Pedofil gyilkos a hősök között

A szőnyi gyermekgyilkosság - 1958

2019. május 17. arcanum

Kizárólag egy bestiális gyerekgyilkosnak köszönhetjük, hogy nem járkált közöttünk évtizedekig büntetlenül és gyilkolásra készen egy másik bestiális gyerekgyilkos. A kétbalkezes nyomozóktól ugyanis járhatott volna. 

"A kommunizmus elhallgatott bűncselekményei" sorozatban a faktor.hu-n Kovács Noémi ír az 1958-as szőnyi pedofil gyerekgyilkosságról. A cikk azzal végződik, hogy ebben a korszakban "a kommunista hatalom azt sem fogadta el, hogy létezik az ekkor még bűncselekménynek nyilvánított homoszexualitás, azt viszont egyenesen tagadta, hogy pedofil, szexuális kéjgyilkosok valaha is éltek volna Magyarországon." A szerző nem állítana ilyen butaságot, ha körülnézett volna az Arcanumon. Ez a gyilkosság ugyanis kifejezetten nagy publicitást kapott a magyarországi sajtóban. Cikkek tömegében hangsúlyozták annak összefüggését a "ferde" és "természetellenes" szexuális késztetésekkel.

Népszava, 1958. június 22.

Mai írásunk az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével került a képernyőkre!

Az Arcanum szerzőjének tollából a régi nagy bűnesetek sorozatban immár a hetedik részt olvashatjátok!

Pintér Palika eltűnéséről, Pente Béla elfogásáról, az első- és másodfokú bírósági tárgyalásról, Pente kivégzéséről a kor normáihoz képest részletes tudósításokat közöltek a lapok. 
Elhallgatás - mint látni fogjuk - volt, de az egyáltalában nem a tett jellegére és indítékára vonatkozott.
Az egész országban keresték a fiút. Szőny és környéke fölbolydult: "A legkülönbözőbb rémhírek kaptak lábra, rettegtek a szülők, gyermekeiket még az utcára sem merték kiengedni." (Népszabadság, 1958. július 15.)
A tízéves fiú holttestét azon a napon találták meg - eltűnése után egy héttel - a szőnyi legelő csordakútjában, amelynek reggelén a fenti közlemény Pali arcképével megjelent. 
Négy nappal később adtak hírt a lapok a beismerő vallomást tett Pente Béla, 27 éves, hét általánost végzett adóügyi előadó elfogásáról, aki egyébiránt buzgón részt vett Palika keresésében, naponta érdeklődött a szülőknél, hogy van-e valami eredmény. A holttest megtalálásának napján viszont eltűnt a faluból. Pesten keresztül a Zala megyei Bagolára ment, állítólag azzal a szándékkal, hogy átszökik a jugoszláv határon, de erre már nem volt ideje. 
Ekkor így írta le a Népszabadság a történteket: "A nyomozás megállapította, hogy Pente, a 27 éves adóügyi előadó régi ismerőse a Pintér családnak. Pintér Palikának volt egy fényképezőgépe, s a filmeket rendszerint Pente hívta elő. Június 15-én vasárnap Pente két barátjával Bucsa községbe kerékpározott, ahol négy-öt korsó sört ivott. Pente, aki — mint most kiderült — tizennégy éves kora óta beteges hajlamú, Szőnybe hazatérve elvált két társától és elhatározta, hogy benéz Pintérékhez. Mielőtt még bekopogtatott volna, egy kutya ugatni kezdett, s Pintérék kisfia kinézett az utcára. Pente beszélgetni kezdett vele. Megtudta, hogy a kisfiú egyedül van otthon, s elhatározta, hogy magával csalja a gyanútlan gyereket. Azt mondta, hogy megmutatja neki a legújabban előhívott fényképeket. Amikor Pentéék házához értek, a gyilkos azzal az ürüggyel, hogy a fényképekért megy, bement a lakásba, ott baltát és tőrt vett magához. Ezután tovább csalta a gyereket a mezőre. Néptelen helyre értek, s ekkor hátulról baltával leütötte a gyereket. Erőszakoskodott vele, majd megölte. Ezután vállára vette a holttestet, és a mintegy 100 méterre levő kútba dobta." (Népszabadság, 1958. június 26.)
A gyilkosságot különös brutalitással követték el. A holttesten látszott, hogy a gyereket le is ütötték, meg is fojtották, meg is vágták, az eszméletét vesztett, lemeztelenített gyereket megerőszakolták.
A Népszava újságírója, Balla Ödön már ekkor, a nyomozás legelején is tudta, hogy nincs enyhítő körülmény, és mintegy megrendelte a halálos ítéletet a nép nevében: "Nincs ember, aki ne érezne... mérhetetlen gyűlöletet az aljas gyilkossal szemben... Pente Béla bűnére nincs enyhítő körülmény és nincs bocsánat, méltó büntetését el kell nyernie." (Népszava, 1958. június 26.)
A Hétfői Hírek munkatársa egészen kivételes módon a tettes kihallgatásán is részt vehetett.
A tudósító, Sándor Ernő külön kihangsúlyozza, hogy a gyanúsított "nőies" ujjakkal nyúl a neki kínált cigaretta után. Ennek a cikknek a végén is ott a fekete farok: "Ahogy apránként, mondatonként világosság derült a szörnyű bűntényre, az ügyész és a riporter egyre nyomasztóbban érzi az undort és felháborodást. A gyilkos — nem. Megszakított egy életet, örökre elhallgattatott egy kékszemű, szőkehajú, színjeles diákot. És ez vallomása során egy pillanatra sem keltett benne szánalmat és még villanásnyira sem mutatott megbánást. Tárgyalására rövidesen sor kerül, de az ítéletet már kimondta felette a közvélemény."
A lapban ezt a hirdetést szerkesztették frappánsan ama cikk alá, melyből kiderült, hogy a fényképezés révén keletkezett végzetes kapcsolat a gyermek és gyilkosa között:
szony_3.jpg
A Népszavában még akkor is közöltek fotót a tettesről, amikor egyéb közlendőjük nem volt:
A tárgyalásról 1958. július 15-én nagy terjedelemben számolnak be a lapok. Legrészletesebben Szabó László a Népszabadságban: "Régen kísért a közvélemény ilyen nagy figyelemmel nyilvános bírósági tárgyalást, mint hétfőn a szőnyi gyermekgyilkosét. /.../ Sok százan kiszorultak az esküdtszéki teremből, sőt karhatalmi segítséget kellett igénybe venni, hogy a rendet fenn lehessen tartani, a tárgyalást el lehessen kezdeni. Sokan a kívülrekedtek közül azonban ezután sem mozdultak el az épület környékéről, s a helyszínen várták ki az este 6 óráig tartó tárgyalás végét és az ítéletet." Állítólag több százan jöttek fel (az 1977 óta Komáromhoz tartozó) Szőnyről a tárgyalásra.

A tárgyalás első fokon egy napig, másod fokon pár óráig tartott. "megállapította a bíróság, hogy a súlyos ítélet kiszabását a társadalom felháborodása is indokolta, mert népi demokráciánkban nemcsak a hatóságok, de az egész társadalom feladata az élet védelme. A gyilkos kegyelemért folyamodott, ezért a népbírósági tanács kegyelmi tanáccsá alakult át. A kegyelmi tanács a kegyelmi kérelmet elutasította." (Népszava, 1958. július 29.)

 

Az ügyet tehát a forradalom utáni megtorlás jogszabályai szerint, a statáriális bíráskodás keretei között tárgyalták, noha erre semmilyen ok nem volt. Népbíróság ítélkezett, normális kegyelmi eljárás helyett maga az ítélkező bíróság bírálta el a kegyelmi kérvényt. Az nem is kerülhetett az Elnöki Tanács elnöke, Dobi István elé, aki szülőfalujáért, Szőnyért és a szőnyiekért mindent megtett, amit csak tudott, de ennek a földijének aligha kegyelmezett volna meg. 

Pente Bélát 1958. július 30-án felakasztották, a másnapi lapok erről is beszámoltak. 

szony_5.jpg

Pente Béla a helyszíni szemlén az áldozatot "játszó" gyerek társaságában megmutatja, hol történt a gyilkosság. (Rendőrségi Szemle, 1960/7-8.)

Az ügy nyilván azért kapott akkora nyilvánosságot, mert ekkor már javában zajlott a homoszexualitás dekriminalizációjának a folyamata a nagyvilágban, és a rendpártiak tartottak attól, hogy ez nálunk is bekövetkezhet. Ezért ragadták meg a lehetőséget, hogy a homoszexualitást a leghevesebb ellenszenvet kiváltó bűncselekménnyel kapcsolják össze, mintha a pedofil vágyak nem irányulnának ugyanúgy ellenkező nemű gyerekekre is. (1961-ben nálunk is kikerült a Btk-ból a homoszexualitás.)

Pente felakasztásával az ügy a nyilvánosság előtt le is zárult. Az ország népét meghagyták abban a tudatban, hogy rendünk és biztonságunk derék őrei szépen teljesítették a feladatukat, gyorsan ártalmatlanná tették a tettest. Egy szót sem írtak a lapok arról, hogy két pedofil kéjgyilkos követte el a szőnyi gyermekgyilkosságot, s a második soha nem került volna a rendőrök kezére, ha Pente Béla közvetlenül a felakasztása előtt a kezükre nem adja. Arról sem tudott Kádár-ország népe, hogy mennyi baklövést követtek el a nyomozása során.

Erről csak a zárt terjesztésű Rendőrségi Szemlében olvashatták, akik olvashatták, 1960 júliusában Dr. Szilágyi József ügyész és Csillag György rendőrszázados tanulmányát.

szony_7.jpg

Pente Béla a helyszíni szemlén az áldozat "dublőrével". (Rendőrségi Szemle, 1960/7.8. sz.)

Pente "Közvetlenül a halálos ítélet végrehajtása előtt azonban vallomásra jelentkezett s elmondta és írásos önvallomásában rögzítette, hogy a gyilkosságot Varga Miklós, Győr, Mártírok útja 5. sz. alatti lakossal közösen követte el." Varga és Pente szexuális kapcsolatban állt egymással. Megbeszélték, hogy június 15-én Varga Szőnybe érkezik, és megpróbálják kielégíteni pedofil vágyukat. 

A tanulmányból az is kiderül, hogy a nyolcéves szomszéd lány látta a gyilkosság estéjén együtt Pintér Palikát és Pente Bélát, de az ő tanúvallomását egyszerűen figyelmen kívül hagyták. Ezenkívül is számos hibát követtek el. Pentének ellenőrzés nélkül elhitték, amikor tanúként kihallgatták, hogy a gyilkosság estéjén a közelben sem volt. A tanulmány pontokba szedi a járási rendőrség által elkövetett hibákat: "Álláspontunk szerint hibát követett el a Komáromi Járási Rendőrkapitányság, amikor a) a sértett felkutatása végett a megfelelő intézkedéseket elmulasztotta, b) a nyomozást késedelmesen vezette be és c) figyelmen kívül hagyta Pulai Anna vallomását, amely önmagában is elegendőnek mutatkozott Pente Béla gyanúsítására, d) elmulasztotta Pente alibijének megfelelő ellenőrzését, barátainak kihallgatását a mócsai útra vonatkozóan./.../

Az alant részletezett nyomozati hiányosságokat azonban sem a gyorsaságra való törekvés, sem más ok vagy indok nem mentheti. 1. Bár tanú volt arra, hogy a kérdéses napon Pente Bélát a sértettel látták, csak a hetedik napon hallgatták ki tanúként és utána elbocsátották. 2. Elhanyagolták Pente Béla homoszexuális voltának tisztázását és társainak részletes felkutatását, baráti körének ilyen irányú elemzését, valamint szórakozási helyeinek megállapítását. 3. A nyomozás Pente Béla holtartózkodását csak felületesen, hézagosán állapította meg s az egyes állításokat nem ellenőrizték le vagy nem megfelelően ellenőrizték. 4. A sértett szülei a sértett feltalálása után — de Pente elfogása előtt — Budapestről egy géppel írott levelet kaptak, amelyben az álneves levélíró nyugtatja a szülőket sértett hollétére vonatkozóan. A levél írójának felkutatása érdekében mindössze Pente Bélát hallgatták ki s minden egyéb eszközt elhanyagoltak. /.../ Nem tisztázta a nyomozás Pente Béla budapesti baráti körét sem. Adatok voltak ugyanis arra, hogy Pente kapcsolatot tartott fenn egy budapesti személlyel — akinek személyi adatai is ismertek voltak, és feltehető volt, hogy az említett levél megírásához köze lehetett. E vonatkozásban alapvető hiányosságként állapítható meg az is, hogy az eljáró nyomozó a levél borítékáról a postabélyegzővel ellátott bélyeget leszakította." (A nyomozó vagy a gyereke nyilván bélyeggyűjtő volt.) "A levél feladásának ideje megállapítást nem nyert./.../  Nagy hibának ítéljük meg annak a megállapításnak elmulasztását is, hogy Pente szökése alatt hol és kikkel érintkezett, az egyes helyeket mikor hagyta el és a birtokában levő kerékpárt kinek és milyen körülmények között adta el. Így pl. elmulasztotta a nyomozás annak a személynek a kihallgatását, akinek a házában Pentét elfogták. E személynek a kihallgatását pótolni nem lehetett, mert baleset következtében meghalt./.../ A nyomozás nem derítette fel a sértett összes ruhadarabjait. A sértett ruháinak egy részét: a mackónadrágot, két darab zoknit, valamint sapkáját a falu szélén, Pentéék lakásának irányában egy bokor tövében találta meg Bihari Lajos kisfiú 1958. novemberében, tehát több hónappal a bűncselekmény elkövetése után. A gyermek állítása szerint azon a részen máskor is megfordultak, gyakran kutattak ott tojás után, de korábban nem látták sértett ruhadarabjait.
A ruhát a megtaláló személy átadta a rendőrségnek, azonban a rendőrség intézkedés nélkül visszajuttatta a sértett szüleinek. Az újból bevezetett nyomozás az eltelt hosszabb időre tekintettel képtelen volt megállapítani, hogy a ruha ki által került a megtalálás helyére és mennyi ideig lehetett ott. E vonatkozásban a valóságos helyzet megállapítását akadályozta az a körülmény is, hogy Pente elfogása után alapos házkutatást lakásán nem tartottak, hanem tudomásul vették azt, hogy Pente átadta a bűncselekmény elkövetéséhez felhasznált eszközöket. Az újból bevezetett nyomozás során beszerzett szakvélemény szerint nem állapítható meg az sem, hogy a sértett ruhái mennyi ideig voltak a szabadban./.../ A helyszínről és a helyszínelésről készült fényképes dokumentáció komolytalansága. A nagy számban készített felvételek bemutatják a helyszínelésen részt vevő személyeket, kedélyes mosolyukat, de a tényállás tisztázását, bizonyítását ezek a felvételek nem teszik lehetővé.
A kifejtettekből megállapítható, hogy már az alapügy nyomozása során megfelelő adatok álltak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy Pente Béla a bűncselekményt nem egyedül követte el, azonban tettestársának a felderítését a nyomozás során elkövetett mulasztások megakadályozták./.../ Az ítélet végrehajtására kiküldött bíró és ügyész Pente Bélát az önvallomásban foglaltakra vonatkozóan jegyzőkönyvileg is meghallgatta. A jegyzőkönyvet azonban a vallomást tevővel nem íratták alá, de a jegyzőkönyv tartalmi és formai hiányosságaiból következtetve a kihallgatásnak és jegyzőkönyvezésnek a felvevő elvtársak nem is tulajdonítottak jelentőséget. A jegyzőkönyv igen szakszerűtlen és több ellentmondást is tartalmaz. Ezek a mulasztások is jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a tettestárs ügyének nyomozása elhúzódott, továbbá gyengítette a bűncselekmény bizonyításának dokumentációját. /.../ A nyomozás elrendelésére csak 1959. szeptember 26-án került sor, amelynek alapját lényegében azok az adatok képezték, amelyek 1958. júliusban, Pente Béla ítéletének végrehajtása idején, de már előtte is rendelkezésre álltak." 

szony_8.jpg

Varga Miklós bemutatja, hogyan dobták be a kútba a holttestet. Ekkor már persze a kivégzett Pentét is "dublőr" helyettesíti. (Rendőrségi Szemle, 1960/7-8.sz.)

Tehát hiába dobta föl a tettestársát Pente a kivégzése előtt, csak 14 hónappal később kezdtek el nyomozni utána. A rendőrök annyira megnyugodtak, hogy van egy tettesük, hogy a lehető legfelületesebben nyomoztak, ezért aztán a tettestárs bűnösségének bizonyítása jelentős nehézségekbe ütközött, kivált, amikor a tárgyaláson visszavonta beismerő vallomását. A végén azért csak sikerült őt is halálra ítéltetni. Varga ütötte le a fiút, Pente fojtotta meg, de már az ütés is halálhoz vezetett volna. Mindketten öltek, mindketten megerőszakolták az eszméletlen gyereket. 

1989 májusában, Nagy Imre és társai újratemetése előtt pár héttel az Igazságügyi Minisztérium közzétette az 1956. december 20-a és 1961. december 13-a között halálra ítéltek és kivégzettek listáját. Ezt a 277 névből álló listát általában úgy kezelték, mint a forradalom utáni megtorlás áldozatainak névsorát, noha a más okból kivégzettek neveit is tartalmazta. A listán a fent idézett tanulmány közlésének idején, 1960 nyarán, legalábbis első fokon már halálra ítélt Varga Miklós neve érdekes módon nem szerepel. Lehetséges lenne, hogy másodfokon megváltoztatták az ítéletet vagy kegyelmet kapott? Erre nézve nincsenek információink.

Azt viszont tudjuk, hogy Pente Béla jelöletlen sírja a híres 301-es parcella 17. sorában a 12. (Magyar Nemzet, 1989. június 9.). Mellette a 13. sírban már egy valódi '56-os hős, a pestlőrinci szabadságharcosként Pente után öt nappal kivégzett Molnár Károly nyugszik. 

szony_6.jpg

A 301-es parcella. (Rendszerváltó archívum, 2016. október)

 

- hacsa -

arcanum 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/api/trackback/id/tr2814830448

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

feketebogar 2019.05.17. 09:50:48

"Június 15-én vasárnap Pente két barátjával Bucsa községbe kerékpározott, ahol négy-öt korsó sört ivott."
Szőnyből Bucsára kerékpározni pár sörért ( 265 km.)??? Esetleg Mocsára ( 8 km.).

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2019.05.17. 10:16:39

@feketebogar: tényleg. fel sem tűnt nekem sem. gomdolom én is hogy Mocsa lehet, az akkori Népszabadság újságírója tévedhetett.

spulni 2019.05.17. 19:36:11

Azért az elég durva, hogy egy gyerekkel játszatták el az áldozat "szerepét" a szemle során. Kereshettek volna egy kisméretű felnőttet, vagy bábut.

acycloren 2019.05.18. 03:16:04

Ebből a történetből is látszik, hogy ugyan a kommunista "igazságszolgáltatás" sok ártatlan embert is meghurcolt, halálra ítélt, de csak mert valakit a kommunista rendszer idején végeztek ki, nem biztos, hogy hős volt, ártatlan volt vagy nem érdemelte meg.

A régen minden jobb volt frázist puffogtatóknak is tanulságos lehet ilyen régi híreket olvasni. Régen se volt kevesebb erőszak, bűnözés, sőt, a rendőrség se tette a dolgát jobban.

Az is érdekes, hogy pont most sokat beszélnek a homoszexuálisok és a pedofília kapcsolatáról... Esetleges örökbefogadás kapcsán is. Gondolom nem szándékos az időzítés.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2019.05.18. 05:42:16

Azért emlékezzünk arra is hogy kedvenc orosz propagandistánk, birca szerint a pedofília csak egy természetes vágy kielégítése!

acycloren 2019.05.18. 06:03:28

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: A pedofília pont úgy természetes, mint a homoszexualitás, hisz mindkettő előfordul a természetben. Az emberhez legközelebbi főemlős, a bonobo folyton szexel, korra és nemre való tekintet nélkül, csak örömszerzés, konfliktusfeloldás céljából is. Sőt, a fajtársak elleni erőszak is tök természetes, hisz például a főemlősök közt is előfordul. Az erőszakos közösülés se ritka az állatvilágban. Meg van olyan, hogy háremet tart a hím, megöli a nőstény más hímtől született kölykeit, hogy pározhasson vele (medvék, oroszlánok stb.)

A pedofília egy képlékeny fogalom, nemrég (2013-ban) pont a magyar büntetőjog is engedékenyebb lett, hisz 14-18 év közötti személy már szexelhet 12-14 év közöttivel büntetlenül. Gondoljunk bele, ha ezt akár csak 10 évvel korábban is felveti valaki, meglincselik. 18 éves fiú 12 éves lánnyal, elképesztő! De valójában nem az.

Amerikaiak számára már az hajmeresztő perverziónak hat, ha meghallják, hogy Európában nem 18 év a beleegyezési korhatár... Ugyanakkor az amerikaiak majdnem fele nem tartja elfogadhatónak az evolúció elméletét, inkább abban hisz, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot.

A pedofíliával főleg az a baj, ha erőszakos. Én el tudom képzelni, hogy egy 10 éves kislány és egy 30 éves férfi közt szerelem szövődik, majd életük végéig együtt élnek boldogan, egymást támogatva. Csak hát a valóságban többnyire az van, hogy a férfi megerőszakolja a lányt, majd megöli és elássa az erdőben. Tehát az erőszak a baj, nem az életkori különbség. Felnőttek szexkapcsolatai is sokszor érnek véget vitákkal, erőszakkal, egymás ócsárlásával.

Aquincum 2019.05.18. 06:27:03

@acycloren: “A pedofília pont úgy természetes, mint a homoszexualitás, hisz mindkettő előfordul a természetben.” Már ne haragudj, de ekkora ökörséget hogy tudtál leírni?! Azért “természetes”, mert az állatok között megtörténik? Beteges egy elmefuttatás ez.

acycloren 2019.05.18. 06:56:14

@Aquincum: Az influenza meg a fogszuvasodás is természetes. Meg az agresszió is. Meg a promiszkuitás is.
A homoszexualitás és a pedofília ellen az az érv, hogy nem természetes, az egy rossz érv. Mert mind természetes dolgok. Nem csak mert állatok közt történik, hanem mert emberek közt is történtek ilyen dolgok mindig is. Az, hogy melyiket fogadja el egy adott korszakban egy emberi társadalom, az egy másik kérdés. A rómaiaknál, ókori görögöknél elfogadott volt a pedofília, a válás, a rabszolgaság. Ma mások a jogi normáink, de azért ma is változóban vannak. Ennek jele, hogy a jogalkotó nem tekinti már bűncselekménynek, ha például egy 17 éves lefekszik egy 12 évessel. Ezt nem én találtam ki.

kewcheg 2019.05.18. 07:30:23

@acycloren: hát, hombre, neked súlyos gondjaid vannak....

gigabursch 2019.05.18. 07:38:19

Brutális.
A nyilvános akasztás ma is elkélne.

gigabursch 2019.05.18. 07:39:27

@acycloren:
Sose kerülj a gyermekeim közelébe!

gigabursch 2019.05.18. 07:40:34

@feketebogar:
Bucsa a Duna másik partján van.

acycloren 2019.05.18. 07:40:48

@kewcheg: Érveid nincsenek, vagy nem is érted mi írtam, csak ilyen ad hominem-ekre telik tőled. A homoszexualitás és a pedofília is természetes dolgok, de azt a jogalkotó dönti el, hogy mi megengedhető egy emberi társadalomban. Ez korszakonként is változott, sőt ma se ugyanaz a megítélése mindenütt. Jemenben például tökmindegy mennyi idős a partner, szabad a szex, DE csak házasságon belül. Tehát elvesz egy 40 éves pasas egy 11 éves lányt feleségül és nincs semmi gond. Ezt nem én találom ki, ez így van. Az európai kultúra megalapozóinál, a görögöknél és rómaiaknál elfogadott volt a pedofília, homoszexualitás. Sőt a pater familias meg is ölhette a gyerekét, élet halál ura volt. Ha elmondod egy amerikainak, hogy Magyarországon 12 éves gyerekkel büntetlenül lefeküdhet egy 18 éves fiatal, akkor ő azt hiszi majd, hogy te egy perverz állat vagy. Ugyanis Amerikában 18 év a beleegyezési korhatár. Ja, a hadseregehez lehet csatlakozni 17 évesen is és lehet olajért harcolni, embereket ölni, de szexelni csak 18 évesen, alkoholt fogyasztani csak 21 évesen lehet. Feltenném a kérdést, hogy melyik társadalom a betegebb...

acycloren 2019.05.18. 07:43:30

@gigabursch: S miért is ne? Én nem vonzódom a gyerekekhez. Csak elmélkedem a posztról és egy olyan kérdésről, ami ehhez kapcsolódhat.

Kreitl István 2019.05.18. 07:56:01

@kewcheg: nem feltétlenül, inkább csak azt magyarázza, hogy a régebben természetesnek tekinthető viselkedés,ami a génjeinkből jön, ami az ősi ösztöneinkből következik, pl amikor az asszony félrelép, és megölöm a pasijával együtt, ami régen nem csak ösztönös viselkedés volt, hanem minden férfiember törvényben szabályozott joga némely helyen kötelessége, szóval ez ma Európában, az itteni kultúrkörben kimondottan tiltott, büntetendő, és mivel így vagyunk nevelve, ezért természetellenesnek érezzük. de a 200 000 éves történelmünk folyamán ez csak az utóbbi párszáz évben van így... kicsit hasonló, mint az étkezésnél a természetes bio cuccokat favorizáljuk mindenekelőtt, a gombaölő szerrel kezelt búza ezek szerint "természetellenes" de az erdőben szabadon éldegéllő bio gyilkos galóca meg nem..

scavengario 2019.05.18. 07:56:21

@gigabursch: Írta egy szóval is, hogy ő pedofil?

Fülig José 2019.05.18. 08:00:47

@Kreitl István: "az itteni kultúrkörben kimondottan tiltott, büntetendő,"
ó baszki, most szólsz?! épp' befejeztem az ásást...

scavengario 2019.05.18. 08:04:03

@acycloren: "A pedofíliával főleg az a baj, ha erőszakos. Én el tudom képzelni, hogy egy 10 éves kislány és egy 30 éves férfi közt szerelem szövődik, majd életük végéig együtt élnek boldogan, egymást támogatva."

A többi leírt dolgaiddal egyetértek, hiszen tényeket írtál le. Viszont ezzel a mondattal nem. Egy prepubertás gyerek és egy 30 éves, személyiségében szinte teljesen megszilárdult személy között sosem lesz igazi szerelem. Eleve a szellemi fejlettség eltéréséből adódóan sosem lesznek egyenrangúak. És ez a szellemi fölény az idősebb részéről ugyanazt az érzetet adja neki, mint az erőszakos nemi vágy a gyerek irányába, csak enyhébb formában. A pedofília a személyiség aspektusait tekintve (kizárólag) a szexualitás fejlődési zavara, a pedofil megreked egy kisgyerek szintjén. Nem képes a felnőttekkel ilyen kapcsolatot létesíteni, illetve fél tőlük. Így fordul a gyerekek felé, akik felett egyértelmű fölénye van, még ha ez nem is tudatosul.

acycloren 2019.05.18. 08:24:06

@Andrzei81: "Szerintem te is egy természetes pedofil állat vagy"

Szerintem meg nem vagyok az. Mert nem, slussz.

"Az hogy valami előfordul a természetben még nem azt jelenti, hogy jó."

Pont ezt írtam a kommentjeimben. Hogy az influenza meg a fogszuvasodás ia természetes dolgok, de nem fogadjuk el őket modern emberként.
Azért próbálom megvilágítani, hogy a pedofília természetes dolog, mert sokan azzal támadják a pedofilokat, hogy természetellenes a viselkedésük. Pedig nem természetellenes. Hanem jogellenes.

"Az állatoknak nincs erkölcsi érzékük, velünk ellentétben." - igen, én is ezzel érveltem
Az ember erkölcséből kifejlődött a jog, ami gátat szab bizonyos természetes viselkedésformáknak. És az erkölcs és jog is relatív, még ma is, nem csak a múltban. Ami legális Hollandiában (bikiniben flangálás, homoszexualitás megélése, ateizmus, párcserés szex stb.), az illegális Afganisztánban, Jemenben, ahol meg mondjuk nincs korhatára a szexnek, de csak házasságon belül gyakorolható. Hát így.

"Egy 10 éves gyerek élete nem a szerelem és a szex, hanem a játék körül forog. Emiatt tök lehetetlen hogy egy 30 éves beteg állattal jól érezze magát." - Ezt embere válogatja. Van ami 30 évesen is csak számítógépen játszik és semmi más nem érdekli. Van aki 9 évesen is szexelne. Gondolj vissza, amikor te gyerek voltál, hogy volt merevedésed az óvónőd illatának hatására. Szerintem 6-7 éves korban egy gyerek, ha nem a világtól elzárva nevelték, akkor elkezd érdeklődni a szexualitás, a saját és más teste iránt. Ilyenkor szoktak a szülők befosni és kezdenek fegyelmezni, büntetni, riogatni. És pont ez az, ami megágyaz a perverzióknak, a fétiseknek a gyerek agyában. A homoszexuálisok nagy része inkább fetisiszta, mint született homokos, ugyanis vonzódik ahhoz, amit gyerekkorában belevertek, ami trauma érte... Fiúknak: ne játssz a farkaddal, mert letörik, ne fogd meg a fiú barátod kezét, ne játssz a szaroddal, ne nyúlj a fekekedbe, ne öltözz anyád ruháiba. Aztán amikor játszik a faszával, akkor rávernek a kezére, a fejében az élvezet összekapcsolódik a büntetéssel, fájdalommal.

Punxsutawney Mormota 2019.05.18. 08:47:33

@Andrzei81:

1.) Én úgy látom, hogy egy szóval sem írta azt, hogy jó, hanem azt, hogy természetes. A természetes nem azt jelenti, hogy jó, hanem azt, hogy előfordul a természetben, szóval nem a libsik meg az LMBTQ csoportok ármánykodásáról van szó.

2.) Az állatok (majomfélék, patkányok, kutyák, néhány madárfaj) meg tudják különböztetni a jót a rossztól, tehát van kezdetleges erkölcsi érzékük.

3.) Ebben egyetértünk :)

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.05.18. 08:48:25

@acycloren: gondolom te az a csavo cagy aki a polforumon is pedo mosdatassal mulatta az idejet 10 eve3.
kar h azota is szabadlabon vagy, es remelem h csak a pofad jar, es nem vagy aktiv pedo.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.05.18. 08:53:18

@scavengario: Én el tudom képzelni"
remelm csak faszveres kozben kepzeli...es nem valosagban gyakorolja.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2019.05.18. 08:56:29

@acycloren: Az állatokat ne vesd össze az emberekkel! Az állatoknál a gyilkolás természetes, az embernél nem. állati nagy baromságot írtál!

Punxsutawney Mormota 2019.05.18. 08:59:05

@FILTOL: Hejjjj, hát megjött az iszlámszakértő is :D

Punxsutawney Mormota 2019.05.18. 09:02:15

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Az embernél is az volt, sőt tkp most is az, csak az elmúlt pár ezer évben a törvények rákényszerítettek minket arra, hogy gondoljuk meg kétszer, hogy megéri-e letépni a szomszédunk fejét, ha a telkére átlógó baracfánk ágáról leszedi a gyümölcsöt :)

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.05.18. 09:10:51

@Punxsutawney Mormota: remelm az elozmenyt is olvasod okostojás. konkret szemelyes beszamolot hallottam arrol, hogy kuvaitban a kint tanulo haveromnak hogyan mondta az arab muszlim allat."verjuk ki egymasnak, ez nem buzulas, hanem barati közbenjárás. "
olvasd el a korant haver. amit mohamed mond az jo, amit tesz kovetni kell.
hany eves gyerek volt a KEDVENC felesege? 9. akkor?
kovetkeztetes.
milliardnyi muszlinak erkolcsi alap, hogy hazassagban lehet 10 eves kislanyt dugni. (ezt irta a pedomosdato termeszetesseget hajtó topiktarsunk)
ez nem egy ördöglakat. de hogy ERRE hivatkozva mentegessuka pedokat? namenjetek a francba kb.

David Bowman 2019.05.18. 09:33:59

@acycloren: Véleményem szerint azért kell az ilyesmit törvényben tiltani, mert különben a delikvensek elszemtelenednek. A büzik a Népligetben azóta szopják egymást, mióta megvan. A lőtéri kutyát sem érdekelték. Most viszont az Andrássyn parádéznak, és undorítóskodnak a nyomorultak.
A gyerekek seggbekúrását viszont komolyan kell venni, mert szerencsétlenek nem tudnak tiltakozni.

Punxsutawney Mormota 2019.05.18. 09:44:01

@FILTOL: Úgy látom, hogy komoly szövegértelmezési problémád van, mélykeresztény barátom. Mielőtt még vadul muszlimozo, plakáttudós testvérem, kérlek nézd át a bűnyügyi statisztikákat, családon belüli erőszak, nemi erőszak terén. Aztán, ha mindezt kielégítőnak találod, és úgy gondolod, hogy Magyarországon egyetlen nemi erőszakot nem követnek el, nincsenek pedofilok, a férfiak nem verik meg a házastársukat, barátnőjüket, élettársukat, akkor köpködj kontinenseken át.
Olvastam a Koránt, te meg olvasd el a Bibilát :) Szóval szemet szemért, fogat fogért... A keresztény-judaikus kultúrkörben sem voltak ritkák a gyerekkori házasságok, sőt minél gazdagabb volt valaki, annál korábban elrendezték a házasságokat. Nem volt ritka, huszonéves hercegek / hercegnők vettek feleségül / mentek hozzá erősen gyermekkorú hercegnőkhöz/hercegekhez... És alig várták, hogy beinduljon az nemi érés, hogy utódot lehessen nemzeni... Ezek a dolgok nálunk sem voltak ismeretlenek, lett légyen szó a felső tízezerről vagy a paraszti rétegről.
De köpködj nyugodtan, és terjeszd a csacska nézeteidet. ;-)

teéjesenmindegy 2019.05.18. 09:46:54

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
"a pedofília csak egy természetes vágy kielégítése"
Miért szerinted mesterséges vágy? Veszik valahol vagy úgy gyártják?

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.05.18. 09:51:03

@Punxsutawney Mormota: ohh egy igazi VALLASTUDOS.
tipikus hogy a zsidok erkolcsevel a keresztenyeket vadolod. magam reszerol nem erdekel az oszovetseg, azon tul lassam milyen sorsot iger a valasztott nep es annak istene Jehova, El sadaj,a gojoknak. milyen banasmodra szamithatunk...
pont ugyan olyan elbanasban van reszunk, mint az iszlam eseten.
van a kiválasztott, nep, vagy vallás, a tobbi gój, kafír. erdekes olvasni na. csak azt nem ertrm h a kereszteny varataink miert ilyen ostobak, hogy beveszik ezt a zsido hekkelest.
de elnezest, aki kereszteny es nem judeo-krisztián...az az evengeliumok erkolcset koveti, Jézust es nem Mózest.

kewcheg 2019.05.18. 09:52:42

@acycloren: ..hát, hogy is mondjam, szakmámból adódóan néhanapján foglalkozom pedo.cselekményekkel. A gond csak az, hogy ilyenkor kötelezően van elmeorvosi vizsgálat, és ilyenkor elválik az is, hogy szar vagy kalaposinas. A pedo. valamilyen szinten elmebeteg, de szinte mindig beszámítható. Nincs mit ezen szépíteni.Teszerinted az elmebeteg az normális....Hát te tudod.Felőlem élj ahogy akarsz, csak párezer kilométer válasszon el minket.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.05.18. 09:53:30

@David Bowman: arrol is beszelhetne egyszer egy meleg blogger.
miert hostett ha "szűz " fiut visznek az agyba, es hogy megy a hajsza a friss, meg be nem "avatott"fiuk utan.?

gigabursch 2019.05.18. 09:54:05

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
Én is veletek.
Ez már ritka együttállás.

Punxsutawney Mormota 2019.05.18. 09:56:23

@FILTOL: Akár tetszik, akár nem, egy keresztény-judeikus kultúrköben élünk... Magyarázhatsz, amennyit akarsz. Az megint más kérdés, hogy az egész egy baromi nagy koppintás, mert a gyökeri Egyiptomból, Mezopotámiából jön. A Koránt meg egyértelműen megschmittelték.
És amit korábban írtam, komoly problémáid vannak. Nem tudni, hogy azért, mert hülye vagy, és csak azt látod meg, amit meg akarsz látni, de nagy előszeretettel alkalmazod a szalmabáb érvelést, amely a nem igzaán értelmes emberek sajátja. A zsidók bűneiért nem vádolom a keresztényeket, mint ahogy a szüleidet sem vádolom azért, mert ilyen vagy.

teéjesenmindegy 2019.05.18. 10:05:36

@Punxsutawney Mormota: Na ja, a statisztika...
Csak ugye az a különbség, hogy egyik helyen egyáltalán van ilyen statisztika, lévén, hogy bűncselekmény, és a társadalom elítéli, a másik helyen pedig nincs, hiszen engedett, és a társadalom által teljesen elfogadott.
Ugyanezzel az erővel megnézhetsz olyan statisztikát, hogy hány nőt köveznek halálra házasságtörésért. Itt nullát.

A szemet szemért ugye az Ószövetségben van. Ezt írta felül Jézus azzal, hogy tartsd oda a másik orcádat is.

És annyira komolyan vehető az az érvelés, hogy a középkorban mi volt a keresztény Európában. És hogy az sem volt különb, mint a jelenkori muszlim társadalom. Jah, bazmeg, csak mi azóta fejlődtünk 400 évet. Volt újkor, meg legújabb kor, Aliék meg megmaradtak 1600 körül.

BOAR 2019.05.18. 10:15:06

@Aquincum: India és környéke megvan? Hány évesen adják férjhez a lányaikat?

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.05.18. 10:17:51

@Punxsutawney Mormota: Akár tetszik, akár nem, egy keresztény-judeikus kultúrköben élünk.."
elbaltáztad a sorrendet, de segitek, ami itt ma van az
judeo judeo judeo krisztianzmsz...(ez nem elírás)
kb. szo sincs kkereszténységről.persz azt is ertem hogy azt allitod csak ez van. pont a judeo vonal az aki kizarolag maganak vindikalja az igazsagot, sot a szolas jogat is kb.
de ez nem igy van. van keresztenyseg a judeo krisztian hagyomanyon tul, sot, valojaban az volt elobb.
csak sikeresen elteritettek a kersztenysegek...es lett belole judeo judeo judeo krisztianzmsz...

teéjesenmindegy 2019.05.18. 10:19:07

@kewcheg: Már bocs, de lepedofilozol valakit...
Annyit írt, hogy természetes dolog, nem azt, hogy jó, vagy helyeslendő vagy hogy normális, hanem azt, hogy nem elkészített, nem mű. Mint ahogy az többi vágyad is természetes, hiszen vágyat nem lehet vásárolni. Vannak akiknek arra áll fel ha ölnek, vagy vért látnak. Ez sem vásárolt vágy.

acycloren 2019.05.18. 10:34:25

@scavengario: "Egy prepubertás gyerek és egy 30 éves, személyiségében szinte teljesen megszilárdult személy között sosem lesz igazi szerelem."

Ez egy vicc, ugye? Én azt tapasztaltam, hogy a nálam 5-6 évvel fiatalabb nők személyisége is teljesen eltér az enyémtől és sose leszünk azonos szellemi szinten. Egyszerűen mert én a rendszerváltás előtt szocializálódtam, ők meg már pont nem.

acycloren 2019.05.18. 10:43:26

@FILTOL: a keresztény erkölcs sincs annyira távol az iszlám erkölcstől, elég csak a katolikus egyházat nézni...
Amikor Mohamed elvette a 9 éves Aisát, akkoriban Európában se nagyon voltak tekintettel olyan apróságokra, mint az életkor... Királyi és arisztokrata családok politikai okokból is kiházasították a gyerekeiket. Gyerekkorukban.

acycloren 2019.05.18. 10:47:51

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: az embernél, mivel az ember is egy állat, természetes a gyilkolás
Ha nem lenne természetes, akkor a régi korok emberei sose gyilkoltak volna.
Ami nem természetes, az a nemgyilkolás. De ez az erkölcs, a jog és a szervezett társadalom terméke, nyilván én is egy nemgyilkolós közösségben nőttem fel, nem akarok gyilkolászást, de azt el kell ismerni, hogy a nemgyilkolás csak mesterségesen tartható fenn, az állam, a jog, erőszakszervezetek folytonos nyomása által.
Ahol ezek megszűnnek, ott elég hamar Trónok Harca jellegű viszonyok alakulnak ki.

acycloren 2019.05.18. 10:54:43

@FILTOL: nem mosdatom a pedofilokat, csak megállpítottam, hogy a viselkedésük természetes, de nem jogszerű, jelenlegi erkölcsi felfogásunkkal ellentétes

Azt is hangsúlyozom, hogy a pedofil nem egyenlő a gyerekgyilkossal.
Gondolj bele, hogy 2012-ben egy 16 éves fiú, aki lefeküdt a 13 éves barátnőjével, az sittee került. 2014-ben meg már nem. Mert a jogszabály megváltozott. Ennyin is múlik, hogy milyen megítélése van a dolognak, hogy a jogalkotó úgy dönt, hogy ez oké. És nem a szadesz-maszop sorosista kormány, hanem a khereszténynemzethy kormány és a ⅔-os jobboldali parlementi többség döntött így.

HorseFucker 2019.05.18. 10:56:10

Nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de én már basztam (felnőttkorú :) szűz lányt:
nem nagy cucc, sőt kifejezetten szar volt.

(A szűz fiút talán azért favorizálják a buzeráncsok, mert szűkebb a luka )

Egyébként meg azt kúrsz meg amit és akit csak akarsz, azt ölsz meg amit és akit csak akarsz, szabad akaratod van, csinálj amit jólesik....
Csak aztán ne csodálkozz, ha a mindenkori törvények nevében a többiek kiirtanak ! Ennyike.....

Punxsutawney Mormota 2019.05.18. 11:49:59

@teéjesenmindegy: A tartsd oda másik orcádat ellv pont ugyanolyan tarthatatlan, mint a szemet szemért. Nem életszerű, soha nem volt az, talán csak az ókeresztények hívők gondolták komolyan a keresztényüldözések idején. A fundamentalista gondolkodás minden vallásban és izmusban veszélyes, és a hatalaomra kerülésének pillanatában elkezdi kiszorítani a másképpen gondolkodókat.
A vallás, legyen bármilyen is betöltötte történelmi szerepét és szép lassan távoznia kell. Annak idején megvolt a helye, az emberek nem értették a világot, ezért mindenben az isten(ek) akarátának megnyilvánulását látták. A természettudományok előretörésével már inkább a materialista világnézet került a fókuszba, és ez talán így helyes, Nagyanyám még úgy gondolta, hogy a két kislánya még azért halt meg, mert annyira szerette őket az Isten, hogy magához vette. Én úgy gondolom, hogy diftéria és tüdőgyulladás okozta a halálukat.
Statisztikák: túlzó általánosítás azt állítani, hogy minen muszlim 10 éves gyereklányokat venne feleségül és dugná őket. Ez ugyanakkora marháság, mint hogy minden svéd hidegvérű, és minden román szőröstalpú, meg minden szerb ilyen-olyan. A kollégának megemlítettem, hogy előbb seperjük tisztára a saját udvarunkat mielőtt a szomszédot ócsároljuk

acycloren 2019.05.18. 12:09:24

@FILTOL: igen, pont azért nem kellene általánosítani, mert a poszt alapján sokan összemosnák a homoszexuálisokat, pedofilokat és gyerekgyilkosokat

A posztban szereplők mindhárom halmazba belefértek.

De hát a hírek naponta tele vannak katolikus papokkal, akik gyerekeket erőszakolnak, akkor náluk is általánosítsunk?

A pedofília természetes, ahogy a féltékenység, az éhség és tüdőgyulladás is azok. Nem jelenti, hogy minden korban ezt el kell fogadni. A jogszabályok változnak.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.05.18. 12:24:56

@Punxsutawney Mormota: túlzó általánosítás azt állítani, hogy minen muszlim 10 éves gyereklányokat venne feleségül és dugná őket. " es ezt rajtad kivul ki irta le? a pedo mentegeto topiktars citalta ide, hogy itt ott (iszlam országokra hivatkozva) nem buncselekmeny gyereket elvenni, vagyis egyes kulturak es jott a tobbi bla bla.
ne szakitsd mar ki a szövegkörnyezetből amit mondtam.
egyebkent meg cafllhatod nyugodtan.
a koranban szereplo mohamed elete a muszlim emberek szamara pelda, es kovetendo, amit mondott, meg nem masithato, at nem irhato. tenyek?
igen
akkor miről beszelsz? terelsz mint a pápista akitll megrekdezik miert olet csecsemoket Jehova az oszovetsegben népével...?
azt nem ugy kell érteni...igaz?
akkor hogyan lell erteni? mohammed 9 eves gyereket dugott. taps.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.05.18. 12:29:52

@acycloren: hat en ennel egyszerubb lélek vagyok csibém. aki gyereket abuzal. azt ki kell iktatni. es ez termeszetes...ahogy irjatok, mert nem a boltban vettem a vágyat, hogy az ilyenek fityegőjét levagva utana a szájába tegyem. majd a fejuket a varoskapun tegyuk kozsuemlére.
es akkor még finom voltam.

teéjesenmindegy 2019.05.18. 12:44:59

@Punxsutawney Mormota: Nem állítottam, hogy mindegyik csinálja.
Viszont társadalmilag elfogadott, jogilag nem kifogásolt. Pont úgy, mint errefel volt 3-400 éve.

Punxsutawney Mormota 2019.05.18. 12:52:03

@teéjesenmindegy: Nem. Jogilag is kifogásolt, ott is van az ilyesmikből közfelháborodás. De pont olyan nehéz kiírtani a társadalmi rendszerből, mint az indiai kasztrendszer létét, a vérbosszút a Kaukázusban (vagy akár Sziciliában), vagy azt - világszerte -, hogy a nők nem egyenrangúak.

Punxsutawney Mormota 2019.05.18. 13:04:03

@FILTOL: Te írtad le.

"milliardnyi muszlinak erkolcsi alap, hogy hazassagban lehet 10 eves kislanyt dugni. (ezt irta a pedomosdato termeszetesseget hajtó topiktarsunk)"

A hivatkozott topiktárs pedig nem ezt írta, hanem te kevered a dolgokat szándékosan. Mert neked így jó. Vagy ennyit értesz meg belőle.

"a koranban szereplo mohamed elete a muszlim emberek szamara pelda, es kovetendo, amit mondott, meg nem masithato, at nem irhato. tenyek?"

Igen, akár azt is írhattad volna, hogy a Jézus élete példa a keresztények számára. És szerinted hány ember jár a szó szerint vett jézusi úton? Vagy csak megközelítőleg azon az úton? Hm?

Sokszor voltam a közel-keleten, ezen belül Jemenben is megfordultam tizenvalahány alkalommal az elmúlt 7 évben, ahol a legutóbb ez a gyereklányos házasság megtörtént, illetve onnan adtak hírt róla. A legtöbb ember annyira vallásos ott, mint itt. És minél fejlettebb egy ország, annál alacsonyabb a ténylegesen vallásosok aránya. HIába óbégat a müezzin, a legtöbb ember dolgozik, leginkább az idősek járnak a mecsetekbe. Vidéken az tapasztalható, hogy egyedül a pénteki imádkozásra járnak sokan, de leginkább azért, mert az jelzi, hogy vége a munkahétnek. De a nagyvárosokban akkor sem áll meg az élet.

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2019.05.18. 13:41:57

@FILTOL: anélkül hogy a véleményedet megkérdőjelezném, kérlek a kommentszabályok betartására. néhány kommentedet ezek értelmében kimoderáltam.
köszönöm a megértésed.

¿Qué tapas hay? 2019.05.18. 13:43:34

@Punxsutawney Mormota: "A vallás, legyen bármilyen is betöltötte történelmi szerepét és szép lassan távoznia kell. Annak idején megvolt a helye, az emberek nem értették a világot, ezért mindenben az isten(ek) akarátának megnyilvánulását látták. "

meglehetősen meredek gondolat. Az emberek nagyrésze ma sem érti a világ működését és ezért egyszerűsítő sémákat keres magának.

Az istenhiten alapuló vallások jelentősége valóban csökken a nyugati kultúrákban, de mondjuk az iszlám tekintetében túlzó lenne az istenhívő vallás szerepének csökkenéséről beszélni. Másrészről a XIX-XX. században felbukkantak olyan eszmerendszerek, amelyek politikai hatalomszerzési/hatalomgyakorlási célból történt dogmatizálás után ugyanúgy egyfajta megkérdőjelezhetetlen hittételeken nyugvó ateista/materialista vallássá váltak. (példának okáért a marxizmus-leninizmus, maoizmus, Kim-kultusz, vagy akár napjaink szélsőségesen egalitáriánus, nonkomformista liberalizmusa) Valamelyest idesorolhatók a tudományos világkép és a kritikai látásmód torzulásaiból eredő, hit- és nem tényközpontú világképek és szubkultúrák (hippik, veganizmus, oltásellenesség, laposföld és így tovább).

acycloren 2019.05.18. 14:06:26

@FILTOL: aki gyereket abúzál, azt ki ke irtani, ja... Meg aki felnőttet abúzál azt is. Ugye érzed, hogy az abúzussal van a gond. Szerintem is. Ugyanis aki 14-18 éves kor közt van és 12-14 év közöttivel beleegyezésen alapuló szexkapcsolatra lép, az Magyarországon nem büntethető. Pedig ugyanezért mondjuk az USA-ban hosszú éveket kapna.

Tehát helyesen: aki bárkit abúzál, azt büntetni kell. Mert ha gyereket, ha felnőttet erőszakolnak, az a modern erkölcsi és jogi normák szerint nem oké.

martineden 2019.05.18. 14:20:55

@Punxsutawney Mormota: Azert ne mosdasd annyira az iszlamot es a kovetoit.Erdekes modon,minden kozottuk tortent felmeres szerint 70%-uk helyeselne,vagy helyesli a sariat.Szoval az csak egy kacsa,h annyira vallasosak mint az europaiak,de ezt epeszu ember le sem irta volna,mint ahogy arra sem hivatkozna,h 500 eve, mit tettek a katolikusok,vagy 3000 eve a zsidok.A lenyeg,h ma nem teszik.a mohamedanokkal ellentetben,akol buntetlenul megtehetik.

minority 2019.05.18. 14:39:27

Annyit pontosítanék, hogy Bodor Endre: Élet elleni bűncselekmények c. hatvanas évekbeli könyvében is feldolgozták a hibákat, bár azt nem tudom, akkor hozzáférhető volt-e ez a BM-es kiadvány, ma is elég nehéz beszerezni.

pitcairn2 2019.05.18. 15:35:06

@FILTOL:

Mohamed kapcsán érdemes észben tartani, hogy 24 éven át - 25 és 49 éves kora között - monogám kapcsolatban élt az első feleségével

kb. neki - Hadidzsának, a gazdag özvegynek - köszönhette a vagyonát és a karrierjét

hu.wikipedia.org/wiki/Had%C3%ADdzsa_bint_Huvajlid

Hadidzsa 14 évvel volt idősebb Mohamednél...

már majdnem 40 éves volt amikor hozzáment a 25 éves Mohamedhez

Mohamed házasodási hulláma csak 50 éves korában - Hadidzsa halála után - indult meg

és ebben leginkább politikai szempontok játszottak szerepet, kb. így tudott szorosabb családi kapcsolatokat kiépíteni a legfontosabb klánokkal

még azt is ki szokták emelni, hogy többségében özvegyasszonyokat vett el, ami akkoriban akár még "jócselekedetként" is fel lehetett fogni

a 13 felesége közül csak 2 - Hadidzsa és Maria al-Qibtiyya - szült neki gyereket (a rabszolgastátuszban érkező Mária az egyiptomi kopt - azaz keresztény - pátriárka ajándéka volt...)

wikiislam.net/wiki/Ages_of_Muhammads_Wives_at_Marriage

pitcairn2 2019.05.18. 15:40:28

@FILTOL:

a fene se tudja, hogy pontosan mit csinált

csak annyit lehet többé kevésbé biztosan tudni, hogy Ajsától soha sem született gyereke

+ még azt is, hogy kufircoláshoz nem feltétlenül kell házasság...

pitcairn2 2019.05.18. 15:47:05

@FILTOL:

Hadídzsa különben nemcsak özvegy, hanem elvált asszony is volt, mivel a második férjétől elvált

azaz Mohamed próféta legfontosabb felesége elvált asszony volt

hu.wikipedia.org/wiki/Had%C3%ADdzsa_bint_Huvajlid

őt tisztelik ma "édesanyjukként" a muzulmánok

vele élt 24 éven át monogám házasságban a 14 évvel fiatalabb Mohamed

ő volt az első nő aki iszlám hitre tért

pitcairn2 2019.05.18. 15:50:17

@FILTOL:

és mivel Mohamed Máriától született gyermeke néhány hónapos korában meghalt végül csak az első házasságából lettek a prófétának gyermekei

hu.wikipedia.org/wiki/Had%C3%ADdzsa_bint_Huvajlid#A_Pr%C3%B3f%C3%A9ta_%C3%ADgy_eml%C3%A9kezett_meg_r%C3%B3la

az összes többiből nem

Hadídzsa kiemelkedő szerepét talán ezzel lehet a legjobban megvilágítani Mohamed életében

Helyszíni zsemle 2019.05.18. 16:50:13

@acycloren: Hat igen, a torvenyek elege relativak, abbol nem igen lehet kiidulni, hogy eppen mit hol, hogyan buntetnek.
Spanyolorszagban peldaul 12 ev a beleegyezesi korhatar, tehat egy 12 evessel teljesen torvenyesen szexelhet egy felnott ember. Mikozben Amerikaban ezert minimum eletfogytiglan jarna, de magyarorszagon is sulyosabban buntetik mint peldaul rablogyilkosagot. A magyar torvenyekbol kiindulva, mind a 45 millio spanyol, aljas perverz nemieroszakolonak szamitana.
Magyarorszagon a hatosagok, pszihologusok azt allitjak, hogy az egy kiheverhetetlen trauma, ha egy felnott kozosbeleegyezessel szexel egy 12 evessel, Spanyolorszagban meg erdekes modon ez nem okoz eletreszolo traumat.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2019.05.18. 17:09:31

@acycloren: Egy betegségre mondhatod hogy természetes, egy viselkedésre ami árt, arra nem.

ivangroznij (törölt) 2019.05.18. 18:53:46

@acycloren: Akkor fogadd el az influenzát és a fogszuvasodást, meg a rákot természetesnek és ne szaladj orvoshoz, hogy gyógyítson meg

ertelmes 2019.05.18. 19:46:21

@Aquincum: A pedofilszexualitás természetes, mert az teljesen normális, hogy egy gyerek a saját korosztályához vonzodik. És ez a gyerekkorban kialakult pedofilszexualitás, vagyis a serdületlen test iránti szexuális vonzalom,, ez bizony többé kevésbé megmaradhat felnőttkorban is, Mert hogy is szünhetnének meg a nemiéréssel, egyik napról másikra, a gyerekkort meghatározo érzések, gondolatok, vágyak. A pedofilszexulitás, az nem valami felnőttkori perverzio, hanem a gyerekkori szexualítás maradványa. Ezért különösen aljas dolog felnött embereket üldözni, megalázni, megsemmisiteni, lényegében genetikailag ,meghatározott tulajdonságaik alapján.

pitcairn2 2019.05.18. 19:50:04

@Helyszíni zsemle:

1999-ig volt 12 év, 1999 és 2015 között pedig 13 év, de most már 16

en.wikipedia.org/wiki/Ages_of_consent_in_Europe#Spain

abban azonban igazad van, hogy művelt Európában a XX. század elejéig a 12 év volt az etalon

en.wikipedia.org/wiki/Age_of_consent#Reforms_in_the_19th_and_20th_century

a középkori viszonyok között pedig akár még ennél is alacsonyabb

pitcairn2 2019.05.18. 19:59:14

@Helyszíni zsemle:

az USÁ-ban a XIX. század végéig leginkább 10 év volt a módi, de Deleware állam 1895-ig kitartott a 7 éves korhatár mellett...

chnm.gmu.edu/cyh/teaching-modules/230?section=primarysources&source=24

Aquincum 2019.05.18. 20:40:22

@ertelmes: “A pedofilszexulitás, az nem valami felnőttkori perverzio, hanem a gyerekkori szexualítás maradványa. Ezért különösen aljas dolog felnött embereket üldözni” Nem tudok mit mondani, hülye vagy. A pedofília megvalósult esete az egyik legundorítóbb bűn számomra. Egy életre tönkre lehet így tenni egy gyereket.

Kis ember 2019.05.18. 21:24:10

Érdekes olvasni, hogy a kedves kommentelők nekiugranak valakinek, ( @acycloren: ), aki nem hozott semmilyen erkölcsi ítéletet, hanem megpróbált tényszerűen leírni valamit.
Azt hiszem elég nagy baj van a fejekben, ha már egy ilyen fantasztikus blogon is az érvek helyett az érzelmek dominálnak a vitában. Ugyanakkor persze érthető, hiszen a legszörnyűbb bűncselekményről, gyilkosságról szól a poszt.
A blogírónak mindenestre köszönöm a cikket, sosem hallottam erről az esetről, borzalmas.

acycloren 2019.05.19. 00:48:42

@ivangroznij: te valamit nagyon félreértettél, de inkább arra tippelnék, hogy te direkt félremagyarázod azt, amit írtam

Az influenza, fogszuvasodás, pedofília, homoszexualitás is természetes jelenségek. De nem kell elfogadni őket. Ezt írtam.

Azért hangsúlyozom, hogy ezek természetes jelenségek, mert sokan azzal érvelnek, hogy a pedofília meg a homoszexualitás természetellenes jelenségek. Pedig nem azok, hisz természetesek. De ettől még jogellenesek.
Az agresszió is természetes meg a promiszkuitás is, mégse helyesli ezeket a modern nyugati ember.

@Aquincum: "A pedofília megvalósult esete az egyik legundorítóbb bűn számomra. Egy életre tönkre lehet így tenni egy gyereket."

Ez így van. A legtöbb pedofil maga is pedofília célpontja volt gyerekkorában, amikor a szexualitása kifejlődőben volt.
Ezek a fétisek gyakran így alakulnak ki.

acycloren 2019.05.19. 00:59:06

@ertelmes: azzal vitatkoznék, hogy csak genetikailag meghatározott lenne a homoszexualitás, pedofília stb.
Vannak biztos genetikusan meghatározott esetek, de sokszor a homoszexuális valójában fétisiszta, akinek az a fétise, hogy azonos neműekkel szexel. Ezek az esetek azok, amikor a szexuális fejlődés korai szakaszában éri egy benyomás a gyereket, ami miatt kialakul egy bevésődés nála. Rengeteg fétis van és ezek mind gyerekkorban alaknak ki. Egy fiút 7-9 évesen egy fodrász hajvágás közben megmogyoróz, ráhajol, a melleit hozzá dörzsöli és a fiú felnőve a hajával kapcsolatos fétist gyakorol. Vagy egy kislányt elkapnak, ahogy játszik a puncijával, az anyja leszidja, megveri, a lány felnőve szadomazochista lesz, akkor tud élvezni, ha valaki megbünteti.
Az egyenruhához, orvosi köpenyhez, selyemsálakhoz, azonos neműekhez, női lábfejekhez, idősekhez, vizelethez és széklethez vonzódás is így alakulhat ki. Meg a pedofília is. Meg a homoszexualitás egy része...

gigabursch 2019.05.19. 08:34:52

@acycloren:
Hazudsz. A pedofília nem természetes.
A szarvasbika sem szokott borjút kefélni bőgéskor, csak érett tehenet. Pont. Ahogy minden más állat.
Ahogy kankutya sem hagyja, hogy rakják a válaszát.
Az, hogy a biosz ismereteid hiányosak és ezzel agymosást tartasz meg alsó hangon életellenes, a gyakorolt propagandára meg undorító.
A szerecsenmosdatóid meg nyugodtan hallgassanak a maguk cinkosságával.

gigabursch 2019.05.19. 08:35:53

@gigabursch:
Válaszát => valagát.
Android okostelefon intelligens szójavítás

gigabursch 2019.05.19. 08:38:43

@Kis ember:
Az agymosást, amit a haverod művel, nem êletellenes társadalmakban elég hamar lerendeznék.
Ugyanis tettenérhetően hazudik.

acycloren 2019.05.19. 13:12:10

@gigabursch: nézz utána a bonobóknak, az emberhez legközelebbi főemlősök és mind a homoszexualitást, mind az önkielégítést, mind a pedofíliát (bár a törpecsimpánzok nem ismernek ilyen kategóriákat).
Ha a pedofília nem lenne természetes, akkor nem létezne az embereknél. Ugyanis nem valaki kitalálta és bevezette ezt, hanem valamiért jelen van az emberekben az erre való hajlam. A katolikus egyház manapság a legnagyobb gyűjtőhelye a pedoknak, de előttük is létezett a jelenség.
Ez nem jelenti, hogy egyetértek a jelenség elfogadásával, csak azt nem értem, hogy miért kell azt állítani, hogy természetellenes.

Az állatok is sokfélék, a legtöbb állatnál a párosodás nem élvezetből történik, hanem ösztönösen és párzási időszakon kívül nem is hajlandóak közösülni. A medvék péniszében egy csont van, tehát nem kell nekik úgy merevedést elérni, mint az embernek, hanem mindig készen állnak. Emiatt nincs petting, nincs szex utáni cigi és nem is párzanak nem ivarérett egyeddel. Az ember esetében (ahogy a törpecsimpánznál is), a szex élvezetet okoz, ezért nyilvánvalóan akkor is gyakorolják, ha nem utódnemzés a célja.
Viszont mivel más állatoknál az utódnemzés a fő célja a közösülésnek, nem nagyon tűrik el a más hímtől származó almot a nőstény közelében a hímek. Az oroszlán és a medve megöli a más hímtől származó utódokat, hogy a nőstény újra pározhasson és csak az ő utódával foglalkozzon, táplálja. Ez például simán jellemző lehetne az emberre is, csak azért nem gyakroljuk, mert a nőstény fogamzóképes akkor is, ha utódai vannak, így az új pasas simán teherbe ejtheti. Azért a mostohaapa sokkal nagyobb eséllyel bántalmazza a mostohagyerekeit, úgyhogy benne van az emberben is, hogy a saját utódainak akarja biztosítani az erőforrásokat és az idegen gyerektől szabadulna.
Te kiszemezgeted a neked szimpatikus magatartásformákat az állatvilágból (a szarvasbika nem dug nem ivarérett nőstényt), de figyelmen kívül hagyod, hogy mondjuk a szarvasbikák akár végkimerülésig is harcolnak egymással a nőstényekért. Ez szerinted követendő?

acycloren 2019.05.19. 13:55:19

@gigabursch: kérlek nézz utána a bonobóknak, a törpecsimpánzoknak, ők a legközelebbi élő rokonaink, náluk is élvezetet okoz a szex (sok más állatnál fájdalmas aktus), a pedofíliát és homoszexualitást is gyakorolják, talán pont amiatt alakultak ki ezek, mert az élvezetes szexet gyakorolni kell fiatal kortól, hogy jó legyen benne az ember/bonobó. A bonobóknál a pedofília nem kényszerített, hanem a fiatal egyed is benne van a játékban. Természetes viselkedés. De modern emberi szemmel furcsa, ezért se tart sok állatkert bonobókat az USA-ban, mert egész nap dugnak, korra és nemre tekintet nélkül, a prűd amerikai látogatók döbbenetére. Pedig ott is jellemzően családok látogatják az állatkerteket, a szülők meg tudatlanságukban és kínos kérdések elkerülése érdekében nem akarják a gyerekeiknek a kefélő bonobókat mutogatni. Még a végén elkezdenének hinni az evolúcióban.

ertelmes 2019.05.19. 18:31:37

@acycloren: A genetikai meghatározottságot nem úgy értettem, hogy egy konkrét viselkedésnek például a pedofilszexualitásnak direkt genetikai háttere lenne, hanem úgy általában a szexuális ösztönre gondoltam, ami egy rendkivül erős, meghatározó, megváltoztathatatlan emberi tulajdonság. És nagyságrendileg kifinomultabb összetettebb, mint az állatoknál.
Ezért ha egy embert, a gyerekkorban, elfogadott szokványos(papás mamás, doktoros ovodai játékok) pedofilszexuális élményei, felnőttkorára is maradandóan pedofilszexuálisá tesznek, akkor az igenis természetes, normális viselkedés és el kell fogadni, hogy egész egyszerűen így müködik az ember.
HANGSULYOZOTTAN, még véletlenül sem arra gondolok, hogy a gyerekekkel való szexet kéne elfogadni megérteni. hanem pusztán a szexualis vágy meglétét.
A pedofilszexualitás, az ember természtes bonyolult összetett érzelmeiből, fejlett gondolkodásából következik, és ezért senkit szabadna üldözni, megalázni. Attól hogy valakinek pedofilszexuális vágyai vannak, attol még ugyan olyan hétköznapi normális ember, mint bárki más aki normális.
Az már egy következö kérdés, hogyha elfogadtuk, hogy a pedofilszexuális vonzalom az normális, természetes emberi tulajdonság, hogy akkor mit kezdjünk a jelenséggel, hogy a kecske is jol lakjon és a káposzta is megmaradjon.
De jelenleg még ott tartunk, hogy beszélni sem lehet rólla, mert ha valaki kijelentenné nyilvánosan, hogy részben vagy teljesen pedofilszexuális, az egyenlő lenne a halálos ítélettel, mint a középkorban az istenkáromlás.

acycloren 2019.05.20. 02:04:17

@ertelmes: egyetértek azzal, amir leírtál, én is így látom

A pedofília és más perverziók, fétisek is onnan eredhetnek, hogy az ember idegrendszere annyira fejlett, hogy uralja a szexualitását is.
Egy állatnál, ami csak párzási időszakban párzik, a közösülés ösztönös, nem élvezetet okoz, hanem csak fajfenntartást, akár fájdalmas is lehet, nem kell gyakorolni a szexet, hogy jó legyen benne valaki, mert az egész ösztönösen megy végbe. Az embernél és a törpecsimpánzoknál viszont kora gyerekkortól fejlödik a szexualitás az idegrendszer fejlődésével, gyakorolnak, maszturbálnak, próbálkoznak, a szellemi fejlődéssel a szexualitás is fejlődik és az élvezet, a játék, a partner kielégülése fontos része lesz a műveletnek. És az ivaréretlen egyedek is benne vannak a játékban.

A töprecsimpánzokra jellemző az is, hogy a szexuális játékot konfliktusfeloldásra is használják. Emiatt kevésbé agresszívak a közösségeik, mint más majmokéi.

Az embernél se lenne semmilyen perverzió, ha nem okoznának élvezetet a szexuális cselekmények. Viszont akkor házasság, szerelem, gyereknevelés, család és holtomiglan-holtodiglan se létezne az embernél.

gigabursch 2019.05.20. 07:44:00

@acycloren:
Nincsen neked véletlenül nóbeldíjad?
Ha már ennyire baromi okos vagy...

Tudod nem mindegy, hogy az okos hülyéskedik, vagy a hülye okoskodik.
Na most az a baj, hogy te nem hülyéskedsz.

acycloren 2019.05.20. 14:55:01

@gigabursch: Figyelj, az egy evolúciós vívmány, hogy az emberszabásúak élvezik a szexet, ennek vannak okai, nyilván egy érzelmekkel rendelkező, a szexet, a társai közelségét élvező lény gondoskodóbb, jobban kötődik az utódaihoz, a párkapcsolatai nem ösztönösen alakulnak, nem annyi, mint a macskáknál, hogy meghágják egymást, aztán megy mindenki a maga útjára.
És mivel a szex nem csak egy ösztönös aktus, kellenek hozzá érzelmek, tanulni kell, a partner kielégülése is számít a kapcsolatban, ezért korán kezdik gyakorolni a szexet az emberek és bonobók is. Én óvodás koromban már erősen érdeklődtem a lányok iránt, szerelmes voltam az egyik óvónőnkbe, az illatára ellágyultam, voltak erotikus álmaim is, látni akartam, hogy milyen a lányok "pisilője" működés közben. Pedig én egy nagyon konzervatív családban nőttem fel. De mondjuk akt fotóalbumaink voltak, voltak festményekről albumaink, amikben voltak akt tanulmányok. Kisgyerekként is érdekelt a meztelen női test. A gyerekek nem akkor kezdenek el érni, amikor kinő a fanszőrzetük. Egy folyamatos fejlődésen mennek keresztül.

acycloren 2019.05.20. 15:03:32

@gigabursch: Nobel-díj helyesen. És nincs olyanom.

ZON 2019.05.20. 15:49:59

@gigabursch: mióta azt az okoskodó juhot kitiltották, jönnek helyette rosszabbak.

acycloren 2019.05.21. 03:17:34

@ZON: Mi azon az okoskodás, ha leírom, hogy hibás az az érve pedofília ellen, hogy természetellenes. Pont hogy nem természetellenes. Hanem jogellenes, korunk erkölcse elítéli. Az agresszió is természetes, de a jogrendszer elítéli. Az ember nem csak egy állat a sok közül, hanem társadalmi lény is, erkölccsel, jogrendszerrel stb.
A homoszexualitásra se lehet azt mondani, hogy természetellenes. Egy ideig jogellenes volt, majd legalizálták. Tehát már a közerkölcs se ítéli el. Van ilyen.
Az, hogy te nem érted ezeket a kategóriákat, az nem az én szégyenem.

gigabursch 2019.05.21. 07:26:54

@ZON:
Én is rájöttem, hogy felesleges vele erőlködni.
Mondja a sületlenségeit, mint az elakadt lemezjátszó.

acycloren 2019.05.21. 11:00:58

@gigabursch: Csak mert nem érsz fel valamit ésszel, nem biztos, hogy az butaság. De persze ennek belátásához is kell bizonyos intelligencia. A pedofília egy teljesen természetes dolog. És teljesen jogellenes is.

csókolom a Miniszterelnök Úr kezit 2019.05.22. 02:59:38

27 éves, hét általánost végzett adóügyi előadó

nem gyenge

csókolom a Miniszterelnök Úr kezit 2019.05.22. 03:26:47

@HorseFucker: ezzel a nikkel ilyen hozzászólást
gondolom a te szeretőid nem szűkek
sokszor jelentettek már fel? (állatkínzás)

acycloren 2019.05.22. 14:42:52

@csókolom a Miniszterelnök Úr kezit: vakok közt a félszemű a király
Akkoriban azért se az adószabályok nem voltam túl bonyolultak, se a felsőfokú végzettség nem volt elterjedt
Egész állami gazdaságokat igazgattak tanulatlan emberek. Esztergályosokból csináltak bírákat. Ma is van ilyen tendencia. Az ország legnagyobb vagyonát bízzák egy gázszerelőre.

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2019.05.22. 21:16:32

@acycloren: értem a történelmi párhuzamot, de a blogon a magyar aktuálpolitika minden formában tilos.
kérlek a jövőben a kommentszabályok betartására a kitiltás elkerülése érdekében.

várom a levelet 2019.10.23. 13:40:05

@scavengario: mondjuk ezt megcáfolnám.a férfi könyvtáros volt,feleséggel,két gyerekkel,mégis a kislányokhoz vonzódott.az emberek nem akarták elhinni,az a rendes ember,a szép feleséggel.nem akarták elhinni,mikor panaszkodtunk rá,aztán egyszer elvetette a sulykot.
süti beállítások módosítása