Napi érdekes - 337

Magyarország '47-ben

2020. május 31. JTom

Magyar válogatás a mai, az MTI Fotóarchívumából hoztam érdekes, máshol eddig még meg nem jelent képeket, mindet 1947-ből!

fmafi19474023005.jpg

1947. január 1. A Nemzeti Segély segélyt, ágyneműt, ruházati cikkeket oszt a ferencvárosi Mária Valéria-telep lakói számára. MTI Fotó/MAFIRT: Szécsényi József. Nézzétek a falon a csonka Magyarország térképet az elcsatolt területekkel! Érdekes hogy maradhatott ott egy propagandaképen, ahol az egyértelműen kommunista kötődésű Nemzeti Segély szerepel.

Európa még romokban, a városok utcáin elárvult gyerekek csapatai, akiknek szüleit legyilkolták a fronton, meghaltak a bombázásokban, vagy elgázosították őket. Hullámokban hazatérő hadifoglyok, a gazdaságban mindent helyettesítenek rosszabb minőségű termékekkel: pótkávé, papír cipőtalp, melasz. Cserekereskedelem, feketézés, utcai vetkőztetés. Általános szegénység és nyomor, de legalább a fegyverek nem dörögnek már. Túl van a világ a nürnbergi peren, a fülön csípett náci vezetőket kivégezték, az első atombombákat ledobták, új erőegyensúly alakult ki, világbirodalmak vesztek el és újak emelkedtek fel. Tíz- és százezrek hagyják el otthonaikat, hogy Észak- vagy Dél-Amerikában, esetleg az éppen formálódó Izraelben kezdjenek új életet.

Itthon az ismét vesztes világháború utáni évek a politikai csatározásokról szóltak. Az újjászerveződő politikai életben a kommunisták szovjet ösztönzésre és támogatással azonnal nekiláttak a hatalom módszeres kisajátításának, a politikai ellenfelek felszámolásának. A szalámitaktika, amivel az ellenfeleket eltüntették, meggyengítették vagy beolvasztották, sikeres volt. Az 1947 augusztusi "kékcédulás", elcsalt választásokon a kommunistáknak állt a zászló. Az 1946 augusztusában - a hiperinflált pengő helyett - bevezetett erős forint védelme is a választási ígéretek közé tartozott. Elindult az első hároméves terv, az államosítás még nem érte el a kisiparosokat, de a bányákat és nagyvállalatokat már igen. Ám Tito marsallnak nem voltak még láncos kutyái és gaz imperialista ügynökök sem érkeztek addig minitengeralattjárókon a Dunán, hogy ürgebőrbe varrt táskában csempésszenek ki kikémlelt hadi- és népgazdasági titkokat. Ez még a közeli jövő zenéje, ahogyan a Rákosi-kultusz őrjöngése, az ÁVO-verőlegényeinek fénykora, a csengőfrász, a padlássöprés és a kuláküldözés is.

Lássuk milyen volt hazánk 1947-ben!

fmafi19461176024.jpg

1946. október 23. Mezítlábas kislányok mennek a Mária Valéria nyomortelep kátránypapírral fedett barakkjai mellett. MTI Fotó: Reismann Mariann

A Mária Valéria-telep az első világháborút követően az egykori szükségkórház barakkjainak átalakításával született, Ferencvárosban, amikor az elcsatolt területekről nagyszámú menekült elhelyezése óriási lakáshiányt okozott. A közel száz barakkban nyolcszáz család élt. 1940-42 között még több, félkomfortos lakásokat tartalmazó földszintes téglaházakat is építettek, azonban a minimálisan elfogadható körülményeket biztosító barakkok mellett egy viskókból és fabódékból álló nyomortelep is kialakult, ahová azok kerültek, akik a Mária Valéria alacsony lakbéreit sem tudták kifizetni. A barakkviskók tetejét általában kátránypapírral fedték. Igazi nyomortelep alakult itt ki. Budapesten és környékén ebben az időben összesen tizenhét ilyen telep épült, amik nagy része még a második világháborút követően is létezett. A Mária Valéria-telep helyén ma a József Attila lakótelep van, amit 1957-ben kezdtek építeni több ütemben.

 

fmafi19473892003.jpg

1947. október 9. Rajk László belügyminiszter beszélget a plébánossal egy templom előtt, miután a kezében tartott, újszülött gyermek keresztapja lett. Magyar Fotó: Bartos Péter

Hogyan is sejthette volna ekkor bárki, hogy a kép politikus sztárját két évvel később Rákosi hatalomféltéséből, koholt vádak alapján bíróság elé állítja és kivégezteti?

A kommunista vezetők "keresztapasága" is meglehetősen érdekes, ha figyelembe vesszük a materializmusukat és az egyházi oldalról a keresztszülőség feltételeit, ami ugye feltételezi, hogy a keresztszülő vallásos szellemben mutat példát és neveli a keresztgyerekét. Csak Rákosi Mátyás több száz gyermek keresztapja volt, ami a PR javítása mellett a falusi közhangulatot is emelte. Persze a komasággal ajándék is járt, így sokan csak erre spekuláltak, ahogyan az az angyalföldi atyafi, akinek a változó rendszerekben született gyerekeinek Horthy Miklós, Szálasi Ferenc és Rákosi Mátyás voltak keresztapjai. 1951-re már kényelmetlen lett a gyakorlat, így nem is vállaltak többé ilyet a pártfunkcionáriusok. Egy kaposvári erdész kérésére a levél margójára Rákosi ezt a megjegyzést írta a titkárságának: "Szoktunk mi még keresztapaságot vállalni? Úgy tudom, nem. Ajándékot kellene küldeni."

 

fmafi19474357015.jpg

1947. december 8. Joszip Broz Tito (k) Péter Gábor, az Államvédelmi Osztály (ÁVO) vezetőjének (b) és Vas Zoltán, a Gazdasági Főtanács főtitkárának (j) társaságában a Weiss Manfréd gyárba látogatott, amikor a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság miniszterelnöke a két ország közötti barátsági és kölcsönös segítségnyújtási egyezmény megtárgyalására 9 tagú delegáció élén hivatalos látogatásra Budapestre érkezett. Magyar Fotó: Rév Miklós

fmafi19473882003.jpg

1947. október 10. Münnich Ferenc budapesti rendőrfőkapitány (b.3.), mellette Péter Gábor, az Államvédelmi Osztály vezetője (alacsony) és dr. Balassa Gyula országos rendőrfőkapitány (főalak) a jugoszláv népi milícia tíznapos magyarországi látogatásának viszonzására Jugoszláviába utazó magyar rendőrküldöttség búcsúztatásán a Budaörsi repülőtéren. Magyar Fotó: Kovács Géza

Budapest fő légikikötője ebben az évben is a budaörsi volt, hiszen a ferihegyi még nem készült el. A budaörsi repülőteret Horthy István avatta fel 1937-ben és 1950-ig, Ferihegy 1 üzembe állításáig innét indultak és ide érkeztek a belföldi és a nemzetközi járatok.

Az ez év végén is még felhőtlen magyar-jugoszláv viszony egycsapásra megromlott 1948 februárjára, egyértelmű szovjet nyomásra. Jugoszlávia három dologban sértette meg Sztálin elképzeléseit. A Balkánon egyre nagyobbra hízó föderáció szemet vetett Albániára és Bulgáriára, holott a szovjet vezetés ezeket az államokat függetlenként képzelte el. Tito jugoszláv területről aktívan támogatta a görög partizánokat, pedig az ország brit érdekszférába tartozott, így a kommunista törekvéseket nem pártolhatták nyíltan a keleti blokkból. Továbbá Moszkva számára Tito túlméretezett ambícióinak irritáló jellegét csak fokozta, hogy úgy látták: a jugoszlávok a Tito-kultusz terjesztésével Sztálin megkérdőjelezhetetlen tekintélyével szemben építik fel a karizmatikus marsall alakját. Egyre súlyosabb vádak fogalmazódtak meg a szovjet vezetés berkeiben, amelyek saját szerepük túlértékelése, elbizakodottság, a marxizmus–leninizmus meg nem értése és szűklátókörűség miatt marasztalták el a belgrádi vezetőket. Tito kegyvesztetté válásának folyamata megindult és szinte két hónap alatt jutott el a másik végletig, a teljes kirekesztésig, amiben a magyar kommunista vezetés is partner volt.

 

fmafi19471613025.jpg

1947. január 13. Vásárló és árus a Teleki téri használtcikk-piacon (rongyospiac). MTI Fotó/MAFIRT: Adorján Rezső

fmafi19471591006.jpg

1947. január 7. Faládákban, Ausztráliából érkezett segélycsomagok halmozódnak a postai raktárban. A küldeményeken kereszt, a segélyszervezet szimbóluma. MTI Fotó/MAFIRT: Bass Tibor

A háború utáni legnehezebb időszak 1945 és 1947 között volt. Anyák, csecsemők, gyermekek tömegének életét, egészségét fenyegette a nyomor. A demokratikus kormányzat, a pártok, társadalmi szervezetek indítottak mentőakciókat. Fokozódott a külföldiek támogatása is. Ezek között kiemelkedő szerepet játszottak az Vöröskereszt egyes nemzeti segélyezési akciói, így az ausztrál is. Nyílt titok volt azonban 1949-től, hogy a kivételezett pártfunkcionáriusok luxusellátásához az ilyen segélyszállítmányokból a kurrensnek számító csokoládét, kávét és egyéb értékes élelmiszereket és használati tárgyakat egyszerűen ellopták.

 

fmafi19471601003.jpg

1947. január 12. Munkásnők dolgoznak nagy hidegben egy budapesti vegyigyár udvarán. Kezükön nincs kesztyű, lábukat rongyokba kötözték. MTI Fotó

A háború utáni évek sorra kemény telet hoztak. 1946-ban zajlott az emlékezetes "széncsata": a II. világháborút követő súlyos gazdasági helyzetben az ország bányásztársadalma vállalta, hogy jelentősen megnöveli az ország területén működő bányák termelését. 1947-ben pedig újból kemény tél köszöntött be.

 

fmafi19471641001.jpg

1947. január 15. Nagy Ferenc miniszterelnök (k) érkezik a Dohány utcai zsinagógába, a megemlékező istentiszteletre, amelyet a budapesti gettó felszabadulásának évfordulójára rendeztek. MTI Fotó/MAFIRT: Bass Tibor

Az év elején még Nagy Ferenc, a kisgazdapárt elnöke volt a miniszterelnök. Baloldali-ellenessége miatt a kommunisták legfőbb célpontjának számított és nem is kellett sokáig várni a bosszúra. Még ebben az évben június 1-jén, Svájcban töltött szabadsága alatt a kommunisták zsarolással lemondásra kényszerítik, úgy, hogy az országba való visszatérését is megakadályozták, sőt állampolgárságától is megfosztották. Haláláig emigrációban élt. Nagy Ferenc eltávolítása a kommunista hatalomátvétel legjelentősebb lépése volt.

 

fmafi19472015012.jpg

1947. Arany Bálint, a Független Kisgazdapárt volt szervezőtitkára és Szentmiklóssy István volt vezérkari őrnagy, a köztársaság-ellenes összeesküvéssel vádolt Hetes Bizottság (más néven: Magyar Közösség) tagjai, illetve Szentiványi Domokos, a Bizottság fő szervezője (állva, balról jobbra) vallomást tesznek a Budapesti Népbíróság tárgyalótermében.  A dr. Jankó Péter vezette bíróság a Bizottság tagjai közül Donáth Györgyöt ítélte halálra, a többiek pedig kényszermunka-, illetve fegyházbüntetést kaptak. MAFIRT felvétel

A Közösség leleplezése lett az ürügye 1947-ben a legnagyobb kormánypárt a Kisgazdapárt erejének felszámolására, ami - amint egyel fentebb láttuk - a miniszterelnök eltávolításában csúcsosodott ki.

 

fmafi19471652038.jpg

1947. január 16. Síugró verseny nézői és résztvevői a Svábhegyen. MTI Fotó/MAFIRT

fmafi19471664013.JPG

1947. január 21. Síró, fejkendős asszonyok a dorogi bányairoda ajtajában. Részvétét fejezi ki a bánya egyik vezetője az áldozatok hozzátartozóinak a bányaszerencsétlenség után. (Dorog annavölgyi bányatelepén, a szén öngyulladása következtében a háború utáni idők legnagyobb bányaszerencsétlensége történt. A szerencsétlenségnek 30 áldozata volt, 28-an pedig sebesüléseket szenvedtek.) MAFIRT: Adorján Rezső

fmafi19471690013.jpg

1947. január 24. Rendőrök őrjáratoznak Taksony egyik utcáján egy razzia során. MAFIRT: Bass Tibor

fmafi19471701008.jpg

1947. január 26. Edzettségüket mutató fürdőnadrágos sakkozók a Lukács fürdő havas tetőteraszán. MAFIRT: Kovács Géza

fmafi19471707007.JPG

1947. január 27. Újdonsült apuka látogatóba érkezik a Szabolcs utcai zsidókórház szülészeti osztályára, ahol egy lámpa kigyulladása tájékoztatja a folyosón várakozó családtagokat a született gyermek neméről. MTI Fotó/MAFIRT: Bass Tibor

A kép beállított, az izgatott "kispapa" szerepében Bartos Péter fotós.

 

fmafi19471814004.jpg

1947. február 9. Készül Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása, a gellérthegyi Szabadság-szobor pálmaágat tartó főalakja. Munkás dolgozik a szobor belsejében a fejrész alatt. MTI Fotó/MAFIRT: Bass Tibor

A szobor elkészítéséről már 1945 januárjában döntöttek, a főváros szovjet elfoglalása után azonnal, Felszabadulási emlékmű néven. A tervek és a szobrász kiválasztásában a szovjet Vorosilov marsall a Szövetséges Ellenőrző Bizottság tagjaként személyesen vett részt, és a munkálatokat is végig figyelemmel kísérte. A női főalak előtt lent eredetileg egy géppisztolyos szovjet katona is állt, ezt először 1956 októberében döntötték le, majd a forradalom után pótolták, véglegesen 1992-ben került el a Mementó parkba. Érdekesség hogy a felkelők a hatalmas nőalakot is le akarták dönteni mint szovjet emlékművet, de a forradalmi katonaság egyik ezredese ezt megakadályozta. Népszerű városi legenda a szoborról hogy eredetileg a fronton lelőtt kormányzóhelyettes, Horthy István emlékműve lett volna, ám ez nem igaz. Annyi a kapcsolat a Szabadság-szobor és az el nem készült emlékmű között hogy még a háború alatt valóban megrendelték a szobrot Kisfaludi Strobltól, ám annak terveivel nincs semmilyen hasonlóság.

 

fmafi19471882028.jpg

1947. február 18. Az Állami Művégtaggyár raktárában (Budapest, VIII. kerület, Mátyás tér 6.). MTI Fotó/MAFIRT

A Művégtaggyár 1915-től működött a VIII. kerületi Hunyadi utcában (később a Mátyás téren). A második világháború után megindult a régi gyár helyreállítása Állami Művégtaggyár néven. 1949-től pedig Művégtaggyár Nemzeti Vállalat néven működött. Megkezdődött a vidéki hálózat szervezése: megalakult a miskolci, a debreceni és a győri részleg, 1956-ban pedig szegedi is.

 

fmafi19472135002.jpg

1947. március 15. Gyülekeznek a résztvevők Csepelen a hídavatási ünnepségre. A visszavonuló német csapatok által 1945. január 9-én felrobbantott Gubacsi hidat két éves munkával építették újjá. Hamarosan átadják a forgalomnak. Fotó: MAFIRT

fmafi19472135017.jpg

1947. március 15. Gerő Ernő (k) közlekedésügyi miniszter átadja a forgalomnak a visszavonuló német csapatok által 1945. január 9-én felrobbantott, majd újjáépített Gubacsi hidat. MTI Fotó/MAFIRT: Adorján Rezső

'Gerő a Hídverő', olvashatták akkoriban a dolgozók a lapokban, hiszen Gerő, született Singer Ernő - akkor éppen közlekedésügyi miniszterként - többek között a hidak újjáépítésének felelőseként természetesen nem hiányozhatott a hídavatásokról. A miniszter addigra már túl volt az ideiglenes pontonhidak mellett a félállandó Kossuth- és az első teljes értékű helyreállított híd, a Szabadság-híd átadásán.

 

fmafi19472570014.jpg

1947. január 31. A Gellért-hegyi célba érkezik az autós csillagtúra egyik résztvevője. MTI Fotó/MAFIRT: Bass Tibor
A Terézvárosi Torna Club szervezésében zajlott le a harmincas évek idején megszokottá vált csillagtúra. A Gellért-hegyi túrán ügyességükről adhattak számot a versenyzők.

fmafi19472603040.jpg

1947. május 4. A Ferencváros Üllői úti pályáján az osztrák-magyar labdarúgó mérkőzésen baleset történt: leszakadt a fából épült tribün egy része, melynek következtében 300 néző sérült meg, sokan súlyosan. MAFIRT: Adorján Rezső

fmafi19473264001.jpg

1947. július 24. A Keleti pályaudvar előcsarnokában várakozó falusi emberek. MTI Fotó/Magyar Fotó: Kovács Géza

fmafi19473692010.JPG

1947. november Az országos repülőmodell-verseny résztvevői modelljeikkel a verseny előtt a nagyrákosi gyakorlópályán. Magyar Fotó: Világ Miklós

Az egyház egyre inkább veszít a hatalmából, az erősödő úttörőmozgalom és a politikai szelek hatására tömegek fordulnak el a vallástól. Ezt ellensúlyozva, sok karizmatikus hatású pap, ifjúsági csoportokat szervez, ezeket gyakran kézműves szakköröknek, sport-, filozófiai vagy irodalmi körnek "álcázzák", de a valódi célja az egyház szerepének fenntartása, és egy esetleges későbbi visszarendeződés elősegítéséhez szükséges fiatal bázis építése.

 

fmafi19473820013.jpg

1947. október 3. Tűzoltók érkeznek az Andrássy út 43. sz. alatti épületben keletkezett tűz oltására. Magyar Fotó: Bauer Sándor

fmafi19473847013.jpg

1947. Kiterített takaró mellett piknikező úttörők és tanáraik az úttörő napon a hűvösvölgyi Nagy-réten. MTI Fotó: Bauer Sándor

A Magyar Úttörők Szövetsége 1946-ban alakult meg. A szocializmus alatt az iskolás gyermekek túlnyomó többsége a tagja volt ennek a szervezetnek, amelyben a kommunista ideológiai nevelés meghatározó szerepet játszott. Két korosztályos szervezetét alakították ki: a kisdobosok, az általános iskola 2-4. osztályos tanulói és az úttörők, az általános iskola 5-8. osztályos tanulói voltak. A hűvösvölgyi Nagy-rét már a XX. század elejétől kezdődően kedvelt kirándulóhely, családi piknikek vagy akár nagyobb rendezvények, sőt a munkásmozgalom történetének fontos helyszíne volt, miszerint a két világháború között illegális találkozók is zajlottak itt a kommunista sejtek vezetői között.

 

fmafi19473857012.jpg

1947. szeptember 30. A Radványi Géza rendezésében készült "Valahol Európában" című film forgatása, romos épületek között. Magyar Fotó: Kozacsek Elek

A filmről sok érdekességet tudhatunk meg wikis oldaláról:

A második világháború után mindegyik jelentősebb párt saját filmgyártó céget alapított, hogy a saját ideológiájának leginkább megfelelő filmeket forgasson. A magántőke bevonásával nem sikerült új szellemű, kiugró alkotásokat készíteni, így végül is egy 1947-es kormányrendelet segített átjutni a holtponton, amely 200 ezer forintos segélyt vagy hitelt adott a pártoknak filmforgatásra. A Hunnia Filmgyár Rt. három vállalkozóval kötött szerződést, közöttük a Magyar Kommunista Párt által alapított Radványi Mafirt produkcióval, amely a Valahol Európában filmdrámát tervezte filmre vinni. Radványi eredetileg magyar-román, később magyar-osztrák koprodukcióban készítette volna el a filmet, de tárgyalásai kudarccal végződtek. Ennek ellenére az 1947. augusztus 25-én forgatni kezdett alkotás elsőként készült el.

A gyermek főszereplőket árvaházakból válogatták ki. A főszereplő Kuksira azonban sokáig nem akadtak rá, mígnem egyszer felfigyeltek a filmgyár takarítónőjének kisfiára, Horváth Lacira, ő lett Kuksi. A gyerekek szinte önmagukat adták a filmben: a való életben is igazi csínytevők voltak (almát loptak, lerészegedtek a forgatás egyik napján, tintát öntöttek az egyik templom szenteltvíz-tartójába stb.). A Valahol Európában forgatása után ugyanezekkel a gyerekekkel forgatta Makk Károly is első filmjét, az Úttörők munkacímű Kék nyakkendős csillagok című művet, melyet azonban betiltottak.

A film forgalmazására a kommunista pártnak már nem volt pénze, ezért az összes forgalmazási jog Radványit illette, aki egy csapásra világhírűvé vált, és filmjével bejárta a világot.

 

frath19471011024.jpg

1947. A behavazott Erzsébet körút. MTI Fotó/Magyar Képszolgálat

frath19472042b035.jpg

1947. július 4. Vásárlók és árusok a Soroksári úti Nagyvásártelepen. MTI Fotó/Magyar Képszolgálat: Schandl Teréz 

 

 Az Archívumról bővebben:

Az elmúlt években nagyszabású digitalizáció kezdődött az MTI Fotóarchívumában, aminek eredményeképpen több százezer fotót szkenneltek be és láttak el a készítés körülményeiről szóló metaadatokkal. 2018 nyarára egy online felülettel készül a Fotóarchívum, hogy közgyűjteményként jelenjen meg a kibertérben, ahol nem csak fotók, de múltszázad elejéről származó régi hírek mellett hanganyagok, kották is megjelennek majd, mindehhez pedig egy közös kereső felület is társul. Ebbe a nagy munkába enged most betekintést a mai poszt. 

Mindig is szerettük volna, hogy minél több magyar vonatkozású képet publikáljunk, így amikor - még ebben a hónapban - elindul majd a bárki számára hozzáférhető és szabadon böngészhető MTI Fotóarchívuma, a Ritkán Látható Történelem blogon lesznek láthatóak a legérdekesebb képek, aktualitások, tematikus válogatások, segítve ezzel, hogy minél szélesebb körben ismerhessük meg ritkán látható történelmünket.

 

Az MTI Fotóarchívumról:

Közép-Európa egyik legnagyobb fotótára, amely alapvetően az MTI (Magyar Távirati Iroda) és jogelődjei által készített és gyűjtött közel 13 millió fotónegatívot őriz. Az archívum két részből áll: a film tárból (negatív és diapozitívok), valamint a papírképek tárából. Ez utóbbiban mintegy 4 millió nézőkép található, melyek az elkészült riportokból kiszerkesztett nagyítások. Ezenkívül az archívum része a 781 db, a fotóriportok leírását tartalmazó eredeti szövegeket őrző szövegkönyv és a 131 db, csupán a riportok címét rögzítő, úgynevezett negatív beíró könyv is.

A gyűjtemény 1993 óta védett muzeális érték, ezért a kifejezetten az erre a célra átalakított mélypincében tároljuk, állandó hőmérsékleten 18 Celsius-fokon és 60%-os relatív páratartalom mellett. Külön speciális biztonsági helyiséget kaptak a tűz- és robbanásveszélyes, az ’50-es évek végéig használatban lévő nitrocellulóz alapú filmek. Az archívumot 24 órás ipari kamerás megfigyelés is védi.

A gyűjtemény még a Magyar Televízió egykori, mintegy 1 millió darabos fotógyűjteményével is gyarapodott!

A digitális fényképezésre áttéréssel egy időben elkezdődött a negatív felvételek értékmentő, retrospektív feldolgozása, a szabadszavas visszakeresést biztosító digitális adatbázisba rendezése. Digitális fotóarchívumunk, a Fotóbank jelenleg már csaknem kétmillió digitális fotót tartalmaz.

A bejegyzés trackback címe:

https://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/api/trackback/id/tr8015728906

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Santer 2020.05.31. 12:20:02

"Anyák, csecsemők, gyermekek tömegének életét, egészségét fenyegette a nyomor." Férfiakét nem? :-o
Ja nem, ők csak elpusztultak a fronton, hadifogságban, business as usual.

hátramozdító 2020.05.31. 13:33:32

Kíváncsi voltam, hogy milyen lesz a pünkösdi poszt, meglepetés volt, köszönjük!

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2020.05.31. 13:44:39

@Santer: Gondolom a szöveg a férfi nélkül maradt családokra vonatkozik. Szóval tulképp kb. ja.

¿Qué tapas hay? 2020.05.31. 13:55:00

Klassz összeállítás lett, tényleg nem láttam még ezeket a képeket.

Néhány megjegyzés:
1. kép: A területi revízió elutasítása csak lényegesen később lett a kommunista politika egyik vezérmotívuma. '47 januárjában az országnak még nem voltak elfogadott határai, csak az ideiglenes fegyverszüneti egyezményben demarkációs vonalként elfogadott 1938. jan. 1-i határok. Bár a párizsi békeértekezlet már '46-ban megállapította az új határokat, Magyarország még nem írta alá a békeszerződést és még voltak hiú remények a határok nekünk kedvező módosítására. A kommunistáknak is érdekükben volt még akkor, hogy adott esetben minél nagyobb területet sikerüljön a visszaszerzett területekből megtartani, mert az az ő saját hatalmukat is növelte volna.

Az "erős forint" egy, a kommunista propaganda által is súlykolt és rögzült téveszme. A '46-ban bevezetett forint '52-ig természetes infláció és politikai beavatkozások miatt értékének 60%-át elvesztette.

'47. VII. 24.: A derék falusiak nem az előcsarnokban, hanem az indulási oldal pénztárfolyosója előtti lépcsőn ülnek, az épületen kívül.

radolaci 2020.05.31. 14:03:39

Azok az arcok a budaörsi reptéren...
Nagyon kemény.
:-/

kugi · http://kugi.blog.hu 2020.05.31. 14:05:57

Egy gondolat a külföldi segélyekhez: még olyan is előfordult, hogy az akkor még nem túl tehetős Írországból is érkezett cukorszállítmány Magyarországra: kugi.blog.hu/2012/10/26/173_koszonet_az_ir_cukorert

Érdekes képek voltak!

ZON 2020.05.31. 14:07:02

A ráérősen ácsorgó, tébláboló tűzoltókat látva biztosra vettem volna, hogy az Adóhivatal égéséhez riasztották őket.

Munro 2020.05.31. 14:56:55

Nem gondoltam, hogy már akkoriban ilyen modern módon jelezték a megszületett kisbaba nemét a szülészeten :)

2020.05.31. 15:57:48

a repülőmodell-versenyen a pap(?) mellett (b) nem Soós Imre áll?

Tejinashi 2020.05.31. 16:10:09

A Szabadság szobor készítéséről készült film: youtu.be/qyH8m4DliP0

Akiről a szobrot mintázták, úgy hívták, hogy Thuránszky Erzsébet, volt apáca, később a soproni röntgenszanatóriumban dolgozott röntgen asszisztensként.

toncsi64 2020.05.31. 16:12:19

Az ilyen képeket nézegetve mindig eszembe jut micsoda munkát végeztek szüleink/ nagyszüleink mikor újjáépítették az országot. Ugyanekkor motoszkál bennem a kérdés, mivé lett az a (lehet szeretni vagy nem) "népi" vagyon amit létrehoztak mondhatni ingyen.

Fotósképző · fotoskepzo.hu 2020.05.31. 16:29:04

Na, JTom, lebuktál! Ezt a posztot valójában a Trianon évfordulóra készítetted, csak ezt a témát adtad neki, hogy szándékosan félrevezesd a komcsikat. Ez biztos, látva az első képet. Engem nem versz át! ;)

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2020.05.31. 16:31:38

@Fotósképző: na jó mondjuk ;)
de azért csütörtökön nézz majd vissza!

Namely 2020.05.31. 16:44:31

"1947. január 26. Edzettségüket mutató fürdőnadrágos sakkozók a Lukács fürdő havas tetőteraszán. MAFIRT: Kovács Géza"
Mondhatnám, hogy tuti beállított fotó, ha nem láttam volna a Széchenyi fürdő kinti medencéje mellett a padon, egy szál gatyában békésen beszélgető 2 japánt, amikor volt kb -5 és a földön 10 centi hó. Elmentem mellettük úszni és amikor visszafelé mentem, kb 45 perc múlva, még mindig ott dumáltak.

:D

"1947. október 9. Rajk László belügyminiszter beszélget a plébánossal egy templom előtt, miután a kezében tartott, újszülött gyermek keresztapja lett. Magyar Fotó: Bartos Péter"
Amennyire én tudom, Rákosi (pö), azoknál vállalta volna el a keresztapaságot, akik május elsején születtek.

@toncsi64:
ezzel kapcsolatosan pedig milyen furcsa, hogy mennyire rövid idő és mennyire kevés számú rossz döntés kell egy ország tönkretételéhez.

Galaric 2020.05.31. 18:29:07

A Budörsi reptér képe nagyon jó!!
Szomorú látni milyen állapotban van most.
Ráférne egy alapos felújítás és kíválóan lehetne használni az épületet most is kiállítótérnek.
Kár érte...

fareszjó 2020.05.31. 19:55:32

Budapest, 1947. január 16. Síugró verseny nézői és résztvevői a Svábhegyen: minden kép érdekes és tanulmányozni való, de azért elég furcsa, hogy akkoriban azt gondolták, hogy ezzel a kapálózós módszerrel messzebbre tudnak siklani.

Sportbíró 2020.05.31. 21:17:26

Mit nem adnék a piacos néni benzinlámpáiért. Főleg a traktorosért! :)

KamAnT 2020.05.31. 22:02:20

@Tejinashi: a Szabadságszobor Lánya Keszthelyen népszerű, de legalábbis mindenképp érdekes figura: www.borsonline.hu/aktualis/eva-az-en-anyam-a-szabadsag-szobor/105817

kzolika 2020.05.31. 22:52:42

@Namely: Nekem az a furcsa, hogy januárban az álló alakon fekete-fehér fotón is jól kivehető rövidnadrág - póló barnaság nyomai vannak. Mintha nem sokkal előtte jött volna haza egy Karácsony-újévi thaiföldi útról.

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2020.05.31. 23:14:23

@kzolika: nem kell ehhez Thaiföld. én is tudok így kinézni februárig, miután strandot üzemeltetek egész nyáron. gondolom emberünk is szabadban dolgozott.

bioLarzen 2020.06.01. 00:33:58

A hóban sakkozóknál csak nálam látszik úgy, mintha csak sötét bábuk lennének a táblán? :D

Ismét remek kör, köszönjük!

bioLarzen 2020.06.01. 00:35:55

@szénáspop: Hát, nem tudom, van-e ez a skac ott 17 éves... Soós 47-ben annyi volt.

bioLarzen 2020.06.01. 00:38:06

@fareszjó: A "kapálózás" nem a messzebbre jutást volt hivatott szolgálni, hanem az esést elkerülni - egyenúlyozása szolgált.
Az is igaz viszont, hogy sokáig a fej fölött, előretett kézzel ugrottak - biztos emgvolt a logikája :)

Guszty 2020.06.01. 08:42:23

"m Tito marsallnak nem voltak még láncos kutyái" - Nem Titónak voltak láncos kutyái, hanem Titót nevezték az imperialisták láncos kutyájának.

J.László 2020.06.01. 10:18:33

Meglepő látvány Péter Gábor Bocskai sapkában.

A '40-es években a rendőröknek is francia Adrian sisakjuk volt (lásd az Andrássy úton a tűzoltókat).

radolaci 2020.06.01. 13:33:54

A bencés öregdiákok facebook csoport szerint a repülőmodelles pap:
Nagy Julián bencés szerzetes, a budapesti bencés gimnázium tanára, aki modellező szakkört vezetett a gimnáziumban.

BálintFerenc · http://nagyhaboru.blog.hu 2020.06.01. 14:22:42

Az Andrássy u. 43-hoz érkezők szerintem kivétel nélkül rendőrök. A sisakosok biztosan azok, és a csapatszállítóból kikukucskáló tányérsapkások is valószínűleg. A tűzoltók nem hiszem hogy tányérsapkában mentek volna oltani.

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2020.06.01. 14:29:42

@BálintFerenc: igen, én is úgy láttam hogy a sisakosok biztosító rendőrök, a teherautón ülők fejfedőjét nem látom rendesen, de itt egy pár hónappal korábbi kép, ezen látszik az akkori viselet.
archivum.mtva.hu/photobank/item/MTI-FOTO-clJsQVB5eTJMY1c0VFc1TzFieFBudz09
az összeállításban szereplő kép egy sorozat része, a többi is fent van az MTI archívumban, lehet hogy általános a szöveg és ezen a képen pont nem a tűzoltók szerepelnek.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2020.06.01. 14:36:57

@kzolika: Egyszer egy júliusi tengerparti nyaralás utolsó napján nem kentem be rendesen naptejjel a lábam és még februárban is látszott egy-két színárnyalatnyi barnaság.

@bioLarzen: Úgy ugrottak, mint úszásnál a medencébe?

BálintFerenc · http://nagyhaboru.blog.hu 2020.06.01. 14:38:55

@JTom: Igen, valószínűleg ez lehet az ok.

A gyakorlósapka a tűzoltóknál is bocskai volt, de oltani sisakban jártak. A második belinkelt képen régi bőr vagy bádog sisakok láthatók, szerintem csak a fotó kedvéért.

A korban ez volt a standard tűzoltó sisak ( a hivatásos tűzoltóságoknál legalábbis):

s5.postimg.cc/50lror4zr/35_M-_B_l_goltalni.jpg

bioLarzen 2020.06.01. 15:44:00

@Online Távmunkás: A mozdulat valóban olyan volt - csak, persze, korántsem dőltek vízszintesbe annyra - de ez tényleg inkább csak elméletileg volt így - a gyakorlatban valóban lég sokat kellett "kapálózni" a kezekkel, hogy ne essenek el.

Indriq 2020.06.01. 20:41:14

szomorú helyzet lehetett a háború utáni... nyomor, hideg, éhség.... tényleg le a kalappal nagyszüleink előtt, hogy helyre tudták hozni az országot.
a komcsi hatalomátvétel is féreg dolog volt, az tuti, még az se mentség, hogy kézi vezérlésen voltak.

Az Erzsébet körút szerintem jobban nézett ki akkor mint most, mondjuk a macskakövet kivéve.
gyerekkoromban építettem én is balsa fából repülőt.... (úgy látszik már én is öreg vagyok :) )

és végül jót derültem a hídon a táblán: Éljen Gerő, a hídverő.......

ZON 2020.06.01. 21:12:39

@Indriq: de azért alatta nem KTSZ-ek, meg cucialista vállalatok neve virít, hanem echte kapitalista cégeké.
A szülőszoba előtti képhez : Ha több anyuka vajúdott odabent, honnan tudta a boldog apa, hogy kinek szól
az üzenet ? Vagy licitáltak : " Kisfiú ?! Az enyém !!!"

chrisred 2020.06.02. 05:31:34

@Santer: Milyen fronton pusztultak el 1947-ben?

degreen 2020.06.02. 08:39:25

Köszönöm!
Durva milyen körülmények között kellett a háború után élnie az embereknek.
A Szabadság szoborhoz annyit, hogy a rendszerváltoztatás után egy darabig fekete lepel volt rajta (lehet csak pár napig), és akkoriban is volt, aki el akarta távolítatni.
A budaörsi gárda tisztára mint egy dél amerikai banda.

kewcheg 2020.06.02. 10:40:55

@toncsi64: megvan az. Csak kevesek élvezik a hasznát. Voltunk a Balatonnál pár éve olyan házban, ami korábban vállalti üdülő volt, akkor már egy családé volt az egész cucc több más házzal együtt. A berendezés full oldschool 80-as évekbeli, narancssárga konyhabútor, szép újszerű de régi szobabaelsők, esküszöm, azt a házat a szociban senki a dolgozók közül nem használta, annyira újszerű volt a régi berendezés, szürreális volt, hogy 2010-es években vadi új 1980-as berendezésű házban lakunk, valakik ügyesen privatizáltak üveggyöngyökért.
Lakhelyemen is van, aki a vadkapitalizmus elején az ágy alatt található porcicákért szerzett meg kétszintes, ezer négyzetméteres panziót vagy 20 szobával, mai értéken többszázmilliós, lehet hogy milliárdos tétel, büntetlenül, mondjuk ismerni kell a családot, unokától nagyapáig igazi ellenszenves, törtető, másokat lenéző alakok, hát így.....

apro_marosan_petergabor 2020.06.02. 11:11:52

Ez olyan lájtos elmismásolása a 45-47 közötti időszaknak. Libero módra.
A kommunista párt nem szovjet ösztönzésre tevékenykedet, hanem szovjet parancsra és szovjet szuronyokra, titkosszolgálatra támaszkodva. A kommunista vezetők egy része szovjet állampolgár volt.
A kommunisták nem politikai és választási küzdelemben haladtak előre jhanem erőszakkal, fenyegetéssel, zsarolással (Rajk volt a kötelezően elfogadott kommunista belügyminiszter, embere Péter Gábor - azonnal hozzákezdtek a kommunitsa terrorhoz).
Nem engedték felvenni a kisgazda többségű kormánynak a marshall segélyt - 200M USD - mely azonnal stabilizálta volna az országot, helyette elkezdték vonni azonnal és folyamatosan a háborús jóvátételt. Szerelték le és vitték a Szovjetunióba a gyárainkat. A 600.000 elhurcolt magyarral, a málenkij robotosokkal.
Azokat akik szembementek ezekkel az intézkedésekkel eltüntették, megölték vagy elrabolták, jobb esetben megfelnyegették.
Mindennek ellenére a magyar nép nem kért a kommuizmusból, metr 1919-ből tudták, milyen az. Így óriási többséggel nyertek a kisgazdák.
Sokan - százezrek látták a kommunista jövőt és elmenekültek az országból, azon zsidók egy jó része is, akik megúszták Auschwitzot és egyéb táborokat, túléltek a megmentett budapesti gettóben - mentek az USA-ba, Kanadába, Izraelbe, Ausztráliába - nem kértek a kommunizmusból.
A terror , fenyegetés, ellehetetlenítés mellet azért még elcsalt -kékcédulás választások kellettek ahhoz, hogy "demokratikus" (látszat) választások útján hatalomra kerüljenek. A nyugati szövetségesek (angolok, franciák, amerikaiak), akiknek ellenőri irodái voltak Budapesten - erőtlen kísérletek tettek mindennek a fékezésére, hiszen papíron Churcill és Sztalin 50%-os szovjet befolyásban egyezett meg - de jure, de Sztálin ezt lazán 100%-ra módosította de facto.
Így alakult, hogy a kisgazda miniszterelnöknek- Nagy Frerencnek menekülnie kellett az országból.
Mindebből semit sem látunk itt (csak igen halvány utalást a szövegben) - ezért ez egy lájtos, tudatos netto történelem hamisítás - baloldali érdekek mentén - 30 évvel a rendszerváltás után!

kewcheg 2020.06.02. 11:55:40

@apro_marosan_petergabor: igen, és pont ezért szégyen, minden 90 utáni párt szégyene, hogy egyetlen gazember kommancs sem halt meg legalább börtönben, ha már nem is a bitón. Csak remélhetjük, hogy odaát megtörtént a számonkérés de sajnos ebből semmit nem látunk.....

gigabursch 2020.06.02. 12:04:05

@Tejinashi:
Aki meg a Balaton környékén találkozik egy grafikus"mávésszel", aki azzal haknizik, hogy bárkit lerajzol és az ügyfél van olyan naív és kér tőle egy arcképet, ne lepődjön meg ha a megrajzolt rajz csak nyomokban hasonlít rá, ha a művésznőt úgy hívják, hogy "A Szobor lánya"

Szóval ezt a művésznőt nagy ívben kerülje el mindenki - ha nem akar szörnyűséget a falára.

gigabursch 2020.06.02. 12:07:00

@Galaric:
Szerintem meg repülőtérnek kéne használni.
Persze biztos menne a jajongás a lakosok részéről, bár ez az M0-M1-M7 és a Hegyeshalmi fővanal vonatkozásában kb semmit nem jelent.
A fapadosak mérhető hányadát ide kéne küldeni.

Egyébként szégyen, hogy Ferihegynek 70 év alatt sem lett normális tömegközlekedése.
Budaörsnek meg a mai napig van.

gigabursch 2020.06.02. 12:12:33

@KamAnT:
Lehet, hogy a sajtója jó, de munkái borzalmasak.
Sajnos ráment erre 5000 jó magyar forintom vagy 7 éve.

Egy kókler.

2020.06.02. 12:59:04

@ZON: vagy mint viccben: Csíkszeredában, a szülészet ajtajában három leendő apa várakoziK. egy székely, egy néger és egy román. Hirtelen megjalenik az ajtóban három, kissé rémült nővér három újszülöttel, és közlik az apukákkal, hogy sajnos összekeverték a gyermekeket. Erre a székely kikapja a nővér kezéből a néger babát: - amíg ki nem derül, melyik a román, ez nálam marad!

Chiro71 2020.06.02. 14:00:07

@¿Qué tapas hay?: Én is úgy tudom, hogy Rákosi is sokáig lobbizott, hogy román területeket kapjunk vissza.

Chiro71 2020.06.02. 14:07:04

@Indriq: A politikai rendszerről tudtommal Potsdamban döntöttek. Szóval annak a patkányságnak a fő felelősei a világ vezető hatalmai voltak.

chrisred 2020.06.02. 14:54:56

@Chiro71: Tudtommal ilyesmiről Potsdamban nem döntöttek. Viszont még Roosevelt idejében eldöntött tény volt, hogy a szovjetek megtámadják Kínában a megszálló japán erőket, cserébe a nyugati hatalmak nem szólnak bele, hogy mit csinál Sztálin az általa elfoglalt területeken.

Indriq 2020.06.02. 15:21:40

@kewcheg: ezt megcsinálta A és B oldal is..... egyszer érdemes lenne Széles vs Videoton (vagy vs Ikarus) témát kibontani....
@Chiro71: ahogy @chrisred: írta, a befolyási övezetről döntöttek Potsdamban, ezért nem szóltak bele a nyugati hatalmak

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2020.06.02. 16:33:30

@apro_marosan_petergabor: semmilyen párt érdekeit nem képviselem, a politikától hányok, tolvaj mind A blogon maximálisan próbálom az ismereteimre támaszkodva megírni a cikkeket. Nem vagyok szakember, műkedvelőként foglalkozom a bloggal. Ha más a velemenyed - ahogyan máskor is bárkit - szívesen meghallgatunk és hidd el örömmel olvasom mindenkinek a tárgyhoz hozzatett ismereteit, sőt számtalan esetben javitom is ha valaki meggyőz vagy linkeli a tévedésemet cáfoló tényt. Hogy történelemhamisítással, pártérdekek kiszolgalasaval vagy túlzott liberalizmussal vádolj azt kategorikusan visszautasítom.

gigabursch 2020.06.02. 16:51:51

@Chiro71:
Mendemonda.
(Urbánus legenda)

Gery87 2020.06.02. 16:53:14

"Nézzétek a falon a csonka Magyarország térképet az elcsatolt területekkel! Érdekes hogy maradhatott ott egy propagandaképen, ahol az egyértelműen kommunista kötődésű Nemzeti Segély szerepel."

Feltűnő valóban, de ne feledjük hogy még csak 47 van, meg aztán ismét sok lehetett a határontúli menekült és talán ezzel akarták jelképezni hogy nekik is segítenek....
Vagy....még nem is nagyon lehetett másfajta térképet kapni:D Elvégre az elmúlt rezsim nem tudott, akart azonosulni a Csonka-Magyarország képpel..

gigabursch 2020.06.02. 16:53:55

@apro_marosan_petergabor:
A legelső bekezdéseddel nem értek egyet.
Egy adott kor fotója.
@Fotósképző majd úgyis megmondja, hogy melyik a tuti propagandafotó és miért.

gintonic.azigazi 2020.06.02. 19:47:48

@szénáspop: Sos Imre Borsodi gyerek, 1947 tavaszan jart eloszor Budapesten, a kepen a fiu hasonlit ra de szerintem kizart h o legyen

@Chiro71: kun miklos tortenesznek van a youtubon egy ilyen eloadasa erdekes

KamAnT 2020.06.02. 21:40:59

@gigabursch: :D
Igen, kellett volna pár idézőjelet alkalmaznom.

apro_marosan_petergabor 2020.06.03. 10:33:19

@gigabursch: Elolvastam az első bekezdésemet, sajnos tények(nem fantázia termékei, rengeteget forglalkoztam ezzel a korral, sokat olvastam róla, sokfelől) - utána nézhetsz.

lomposfarkas 2020.06.03. 12:32:57

Gyerekek, ezek egy része iszonyat nyomasztó kép, de látni kell ezeket is. Az utca embere amúgy is alig tud valami ezekről az évekről. És amíg az emberek a napi túlélésért küszködtek, addig természetesen a rendszer haszonélvezői már alig tudtak hogy dőzsölni:

"Hogy az új elit milyen hamar rákapott a vadászat ízére, jól szemlélteti Merán Fülöp (egykori birtokos, akkor éppen osztályellenség) visszaemlékezése a lelkes vadász csákberényi párttitkár (tehát messze nem egy országos méltóság) születésnapjára.

"A villa ki volt világítva lampionokkal, és színes selyempapírokkal volt díszítve. A bejárat előtt jobbra vadászok álltak díszegyenruhában, balra pártifjúság kék inggel és vörös nyakkendővel. (...) Egy hosszúkás asztalon sült malac, kaviár, pulyka. És vaddisznóhús, fácánsült és töltött liba. Ólomkristály kancsókból töltögetik a poharakba az erős Merán-borokat csókakői és orondi elkobzott szőleinkből. Hölgyek is jelen vannak, részben csinosak és az új divat szerint öltözve."[1]

És mindez történt 1946-ban,a mikor az ország éppen csak ébredezett a háborús sokkból, százezrek voltak hadifogságban, gyakorlatilag nem volt élelem és éppen csak megindult az ipari termelés! "

Chiro71 2020.06.03. 15:03:47

@chrisred: Tudtommal de igen. A megszálló hatalom jogosult meghatározni a megszállt ország politikai rendszerét.

apro_marosan_petergabor 2020.06.03. 19:06:02

Még egy apróság, érdemes jobban megnézni a 47-es rendőrök, katonák egyenruháit.
A szovjet proletárhadsereg másolása szembetűnő. Gyakorlatilag átvették az elegánsnak nem mondható szovjet divatot - gyakorlatilag egy az egyben...
Másképpen, már a budapesti ostrom előtt eldölt (tulajdonképpen már Jaltában - csak ezt Churchill nem tudta talán még) Magyarország betagoztatása a Szovjet kommunista birodalomba, a többi csak színjáték volt.

¿Qué tapas hay? 2020.06.03. 21:51:05

@apro_marosan_petergabor: Ez persze nem igaz, de nagyon jól hangzik.

Ha elfogadnánk ezt igaznak, akkor pl. Horthy István kormányzóhelyettes is szovjet típusú egyenruhát viselt, mert a m. kir. Honvéd Légierő tisztjeként tányérsapkát hordott és a vállán viselte a rendfokozati jelzéseket. Mert kb. ennyi közös van a képen látható egyenruhák és a korabeli szovjet egyenruha között. Ráadásul a tányérsapka sem a szovjet minta, azt csak '51-től rendszeresítették, a szovjet rendfokozati jelzéseket meg csak '53-tól.

konrada 2020.06.04. 15:22:44

Péter Gábor Titóval: mintha a Tanúból ollózták volna!
...kerestem is Pelikánt a képen!;))

PIER 2020.06.07. 17:26:14

A meccsről, a leomló lelátóról és a képen látható lógó emberről itt találtam beszámolót, nem akárki tollából:
www.magyarfutball.hu/hu/merkozesek/1947-05-04/magyarorszag-ausztria
süti beállítások módosítása