Szerelem és halál - a családban marad

Az eltűnt vőlegény - 1962

2019. november 20. arcanum

Testvérszerelem vezetett gyilkossághoz 1962-ben egy Szolnok megyei kis faluban. Ennek az esetnek a leírásával kezdődött Mág Bertalan alezredes (1911-2001) elképesztően sikeres írói karrierje.

mag_2.jpg

A Felvidéken született Mág Bertalan életének első harminc évéről keveset tudunk. A Szabad Nép riportja szerint (1947. november 27.) műszaki rajzolóként kereste a kenyerét. Mindenesetre "ő volt a felszabadulás utáni első detektívcsoport vezetője." (Labdarúgás, 1985. szeptember 9.) Ez volt a legendás Mág-csoport. Nem könnyű elhinni, hogy egy minden szakmai előélet nélküli pályakezdőre bíztak volna ilyen feladatot a világháború utáni legnehezebb időkben, amikor Mág nyilatkozata szerint "olyan alvilági banditizmus volt hazánkban, amely a legsötétebb Chicagóban vagy a vérszomjas Szicíliában fordul csak elő. Naponta 10—15 gyilkosság történt, egyéb bűncselekményekről nem is beszélve". (uo.) A Szabad Nép említett 1947-es riportja szerint: "680 előállítása volt a csoportnak ebben az évben.,, májusban 210 évi fegyházat osztott ki a statáriális bíróság azok között, akiket a csoport szállított... belügyminiszteri dicséretet is kaptak..." 

mag_1.jpg

Szabad Nép, 1947. november 27.

Folytatjuk a szocialista Magyarország bűncselekményeit bemutató sorozatunkat immár a tizenkettedik résszel, ami - mai is, mint mindig - az Arcanum adatbázisa segítségével készült. 

Mág "Berci" húsz éven át súlyos bűnügyek tömegét derítette fel. Ő volt ebben az időszaknak az elsőszámú sztárdetektív. Csak a rendszerváltás után került nyilvánosságra, hogy az ÁVH kötelékében is tevékenykedett. 

1966-ban, 55 éves korában ment nyugdíjba a Belügyminisztérium bűnüldözési alosztályának vezetőjeként. Két évvel később jelentek meg első írásai az általa felderített bűncselekményekről. A Tükör 1968. március 19-én jelentette meg a Nyomoz a Mág-csoport című tíz részes sorozatának első darabját, mely az eltűnt vőlegényről szólt. 

mag_2.jpg

A sorozat beharangozója. (Tükör, 1968. március 12.)

Egy meg nem nevezett Szolnok megyei kis faluban élt a Palotás család. "Miután 50 hold földjük nagy részét a földosztáskor felosztották, megmaradt két tanyájukkal és 10-12 hold földjükkel mindvégig egyéni gazdálkodók maradtak." A detektív a korabeli politikai korrektség kedvéért ténybelileg kissé inkorrektül fogalmaz. 50 holdas gazdák földjét a földosztáskor (legalábbis törvényesen) nem vehették igénybe. A kuláknak minősülő Palotás családot nyilván földjük "felajánlására" kényszerítették. 1962-re már csak nagyon kevesen maradtak a szövetkezeteken kívül, azok a kevesek pedig ellenséges, reakciós elemnek számítottak.

A Palotás házaspárnak két fia és egy lánya volt, s az egyik fiú, Jani éppen sorkatonai szolgálatát töltötte, a másik, Pista a gazdaságban dolgozott. A 27 éves leány, Mariska már elérte azt a kort, hogy ne nagyon halogathassák tovább a férjhez adását. A politikai sémáknak megfelelő leírás szerint a maradi gazdaként gondolkodó szülők hozzájuk gondolkodásban, módban és tekintélyben is passzoló férjet kerestek neki. Találtak is ilyet Szende Dániel személyében. A Szende família szintén félszáz holddal rendelkező tekintélyes gazdacsalád volt. Az ő megmaradt földjükön viszont már a szövetkezet gazdálkodott. Dániel nem dolgozott a szövetkezetben, ő a vasúthoz szegődött. 

Az öreg Palotás állítólag  azzal szédítette Szende Danit, hogy "őhozzá egy tisztességes, módos, dolgos, szép gazdalány való, akinek van, de főleg lesz földje — már amikor a tsz-rendszer összeomlik ... s Dani is visszakapja az övékét, a kettő együtt már lehet akár száz hold is...". Aligha valószínű, hogy a detektív hiteles forrásból ismerhette volna egy ilyen beszélgetés tartalmát, de fejlett politikai érzékénél fogva nyilván tudta, hogy kell egy ilyen beszélgetést pártszerűen elképzelni.

mag_3.jpg

A Palotás-ház. (Tükör, 1968. március 19.)

Danit összehozták Mariskával. Gyorsan megtörtént a lánykérés, az eljegyzés, aztán az esküvő 1962. november 19-én, szombaton. Volt nagy lakodalom, népes vendégsereg, mulatozás hajnalig. Vasárnap még rendet csináltak, és hétfő hajnalra eltűnt a vőlegény. Legalábbis így írja Mág. De ebben a leírásban valami nem stimmel. Tudniillik 1962. november 19-én hétfő volt. Tételezzük föl, hogy csak két dátum keveredett össze. 19-én tűnt el Szende Dani, és akkor 17-én lehetett az esküvő. 

Mariska azt vallotta: amikor hétfőn hajnalban felébredt, már üres volt mellette az ágy, azt gondolta, elment szolgálatba az ura, és őt tapintatból nem ébresztette fel. 

Dani nem került elő. A faluban mindenféle szóbeszéd járta: elmenekült az arától, öngyilkos lett, "disszidált". Kihallgattak mindenkit, aki tudhatott valamit. Átkutatták alaposan (?) a környéket, országos körözést adtak ki, a szomszédos országokban is kerestették a felszívódott vőlegényt, aztán lezárták az ügyet azzal, hogy „bűntett alapos gyanúja nem forog fenn”.

Két évvel később, 1964 nyarán azonban "felsőbb utasításra" ismét megnyitották a Szende-dossziét, és a nyomozást Mág Bertalanra bízták. Azt nem tudjuk meg, hogy mi váltotta ki ezt a "felsőbb utasítást".

Mindenkit újra kihallgattak. A családtagok vallomása ekkor is egybehangzó volt és megegyezett a két évvel korábbival. De voltak apró gyanús jelek. Szende Dániel állítólag kék munkásingben ment a szolgálatba, de a MÁV tájékoztatása szerint két ilyen inget kapott a cégtől, és mindkettő megvolt. Továbbá Dani meleg alsóneműjét is megtalálták két évvel azelőtt az ágy mellett, holott az eltűnés napján hideg volt, havas eső, a távozónak fel kellett volna vennie azt a meleg alsóneműt. Az újranyitott nyomozás alkalmával megkeresték azt a vasutast, aki kint járt Palotáséknál, hogy a munkából hiányzó Szende hollétéről érdeklődjön. Ő mondta, hogy a széken ott volt a vasutas sapka, és a háziak csak zavartan hallgattak, amikor megkérdezte, miért ment el az ifjú férj télvíz idején sapka nélkül.

Az ara bátyja, Pista az esküvő alatt feltűnően kedvetlen volt, szinte a szavát sem lehetett venni, és erre nem adott kielégítő magyarázatot.

 mag_4.jpg

Szende Dániel (Tükör, 1968. március 19.)

Róza néni, Palotásék szegény rokona, cselédfélesége két évvel azelőtti vallomásával egybehangzóan azt állította, hogy amikor ő elment a háztól, hat, fél hét felé, már csend volt, és mindenki lefeküdt, hiszen az előző éjjel nem aludt senki, vasárnap napközben pedig takarítottak, mosogattak, rendet csináltak. Csakhogy mások látták Róza nénit kijönni a Palotás házból a nyolc órakor végződő mozielőadás után. Mivel ők pontosan el tudták mondani, hogy mit adtak a moziban, és miről szólt a film, a vallomásuk hitelesnek tűnt. 

Az ifjú párnak berendezett (döngölt föld padlós) szobában szennyezés már igencsak halvány nyomaira bukkantak. Az ágy mellett falról, az ágy előtti linóleumról és a padló földjéből mintát küldtek a fővárosi laboratóriumba, ahol kimutatták az emberi vér nyomait. Ekkor már bizonyítottnak látták, hogy ott gyilkosság történt, és letartóztatták az egész családot. Az egymástól elszigetelt családtagok aztán lassan vallani kezdtek. 

Alapos házkutatást tartottak, találtak vérnyomot a Palotás papa nadrágján is és a küszöb alatt is. A bizonyítékok hatására Mariska jelentkezett, hogy mindent be akar vallani. Ez volt a minden: "A rendcsinálás után, úgy 5 óra körül bement a szobájába... Hamarosan utána ment a férje is. Amikor belépett, ő már ágyban volt. A férje is levetkőzött, melléje feküdt, de ő távol tartotta magától... A férje dühösen azt mondta: 'Te valamit titkolsz előttem!', majd fölkelt, kiment a konyhába és egy késsel a kezében tért vissza. Erre — vallotta Mariska — ő is fölkelt. A férje közelebb akart lépni hozzá, de megbotlott a linóleumszőnyeg szélében és elesett. Egyetlen hangosat jajgatott, aztán hason fekve csendben maradt. /.../ — Mit tettek a halottal? Azt felelte, hogy nem emlékszik rá pontosan, mert az esettől annyira megrémült, hogy azt sem tudta, mi történik vele meg körülötte. Azt hiszi, a férfiak kivitték valahova a halottat. — S miért nem jelentették a történteket a rendőrségen? — A szégyen miatt, hogy így veszekedtünk a nászéjszakán."

mag_5.jpg

Palotás Mariska és Pista. (Tükör, 1968. március 19.)

Idősebb Palotás azt vallotta, hogy amikor meghallotta, hogy a fiatalok a szobájukban veszekednek, odafutott, de a Dani akkorra már halott volt. Ekkor lett az ő nadrágja véres. A család minden tagjának volt egy olyan verziója a történtekről, amelyben ő nem járult hozzá Dani halálához.

Pista verziója szerint: "— Dani azzal gyanúsította Mariskát, hogy nem szűz, ezért fel akart öltözni, s közben azt kiabálta, hogy ö ilyen családban nem marad! Ezt a család becsülete miatt nem engedhettük meg. Azt akartuk, hogy Dani csillapodjon le, utána aztán ottmarad békében." Mariska azt vallotta, hogy ő akkor is szűz volt, azóta is az maradt, ő soha senkivel. Danit azért nem engedte közel magához, mert "beteg volt". Vagyis menstruált. (Úgy látszik, ötven évvel ezelőtt ez a szóhasználat még annyira közkeletű volt, hogy az olvasónak nem is kellett megmagyarázni, mit értett Mariska ez alatt.) Ám sajnos az is kiderült, hogy éppen azért tartották az esküvőt az eredetileg kiszemelt időpontnál egy héttel később, mert éppen az eredeti időpontban volt az ideje Mariska havi "betegségének".

Róza néninek is felfrissült időközben a memóriája. Bevallotta, hogy Palotásné kérésére mondta azt, hogy ő már hatkor hazament. Igazából tényleg nyolc után ment haza, addig segített a vérnyomokat eltüntetni.

A fiatalok hangos veszekedése mindenkit a szobájukhoz kergetett, de a nőket kitessékelték onnan. Róza néni két éves késéssel szépen elmondta, hogyan látta a szobában történteket a verandáról az ablakon keresztül: "Dani öltözött, felvette már a nadrágját és a csizmáját, fölül csak az atlétatrikó volt rajta, s közben ilyeneket kiabált: 'Hát ezért adta hozzám a lányát, János bátyám! Már értem. Aki ilyen, az nem kell nekem! Egy percig sem maradok ebben a házban!' Fogta is a kiskabátját, és indult volna ki. De elébe állt Pista és azt mondta: 'Innen pedig nem mész ki élve!' Dani félrelökte az útjából Pistát. Odaugrott erre az idősebb Palotás, de Dani őt is félretaszította. Ekkor lépett elő Jani és Dani útjába állt. Dani ököllel az arcába ütött. Janinak vérezni kezdett a szája. Az idősebb Palotás és Jani most Danira vetette magát, Pista pedig kifutott a konyhába, felkapta a mángorlófát és a két oldalról lefogott Danit fejbe csapta. Az ágyra rogyott, az arcából csurgott a vér. De mozdult, és fel akart állni. Ekkor Pista megint fejbe ütötte a mángorlófával. Dani lecsúszott a földre, minden csupa vér volt körülötte, s hangosan kezdett nyöszörögni. Arra nem emlékezett Róza néni, hogyan került Mariska kezébe a kés, de egyszer csak azt látta, hogy Mariska egy nagy késsel odalép Danihoz, lehajol és beledöfi a kést a mellébe."

Palotásné, aki a családban a nadrágot viselte, mindenkit megesketett, hogy a történtekről soha, senkinek, semmilyen körülmények között semmit nem mondanak.

A holttestet néhány napig az udvaron, kukoricaszár alatt rejtegették, aztán Palotás papa trágyázáskor kivitte a határba és elásta.

A gyilkosság indítéka derült ki utoljára. Akkor, amikor a két testvér, Mariska és Pista ezt is bevallotta: "Régi viszony volt közöttük. Akkor kezdődött még, valahol kinn a mezőn, amikor Mariska 13 éves, Pista meg 16 volt. És azóta is tartott, szüntelen. Pista szerette Mariskát, Mariska is Pistát, de nem mertek szólni róla senkinek. Annyira titkolták a kapcsolatukat, hogy még az anyjuk sem gyanított semmit. Mariska nem akart férjhez menni Danihoz — máshoz sem —, de az anyja ráparancsolt... Pista viszont őrült féltékeny volt. Mariska azért, hogy csillapítsa őt, megígérte neki: ...nem lesz nászéjszaka.” Hát így. 

Palotás Mária 15 évet, Pista 12 évet kapott. Azt pontosan nem tudjuk, hogy a többieknek hány év börtön jutott, csak annyit közöl velünk a szerző, hogy "hasonló büntetést kaptak a család többi tagjai is".

Csak Róza néni halt bele a gyilkosságba. Ő a kútba ugrott, mielőtt Palotásnéval szembesíthették volna.

mag_6.jpg

Mág Bertalan. (Labdarúgás, 1985. szeptember.)

A NAVA archívumából egy az üggyel foglalkozó dokumentumfilm, (köszönet Patkós Ildikónak a beküldésért):
999.png

A történet egyik főszereplője Patkós (Palotás) Mária a börtönben

A nyugalmazott alezredes a nyugdíjban eltöltött évtizedeiben egykori államvédelmis kollégájával, Berkesi Andrással együtt megteremtette a szocialista krimit, és hatalmas sikereket ért el. Mág az általa közelről ismert, jelentős részben általa felderített bűnügyek regényesítésével óriási olvasótábort hódított meg. Több mint harminc könyv és számos film, tévéjáték őrzi a munkásságát. 

A bűnügyeket nemcsak regényesítette, hanem át is politizálta. Bánki Éva szerint: "Ő volt a bűnügyi regény átpolitizálásának egyik kezdeményezője (a magyar irodalom talán legmerészebb történelemhamisítója)./.../
Korai műveiben sváb nagygazdák gyilkolnak magyar parasztcsemetéket, arisztokraták lopóznak a szocialista Magyarországra, hogy munkásszármazású szűz lányok meggyilkolásával döntsék meg a szocialista államrendet. Ellenforradalmárok papokat öldösnek, hogy ezt is a kommunisták nyakába varrhassák,/.../ emigránsok a szolnoki Tisza-híd felrobbantására készülnek, a nyugati határszélen gyilkos bandák szerveződnek, hogy a disszidálni vágyókat kirabolják és elpusztítsák. Mág 'irodalmi' alteregója, Magos őrnagy a nyomozások során mindenkit kikérdez 1956-ról. A tanúk megerősítik, amit a hivatalos propaganda is sulykolt: az 'ellenforradalmárok' részegen 'huligánkodva' a dolgozó nép vagyonára - és a szűz lányaira - törtek." (Napút, 2010/5.)

mag_7.jpg

Garas Dezső Mág alteregójának, Magos őrnagynak a szerepében. (Film, Színház, Muzsika, 1978. november 4.)

 

 - hacsa - 

Maradj még!  >>>

 

Még lehet regisztrálni az újabb blogtalálkozónkra, amelyet közösen a Nagy Háború bloggal és a Napi Történelmi forrás szerzőivel tartunk az Arcanum szervezésében Budapesten a Fővárosi Levéltárban!

2019_10_18_10_ora.jpg

Az ingyenes rendezvényre regisztráció szükséges, amihez a linket ITT találjátok! Siessetek, mert a terem mérete adott és betelhet.

Komoly ajándékokra is számíthattok a helyszínen!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A bejegyzés trackback címe:

https://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/api/trackback/id/tr9115306034

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Santer 2019.11.20. 00:47:28

Ez óriási! Rengeteg Mág Bertalan könyvet olvastam, és a mai napig összetévesztem sokszor Mattyasovszki Jenővel:)

Ez a történet meg szívbemarkoló.

gigabursch 2019.11.20. 03:45:01

Ha valaki nem tudná, hogy milyen ember volt ez a Mág haver Berkesi, javaslom olvassa el Fiala Ferenc től a: Berkesi és a Szerzetes könyvet.
Ott vastagon lehull a lepel a retkes ÁVH-s mocsokról.

RTB 2019.11.20. 08:37:01

azta. A szülői házban vannak Mág Bertalan és Berkesi András könyvek és soha senki nem olvasta őket. Én kamaszként néha belelapoztam, a téma érdekesnek tűnt, amúgy is szeretem a krimiket, és az olyan könyveket, ami egyben korrajz is, de valahogy éreztem, hogy valami nem stimmel ezekkel a könyvekkel. Már értem: feketeöves komcsi volt mindkettő és annyira süt belőlük az egyoldalú társadalomábrázolás, hogy már kamaszfejjel is sok volt.

bratya 2019.11.20. 09:12:19

Ilyenkor mindig az szokott bennem felmerülni, hogy vajon mi lett a szereplőkkel a későbbiekben. Mondjuk a börtön után. Hová mentek szabadulást követően? Hogy tudtak visszailleszkedni a társadalomba? Meddig éltek még utána?

Örömhernyó 2019.11.20. 09:43:14

@RTB: Olyan szempontból érdekesek ezek a könyvek (nekünk is megvolt pár), hogy jó korrajzot adnak az akkori társadalomról, nem mert objektíven mutatnak be mindent, hanem mert az író is az adott kor terméke, az ő szóhasználata, nézőpontja árulkodó. Mint egy partizánfilm. Az is propaganda, tendenciózus mű, de pont emiatt jól ábrázolja ha nem is a 2. vilagháborút, hanem a 60-as évek jugoszláv vagy szovjet filmművészetét.

Head Honcho 2019.11.20. 09:47:55

@RTB: Én faltam a könyveiket tini fejjel. Maga a krimi, nyomozós része érdekelt, a világnézetük soha.

Érvsebész 2019.11.20. 13:01:53

Az alapul szolgáló ügy valójában Mezőtúron történt, a szereplők a Patkós-család, a sértett Szalai Dani. Itt tudható meg több, bár nem kevésbé regényes részlet:

library.hungaricana.hu/hu/view/SzolnokMegyeiNeplap_1966_07/?pg=125&layout=s

www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/bulvar-jasz-nagykun-szolnok/sajat-hugaval-szexelt-a-ferfi-dobbenet-a-naszejszakan-607907/

kritikustomeg.org/film/11282/igy-fog-leperegni-1969

mandadb.hu/mandadb/webimage/4/2/1/5/4/9/pre_wimage/19621117_mezotur_01.jpg

Kb. húsz éve a városban lábra kapott az a pletyka, hogy egy ismert kereskedő halálát követően, amikor a családi sírboltot felnyitották, abban egy idegen holttestet találtak, amelyet a népítélet a Szalai Daniénak tulajdonított, de erről semmilyen megbízható információm nincs

Drizari 2019.11.20. 14:32:13

@bratya:

Szabadulásukat követően fölszippantotta őket a "munkásosztály". Ún. pártfogó gyárak és vállalatok működtek, ahová el kellett nekik helyezkedni. Múltjukat általában csak az igazgató, esetleg még a személyzetis ismerte. Zömük felvétele zökkenőmentes volt, mert a vezetőségből szólt valaki a munkaügynek, hogy X.Y-t föl kell venni, teszem azt gyárudvar söprögetőnek. A gyárakhoz a kiajánlást a pártfogói felügyeletet ellátó előadó végezte.

fonaktamas75 2019.11.20. 18:28:06

@gigabursch: A nyilas sajtófőnök Fialától? Gondolom mennyire objektív...

Baromállatevagy 2019.11.20. 23:25:10

@gigabursch: a magadfajtától ez roppant hiteles.

Kőműves Kellemetlen 2019.11.21. 01:09:35

@gigabursch:
Hogy tud egy lepel vastagon lehullani?
Tudtad, hogy a lepel nem hó?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2019.11.21. 08:02:21

@Kőműves Kellemetlen: Az illibsi propagandaképzőben megtanították a magyar nyelvre - úgy ahogy - a magyar szófordulatokra már nem. Csak hogy tiszta vizet öntsek a nyíl kártyák közé.

Terézágyú 2019.11.21. 09:05:59

"A bűnügyeket nemcsak regényesítette, hanem át is politizálta. [...] Korai műveiben"....
Eszerint a későbbi műveiben már nem??? Akkor azokat kell olvasni...

Terézágyú 2019.11.21. 09:08:03

"A bűnügyeket nemcsak regényesítette, hanem át is politizálta. Bánki Éva szerint"

Hát Bánki Éva írja ezt is: "a Sherlock Holmes-történetekben ott lappang az angol-gyarmati ellentét (Conan Doyle-nál, tudjuk, sokszor a gyarmatokról „fertőzés módjára" behurcolt rejtély lesz a titok megoldása)"

gigabursch 2019.11.21. 10:43:45

@Baromállatevagy:
Soká éljenek a gyüttment fikanickek.
Pont ennyire érdekel a véleményed - amennyi a múltad.

gigabursch 2019.11.21. 10:44:44

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
Na de Úrfi! Ettől mi azért normálisabb viszonyban vagyunk...

Párduc oroszlán gorilla... Makákó! 2019.11.21. 11:40:51

"Palotás Mária 15 évet, Pista 12 évet kapott."

Aztán kiszabadultak és boldogan éltek míg meg nem haltak.

Az ilyen bűncselekményt ma már nem úsznák meg ennyivel.

gigabursch 2019.11.21. 12:28:48

@Kőműves Kellemetlen:
Aki nyelvtanilag arról a kérdésről nem hallott, hogy van
- hólepel
és
- lepel hó
azzal erről a kérdésről nem vitázok.

Az meg egy másik kérdés, hogy egy lepel hogyan tud lehullani, de tudom javasolni, hogy egy kicsit vizuál izélje meg a kérdést és rájön magától is.

gigabursch 2019.11.21. 12:30:26

@fonaktamas75:
Az, hogy te mit gondolsz: a lőtéri kutyát nem érdekli.
Amit Fiala ebben az írásában összegyűjtött: TÉNY.
Akkor is, ha éppen neked ez nem tetszik, vagy egyenesen sérti a nézeteidet.

lutria 2019.11.21. 13:45:43

Azért az érdekes szerintem hogy 2 ÉVVEL a gyilkosság után még találtak azonosítható vérnyomokat a nadrágon,ezek szerint 2 évig nem mosták ki azt (legalább ~10 alkalommal)az akkori valszeg jóval durvább mosószerekkel,mosóteknőben jól beáztatva stb.?

Patkós Ildikó 2019.11.21. 13:50:31

Két hozzáférhető dokumentum, a valóban megtörtént eseményről:
A Nemzeti Audiovizuális Archívum honlapján található az Így fog leperegni c. dokumentumfilm: nava.hu/id/szfe-54/
A Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtárban pedig Patkós Mária és Szalai Dániel esküvői meghívója:
portal.vfmk.hu/node/6887

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2019.11.21. 14:03:34

@Patkós Ildikó: nagyon köszönöm, talán az olvasók nevében is mondhatom köszönjük.
megkérdezhetem hogy van-e valamilyen kapcsolódása a szereplőkhöz?

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2019.11.21. 14:05:47

@Patkós Ildikó: be is ágyazom a videót, mert - bár csak most nézem - tanulságosnak látom

Patkós Ildikó 2019.11.21. 14:23:59

@JTom: Távoli rokonság volt Patkós László apai nagyapám és a cikkben érintett Patkós család között. Én már nem voltam beszélő viszonyban Mária nénivel, a szüleim azonban köszöntek neki, ha találkoztunk vele. Mária néni egyébként életben van, itt él Mezőtúron. Részletesebb információt nem kaptunk, gyerekként persze érdekelt volna, de minden felnőtt rejtegetni való dologként tudott csak beszélni erről a történetről.
Az elhunyt Szalai Dániel holtteste - ismereteim szerint - a mai napig nem került elő.

Patkós Ildikó 2019.11.21. 14:25:03

Elképesztő a honlap, sokat olvasom! Mondjuk ennek pont ellentmond, hogy nem vettem észre, hogy Érsebész kommenttárs már érintette az általam újból közzétett dokumentumokat.

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2019.11.21. 14:40:18

@Patkós Ildikó: köszönöm válaszát! rendkívül örülök hogy megtisztelt a válaszával, ilyen még nem fordult elő itt hogy valaki első kézből tudott hozzászólni a cikk tartalmához és ez remek.

az ügy annyiban rendkívül érdekfeszítő - a dokumentumfilmből remekül átjövő brutális falusi lét és emberi lelkek, sorsok mellett - hogy manapság ezért a tettért nem tudnák egyiküket sem elítélni vagy rendkívül nehezen.
gondoljunk csak a jelenben játszódó darnózseli hentes ügyére!
a képlet kb. ugyanaz: feltételezett gyilkosság, emberi szövetmaradványok (ott vér), indíték is van, de nincs meg a holttest.

a bíróságok az ismételt és több fokot megjárt eljárásokban ingadoznak a teljes felmentés és a súlyos börtönbüntetés kiszabása között (most éppen a megismételt eljárásban másodfokon kapott azt hiszem 7 évet, azután hogy tavasszal a bíróság a korábbi szakaszban felmentette).
nincs holttest, nincs bűntett - jelentette ki a bíró az előző - felmentést hozó - eljárásban és most is csak súlyos testi sértésért tudták elítélni ami azért is "vicces" mivel test híján hogyan lehet ezt bizonyítani. igaz azt áldozathoz tartozó szövetmaradványokat találtak.

szóval mindent egybevéve a doku számomra brutális korrajz! azért is az mert gyermekkoromban a hetvenes években még léteztek az ilyen típusú emberek, mint akikkel a filmben találkozhatunk. a beszédmód, az utalások, az áldozat anyja ahogyan kifejezi kapcsolatát a fiával (hogy a nézéséből egy pillanat alatt mit tudott meg) stb.
az egész miliő, a környezet annyira ismerős és egyszerre félelmetes, ahogy már gyerekként is az volt.

érdekelne hogy a még életben lévő Mária élete hogyan alakult. férje lett? mivel foglalkozott a későbbiekben?
mi lett a Pista néven megírt testvérével?

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2019.11.21. 14:46:26

@Patkós Ildikó: "Elképesztő a honlap, sokat olvasom! Mondjuk ennek pont ellentmond, hogy nem vettem észre, hogy Érsebész kommenttárs már érintette az általam újból közzétett dokumentumokat."

és én is ugyanígy nem láttam! neki is köszönöm így akkor!

Kőműves Kellemetlen 2019.11.21. 16:58:03

@gigabursch:
Aha, szóval akkor a mondás úgy szól, hogy ráhull a lepel, és hóról van szó? De mintha te sem azt írtad volna, hogy vastagon ráhullt a lepel.
Vagy simán csak mosakszol, mert anyanyelved nem túl mesterfokú ismeretében hülyeséget írtál?

Patkós Ildikó 2019.11.21. 17:23:25

@JTom: Mária néni - tudomásom szerint - nem ment férjhez, nincs családja. Közelebbi információm nincs az ő vagy Pista testvére sorsáról.

röf 2019.11.21. 18:33:59

Nem "nyomoz", hanem "nyomon".

nts 2019.11.21. 20:04:21

Hát ez a film rohadt jó volt. Egyből Móricz Barbárok novellája jutott az eszembe. Úgyhogy én is köszönöm Palotás Ildikónak a plussz infót.

fonaktamas75 2019.11.23. 14:16:31

@gigabursch: A nyilaskeresztes Párt sajtófőnöke volt, Szálasi rendszerében! (Szerintem fogalmad sem volt a kilétéről.) Az a rendszer pont annyira volt gyilkos, mint a Rákosi éra, ebben normális emberek közt konszenzus van. Fialára, mint nyilas vagyok kíváncsi és nem azért, mert egy másik rendszer pribékjéről mit gondol, mert biztosan elfogult. Ne érts félre én nem védem Berkesit, hisz ávós volt, csak érthetetlen tényszerűnek titulálni egy háborús bűnök tucatját elkövező rendszert fontos poszton kiszolgáló élete végéig emigrációban élő embert akire börtön/halál várt volna, ha hazatér. Berkesi egy féreg volt (és Fiala is), de attól ez még propaganda. Történelmet olvassál, ne propagandát. Feltéve, ha nem ideológiai elkötelezettség húzódik a háttérben. Akkor jó neked az is...

pitcairn2 2019.11.23. 18:35:26

@fonaktamas75:

valószínűleg a kommunisták és a nyilasok szavazóbázisa is nagyjából lefedte egymást...

a programjuk úgy 95%-ban azonos volt...

ettől függetlenül:

nyilas és kommunista is mondhat (néha) igazat

fonaktamas75 2019.11.24. 12:58:06

@pitcairn2: Tökéletesen egyet értek, jelen esetben arra hívtam fel a figyelmet, hogy elfogulatlan, tényszerű és objektív könyvet ne egy elfogulttól várjunk. Egy nyilasra nyilassága miatt, önmagára vagyok kíváncsi. Elismert történész mértékadó munkája a tényszerű az inkriminált kérdésben.

bioLarzen 2019.11.24. 14:09:32

@Head Honcho: Pontosan.
Garas egyébként a "Két pisztolylövés" című, háropmrészes filmben alakította Magos őrnagyot - szerintem nagyon jó krimi, kiváló alakításokkal. Természetesen a "megfelelő" politikai és ideológiai szirupban - náci/partizán és egyéb szálak szövik át - de maga a krimi szerintem nagyon jó.
A Sellő a pecsétgyűrűn dettó.

pitcairn2 2019.11.24. 15:35:41

@fonaktamas75:

értem a logikát, de a nyilas főmufti valószínűleg úgy elfogult, hogy gyűlöli a kommunistákat (a number 1 konkurencia...) és miután a kommunisták sem angyalok akár igazat is írhat róluk:)

pitcairn2 2019.11.24. 15:39:52

@bioLarzen:

kapsz egy pregnáns példát is:

"The Secret Protocol was just a rumour until it was made public at the Nuremberg trials"
https://en.wikipedia.org/wiki/Molotov–Ribbentrop_Pact

A Nürnbergi per során a vádlottak kezdtek el szépen dalolni arról, hogy hogyan robbantották ki a szovjet elvtársakkal EGYÜTT a II. világháborút, miközben a szovjet fél magából kikelve és tajtékozva tiltakozott a "nácik elfogultságára" hivatkozva...

pitcairn2 2019.11.24. 15:40:38

@fonaktamas75: @pitcairn2:

az előző persze fonaktamas75-nek ment:)

gigabursch 2019.11.24. 20:36:28

@fonaktamas75:
Mitől is vagyok elfogult?
Mitől lennék nyilas?
Itt egy elfogult van. Az te vagy. Ez van...

gigabursch 2019.11.24. 20:39:18

@fonaktamas75:
Javaslom olvasd el a könyvet és ne kirekesztősdit játsz.
Akkor legalább szembenézhetsz a múlt egy igen durva szeketêvel.

pitcairn2 2019.11.25. 01:00:20

@fonaktamas75:

azért van az életrajzában egy érdekes momentum:

"1946-ban a Népbíróság mint háborús bűnöst golyó általi halálra ítélte, amit később életfogytiglani fegyházra változtatták, mivel emberséges magatartását zsidó tanúk igazolták"

hu.wikipedia.org/wiki/Fiala_Ferenc

ebből nekem az jön le, hogy amikor élessé vált a helyzet embereket mentett

gigabursch 2019.11.25. 17:46:38

@pitcairn2:
Azt úgy elfelejti a versenyző, hogy a nyilasok kápói egytől egyig pár nap alatt ugyanabban az irodában jelentkeztek, de már akkor az ÁVO emberei voltak.
Ráadásul az erős többségük mind késsel keresztelt volt.

pitcairn2 2019.11.26. 21:21:00

@gigabursch:

hátha egytől egyig nem is, de valószínűleg szép számban, pl. a svájci követség munkatársai is beszámoltak efféléről:

"But not all of the pro- Nazis are being persecuted. It is known, for instance, that a member of the guards of the general headquarters of the Hungarian Nazis, was arrested by the Russians, but was released very shortly after having joined the Communist Party. The case of Mr. Juhasz, president of the Gamma factory for precision instruments, can be cited. He is generally known as an extreme rightist and anti- Semite. After his arrest, laborers of his factory visited the Russian authorities and assured them that they were satisfied to work under his guidance. The Russians immediately released him, and he is working today in his old post"

www.hungarianhistory.com/lib/montgo/montgo21.htm

¿Qué tapas hay? 2019.11.26. 23:49:23

@pitcairn2: Hm. Szerintem itt egy kicsit összemossák a Juhász-testvéreket. A "szélsőjobbos-antiszemita" Juhász Zoltán '44 decemberében külföldre távozott. Juhász István vezérigazgatót tartóztatták le '45 februárjában, őérte jártak közben a munkásai és így szabadult hat hét után, március végén.

pitcairn2 2019.11.27. 00:47:03

@¿Qué tapas hay?:

lehet, de is lehet, hogy egy kicsit "javítottak" az aktáin, mindenesetre pl. a zuglói nyilasperek is aláhúzzák azt, hogy felettébb szelektív volt a hungariostákkal szembeni fellépés

elvégre még egy "csak" 200-250 ember (fővárosi) meggyilkolásáért felelős csoport is elsikkadt menet közben...

az alábbi linken a 49. oldalon nagyon szépen összefoglalják azt, hogy hogyan építették ezek a derék emberek a népi demokráciát

https://btk.ppke.hu/uploads/articles/7429/file/Máthé%20Áron_disszertáció.pdf

párttag, csoportvezető és katonatiszt is volt közöttük

gigabursch 2019.11.28. 07:48:00

@pitcairn2:
Mindig megdöbbenek a forrásaidon...

Igazad van: egytől-egyig az túlzó. A tekintélyes hányaduk viszont gond nélkül megállja a helyét.

fonaktamas75 2019.12.01. 12:42:49

@gigabursch: Fiala az elfogult, nem te...

fonaktamas75 2019.12.01. 13:13:44

@pitcairn2:
Teljesen nyilvánvaló, hogy nyilas, sőt akár antiszemita létére ellenezhette is a gyilkosságokat. Maga Szálasi sem elsősorban elpusztítani akarta őket és az sem biztos, hogy minden túlkapásról tudott.

Alapvetően a nyilasok is munkásbázisúak voltak. Elég csak a korabeli bányászsztrájkban nyújtott támogatásukra gondolni, vagy a Rajk testvérekre, de hozhatnám Migray József példáját (ha jól emlékszem) aki anarchistából lett nyilas.

Egyéni érvényesülésből minden erkölcsi aggály, vagy valós ideológiai elkötelezettség nélkül rezzenéstelen arccal szolgálták az új rendszert a kisnyilasok. Rengeteg nyilas pribék az ávó-ban kamatoztatta "szaktudását". Naivitás lenne azt hinni is, hogy 800 ezer elkötelezett MSZMP tag volt Mo-en a 80-as években.

Szóval a kép árnyalt, de ettől még nyilas sajtófőnök volt és én nem is állítottam többet.
süti beállítások módosítása