateurt, és kiszabadítja az általa börtönbe juttatott kommunistákat. A határ menti kőbányában dolgoztatott elvtársakat pedig egy másik epizódban átmenekíti egy titkos földalatti folyosón Szlovákiába, miután Dániellel nemes uraknak álcázva magukat elnyerik a helybéli földbirtokos (Bilicsi Tivadar) bizalmát, akinek a megmaradt és az elcsatolt birtokrészeit köti össze az a titkos folyosó. Német katonai attasé jelmezében menekít át Bors Németországból üldözött embereket Ausztriába az Anschluss népszerűsítése és előkészítése végett átdobott náciknak álcázva őket. A tizedik részben Bors és Dániel már egyenesen Dezső és Oszi papírjaival közlekedik.

"Az ezredesek ostobasága, a rendőrség tehetetlensége, sőt, a negyedik részben, már a német fasiszta hatóságok gyengesége nyilvánvalóan nem azonosítható a harmincas évek valóságos viszonyaival. /.../ Mesefilm ugyanis a Bors... Ha a tényleges erőviszonyokat ábrázolná, véres harcot, kínzást, gyilkolást, nyomort, félelmet és fájdalmat kellene ábrázolnia. A Borsban azonban mindez átkerül a játék világába. Így minden bajban ott a megmentő véletlen, ott hever a megoldás kulcsa, csak fel kell emelni. Hol titkos alagút vezet át Szlovákiába, egyenest a börtöntáborból, hol gyermekdalra szelídül a vad ló, hol tűzoltólépcső vagy szellőzőakna kínálja a szökés lehetőségét. A valóság ennél sokkal zordabb volt. /.../ Egy-egy fordulata még a maga mesevilágában is vitatható. 'Szelídsége' következtében hiányzik belőle az erősebb feszültség." Így vélekedik erről az öt epizódról Vilcsek Anna, a Magyar Nemzet fiatalon elhunyt kritikusa (1971. március 7.)

bors_6.jpg

Bors kezében a helyzet kulcsa. (Igaz Szó, 1972. március 1.)

A 11-15. részt 1971-ben forgatták, és 1972 tavaszán mutatták be. Ez és az előző ötös már kikerült a hétvégi főműsoridőből. Szerdán esténként adták először, és vasárnap délelőtt ismételték. 

A spanyolos részben a Bors után kajtató Dezső és Oszi adja ki magát kommunistának, Bors pedig juhásznak. Úgy kerül be a birkákkal lelegeltetett katonai reptérre, ahol fölrobbantja a német repülőket. A spanyol polgárháborúból francia szerzetes képében érkezik haza Bors, itthon pedig kiszabadítja ugyancsak kommunista szerelmét, Parázst a börtönből, s eközben szentképeket osztogat, melyek hátoldalán a fasiszta veszélyre figyelmeztető szöveget nyomtattak - természetesen az apácazárdában. 1941-ben az angol park hangosbemondóján tájékoztatják a Városligetben nyüzsgő tömeget arról, hogy mi az "igazság" a kassai bombázással kapcsolatban, és hogy mennyire közeli a háború veszélye. Az akció eredményeképp spontán béketüntetésbe kezd a fölvilágosított nép. 

f_ti19711012017.jpg

Koncz Gábor (j2) Bujtor István (j) és Benkő Gyula (b) színészek a Bors című tévéfilmsorozat 13., Ujjé a ligetben! című epizódjának egyik jelenetét egyeztetik Köllő Miklós (b2) dramaturggal

Az utolsó két részben Bors és társai (lényegében az 1918-as hadifogoly társaság) már a vörös hadsereg katonáiként viselik a háborút. Az utolsó részben már Magyarországon járnak. Felderítő feladatot kapnak. Német tábori mozit működtető alegységként derítik föl a német csapatok erőit egy elfoglalandó városkában. Ez az utolsó rész alapvetően különbözik az előző tizennégytől. Éppen a harcok végén, a győzelem pillanatában fordul át drámába a mese. Egy végső nagy összecsapásban elesik egyrészt Dezső és Oszi, másrészt Bors társai közül mindenki Bors és Dániel kivételével. Maradnak ők ketten, és felidézik halott társaik alakját. 

Vilcsek Annának (Magyar Nemzet, 1972. április 2.) az utolsó részek bemutatása után is maradt érdekes mondandója a sorozatról: "A televízió Bors Mátéjának haja szála nem őszül és nem görbül meg. E körülmény széles feltűnést keltett. /.../ Több mint huszonöt évet ölelnek át ezek az események. A szerzők mindig pontosan meghatározzák a kaland időpontját, a történelmi helyzetet. /.../ A néző számol, és tűnődik. Jól ismeri a történelmi helyzetet. Minél közelebb ér hozzá a filmbeli történelem, annál többet tud róla. S annál jobban tudja, hogy ez így lehetetlen. A fasizmus nem bábszínház. A Horthy-rendőrök nem paprikajancsi figurák. /.../ Bors mindezt nemhogy tagadná, ellenkezőleg, hangsúlyozza, dokumentumokkal is. Már-már úgy kezdődik a film, mint a Századunk. A néző pedig kapcsol. A valóságra kapcsol, ismereteire. tapasztalataira. /.../ És vizsgáztatni kezdi Borsot. Könyörtelenül. A vizsgán pedig Bors megbukik. Mert Borsot kitalálták. Ellenfeleit, Dezsőt meg Oszit is kitalálták./.../ Borsot ezernyi szál fűzi a történelemhez, de Bors sorsát nem a történelem alakítja, hanem a mese./.../ "Megtorpannak, megkomolyodnak tehát egy-egy jelenet, egy-egy akció erejéig ezek a mesefigurák. Visszahatnak a kulisszákra is, a háttérre, a filmben mutatott valóságra. Visszahatnak rá és eltorzítják. Nem mesévé változtatják, hanem hazugsággá, nem legendává, hanem naivitássá./.../ A mesehősök nem öregszenek. Hajuk nem hullik, nem őszül. Meggörbülni sem szokott. S lám. most mégis milyen sok nézőnek tűnt fel Bors Máté huszonöt évig érintetlen, kortól és golyótól védett hajaszála."

bors_7.jpg

A "zsokékirály" Lukács elvtárssal (Gyulai Károly) sutyorog Bécsben. (Film, Színház, Muzsika, 1970. augusztus 22.

A rendszerváltás után 1996-ban az A3, 1998-ban a köztelevízió, 1999-ben az RTL-Klub, 2010 tavaszán (még a kormányváltás előtt) ismét a köztelevízió tűzte műsorára a sorozatot. "Kun Béla visszatér? Az egyik tévé elkezdte ismételni Bors Máté kalandjait. Az idősebbek tán emlékeznek rá, ez volt többek között az a filmsorozat Kádár alatt, amely a Tanácsköztársaság szennyesét volt hivatva tisztára mosni. Azt a szennyest, amit nem kimosni, hanem kidobni kellett volna. Most a filmet ismétli az egyik televízió. Lehet, hogy Kun Bélából, Szamuely Tiborból és cimboráikból éppen a honfoglalás 1100. évfordulóján akarnak valakik hősöket csinálni?! Talán nem véletlenül!" Így reagált az első ismétlésre az Ez a Hét (1996. április 26.), Pálfy G. Istvánnak, az egykori pártállami párttitkárnak, a Magyar Ifjúság című kommunista ifjúsági hetilap rendszerváltás előtti utolsó főszerkesztőjének a lapja. "Persze, a Bors szereplőinek vonásait az ideológia rajzolta vonzóvá vagy nevetségesen taszítóvá. De hát éppen azért olyan meghatóan emberi. Éppen ezért olyan tanulságos. Sajnálnám, ha valaki úgy fogadná ezt a sorozatot, mint a „'bolsevikok által uralt televízió' kampányfogását. De ugyanúgy sajnálnám, ha valaki nem vette volna észre az első részben, hogy egy, a Kádár-korszak mélyén készült tévésorozat főhőse — merthogy hadifogolyként élve akar kikerülni abszurd helyzetéből — mer morfondírozni azon, hogy a kozákok vagy a vörösök oldalára álljon." Ezt pedig a Zalai Hírlapban írták 1998. január 20-án, a Horn-kormány ciklusának vége felé. Egy nappal később Lőcsei Gabriella is megszólalt a Magyar Nemzetben: "Bors Máté jön, sajnos. A 'dicső tanácsköztársaság' elragadó hőse. A kádári szocializmus médiasztárja. Herskó Jánosnak meg a korabeli hazai filmszakma legjelesebbjeinek az 'ahhoz képest-teremtménye'. A hatvanas évek kis magyar tamagocsija. Ha minden egyes nézőnek, fiatalnak, idősebbnek elmagyarázná a Magyar Televízió, hogy ez az egykor oly nagy sikert megért, 1968-ban készült sorozat nem a történelmi igazságról szól, hanem a csehszlovákiai bevonulás és a megrekedt reform kárpótlásának szánt össznépi búfelejtéséről, akkor talán nem éreznénk az MTV műsorpolitikájában bekövetkezett visszarendeződésnek, hogy éppen ezt a művet ásták elő az archívumból." A szerző nemcsak arról feledkezett meg, hogy 1968-ban nem megrekedt, hanem elindult a reform, s hogy Bors Mátét még a csehszlovákiai bevonulás előtt találták ki és részben akkor is forgatták le, hanem arról is, hogy ő írt lelkesen az Új Tükör 1977. október 16-i számában arról, hogy "az 1917-es szocialista forradalom évfordulójának megünneplésére több új szovjet tévéfilm és tévéjáték bemutatásával is készül a televízió".

bors_8.jpg

Igaz Szó, 1972. március 1.

 

- hacsa -

Köszönet az MTI Fotóarchívumának a forgatási képekért 

A bejegyzés trackback címe:

https://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/api/trackback/id/tr7715611666

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Division 2020.04.17. 11:26:59

És mi a helyzet a Bors könyvekkel? Azok később a sorozat alapján íródtak? A második kötet úgy ér végett, hogy a szerző halála miatt a harmadik kötet már nem készült el... ezt nagyon sajnáltam tizenéves koromban, nagyon tetszett a könyv, izgalmas, szórakoztató volt. Történelemről, politikáról akkoriban még nem sokat tudtam, pont úgy fogtam fel ahogy a népmeséket, a jó furmányosan legyőzi a rosszat, és örülünk a végén :-) (Ahogy a mesékben a hétfejű sárkányt vagy a gonosz mostohát győzték le.)

hátramozdító 2020.04.17. 12:30:22

Kicsi koromban láttam, de biztos nem nézném meg újra, tuti óriási csalódás lenne. Amúgy meg a magyar filmgyártás csúcsa a Gyula vitéz télen-nyáron, az bármikor élvezhető. Köszönjük a posztot!

bioLarzen 2020.04.17. 17:24:19

A Borsot rengeteg jogos kritika érheti - de valamiért imádom. Évente legalább egyszer végignézem, és egyszerűen nem tudom megunni... Nem tudom, miért.

bioLarzen 2020.04.17. 18:21:20

Remek cikk, ismét! Előre bocsájtom, hogy nagyra becsülöm a szerzőt pontosságát (itt és az előző, illetve, vélhetőleg, a későbbi cikkekben), abszolút lejön, hogy ismeri a sorozatokat. Jó volt olvasni.

Ezek után pár pontatlanság ;)

"Bors Máté a Száz ember élete című epizódban német tisztnek álcázza magát. A vele teázó úrhölgyet Káldi Nóra alakítja. (Film, Színház, Muzsika, 1970. augusztus 22.)"
Gondolom, ez az eredeti képaláírás, és elképzelhető, hogy ez volt az epizód munkacíme, amit az újságírónak mondtak - a végleges cím azonban "Az attasé" lett, a főcímben is így szerepel már. Illetve, Káldi Nóra Borshoz hasonló, illegális kommunistát alakít, aki abban a jelenetben, amelyből a kép van, bécsi polgárnőt játszik.

"valamennyi egykori bajtársára számíthatott. Siposra, a zsokéra például, aki pillanatok alatt megtanítja a bécsi emigrációban élő szuperhőst, miként szelidítse meg a Siposon kívül senki más által nem kezelhető lovat."
No, itt pont abból lett a nagy gond, hogy Sipos nem volt ott - Sátánt, az igen lobbanékony versenylovat a történet szerint ugyanis kizárólag ő tudta megnyugtatni, illetve lovagolni, de, mivel Pesten lecsukták a bécsi derbi előtt, hirtelen zsokét kellett szerezni, aki képes megülni Sátánt - itt jött a képbe Bors, aki visszaemlékezett, hogy az oroszországi szökés során Sipos egyszer megsúgta neki, hogy a lovak muzikálisak, így sikerül megszelidítenie a lovat. Nem Sipos tanítja tehát meg ott és akkor gyorsan, csak egy általa régebben adott tanács jön épp jól.

"A tizedik részben Bors és Dániel már egyenesen Dezső és Oszi papírjaival közlekedik."
Ez sem fedi 100 százalékosan a valóságot - nem használják az ő papírjaikat, csak amikor a határon elkapják őket, bizonyos okokból azt hiszik róluk, hogy ők azok, ők pedig kapnak az alkalmon, és persze jól kihasználják ezt.

"szentképeket osztogat, melyek hátoldalán a fasiszta veszélyre figyelmeztető szöveget nyomtattak - természetesen az apáca zárdában."
... egészen pontosan az apácák által felügyelt börtönben, Márianosztrán.

"Az utolsó két részben Bors és társai (lényegében az 1918-as hadifogoly társaság) már a vörös hadsereg katonáiként viselik a háborút"
... legalábbis, ami a 18-as csapatból megmaradt: Bors, Dániel tanár úr, Sipos és Lukács Dönci. Ekkor már nem él az akkori csapat zöme: Selmeczi, (a Madaras által megformált) Vince Jóska, Takács Ágoston (Iglódi), Rajz Jénos figurája - tán Sanyi bácsi? (sosem emléxem) - akik így hirtelen az eszembe jutnak.

"Német tábori mozit működtető alegységként derítik föl a német csapatok erőit egy elfoglalandó városkában."
Teljesen pontosan a várost már előbb elfoglalták a szovjet csapatok, csak stratégiai okokból elhagyják, és a Bors-féle csapatot hagyják hátra, hogy a benyomuló németekről információt szerezzenek.

Tényleg elnézést a szőrszálhasogatásért :) - de egyrészt valóban érzékeny pont nálam a Bors, másrészt van annyira jó a cikk, hogy érdemes ezeket esetléeg javítani ;)
És még egyszer gratula a cikkhez!

bioLarzen 2020.04.17. 18:26:51

Ami a Bujtor által úton-útfélen mesélt történetet illeti arról, hogy maradtak élve végül az 5. rész végén, nem feltétlenül érdemes telejsen komolyan venni. Egyrészt azért akkor nemigen volt olyan, hogy két szereplő csak úgy, önhatalmúlag úgy dönt, hogy nem hajlandó kiíródni a történetből (ne feledjük, hogy a 60-as évek végén vagyunk - ekkor egyrészt még a miliő sem olyan, másrészt mind Bujtor, mind Koncz a "fiatalabb" kategóriába tartoznak még - bár mindketten ismert színészek már, azért egyikük sem az a sztár még, aki csak úgy önkényesen átírhatná a forgatókönyvet...) - szerintem ez inkább csak amolyan anekdota, mint igazság. Az a rész alighanem tényleg igaz, hogy eredetileg a 6. rész végén meghaltak volna, de, mire oda jutott volna a dolog, már kiderült - vagy legalább is sejthető volt - hogy lesz még több folytatás, ezért inkább bennhagyták a két fő ellenhőst.

bioLarzen 2020.04.17. 18:33:44

Megemlítendő még továbbá Bors baltával faragott jellemfejlődése - mint tudjuk, a jellemfejlődés a szocialista művekben elengedhetetlen volt, és a lényege az volt, hogy egy nem-kommunista hős a történet végére kommunistává lett, mert feliserte, hogy az a jó.
Namost, ez a Borsban is így van... csak tán kicsit durván/gyorsan történik... az első három részben, amikor még Oroszországban, ileltve a határon a gyűjtőtáborban vannak, Bors szinte komikusan túlhangsúlyozva amorális: a komunistákat, németeket, anarchistákat egyaránt látványosan leszarja, az egyetlen, ami fontos neki, hogy haza tudjon szökni, ileltve, az épp soros slamasztikából kikerüljön. A 4. részben viszont, ami, ugyebár, pár évvel később történik, már a a magyar Vörös Hadsereg katonája - el is hangzik benne a "korszakos" dialógus:

Kristóczy hadnagy: Maga humanista?
Bors: Nem, kommunista!

Persze, amikor ez íródott, az író alighanem még azt hitte, hogy nem nagyon lesz több rész - azt szinte biztosan nem tudhatta, hogy még nem kevesebb mint 10 rész áll majd rendelkezésére az ív meghúzására...

bioLarzen 2020.04.17. 18:36:14

Elnézést a kommentcunamiért :) - de egyvalami még mindenképp idekívánkozik: A kötelező szerelmi szálat képviselő, Borssal ellentétes társadalmi oldalon álló, de mégis szerető Zita baronesst alakító Szegedi Erika, ha ugyanilyen kinézettel és színésztudással nyugatra vagy Amerikába születik, korszakos sztár lehetett volna. Szikrázó szépség.

bioLarzen 2020.04.17. 18:37:26

@Division: Hmmm.. több könyv is volt? Nekem megvan egy, antikváriumban találtam - de nem tudtam, hogy több is létezik.
Elkezdtem olvasni egyébként, de a sorozat után csalódás volt.

lenörd hofstadter 2020.04.17. 19:05:25

Mulattató látni a nyavalygást, hogy Bors soha nem sérül, mindezt egy olyan korból ahol a szuperhősök talpig cicanaciba bújtatva lazán bírják ki amikor hozzávágják őket 80 méterről egy betonfalnak és természetesen a beton szakad be nem a ruci.

2020.04.17. 19:05:25

Ha tudták volna akkor, hogy nem csak fekete bors van, hanem fehér és vörös is, sok minden másképp alakult volna.

lenörd hofstadter 2020.04.17. 19:08:37

Amúgy a jutyúkról miért lett letakarítva minden ami Bors Máté?
Pont tegnap jött rám az éves főcímhallgatási napom, de egy kanyi nincs belőle, csoda, hogy Strirlitz és az Álarcban még fellelhető volt.

Amator 2020.04.17. 19:12:03

Ha valaki képes ideológiamentesen vagy semlegesen nézni ezt a sorozatot, rájöhet hogy mai szemmel is színvonalas filmekről van szó. Mondjuk a mostani szint már a béka feneke alatt van, ezért is tűnhet úgy, hogy régen még volt történet, meg színészi játék egy tv sorozat esetében is. Szerintem a legjobb mozi filmeket is a 60-as 70-es években követték el, akkor még szerencsére nem ismerték a CGI-t.

gyedmaróz 2020.04.17. 19:38:06

Nekem a kedvenc (igen hatásos) jelenetem az, amikor a magyar katonák kirontanak a gözmozdonnyal a fűtőházból és lövik a sínek között kúszó oroszokat. (Akik persze fehérek, de akkor is...)

ötköb 2020.04.17. 19:55:23

Kis srácként én mindig néztem. A legjobban az a rész maradt meg bennem, amikor az első világháborúból hazatért katonák egy táborba kerültek. Tomanek Nándor játszotta a betegségektől pánikszerűen rettegő táborparancsnokot. Mindenféle fertőtlenítőkön keresztül lehetett közlekedni egy kámzsával a fejükön közben egy pumpával fehér port fújtak szét.
Bors orvosnak adta ki magát és "gyógyította" a parancsnokot. Gyerekként elég mulatságos volt az egész.
És tessék, most nagyon hasonló a helyzet és nem játék !

Csipke Józsika 2020.04.17. 20:12:11

Néhány megjegyzés:
1. Nekem már annak idején is az volt a benyomásom, hogy ez a sorozat iagzából magát sem veszi komolyan, sőt, mintha az akkori véresen kemény szovjet (meg lengyel, meg bolgár, stb) bolsevista-antifasiszta hősi eposzok magyaros ellenpontja akarna lenni.
2. Már a felütés, azaz az első rész ("Szervezzünk anarchiát!") zavarba ejtő. Hiszen azt tanultuk, hogy 1917. október 25-én győzött a Nagy Októberi Szocialista Forradalom. Ehelyett még az anarchisták is feltűnnek. Anarchisták!
3. A 4. részben ("Halló!... Központ!) Borsot hadbíróság elé küldik, mert parancs ellenére tovább harcolt egységével a felvidéki hadjáratban. Mi vaaan? Egy olyan kommunistával azonosulunk lelkileg, aki Nagy-Magyarországért harcolt?
4. Vicc kb. '71-ből (remélem, érthető):
Dezső: Nézd már, Oszi, mekkora f@sza van annak a lónak.
Oszi: A számból vetted ki Dezső bátyám, a számból!

hátrasarc 2020.04.17. 20:15:27

Annyira szeretném,ha most is irna valaki egy hasonló sorozatot,ahol a rendszerrel szembeszegülő hősők jellemfejlődésen mennek keresztül-értsd ezalatt nem lopják el a nemzetvagyont és fejlődik az öntudatuk :) -
Ja igen és a dolgozó népet szolgálják :D

Aureliano Buendía 2020.04.17. 20:44:25

@promontor: miközben olvastam a cikket, pont az a sorozat jutott eszembe. Gyerekkoromban valamiért kimaradt, talán két félrészt ha láttam. Egyedül a síneken bombát kereső hadifoglyos jelenet maradt meg.
Na, pár éve megnéztem, de már nagyon kapartam az arcom valahol jugoszláv partizánok környékén, és nagyon drukkoltam, hogy kapják már el végre, és lőjék tartón a nácikok.
Ami viszont tetszett pár éve, az a Tavasz 17 pillanata (a zenéjét mai napig hallgatom: www.youtube.com/watch?v=5ZRzDuTjvfQ), bár egy idő után ott is inkább Mülleréknek kezdtem drukkolni:) De a Stirlitz viccek miatt muszáj volt.

Bors Máté is kimaradt,. de ez a cikk sem hozta meg a kedvemet. hozzá.

Aureliano Buendía 2020.04.17. 20:49:05

@bioLarzen: Láng Vince is hasonló ugrással fejleszti ki kommenista jellemét a jugó partizánok közt, egy résszel előtte még egy szerencsétlen baka (az első részekben munkanélküli, kukáslovaskocsis:), sofőr, akibe mindenki beletörli a lábát, majd a partizán elvtárs 20 perc alatt kommenista szupereeetárst farag belőle.

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2020.04.17. 20:56:37

@bioLarzen: nem baj hogy ránk zúdítottad, én hálás vagyok érte.
átlag 4-5 évente én is megnézek két sorozatot (Egy óra múlva... és a Bors-ot) de ilyen részletesen én sem emlékszem a részekre. ebből is látszik hogy abszolút szórakoztató műsornak fogom fel (inkább a háttérben megy a másik monitoron gépezés közben) és ebben annak van kizárólag szerepe hogy nekem (és ahogyan fentebb is említette valaki) abszolút gyerekkori élmény és teljesen politika mentesen fogadtam be az élményt mintegy népmeseien: jó és rossz küzdelme, nem pedig szemben álló világnézeteké.

még egyszer köszi a hsz.-okat, nem szerkesztem be a javításokat, mert annyi van :) és mert mindenki elolvassa a kommentszekciót, szóval... tudod legtöbben azért járnak ide.
ahogyan én is ;)

Pic 2020.04.17. 20:57:09

Gyerekként jó volt a Bors. A népmesei hős, aki minden bajból kivágja magát.

Bennem pedig az a rész maradt meg amikor a tanácsköztársaság alatt a Ludovikás lázadókat a tanári kar csapja kupán és raktározza el ahogy szépen sorban feljönnek a föld alól.

tupamaro 2020.04.17. 20:57:15

Nagyon tetszett gyerekkoromban. most is megnézném.

AngeI 2020.04.17. 21:11:35

@Pic: Nem vagyok nagy rajongója a Tanácsköztársaságnak, de a ludovikások enyhe büntetéssel megúszták, holott az oda küldött politikai biztost, Lőwy Bélát lelőtték.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2020.04.17. 21:30:58

Olvasva a kritikákat arra jöttem rá, hogy piszok rossz dolog lehet kritikusnak lenni. Egyszerűen képtelen elengedni magát és csak úgy élvezni, amit lát.
Én gyerekkoromban többször is láttam a Borsot és imádtam. Később könyv formában is. Szerintem zseniális.
Egyébként akik a történelmi hitelességet és a főszereplő kortalanságát kritizálják, azoknak nincs bajuk a James Bond filmekkel? Ott nem jelent problémát, hogy a főhős a hidegháború kellős közepén ugyanolyan fiatal férfi, mint az internet korában?
Szerintem remekre sikeredett ez a magyar James Bors! :)

AtomCamel 2020.04.17. 21:37:10

Kutya nagy munka lehet egy ilyen poszt mögött :-)
Nagy-nagy köszönet érte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2020.04.17. 23:01:54

@Ahoi: "Szívesen olvasnék egy hasonló cikket az Egy óra múlva itt vagyok sorozatról is."

és

@promontor: @jacint70:

szeptemberben érkezik
időrendi a sorrend, még négyen vannak Vince előtt.

AngeI 2020.04.17. 23:09:21

@Ahoi: Még az Optimisták c.-asszem több részes- film játszódott a Tanácsköztársaság időszakában. Bár az mentes volt a vígjátéki elemektől.

2020.04.17. 23:45:53

@JTom: "....még négyen vannak Vince előtt."
Tehat, ha Vince egy ora mulva itt van, akkor az elotte levo harom, 15percenkent meg kell, hogy jelenjen...? Kesesben vannak... :D :D :D
(Bocsanat, nem tudtam kihagyni)

KOSZONET ezert, a multbeli, es a leendo posztokert! Mindegyiket orommel olvasom. Es igen, a kommenteloknek is koszonet az olyanokert, mint pl. @bioLarzen (tizedes) es a tobbiek hozzaszolasai.

szánmonoxid 2020.04.18. 03:49:43

Bocs, de aki ennyi nem tud írni, az miért erőlködik?
Ez az iromány konkrétan nulla, olvashatatlan a pocsék helyesírás miatt.

Nincs egy írástudó ismerősöd sem, akinek esetleg tollba mondhatnád, ő meg leírja, legalább olyan szinten, amiért általános iskolában már nem buktatnak?

spinat 2020.04.18. 06:34:57

Megcsíptük, Oszi!
De meg ám, Dezső!

Ernő Koska 2020.04.18. 06:45:13

Nekem a Bors. vagy az Egy óra múlva itt vagyok... c. sorozatok is elsősorban filmek. Kalandfilmek, szórakoztatnak, humorosak. Ne felejtsük el, hogy a korszak legjobb színészei játszanak a Bors. sorozatban - pl. Sztankay István, Antal Imre (kiderült róla, hogy jó színész), Bujtor István, Koncz Gábor, Madaras József, Szilágyi István, Szegedi Erika, Káldi Nóra, Till Attila, Benkő Gyula, Gobbi Hilda, Tomanek Nándor stb. Miért van az, hogy 50 éve készült sorozatokat folyamatosan ismétlik Pl. A Tenkes Kapitánya, Tüskevár, Princz a katona,Kántor stb? Vélhetően jók ezek a filmek, ez a titka.

zaturek 2020.04.18. 08:30:59

"ő írt lelkesen az Új Tükör 1977. október 16-i számában arról"

Nem tisztem megvédeni Lőcsei Gabriellát, de semmi "lelkesedés" nem volt abban a rövid interjúban, csak egy szikár tényközlés és egy rövid ismertető, hogy milyen filmeket vetít a tévé az évforduló alkalmából.

lenörd hofstadter 2020.04.18. 11:13:37

@Frady Endre:

Nem gond, mert Jamesbandi mindig az adott film korának ügynöke.

Pl. LezliLaurensz már gázosabb, nála a főhős lazán hivatkozik akár 2020-ban is arra, hogy a II. vilhábban már a SAS alatt kufircolt és 90-100 évesen legyak bárkit és természetesen még most is végigdugja az összes szereplőt az adott könyvben.

curtis 2020.04.18. 11:14:29

Nagyon jó a cikk!
Két megjegyzést fűznék hozzá: Az első képen Sztankayn és Antal Imrén kívül még Fehér György (a későbbi neves rendező - itt nyilván még csak asszisztens) látható, a háttérben pedig a sorozat "atyja", maga Herskó János (aki nem sokkal később elhagyta az országot, és csak évtizedek múva tért vissza).
Azon a fotón pedig, amelyen Benkő Gyula, Koncz Gábor és Bujtor István szerepel, a kopaszodó szemüveges férfi nem Köllő Miklós, hanem a sorozat egyik rendezője, Palásthy György.
Egyébként a Borsot a 2000-es évek közepén a Filmmúzeum televízió is vetítette,.

Üdv
Kertész Márta
a Filmmúzeum egykori művészeti tanácsadója :)

cog3981 2020.04.18. 12:05:48

Csak egy kerdes: honnan lehet letolteni?

sundi titi 2020.04.18. 13:05:32

Ezek a régi filmek azért jók, mert még a legkisebb szerepeket is igazi karakter színészek játsszák. Csak végig kell nézni a stáblistákat.

Kovácsné · http://kovacsne.blog.hu 2020.04.18. 13:06:22

@bioLarzen: Édfes drága jó istenem... nekem ebből az egészből csak egy mondat volt meg gyerekkoromból, amit a nagyapám mondogatott gyakorlatilag bármilyen megoldandó problémára: "Tudod, Bors, a lovak muzikálisak" (: (: (: (: Szóval innen....

¿Qué tapas hay? 2020.04.18. 13:09:33

@Csipke Józsika: ad 3) A békeszerződés aláírásáig nem volt olyan hogy "kis" meg "nagy" Magyarország (már amennyiben az 1918-ban a Romániától Magyarországhoz került jelentéktelen területű határsávot nem tekintjük az ország megnagyításának).

A felvidéki hadjáratot a korabeli történetírás a Tanácsköztársaság megdöntéséért harcoló idegen megszállók elleni felszabadító küzdelemnek tekintette.

Csipke Józsika 2020.04.18. 13:41:51

¿Qué tapas hay?:
A Vörös Hadsereg a megszálló hadseregek elleni nem ideológiai, hanem tényleges honvédő háborút vívott - a Kádár-korban ezt persze az ideológiai szálat illett hangsúlyozni.
Már csak azért sem ideológiai volt ez a harc, mert a VH több tisztje és parancsnoka kapott magas beosztást a Horthy-korszakban (pl. Werth Henrik, Jány Gusztáv, stb).
Visszatérve a filmsorozatra: azért 1968-69-ben pont rázós téma volt a felvidéki hadjárat.

J.László 2020.04.18. 14:33:33

Antal Imre (egyik) törzshelye a Piroska vendéglő volt a Damjanich utcában.
Abban a házban lakott. Ma is van egy Antal Imre módra marhapörkölt az étlapon. Törzsasztala volt ott. Bárki odamehetett hozzá, barátságosan elbeszélgetett mindenkivel.

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2020.04.18. 16:32:38

@szánmonoxid: itt így tudunk írni. jelen cikk szerzőjének helyesírása megfelelt a Népszabadságnak, a HVG-nek meg még egy tucat egyéb helyen. ha nehezedre esik az olvasása, kérlek ne látogasd a blogot, mert nem tudom megígérni hogy 50-65 éves szerzőink fejlődni fognak a témában.

@curtis: nagyon köszi a javítást, Önnel beszéltem mailban is ugye? megírtam az MTVA oldalán a fotóhoz ezt az infot.

@J.László: így van, emellett rendkívüli műveltségű ember volt (az idegen nyelveken túl is), no és 24 órán át tudott megállás nélkül viccet mesélni ismétlés nélkül. :)

curtis 2020.04.18. 16:38:42

@curtis: kedves JTom, nem tudom, hogy leveleztünk-e, mert nem ismerem az igazi nevét. Előfordulhat, hogy leveleztünk, de viszonylag ritkán szólok hozzá blogokhoz..

promontor · http://jozsefbiro.blog.hu/ 2020.04.18. 18:39:07

@JTom: "szeptemberben érkezik"
Gondoltam, hogy nem lesz meg egy óra alatt... ;-)

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2020.04.18. 18:43:06

@curtis: tegnap este kaptam egy mailt, szinte pontosan ugyanezzel a javítási kéréssel, azt hittem Ön az, de most visszanéztem és látom hogy nem. elnézést.

hegecz25 2020.04.18. 18:51:50

hat igen, az elegge durva, hogy valaki egy kumma szot sem makog semmilyen idegen nyelven, aztan par ev mulva mar ugy beszel tobb idegen nyelvet, hogy meg csak a magyaros akcentusaval sem bukik le.

¿Qué tapas hay? 2020.04.18. 20:46:58

@Csipke Józsika: Jány nem szolgált a vörös hadseregben, ő a székely hadosztálynál volt; a kommün idejének jórészét román fogságban töltötte Brassóban.

gintonic.azigazi 2020.04.18. 20:58:09

azert, a labszagu cocializmusban felnottkent azt tudom erre mondani ( irni ) hogy ezek a filmek inkabb azert ebresztenek kellemes emlekeket mert akkor fiatalok voltunk, nem azert mert jok voltak. Akkor nem volt mas.

Aki el tudta erni a rendszerben hogy kicsit "kilogjon" az karriert csinalhatott, PL a bunrosszul kivetelezett Bujtor filmek ( az operator, a vagas, a dramaturg, a klisek, gyakorlatilag minden borzaszto, latszik a sporolas, az "okosba' dolgozas" stb ) es megis sikerek lettek mert verekdetek benne s nyugati kocsival ( Opel Ascona B, feher ) faroltak vele a templom sarkan. Maga a tortenet is eletidegen a magyar emberektol ( vitorlazas kozben dobozos sort dobalnak egymashoz, ugy jonnek mennek Nemetorszagba mintha nem is kene vizum, stb )

A Robert Redford " A keselyu het napja" c. filmet megvette a Mokep, atadta ( jogszabalyellenesen ) az MTV nek is sugarzasra, na abbol a penzbol 10 Bujtor fele film kijott volna - ha nem Bujtor akar "keresni", mert o elsosorban a penz szagara vetodott. A tipikus kadari reflexek: ha felker a filmgyar akkor dolgozok sz@rul fizetesert, de ha okosba tudok csinalni filmet akkor haverok nyugati rokonaitol kerek kolcson volvot mercedest stb az automosos jelenethez hogy jo is legyen.

Most Bujtort emeltem ki ( o "legalabb " sajat magat menojeno jampinak allitotta be a filmjeiben, mas megelegedett siman csak sok penzt keresni ) de sok van.

Egy baratom mondta " a nyolcvanas evek magyar film inseges idoszakaban eloszor itt valosult meg a GMK' teljessen igaza volt. ( ma szuletetteknek: a GMK az az a termelesi forma mikor az allami vallalat eszkozeivel magadnak allitasz elo erteket )

szoval nem tudok vonzodni ezekhez a filmekhez, talan tul kozelrol lattam hogyan keszulnek.

aki teheti nezze meg Csurka Istvan novellajabol keszult : Miert rosszak a magyar filmek c. filmet, 1964 bol (!!!) valo.

gintonic.azigazi 2020.04.18. 21:04:20

@sundi titi: ma mar nincsenek szineszek. Se kicsik, se nagyok. Elkepeszto silanysag az ur. A filmmuveszetin ha egy noi novendek "nem ugy viselkedik" akkor sosem lesz belole szineszno - nem a tehetseg a mervado. ( pontosabban: nem a szineszi tehetseg )

kb mint az ujsagiras: aki kitartoan tudja ostorozni az ellenzeket/kormanypartot ( nem kivant resz torlendo ) az "jo" ujsagiro lesz.

Marai Sandor sogora a nyilas ujsagba irt. Egy vasarnapi ebed alkalmaval Marai kerdore vonta sogorat:
- Mond, miert irsz te ilyen ujsagokba? Nem szegyenled magad?
- Sandor, neked konnyu, te irhatsz barhova, te tehetseges vagy!

gintonic.azigazi 2020.04.18. 21:14:52

egyetlen tisztessegessen megcsinalt sorozat volt emlekeim szerint, a Madaras Jozsi fele Kantor, hetvenes evek kozeperol.

bioLarzen 2020.04.19. 14:11:52

@Csipke Józsika: "3. A 4. részben ("Halló!... Központ!) Borsot hadbíróság elé küldik, mert parancs ellenére tovább harcolt egységével a felvidéki hadjáratban."

... plusz bezárta a parancsnokságot a bordélyházba ;)

bioLarzen 2020.04.19. 14:14:38

@Aureliano Buendía: Na, Láng Vincénél aztán pláne turbóra lett tolva a jellemfejlődés, az tuti :) Bors legalább eleve kalandor volt, Vince viszont egy nyámnyila, hebehurgya hülyeként kezdi, ugyebár - és lesz belőle karakán konspirátor a sorozat kb. felére, és partizán superman a végére :D

bioLarzen 2020.04.19. 14:15:59

@JTom: "ebből is látszik hogy abszolút szórakoztató műsornak fogom fel"

Ez a lényeg. Én sem morális, ileltve világnézeti kompasszként tekintek ezekre, hanem egyszerűen csak szórakozásként.

bioLarzen 2020.04.19. 14:17:30

@Frady Endre: James Bors, bazzzzzz :D
Amúgy, hogy s mint, Maestro, alkotsz még? :)

bioLarzen 2020.04.19. 14:19:01

@AtomCamel: Az tuti. És, mondom, ennek az egy sorozatnak speciel tényleg szakértője vagyok, ezért különösen érzékenyen olvasom a róla szóló cikkeket - de ez tényleg jó.

bioLarzen 2020.04.19. 14:20:24

@JTom: "nem szerkesztem be a javításokat"
Egyik sem olyan "súlyú" pontatlanság, ami feltétlenül orvoslásért kiált, inkább csak az olyan szakbarbároknak szúr szemet, mint én... és még nekem se annyira, hogy fáj ;)

bioLarzen 2020.04.19. 14:21:41

@vanvelemenyem: " pl. @bioLarzen (tizedes) es a tobbiek hozzaszolasai."

... ezzel a "tizedessel" elgondolkoztattál... Ismerjük egymást? :)

bioLarzen 2020.04.19. 14:23:09

@Ernő Koska: "Vélhetően jók ezek a filmek, ez a titka."
... illetve, gondolom, ingyen vannak - ez se elhanyagolható szempont ;)

bioLarzen 2020.04.19. 14:25:03

@Kovácsné: miket tud meg az ember, mi? ;)

bioLarzen 2020.04.19. 14:32:50

@J.László: "Bárki odamehetett hozzá, barátságosan elbeszélgetett mindenkivel."
Érdekes, én pont azt hallottam róla (olyantól, aki személyesen ismerte, bár nem tartozott aszűk baráti/ismerősi körébe), hogy a magánéletben, a családi/ismerősi/baráti buborékon kívül nem volt túlzottan közvetlen, barátságos és nyílt.
Ez egyébként jallamző olyanokra, akiknek szakmájukból adódik, hogy "munka közben" ilyennek kell lenniük. ahogy egy pornósnak sem a dugás töltii ki a szabadidejét, és egy humorista sem röhögi/röhögteti végig a szabadnapjait :)
(Szerednyey Béla egyik története jut eszembe: igen fiatal színészként egyszer egy hakniban vett részt, és úgy alakult, hogy Gálvölgyi kocsijába kérezkedett be, gálvölgyi és Körmendi János mellé. Előre élvezte, milyen király haangulat lesz a többórás út közben - két ekkora nevettető!... Konkrétan az egész út alatt tán kétszer szólaltak meg, és végig holt komor volt mindkettő :D)

bioLarzen 2020.04.19. 14:41:14

@JTom: Antal Imre memóriája és nyelvérzéke túlzás nélkül legendás volt. Állítólag előfordult, hogy egy Telepódium-felvételre szó szeint pár perccecl a kezdéls előtt esett be valami miatt, és az előző napi próba után átírták a felkonf-szöveg felét - ő kb. fél perc alatt átfutotta az új (ha jól emléxem, 2 vagy 3 telegépelt lapnyi) szöveget, majd kiment a színpadra, és gyakorlatilag szó szerint elmondta fejből...
Illetve, egy izraeli hakni során történt állítólag, hogy, noha egy betőt nem tudott héberül, mire a taxis a reptérről beért velül a szállóhoz, leszedett róla annyit, hogy a recepcióssal már el tudott alapszinten beszélgetni...
Ez tuóbbi már tán tőle is kicsit meredek lenne mondjuk, a történet vaalódiságáért nem kezeskedem, mindenesetre eztt mesélték róla ;)

bioLarzen 2020.04.19. 14:45:02

@hegecz25: Na persze, néhol valóban fantasztikus a dolog... Az Attasé c. részben pölö német tisztként furmánykodik úgy, hogy egyetlen németnek sem tűnik fel, pedig beszélnek vele épp eleget :D És, persze, Spanyolhonban is jól eldiskurál a helyiekkel - nyilván mindegyik beszél magyarul ;)
(Láng Vince ugyanezt amúgy több nyelven is előadja - olyan világnyelven is mint pl. a lengyel :D)

bioLarzen 2020.04.19. 14:48:53

@gintonic.azigazi: "Maga a tortenet is eletidegen a magyar emberektol ( vitorlazas kozben dobozos sort dobalnak egymashoz, ugy jonnek mennek Nemetorszagba mintha nem is kene vizum, stb )"
Ez speciel nem teljesen írható a késszítők "rovására" - Bujtor saját elmondása szerint még akkoriban is gyakorlatilag kötelező előírás volt, hogy egy itthon játszódó bűnügyi filmben nyugati - vagy, még inkább, nyugatra disszidált magyar - legyen a rosszfiú - vagy legalábbis a fő mozgatórugó a dolgok mögött. Haloványan mintha emlékeznék rá, hogy Bujtor eredeti sztoriötletében egy magyarországoi magyar ember lett volna a gyilkos... de ez tényleg halvány emlék.

bioLarzen 2020.04.19. 14:50:04

@gintonic.azigazi: "aki teheti nezze meg Csurka Istvan novellajabol keszult : Miert rosszak a magyar filmek c. filmet, 1964 bol (!!!) valo."

Mekkora film :)

Csipke Józsika 2020.04.19. 15:42:18

bioLarzen:

... plusz bezárta a parancsnokságot a bordélyházba ;)

Tele van a sorozat ilyen finoman szúró poénokkal.

Amúgy a középső ötös széria a kedvencem.

Ebben a leginkább magával ragadó Bors/Sztankay slemilsége (aminek már az első szériában tanújelét adta, pl. a Zita baronesszel való liezonban).

gintonic.azigazi 2020.04.19. 20:21:30

@bioLarzen: “Az ellopott diplomata” a Vesztegzar a Grand Hotelben c. Rejtokonyv zsenialis atirata - az elobb Bujtorrol volt szo: az o “Harom Testor Afrikaban”-ja mint Rejto atirat borzaszto lett ( Reviczky zsenialis volt benne de o sem menthette a filmet ) magyarazkodtak hogy nem lehet jol megcsinalni Rejto regenyeit - itt a pelda, meg lehet, a titok a tehetseg.
Nezd meg, a YT on nincs fent de valami masik megoszton fent van, erdemes!

Amugy Csurka nagyon raerzett a politikara is, noha en messze voltam attol hogy ra szavazzak de a “amit itthagytak a tankok majd elviszik a bankok” 1987 ben nagyot szolt es igaz lett, meg 1997-ben mondta hogy az eu altal fizetett csempeszek hozzak majd ide a fekete sopredeket Afrikabol - ezen akkor mosolyogtam ( na, ez a nagy geniusz is utat tevesztett ) aztan megsem, ha nem veri el a penzet a lovin meg kevesebbet iszik talan lehetett volna belole valaki de allandoan beleragadt az antiszemita kijelenteseibe meg ugye volt egy huszmillio forint amit a rendszervaltas megfilmesiteseert kapott es ugye az eltunt az a penz... korszakos zseni volt a B ligaban.

bioLarzen 2020.04.20. 01:03:41

@gintonic.azigazi: Köszi, láttam mindekettőt ;)

gintonic.azigazi 2020.04.20. 01:22:07

@bioLarzen: latom egy film-inyenccel van dolgom :)

Apropo: az Alkoto Haz ban mikor a holland szakszervezetis not eloszor mutatjak maga a szerzo Csurka Istvan eszik a kep elotereben :) ez megvolt? Kapott extra penzt ha megjelenik a filmben, igy beletettek :)

2020.04.20. 06:14:21

@bioLarzen: meglepodnek, ha igen. De, amilyen kicsi a vilag, es amilyen ven vagyok (evekkelvenebb meg az M7-es elso szakaszanal is), igy minden megtortenhet. :)

gintonic.azigazi 2020.04.20. 06:29:31

@sundi titi: ma mar nincsenek szineszek, regen meg egy Rajz Janosnak, Kibedi Ervinnek vagy Kazal Laszlonak, Banhidi Laszlonak egy mondata volt egy filmben az sem derogalt.

bioLarzen 2020.04.20. 11:27:45

@vanvelemenyem: Akkor ez a "tizedes" mire utalt? :)
(Valóban tizedesként szereltem le anno...)

bioLarzen 2020.04.20. 11:34:59

@gintonic.azigazi: Nem hát, mert akkoriban még diszpóval küldték a színészeket munkára, nem vállalom/nemvállalom kérdése volt a dolog ;)

Érdekes ez amúgy, hogy miért vállalnak el neves színészek ilyen egymondatos szerepeket... Én konkrétan több olyan esetről is tudok itthonról, amikor arról volt szó, hogy egy forgatásnál nem volt épp ott az elvileg beosztott "kis színész", ezért lerohantak a büfébe vagy ki a parkolóba, és akit ott találtak, megkérték, ugorjon már be arra a pár másodperces szerepre - Básti Lajos, Zenthe, Sinkovits, hogy csak pár tényleg nagy nevet mondjak... De nem csak itthon volt ilyen persze. Ha jól emléxem, a Billy Bathurts c. filmben az akkor már elég ismert Bruce willisnek van tán egy fél perces szerepe: egy székhez kötözve belökik az öbölbe (maffiás film, hát persze...)... Illetve, volt egy francia krimi a 80-as évekből (már nem emléxem sajna a címére), abban az akkor már igen nagy sztár Alain Delonnak volt egy totál statiszta-szerepe - annyi volt, hogy becsöngetett a főhőshöz, mint az alsó szomszédja, és mondott egyetlen, nem igazán lényeges mondatot. A dolog azért is volt extrán érdekes, mert a főhős pont aza a típusú zsaru volt, amilyet ő szokott alakítani...
Hogy ezek a dolgok hogy jönnek össze... na, erre kíváncsi volnék.

bioLarzen 2020.04.20. 11:36:12

@gintonic.azigazi: Hihi, nem, ez totál nem volt meg - igazszág szerint sztem kb. 10 éve láttam... De megvan saját gyártású DVD-n, ha lesz időm délután, megnézem ;)

Tzl 2020.04.20. 11:38:07

A Bújtor sztorija azért érdekes, hogy a Koncz nem akart meghalni a forgatáson, mert 2 évvel később pont erről szól a Gyula vitéz télen-nyáron. :) Vagy összekeveredtek benne az emlékek, vagy valóban így történt, és ez alapján írthatták a Gyulvitézt?

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2020.04.20. 11:40:22

@bioLarzen: Kösszy kérdésedet! :)
Hómofiszolok, ám ha közben eszembe jut valami, azt felpakolom a blogomra:
fradyendre.blogspot.com/
Emellett a Facebook-ra minden nap kiteszek egy képrejtvényt az aznapi névnapokról.
úgyhogy továbbra is a dolgozó népet idegesítem! :)

AngeI 2020.04.20. 15:37:45

@bioLarzen: @Frady Endre:

Már hogyne kérem, alkot Endre,
Jönnek is a versek rendre..

bioLarzen 2020.04.20. 15:50:44

@Frady Endre: Helllyes, csak, ahogy illik ;)
A fácsén sajna (illetve, szerencsére) nem vagyok jelen, úgyhogy azt sajna kénytelen vagyok blindre elhinni ;)

AngeI 2020.04.20. 15:54:18

@bioLarzen: Jómagam Adyt s Fradyt egyaránt olvasok..:)

bioLarzen 2020.04.20. 15:59:47

@Tzl: Az már rengetegszer kiderült, hogy a színészek néha meglepően homályosan emlékeznek korábbi szerepeikre - ami,persze, érthető, hisz nekik az csak egy munka volt, akár évtizedekkel ezelőtt... miért is emlékeznének rá pontosan. Koncz pl., amikor a Kojak Budapesten c. filmről kérdezték jó 20 év múlva, alig emlékezett... "Talán valami melóst játszottam benne?" - mondta roppant bizonytalanul. Schütz Ila is elég pontatlanul idézte fel a Kémeri utolsó jelenetét... (tényleg, a Kémeriről lesz cikk itt a sorozatban? Az a másik nagy mániám :D) Illetve, hogy visszatérjek a cikk témájához, Antal Imre úgy mesélte első élményét a Borssal kapcsolatban, hogy egy olyan jelenet felvételénél találkozott először Sztankayval (mármint a Bors forgatását illetően), amiben egy erdőben kúszva nyomultak előrefelé - namost, ilyen jelenet nincs a Borsban (persze, lehet, hogy eredetileg volt, csak később kikerült belőle...)

2020.04.20. 19:50:41

@bioLarzen: ....bioLarzen es a tobbiek.... tizedes meg a tobbiek (sorozat volt, ha jol emlekszem :D
Amugy nem udvarolni akartam, csak tenyleg szeretem a te es a tobbiek kommentjeit. Amugy en nem voltam katona :)

AngeI 2020.04.20. 22:36:58

Szeretem ezeket a Kádár érában készült filmeket a "felszabadulás" előtti világról, de a ruhák és különösen a hajviseletek gyakran nem stimmelnek. Pl. szélsőjobbos horthysta tisztek egész biztosan nem hordtak pajeszt, mint ami Bujtoron és Konczon van, és a háttérben álló rendőrökön is megfigyelhető, amely nyilván a forgatás idején a hétköznapi hajviseletük volt. Valamint az ábrázolt időszakban a férfiak kb. felének bajsza volt, amely igen nagy divat volt a 20. sz. első felében.Ilyen apróságokra valamiért nem adtak a rendezők, ezt már más hasonló jellegű filmeknél is megfigyeltem. A mai filmesek az ilyen apró részletekre jobban odafigyelnek.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2020.04.21. 08:36:45

@/\ngel: Jól teszed! :)
@bioLarzen: Ha te nem vagy fenn a Fészen / Hogyan maradsz naprakészen?
:)

gigabursch 2020.04.21. 09:09:29

A korhoz illő kosztümök, ruhák miatt nagyon szeretem ezt a sorozatot.

bioLarzen 2020.04.21. 16:54:37

@vanvelemenyem: Örülj neki ;)
A tizedes és a többiek film volt, nem sorozat - viszont fantasztikus ;)

bioLarzen 2020.04.21. 16:56:42

@/\ngel: "ami Bujtoron és Konczon van, és a háttérben álló rendőrökön is megfigyelhető, amely nyilván a forgatás idején a hétköznapi hajviseletük volt."

... vagy egy másik film/színdarab miatt hordták így. Bujtor pl. végig szakáll nélkül van as orozatban - kivéve egyetlen részt, a 6. (A Zsokékirály) c. epizódot, amibern szakálla van - amennyire tudom, azért, mert egy másik film felvételei miatt kellett neki.

bioLarzen 2020.04.21. 16:58:31

@Frady Endre:
Olvasok más forrásokat...
(Így tudom, hogy a tojás fosat...)

bioLarzen 2020.04.21. 17:04:23

@/\ngel: "A mai filmesek az ilyen apró részletekre jobban odafigyelnek."
Kénytelenek, mert ma már alap, hogy egy filmet a nézők többször is megnéznek, megálíltanak, visszanéznek, megvitatnak a neten - így könnyű a háttérben lévő tökéletlenségeket kiszűrni... Egy olyan világban, ahol egy epizódot szinte biztosan csak egyszer - ismétléssel max kétszer - láttál, úgy, hogy nem állíthattad meg / nézhetted vissza, és max azon ahverjaiddal beszélhettél ki, akiket szintén érdekelt a műsor... Felesleges volt ekkora mértékű pontosság. Jó eséllyel csak igen kevesen szúrták ki pölö az általad említett dolgokat.

bioLarzen 2020.04.21. 18:55:05

@vanvelemenyem: érdekesség a Tizedessel kapcsolatban:
- a forgítókönyv írója eredetileg kőkemény partizánfilmnek szánta, semmi humor, semmi helyzetkomikum, és hallani sem akart róla, hogy bármiféle könnyedebb vonalat belerakjanak - végül, látván, milyen félig-meddig vígjátéki vonulaatot kaapott a filmje, állítólag nagyon nem is akarta, hogy a neve ott legyen a stáblistában.
- a siker láttán terveztek egy folytatást is a filmnek - de állítólag olyan gyenge lett a forgatókönyv, hogy nem lett belőle semmi. A háború után, a civil életben játszódott volna - pedig ha van film, aminek a vége totál cliffhanger, vagyis, mintha eleve úgy lenne megírrva a vége, hogy folytatható legyen, az pont a Tizedes... ugyebár, úgy végződik a film, hogy a csapat elindul a szovjetek által kapott partizánküldetésre... innen egy gyerek is tudná folytatni, természetesen magával az akcióval... és mégsem így történt...

bioLarzen 2020.04.21. 19:26:03

@vanvelemenyem: Én meg ott buszoztam el előtte kb. 25 évig a 22-essel, lévén Budakeszin nőttem fel ;)
Kezdesz nekem gyanús lenni ezekkel az utalgatásokkal... tizedes, Budakeszi... ;)

velőtanya 2020.04.21. 21:21:34

@bioLarzen: "Antal Imre úgy mesélte első élményét a Borssal kapcsolatban, hogy egy olyan jelenet felvételénél találkozott először Sztankayval (mármint a Bors forgatását illetően), amiben egy erdőben kúszva nyomultak előrefelé - namost, ilyen jelenet nincs a Borsban"
A 8, epizódban két jelenet is van, ahol Bors és Dániel kúszva derítik fel a kőbánya környékét - egy rövidebb és egy hosszabb, az utóbbinál még egy drótakadályt is előírásszerűen leküzdenek:) És az igaz, hogy ezek szavad terepen történnek (és nem erdőben), de közvetlenül előtte meg egy erdőben lopakodnak, és ezt így már simán összemoshatja az emlékezet. Viszont éppen mert ez a 8. rész, az aligha stimmelhet, hogy ekkor találkoztak először, tehát valami nem kerek az emlékkel.
Egyébként én is nagy Bors-rajongó vagyok, és én se értem egészen, hogy miért, de szerintem a 6-14 epizódokból bárkivel felvenném a versenyt egy kocsmakvízben:)
(az 1-5 epizódokat és az utolsót sokkal kevesebbszer láttam - talán ha 5-6 alkalommal darabját:) - így azokban kevésbé vagyok otthon)

velőtanya 2020.04.21. 21:31:23

@bioLarzen: Oszi viszont hangsúlyozottan semmilyen nyelven nem beszél egy szót sem, és amikor kommunista emigránst alakítanak Spanyolba', akkor ezt azzal indokolja Janik őrnagy elvtársnak, hogy "Én Hitler úr nyelvén nem vagyok hajlandó megszólalni". (Mire az őrnagy: "Nagyon helytelen, Pataki elvtárs. Ezekről a szektás allűrökről itt le kell szoknod! Itt spanyolban (sic) aranyat ér, aki az anyanyelvén kívül más nyelven is beszél.")

AngeI 2020.04.21. 22:07:15

@Frady Endre: Nagy szellemek társaságában múlatom a házi karantén keserű napjait:)

bioLarzen 2020.04.21. 23:20:20

@vanvelemenyem: Ahhh, a Markó!!! minden világos ;)

bioLarzen 2020.04.21. 23:22:16

@velőtanya: Tény - azonban aligha a 8. epizód forgatásán találkoztak először - pláne, hogy elsőként csak az első 5 epizódot vették fel ;)

bioLarzen 2020.04.21. 23:25:54

@velőtanya: Ehhez képest az uccsó részben németül kéri a mozijegyeket Borstól - ledbukott ;)

Kvízkérdés: hány késszúrással ölték meg Ájtatos Macát? :)

bioLarzen 2020.04.21. 23:44:25

@/\ngel: Hát, pedig a kérdéses részben biza szakállas: i.postimg.cc/cCCW7fkm/Bors-Bujtor.jpg

Az általad linkedlt Szemüvegesek egyébként 69-es film - bár pontosan nem tudom, mikor forgatták a Bors új etapjának elejét (A kérdéses epizód az "új adag" elsője), de az elérhető dátumok alapján 70-71 lehet. Bujtor ekkor már hordott néjha szakállat - pl a 71-es Égi bárány c. filmben: upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/2/2c/%C3%89gi_b%C3%A1r%C3%A1ny_1970.png
Node, tulajdonképp lényegtelen ez a részletesség - a Borsból vett képen ott a szakáll :) Mivel ebben a részben ő és Koncz egyetlen nyúlfarknyi jelenetben jelenik meg csupán, vélhetően nem ezért a gyors felbukkanásért találták ki neki a szakállat - pláne, hogy a következő részben (és utána végig az egész sorozatban) már megint nincs szakálla... ezért is tűnik logikusnak, hogy itt azért volt, mert "amúgy" volt neki, film vagy színdarab miatt... De, persze, ez csak spekuláció.

bioLarzen 2020.04.21. 23:46:38

Ha valakinek netán megjött a kedve megnézni a sorozatot, az indavideón megtalálja ;)

bioLarzen 2020.04.21. 23:52:43

@velőtanya: Ha már a Camarada Matteo epizód került szóba... egy saját találmányú érdekesség: Bujtor - már Ötvös Csöpiként - egy elhagyott toronyban talál rá a hamis dollárokat előállítók nyomdájára - egy présházban talált halott által a pince falára karcolt rajz alapján, ugyebár: lh3.googleusercontent.com/proxy/Ej_BIVB3fd0FUfeJEB1tvL5Vgi8W1cluZTEJht_huTglmesK-re3ClDsYeCq6FIR_LqeiXM_8tOxAqsJ_7BhpmbW7Q
Namost, a Bors Camarada Matteo c. részében, elvileg Spanyolországban, pont ugyanez a torony "alakítja" azt a lőszerraktárat, aminek a bejáratánál Oszi és Dezső ál-köztársaságiként őrködik:
indavideo.hu/video/Bors_Mate_11_Camarada_matteo (28:13-nál)

velőtanya 2020.04.22. 06:06:22

@bioLarzen: Beugratós kérdés, de résen vagyok: Brédli Jakabot ölték meg 27 vagy 28 késszúrással - a pontos szám máig tisztázatlan - és a helyszín volt az Ájtatos Maca kocsmája:)

velőtanya 2020.04.22. 06:10:51

@bioLarzen: Szép találat, és nem is lehet kérdéses, mert a világos színű, oszlopos épület is stimmel.

bioLarzen 2020.04.22. 09:39:00

@velőtanya: Francba, átláttál a szitán - és természetesen egyáltalán, de hangsúlyozttan egyáltalán nem arról van szó, hogy elbsztm a kérdést, még csak véletlenül sem :D :D

Swanky77 2020.04.26. 18:37:02

És senki nem vette észre a Beatles vonalat?Sargent Pepper..?

Swanky77 2020.04.26. 18:40:33

Nagyon kisgyerek voltam, amikor ment a sokadik ismétlés,de ez már akkor szemet szúrt.Bors,de hol a zene?

bioLarzen 2020.05.06. 21:28:06

@Swanky77: Bors nem őrmester volt - de attól még 10/10 ;)
süti beállítások módosítása