Törpék a viharban

2018. szeptember 06. JTom

Apró európai országok a második világháborúban

 

Sokan közülünk igen csak zavarban lennénk, ha megkérdeznék hogy milyen események zajlottak a második nagy világégés során Andorrában, Monacóban, Lichtensteinben, San Marinóban vagy Luxemburgban. Megvallom, én is sok érdekeset megtudtam, mialatt sorra vettem a törpeállamokat.

monaco-politics-italian-and-german-occupation-1942-bhkf6f_cr.jpg

Német és olasz megszállók Monacóban

A legnagyobb törpe: Luxemburg

A "törpék" között a legnagyobb ország a Luxemburgi Nagyhercegség a maga 2586 négyzetkilométerével, amelyet mintegy 293 ezren laktak a negyvenes évek elején. Luxemburgot kormányzó jobboldali párt baráti viszonyt ápolt a náci Németországgal. Bár az ország kommunista pártjait nem sikerült betiltani (egy népszavazás ezt meggátolta), a szélsőjobbra tolódást is elkerülték. A háború kitörésekor Luxemburg bejelentette hogy semleges kíván maradni.

schuster_line.png

A Schuster-vonal. Az "erődítést" az ország fő út- és hídtervezőjéről nevezték el

Sajnos az ország egyszerűen útba esett a Franciaország felé kerülőúton vágtató német csapatoknak. Luxemburg létrehozott egy Schuster-vonal nevű út-, hídbarikádokból és zárható vaskapukból álló létesítményrendszert, és ennek zárásáról az utolsó pillanatban gondoskodtak is. A rendőri alakulatok számára így is megdöbbentő volt az 1940. május 10-én hajnali negyed négykor benyomuló német hadoszlop. A rendőrség a felszólítások után több ízben rálőtt a megszállókra, de számottevő sikert sehol sem értek el, hamar lefegyverezték őket. Az anekdota szerint Echternach határában egy posztos rendőr udvariasan megkérte a határt átlépő 10. páncélosdandár parancsnokát, Ferdinand Schaalt (őt később a Hitler elleni merényletben való részvételéért bebörtönözték), hogy hagyjon fel a határsértő magatartással, és térjenek vissza Németországba, különben erőszakot kell alkalmaznia. Ő lett az egyike annak a 75 rendőrnek és katonának, aki aznap fogságba esett. A német különleges erők néhány tucat tagja civil ruhában érkezett az országba egy nappal korábban, és a helyi német nemzetiségű lakosok által létrehozott illegális félkatonai egység, a Stoßtrupp Lützelburg segítségével kísérelte meg szabotálni a barikádok lezárását, és a határmenti katonai és rendőrségi telepített rádiók működését, sikertelenül.

A fővárost amúgy már délre elfoglalták. Luxemburgi részről nem követelt halálos áldozatot a katonai akció, mindössze hatan sebesültek meg a megszállókkal vívott küzdelemben.

heinrich_himmler_luxemburgi_latogatasan_1940_julius_cr.jpg

1940 júliusa, Himmler Luxemburgban

A megszállás 1942 augusztusáig tartott, akkor a kis országot Németország hivatalosan annektálta. A francia nyelvet betiltották, és mivel a lakosság nem akart németül beszélni, újból elővették az addigra kiszorulófélbe került helyi dialektusukat - halálra idegesítve ezzel a németesítésen munkálkodó nácikat -, ami ekkor indult újból felvirágzásnak, és tulajdonképpen a német megszállásnak köszönheti, hogy mai is Luxemburg egyik hivatalos nyelve, és nem merült feledésbe.

A németeknek kikiáltott luxemburgiakat ezután hivatalosan besorozták a német hadseregbe, mintegy 13 ezren szolgáltak, közülük 2800-an estek el a háború alatt. A kényszersorozás bejelentése után 1942. augusztus 30-án országos sztrájk kezdődött, amely megbénította a közigazgatást és a gazdaság működését. A németek kíméletlenül leszámoltak a sztrájkolókkal: 21-et kivégeztek, több százat koncentrációs táborokba zártak.

Az amerikai csapatok 1944 szeptemberében szabadították fel az országot, de az ardenneki offenzíva alatt pár hétre a németek visszatértek egyes területekre. A német megszállás végeztével mintegy 10 000 luxemburgi távozott a megszállókkal együtt, ez körülbelül 3500 kollaboráns hivatalnokot, politikust, bankárt stb. és családját jelentette. Az ország lakosságának kb. 1,8%-a (5100 fő) várta börtönben az érkező felszabadítókat, őket többnyire nyílt ellenállásért börtönözték be. Az ország háborúval kapcsolatos halottainak mérlege mintegy 5260 fő.

echternach_2_b.jpg

Echternach határváros 1944-ben, az amerikai hadsereg átvonulása után. Több belga határ-közeli település is megszenvedte az ardenneki offenzívát, az utolsó német ellentámadást

 

Akik megúszták: Liechtenstein

Liechtenstein szintén idejekorán kinyilvánította semlegességét. Szoros szövetséget ápolt Svájccal (monetáris és vámunióval) és a német kormány - érdekes módon - távolságtartó politikát folytatott velük szemben, valószínűleg azért hogy ne sértse meg a svájciakat, akikhez egyéb kötelékek is fűzték a kis fejedelemséget. A német anyanyelvű Liechtensteinnek is természetesen megvolt a saját náci pártja - az osztrák Anschluss után alakult  - Volksdeutsche Bewegung in Liechtenstein (VdBL), amely 1939 márciusában meglehetősen amatőr államcsínyt próbált megkísérelni, követelve a csatlakozást a náci Németországhoz. Először álruhában német zászlókat égettek hogy így provokálják ki a németek haragját egy bevonuláshoz, majd kikiáltották országuk bekebelezését a Német Birodalomba, de a megszállók erre sem érkeztek meg. A bajkeverőket letartóztatták, de a németektől való félelem miatt nem kaptak komoly büntetést.

Az új vezetés alatt újjászervezett párt még 1943-ig aktív maradt,és az ország "zsidó problémája" ellen kampányolt, ösztönözve a helyieket arra, hogy költözzenek Németországba és csatlakozzanak a SS-hez. Ez a tevékenység végül zavarba hozta a német kormányt, aki többre értékelte a svájci semlegességet (mivel rengeteg rabolt vagyontárgy is svájci bankok széfjeiben volt), így kérésükre a VdBL-t saját ideológiai elvtársaik zabolázták meg.

Az idős uralkodó I. Ferenc herceg még 1938-ban, Ausztria bekebelezése után rögtön lemondott a trónról a 31 éves harmadunokatestvére II. Ferenc József számára, a rossz nyelvek szerint azért mert nem akarta hogy ő üljön a trónon amikor a németek bevonulnak, így tudva le a felelősséget. Az új herceg felesége egy bécsi zsidó nő volt, így szolgáltatva további táptalajt a VdBL-nek a "zsidó kérdés"-hez.

lie_elsa_von_gutmann.jpg

Elsa von Gutmann, a zsidó származású hercegné

A hercegségnek rengeteg külhoni földterületei és kastélyai is voltak, elsősorban Ausztriában, Csehországban (Morvaország) és Lengyelországban (Szilézia), ezek a háború végével elvesztek a számukra, ahogyan a kincsek is, amiket Londonba menekítettek az országból. Érdekesség, hogy a hercegség uralkodójának a 160 négyzetkilométeres országánál tízszer nagyobb, mintegy 1600 négyzetkilométeres földtulajdonai voltak külföldön, ezeken számos kastély és palota is állt.

lie_boris_smyslowsky.jpg

Boris Smyslowsky német tábornoki egyenruhában

1945-ben az ország befogadta Boris Smyslowskyt (Borisz Szmiszlovszkij), a németek oldalán harcoló orosz antikommunista vezérőrnagyot, és mintegy 400 emberét, akik közül végül Bécsen keresztül kétszázan hazatértek, mivel a szovjetek büntetlenséget ígértek nekik. Róluk soha többé nem hallott senki. A többiek közül sokan Argentínába költöztek, az ő költségeiket a liechtensteiniek adományaiból fedezték. Smyslowsky végül 90 évesen Liechtenstein fővárosában, Vaduzban halt meg 1988-ban.

 

Mussolini kebelén: San Marino

A hegyi törpeállamot egy fasiszta párt irányította, a PFS, amely már 1923-ban megragadta a hatalmat, és létrehozta az egypárti államot a nagyobb szomszédos Olaszország mintájára. Ám San Marino úgy döntött, hogy nem üzen hadat a szövetségeseknek, ahogyan a Duce tette és semleges maradt. Miután a szövetségesek 1943-ban partraszálltak Olaszországban, 100 ezren menekültek San Marinóba (az akkori teljes népessége kb. 15 000 fő volt, szóval tömegnyomor volt) a harcok elől.

Ám a várakozás ellenére az ország részt vett a konfliktusokban. 1944 júniusában a RAF lebombázta a pályaudvart - megölve 63 embert - abban a tévhitben, hogy a német hadsereg használta azt ellátási lerakatként. Egy hónappal később a németek tényleg bevonultak az országba, egy katonai kórház létrehozását tervezve a városban. Félve a teljes körű német megszállástól, a kormány személyes leveleket küldött Hitlernek, Mussolininek és Ribbentropnak tiltakozva, hogy ők tulajdonképpen svájci mintára semlegesek. Ez a tiltakozás látszólag működött, legalábbis ideiglenesen, és a kórházi projektet törölték.

san_marino.jpg

A semleges San Marino

Augusztusban válság következett be, amikor egy szammarini (San Marinó-i) fasisztaellenes partizán lelőtt egy német katonát. A németek megtorlásként véletlenszerűen letartóztattak 15 szammaríniai polgárt túszként, bebörtönözve, három napig meztelenül, élelem nélkül tartva őket. Aztán a német parancsnok elengedte a túszokat, addigra már kisebb gondjuk is nagyobb lehetett az amerikai előrenyomulások miatt.

Végül 1944 szeptemberében a német csapatok, akik a szövetséges támadások elől vonultak vissza, megszállták San Marinót, a hegyvidéki miniállam adottságait kívánták kihasználni a harcokban. Egy nepáli gurkhákat is a soraik közt tudó, hegyvidéki harcban jártas indiai hadosztályt is odarendeltek, hogy támadják meg a német állásokat. 

san_marino2.jpg

Indiai hadosztály katonái német katonasírok mellett San Marinóban

Szeptember 20-ig a németeket kiűzték az országból. San Marino további két hónapig a szövetséges megszállás alatt maradt, majd függetlenségét helyreállították, az addigi fasiszta kormánypárt természetesen nem vehetett részt az új választásokon.

 

A gazdag Monaco

Monaco II. Lajos herceg uralkodása idején először a tengelyhatalmak felé kacsingatott, de a semlegesség politikáját követte. Franciaország német megszállása után a déli országrészben létrehozott - Petain marsall által vezetett - német bábállam felé is lojálisnak mutatkozott. Nem is csoda, hiszen Lajos régi barátja volt az idős marsall, akinek megítélése sokszor változott az elmúlt évtizedekben az áruló kollaboránstól a nemzetmentőig. Lajos határozatlansága miatt azonban az ország politikai zűrzavarban volt, illetve azért is, mert a népesség többsége olasz származású volt, és sokan közülük támogatták a Mussolini-rezsimet Olaszországban.

monaco_hsh_prince_louis_ii_reviewing_french-african_troops_as_part_of_the_celebration_of_the_liberation_of_monaco.JPG

II. Lajos a francia-afrikai csapatok előtt

monaco-politics-italian-and-german-occupation-1942-bhkf6f_cr.jpg

1942. Német és olasz megszállók Monacóban

Aztán 1942 augusztusában a monacói kormány egyetlen éjszaka alatt 66 zsidót tartóztatott le és adott át a vichy-i hatóságoknak a német haláltáborokba történő későbbi deportálás céljából. Közülük csak kilencen élték túl a háborút (Monaco 2015-ben nem hivatalosan elismerte, és sajnálatát fejezte ki a történtek miatt). 

1942. november 10-én Hitler elrendelte az "Anton" műveletet, a Vichy Franciaország egykori szabad zónájának katonai megszállását. Olasz erők vettek részt a franciaországi Grenoble, Nizza és Toulon környéki területek elfoglalásában. Ezalatt Monacóba is betörtek, és harc nélkül elfoglalták a városállamot, fasiszta bábkormányt hoztak létre.

monaco2_1942ca_cr.jpg

Olasz csapatok Monacóban

1943 szeptemberében Olaszország megadta magát, és a németek átvették a monacói és az olasz megszállási zónát Franciaországban. Ekkor megpróbálták felderíteni és összegyűjteni a megmaradt kis monacói zsidó közösség tagjait, de ekkorra a hatóságok már megpróbálták őket elrejteni, vagy hamis papírokat kiállítani részükre. A monacói rendőrség, II. Lajos parancsára előre figyelmeztette az embereket, mielőtt a Gestapo jött értük.

Miután 1944 augusztusában szövetséges csapatok landoltak Dél-Franciaországban, 25-én a németek kivonultak Monacóból. Egy hétig hitték a szövetségesek hogy a németek még a városban vannak, és tervezték a támadást, ami a város elhelyezkedése miatt nehéznek ígérkezett. A kémek azonban jelentették, hogy már nincsenek megszállók a városban. Szeptember 3-án aztán egy dzsip érkezett két amerikai katonával Monte Carlóba, és zavartan, kapkodva, a kocsiból bejelentették, hogy Monaco felszabadult. Egy legenda szerint ezt követően bementek a legközelebbi bárba, és italt rendeltek. Ezen a napon később érkezett az 517-es ejtőernyős haderőcsapat amerikai katonáinak egy csoportja, hogy hivatalossá tegyék a felszabadítást, és helyőrséget alakítsanak.

 

Csempészfellegvár: Andorra

Andorra történelmében az a sajátosság alakult ki, hogy egyszerre uralkodik két társherceg, egy francia és egy spanyol. Franciaország akkori elnöke Andorra egyik vezető uralkodója volt, kötelessége volt az ország védelme veszély esetén. Amikor a spanyol polgárháború kitört, a francia hadsereg egy kis helyőrsége állomásozott Andorrában, hogy megakadályozzák a konfliktus átjutását a határon. Ezeket a csapatokat visszahívták a francia vereség után 1940-ben. A francia társuralkodó szerepét 1940-től a Vichy Franciaország vezetője Petain marsall töltötte be, a spanyol oldal nem jelölt társuralkodót, csak Petain helyetteseként szerepelt Ricard Fornesa, aki már Franco Spanyolországát képviselte (1940-43 között).

A német csapatok előőrsöt állítottak a francia-andorrai határon a Pas de la Case-on, de nem foglalták el az országot magát, amely a háború alatt végig semleges maradt. Jelentősége azonban nagy volt. A Vichy Franciaország és Spanyolország között utazó fegyver csempészek gyakran Andorrán keresztül mentek át és a francia ellenállás is ezt az utat használta, hadianyagok beszerzésére, valamint hogy a sebesült szövetségeseket (pl. lezuhant pilótákat) semleges területre menekítsék.

Két érdekesség:

Andorrát az Első Világháború lezárásakor egyszerűen kifelejtették a békeszerződésből. Mivel 1915-ben hadat üzent Németországnak, technikailag a Franciaországot megszálló németekkel még mindig hadban álltak. Egészen 1958-ig kellett várni a békekötésre a két ország között.

1943-ban testvérgyilkosság történt Andorrában. Mivel a tettest halálra ítélték, felmerült  a kérdés, ki és hogyan hajtja végre az ítéletet, lévén csaknem száz éve nem volt halálraítélt az országban, és hivatalos hóhér sem volt, aki a tradicionális (fojtószékben, garrote-ban történő) kivégzést végrehajtja. Végül egy francia csapat "vendégszereplésével" golyó általi halált halt az elkövető.

and_1943_benlloch_ter1.jpg

Kivégzésre várva. Lehajtott fejjel középen a vádlott, balra az ítéletet olvassák fel. A kép alján a meghívott kivégzőosztag

Remélem ma egy újabb - igen kicsi, de nem különben érdekes - fehér foltot satíroztam ki tudással a fejekben, jelentem, nekem is új volt amit megtudtam. ;)

A bejegyzés trackback címe:

https://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/api/trackback/id/tr5114224985

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

daneel1976 2018.09.06. 00:37:24

Nem kötekedésképp,de most II.,vagy III. Lajos volt a monacói herceg???

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2018.09.06. 07:35:47

@daneel1976: hu, örülök ha csak ennyi hiba van benne, késön, éjfél után sikerült befejeznem. javitottam.

kugi · http://kugi.blog.hu 2018.09.06. 07:49:30

Érdekes volt, ez tényleg nem ismert fejezete a vilagháborúnak.

daneel1976 2018.09.06. 08:08:35

@kugi: köszi,nagyon jó,érdekes összeállítás.grat

seadxdx 2018.09.06. 10:39:06

A liechtensteini ruszkikról már hallottam, de enyhén urban legend szagú volt nekem. A maradó 200 járt jobban, a visszatérők esélyesen nem jutottak el Budapestig élve.

David Bowman 2018.09.06. 11:45:48

"Róluk soha többé nem hallott senki." Tatánál lőtte őket halomra az NKDV.

port.hu/adatlap/film/tv/keleti-szel-vent-dest/movie-10220

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2018.09.06. 12:49:13

@David Bowman: nos a filmben igen. a valóságban nem lehet semmi biztosat tudni róluk.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2018.09.06. 17:12:33

"Aztán 1942 augusztusában a monacói kormány egyetlen éjszaka alatt 66 zsidót tartóztatott le, és adott át a Vichy-i hatóságoknak

_a német halálos táborokba_

történő későbbi deportálás céljából. "

Tényleg fáradt lehetett a szerző. Hiánypótló információk egyébként, érdekes volt!

pitcairn2 2018.09.06. 17:24:38

@JTom:

Lajos német szimpátiájához:)

"Louis was raised in Germany by his mother and stepfather, Count (later Prince) Tassilo Festetics von Tolna, along with his eldest half-sister, "

en.wikipedia.org/wiki/Louis_II,_Prince_of_Monaco

és ez a Festetics Tasziló is milyen szépen beházasodott Monacoba:)

en.wikipedia.org/wiki/Taszil%C3%B3_Festetics

gigabursch 2018.09.06. 17:52:19

Tényleg érdekes. Valóban egy szót se tanultunk róluk.
A visszaküldött áru oroszok sorsa maximálisan egyértelmű.

zia77 2018.09.06. 18:22:19

Nagyon tetszett a cikk. Valóban ezekről a kis országocskákról semmit sem hallottam, mint történelmi szereplők.

Fotósképző · fotoskepzo.hu 2018.09.06. 20:28:42

A kicsikkel is történnek érdekes dolgok. ;)

CSOKKI MÁLNA 2018.09.06. 23:04:45

Még jó, hogy a luxemburgiak nem vezettek lovasrohamot a német tankok ellen, mint a lengyelek..:) A buzgó rendőrön biztos jót röhögtek a fritzek., és két pofonnal hazazavarták..

CSOKKI MÁLNA 2018.09.06. 23:07:33

@zia77: Azért volt egy kis állam, amely igencsak benne volt a II. vh. sűrűjében, és eléggé közismert a történelemkönyvekből is: Málta..

CSOKKI MÁLNA 2018.09.07. 00:42:19

Ami talán kimaradt, az amerikai partraszállás Izlandon (lakossága 200 ezer fő?). Hitler dührohamot kapott, mert a német katonai hírszerzés (Abwehr) nem figyelmeztette előre..

Gézabá 2018.09.07. 09:27:01

Kiváló, hiánypótló, nagyon köszönöm!

pitcairn2 2018.09.07. 10:24:20

@pina noir:

A Vatikán is bekerülhetett volna:)

en.wikipedia.org/wiki/Vatican_City_in_World_War_II

de mondjuk Macau is nagyon speciális eset volt, mivel a japánok nem álltak hadban Portugáliával

en.wikipedia.org/wiki/History_of_Macau#1938%E2%80%931949:_World_War_II

pitcairn2 2018.09.07. 11:53:21

@pina noir:

és az Azori szigetek brit és amerikai használata is meglehetősen pikáns, hisz Portugália elméletileg semleges volt:)

The Azores - Strategic crossroads of the Atlantic
www.skydozer.com/Azores-Crossroads.html

2018.09.07. 12:43:27

Te elhinnéd az oroszoknak a büntetlenséget?

tompus 2018.09.07. 13:33:40

Echternach valóban határváros, de nem a belga határon.

gigabursch 2018.09.07. 13:51:01

@Korunk egyik legnagyobb gondolkodója:
Hmmm.
Erről eszembe jut, hogy volt egy híres ruszki fazon, aki főleg állatok viselkedésével meg cobolyprém tenyésztéssel (ill. annak beindításával) foglalkozott - eleve Szibériában, a Bajkál közelében.
Aztán nagyon sok értékes tudományos és gazdasági eredményt ért el, minek eredőjeként behívták Moszkvába, akadémikusnak.
A sztori szerint a reakciója az volt: - Moszkvába? Kérem, engem ne büntessenek!

pitcairn2 2018.09.07. 14:26:36

@Korunk egyik legnagyobb gondolkodója:

speciel az Orosz Birodalomban az 1880-as évek és 1910 között felettébb ritka volt a halálbüntetés

"By the late 1890s, capital punishment for murder was virtually never carried out, but substituted with 10 to 15 years imprisonment with hard labor, although it still was carried out for treason (for example, Alexander Ulyanov was hanged in 1887). However, in 1910, capital punishment was reintroduced and expanded, although still very seldom used."

en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_Russia#History

pitcairn2 2018.09.07. 14:37:12

@Korunk egyik legnagyobb gondolkodója:

az uralkodó még az ellene merénylketet tervezők többségének is megkegyelmezett, így került pl. a később nagy Pilsudsky bátyja Szahalinra, ahol az Orosz Tudományos Akadémia támogatásával kutatgatott...

en.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Pi%C5%82sudski

igaz Lenin elvtárs is zavartalanul írogatott forradalmi műveket a szibériai száműzetésében... (ahol csinos kis háza volt és vadászgatással ütötte agyon az időt, mi több még a felesége és az anyja is csatlakozhatott hozzá...)

www.youtube.com/watch?v=iMyDs3eM51U

és mindezt a papa állami nyugdíjából fedezték...

azt bekalkulálva, hogy a testvére a cár életére tört, majd utána ő is az államhatalom ellen szervezkedett döbbenetes ez az engedékenység...

A nagy Sztálin is hasonlóképpen "bűnhődött" Szibériában, még a szállásadója tizenéves lányát is sikerült becserkésznie...

en.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Kuzakov

pitcairn2 2018.09.07. 14:59:52

@Korunk egyik legnagyobb gondolkodója:

a fentiek különben csak az "orosz" kitételre mentek:)

CSOKKI MÁLNA 2018.09.07. 20:44:01

@pitcairn2: Feröerről nincs valami..? :)

pitcairn2 2018.09.07. 22:17:37

@pina noir:

lehet keresni de az Adolf Hitlert személyes védnöknek felkérő Athost nem hinném, hogy felülmúlnák:)

Adolf lett a "Hoher Protektor des heiligen Berges"!!!!

The Hitler Icon: How Mount Athos Honored the Führer

scottnevinssuicide.wordpress.com/2016/02/21/the-hitler-icon-how-mount-athos-honored-the-fuhrer/
süti beállítások módosítása