Napi érdekes - 451 - ÁNTIVILÁG

2022. december 25. JTom

A Magyar Etimológiai szótár szerint az "ántivilág" szó jelentése 'régi szép világ'. Jellemzően az első és második világháború közti Magyarország mindennapjaira használják, legalábbis nagyapámtól így hallottam először ezt a jelzőt. Ezt az alig negyedszázados korszakot idézzük meg ma az (MTI) Nemzeti Fotótár képeivel.

TIÉTEK A TEREP: A mai válogatásba is jutott számos olyan kép, amelynek készítési helye ismeretlen. Ha van köztetek olyan aki felismeri a helyszíneket, a Fotótár munkatársai hálásak lesznek érte. Amennyiben kiegészítést tudtok hozzáfűzni, vagy javítandó hibát láttok, akkor se habozzatok!

f_t1919_007.jpg

1921. augusztus 20. Előkelőségek a Szent István napi körmenetben Budapesten. MTI Fotó reprodukció

A 19. század második felében kezdett kialakulni a Szent István-kultusz lényeges eleme, a Szent Jobb ereklyéjének körmeneten való körülhordozása. A körmenetek a várkápolnabeli őrzés idején kezdődtek meg: 1862 óta a ma is használt Lippert-féle rekeszzománcos ereklyetartóban vitték a Szent Jobbot a Mátyás-templomig és vissza. A Szent Jobb első magyarországi „körútja” 1771-ben a Raguzából (Dubrovnik) történő hazahozatalakor kezdődött, amikor Győrött és Pannonhalmán több napig mindenki megtekinthette, és leróhatta tiszteletét. Rendszeressé azonban csak 1891. augusztus 20-a után váltak a körmenetek, miután Szent István napját nemzeti ünneppé nyilvánították. 1945-ben a menekülő nyilas kormány a koronával együtt a Szent Jobbot is magával vitte az országból, egészen Ausztriáig. 1945. augusztus 19-én a salzburgi érsek segítségével hozták vissza az ausztriai Mattsee-ből, így a II. világháború utáni első augusztus 20-án már ismét körmenetben vitték végig a romos utcákon. 1950-től a kommunisták megtiltották a vallási eseményt, és egészen 1989-ig kellett várni a következőre.

 

fhaar19740128051.jpg

1920-as/1930-as évek Gyümölcsárus ül pultja mögött egy városka piacán. A felvétel készítésének pontos helye és ideje ismeretlen. MTI Fotó: Haár Ferenc

fhaar19740129011.jpg

1920-as/1930-as évek Cigányzenészek játszanak egy falusi mulatságon. A felvétel készítésének pontos helye és ideje ismeretlen. MTI Fotó: Haár Ferenc

f_kun19851210095.jpg

1928. december 11. Csendőrök állják el a nyomor ellen tüntető, sztrájkoló bányászok Budapestre tartó menetének útját Ürömnél. MTI Fotó: Reprodukció

Az éveken át tartó rossz bánásmód, alacsony fizetés és önkényeskedés ellen harcoló pilisvörösvári bányászok 1928. november 23-án sztrájkba léptek, elindítva ezzel az évtized legnagyobb bérmozgalmát. December 11-én éhségmenetet tartottak: közel 2000 bányász, feleség és gyermek megindult Budapest felé, hogy a főváros népe lássa nyomorúságukat, és felébressze a kormány felelősségét. Ürömnél a csendőrség feltartóztatta a menetet, így a bányászok egy 15-20 tagú küldöttséget menesztettek a Parlamentbe. Az itt elhangzó ígéreteknek a bányászok nem hittek, így nem vették fel a munkát. Ezt követően a kormányzat blokád alá vette a falut, hogy a csendőrség segítségével megtörje a bányászok ellenállását. Mintegy 30-40 csendőr vette körül a falut, és csak csendőri engedéllyel lehetett elhagyni azt. A sztrájk 1929. január 8-án ért véget. Bár a bányaigazgatóság ígéretet tett, hogy senkit sem bocsátanak el, a munka felvételét követően 170 bányásznak mondtak fel.

 

fmafi19281001023.jpg

1928. október 1. A Székesfővárosi Köztisztasági Hivatal motoros öntöző kocsija elindul mindennapos útjára, hogy tisztára mossa a közutakat. MTI Fotó/MAFIRT

fhaar19740205032.jpg

1920-as/1930-as évek Három gyerek játszik az utca közepén. A felvétel készítésének pontos helye és ideje ismeretlen. MTI Fotó: Haár Ferenc

fhaar19740209019.jpg

1920-as/1930-as évek Cirkuszi előadás kutyákkal és bohócokkal, gyermekek számára egy búcsúban. A felvétel készítésének pontos ideje ismeretlen. MTI Fotó: Haár Ferenc

f_kun19851210025.jpg

1930. szeptember 1. Rendőrök munkanélküliség ellen tüntetőket kergetnek szét Budapesten. MTI Fotó reprodukció

fhaar19740201009.jpg

1920-as/1930-as évek Fejkendős asszonyok pihennek a téren, egy oszlop tövében. A felvétel készítésének pontos dátuma és helyszíne ismeretlen. MTI Fotó: Haár Ferenc

m_b_1934001.jpg

1934. november 20. Matuska Szilveszter, a biatorbágyi merénylet elkövetője a pestvidéki törvényszék bírái előtt, balra dr. Márton Albert, a Pest megyei statáriális bíróságok főbírája. A vádlottat elmebetegnek nyilvánították, s életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték. A háború zűrzavarában a börtönből elbocsátották, további sorsa bizonytalan. Egyes vélemények szerint hazatért a délvidéki Csantavérre, ahol a partizánok egy szabadkai tömegsírba lőtték. MTI Fotó: Bojár Sándor

fhaar19740203025.jpg

1935 körül Parasztok csépelik a learatott gabonát egy Ganz gyártmányú, cséplőgépet meghajtó motor segítségével. A felvétel készítésének pontos helye és ideje ismeretlen. MTI Fotó: Haár Ferenc

fhaar19740204029.jpg

1932 és 1937 között Kisgyerekek ebédelnek a Weiss Manfréd-gyár 1932-ben alapított napközi otthonában, melyet a gyári munkások 6-14 éves gyermekei számára létesítettek, ahol iskolán kívüli idejüket felügyelet alatt töltik, és ellátásban részesülnek. MTI Fotó: Haár Ferenc

m_b_1934077.jpg

1936. A Mussolini tér lett az Oktogon, ezt jelzi a tábla a tér egyik épületének falán. MTI Fotó: Bojár Sándor


Az Oktogon helyén a Sugárút (1885-től 1949-ig, illetve 1990-től Andrássy út) kiépítéséig mély gödör volt, ezt 1872-ben feltöltötték. 1873-74-ben épült fel a teret övező négy eklektikus stílusú ház. Elnevezései: a XIX. században Nyolcszög tér, az 1920-as évektől Oktogon, 1936-tól Mussolini tér, 1945-től November 7. tér, majd 1990-től ismét Oktogon.

 

fhaar19740204004.jpg

1920-as/1930-as évek Rabruhás foglyok menetelnek egy utcán talicskát húzva maguk után. A felvétel készítésének pontos helye és ideje ismeretlen. MTI Fotó: Haár Ferenc

f_r_721017012.jpg

1920-as, 30-as évek Pécs város munkaközvetítő irodájának épülete a két világháború között. MTI Fotó: Reprodukció

fhaar19740126012.jpg

1920-as/1930-as évek Férfi dolgozók pakolják egy közlekedési társaság buszára az utasok csomagjait. A felvétel készítésének pontos ideje ismeretlen. MTI Fotó: Haár Ferenc

f_t19700406013.jpg

1939 vége Rendőrök figyelik, ahogy az Est-lapok (Pesti Napló, Az Est, Magyarország, a liberális értelmiség lapjai) szerkesztőségének kirakatait, amelyeket nyilas mozgalmárok bevertek, helyreállítják az Erzsébet körúton. MTI Fotó: Reprodukció


1938-1939-ben megtörtént a sajtótörvény és a "zsidótörvények" sajtójogi paragrafusainak végrehajtása, aminek következtében 1300 lap közül 410-től vonták meg a megjelenési jogot. 1939 oktberében a Pesti Napló és Az Est megszűnt, ez utóbbi helyett megjelent a Pest című kormánylap, illetve a Magyarország is kormánylap lett.

 

ftomc19700318010.jpg

1942. augusztus 21. Horthy István kormányzó-helyettes koporsóját hazaszállítják Ukrajnából. MTI Fotó: Reprodukció

Horthy kormányzó fia és helyettese, deaktiválása előtti utolsó bevetésén a szovjet belgorodi területen, Ilovka falunál 1942. augusztus 20-án hajnali 5 óra 7 perckor, röviddel a felszállás után Héja típusú vadászgépével lezuhant.

 

f_t1919_330.jpg

1944. január 1. Egy bombatámadás áldozatainak koporsói egy budapesti utcán. A felvétel készítésének pontos helye és napja ismeretlen. MTI Fotó

f_r19841125216.jpg

1944. október Gömbös Gyula volt miniszterelnök szobrának maradványai. A szobrot a Marót partizáncsoport robbantotta fel október 6-án. A felvétel készítésének pontos dátuma ismeretlen. MTI Fotó: Reprodukció

f_r19821214040.jpg

1944. október 16. SS-tisztek elvezetik Horthy Miklós lovát a Budai Várban a nyilas hatalomátvétel után. MTI Fotó: Reprodukció

f_r19750408014.jpg

1944. december 3. Kommunista gyanúsítottat tartóztatnak le, miután egyik csoportjuk robbantással zavarta szét a budapesti Városi Színházban a nyilas nagygyűlést. MTI Fotó: Reprodukció

  

A mai bejegyzés ismét az Nemzeti Fotótár segítségével készült. Ahogy mindig, úgy most szívesen látjuk a hozzászólásaitokat, szóljon az egykori élményekről vagy legyen kiigazítás, ne fogjátok vissza magatokat. Ha hibát észleltek vagy pontosítanátok a képek aláírását, úgy azt a fotókra kattintva azok linkjein megtehetitek, az MTI-s szerkesztők örömmel fogadják a hozzáértők javításait.

Ne feledjétek hogy akár ezekből a képekből, de akár az archívum több mint háromszázezer fotója közül bármelyikből is rendelhettek nagy méretű, vászonra nyomott faliképet kereten, otthonotokba vagy esetleg ajándékba az Nemzeti Fotótárából!

Az archívumról bővebben:

Az elmúlt években nagyszabású digitalizáció kezdődött az MTI Fotóarchívumában, aminek eredményeképpen több százezer fotót szkenneltek be és láttak el a készítés körülményeiről szóló metaadatokkal. 2018 nyarára egy online felülettel készül a Fotóarchívum, hogy közgyűjteményként jelenjen meg a kibertérben, ahol nem csak fotók, de múltszázad elejéről származó régi hírek mellett hanganyagok, kották is megjelennek majd, mindehhez pedig egy közös kereső felület is társul. Ebbe a nagy munkába enged most betekintést a mai poszt. 

Mindig is szerettük volna, hogy minél több magyar vonatkozású képet publikáljunk, így amikor - még ebben a hónapban - elindul majd a bárki számára hozzáférhető és szabadon böngészhető MTI Fotóarchívuma, a Ritkán Látható Történelem blogon lesznek láthatóak a legérdekesebb képek, aktualitások, tematikus válogatások, segítve ezzel, hogy minél szélesebb körben ismerhessük meg ritkán látható történelmünket.

A Nemzeti Fotótárról:

Közép-Európa egyik legnagyobb fotótára, amely alapvetően az MTI (Magyar Távirati Iroda) és jogelődjei által készített és gyűjtött közel 13 millió fotónegatívot őriz. Az archívum két részből áll: a film tárból (negatív és diapozitívok), valamint a papírképek tárából. Ez utóbbiban mintegy 4 millió nézőkép található, melyek az elkészült riportokból kiszerkesztett nagyítások. Ezenkívül az archívum része a 781 db, a fotóriportok leírását tartalmazó eredeti szövegeket őrző szövegkönyv és a 131 db, csupán a riportok címét rögzítő, úgynevezett negatív beíró könyv is.

A gyűjtemény 1993 óta védett muzeális érték, ezért a kifejezetten az erre a célra átalakított mélypincében tároljuk, állandó hőmérsékleten 18 Celsius-fokon és 60%-os relatív páratartalom mellett. Külön speciális biztonsági helyiséget kaptak a tűz- és robbanásveszélyes, az ’50-es évek végéig használatban lévő nitrocellulóz-alapú filmek. Az archívumot 24 órás ipari kamerás megfigyelés is védi.

A gyűjtemény még a Magyar Televízió egykori, mintegy 1 millió darabos fotógyűjteményével is gyarapodott! A digitális fényképezésre áttéréssel egy időben elkezdődött a negatív felvételek értékmentő, retrospektív feldolgozása, a szabadszavas visszakeresést biztosító digitális adatbázisba rendezése. Digitális fotóarchívumunk, a Fotóbank jelenleg már csaknem kétmillió digitális fotót tartalmaz.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/api/trackback/id/tr6218010038

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

hátramozdító 2022.12.25. 13:29:10

Köszönjük szépen! A Szent Jobb körmenet meglehetősen bizarr, egy ezer éve halott főni állítólagos darabkájával sétálni lehet, hogy katartikus élmény a valláskárosultaknak, noha nettó hullagyalázás. Az öntöző az inkább locsoló lesz, s még inkább pocsoló, merthogy pocsolyákat alkot (igen, nyelvújítok, mert ráérek). A pihenő néniket meg a cséplést ábrázoló képeknek nagyon jó atmoszférájuk van. Úgy általában véve meg nagyon el vagyunk kényeztetve, köszönöm még egyszer!

Fülig José 2022.12.25. 14:50:32

még csak a szent jobbnál tartok, de ezen mindig megáll az agyam. de most beugrott valami:
"- a tököt kövessük!
-nem! inkább a szandált!"
komolyan mondom, vicc....

Fredddy 2022.12.25. 19:07:08

A körmenetnél mennyire biztos a dátum? Az egyenruha nagyon első vh-s, az új Honvédség magját alkotó Horthy-féle Nemzeti Hadsereg új fajta egyenruhát kapott, amit 1920-ban hivatalosan is bevezettek.

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2022.12.25. 20:40:39

@Fredddy: nekem is fura volt, rá is kerestem és pont van egy képeslap ugyanerről a napról. Azon - igaz hogy csak a háttérben de - kivehetőek a hadfiak ugyanebben az uniformisban. de azon nem ők viszik a ládát érdekes módon, csak a háttérben láthatóak. létezik hogy hordozót cseréltek? vagy tényleg nem jó az MTVA-s évszám? bármi lehet.

Fredddy 2022.12.25. 21:25:06

@JTom: történelem, szóval minden és mindennek az ellenkezője is igaz lehet :) De én azt mondanám, hogy 1921-ben full monarchiás egyenruhát egy ilyen eseményre már senki nem húzott, hanem az első vh valamelyik évében készült a kép. Az lehet, hogy 1921-ben jelent meg újságban, vagy valahol; a rendezvényfotózás az akkori gépekkel némileg körülményesebb volt, szóval lehet, hogy pár évvel azelőtti fotókat használtak illusztrációnak.

MostKomolyan??? 2022.12.25. 21:30:46

@Fülig José:
....
- Nem, ez egy saru!
- Nem, ez egy szandál!
.....
- Állj! Tapsoljunk!

:D :D :D

Club Sandwich 2022.12.26. 02:03:13

"deaktiválása " ???

Esetleg leszerelese, nem? Vagy ha mar kulfoldiul, akkor esetleg demobilizalasa... a Terminatort szokas deaktivalni, nem embereket :)

Club Sandwich 2022.12.26. 02:05:21

Azt lehet tudni, hogy mi volt az a mely godor az Oktogon helyen? Valami termeszetes kepzodmeny, vagy banya maradvanya?

Kond Kovács 2022.12.26. 09:08:05

Szerintem egyetlen magyar katona vezeti a lovat és nem SS tisztek.

CSOKKI MÁLNA 2022.12.26. 11:13:53

Sztem nem SS tiszt vezeti Horthy fehér lovát, de a képen látható német katonák sem SS-ek, nincs birodalmi sas az egyenruhájuk bal felkarján..

Tejinashi 2022.12.26. 12:05:48

A harmadik képen, ahol cigányok zenélnek egy csárdánál, az nem a Kondori csárda? Nagyon hasonlít rá és ott van az épület végén a bejárat is, ahol a kép készülhetett. Rózsa Sándor látogatta sokszor.

etterem.hu/img/992x496/p1416r/1364218903-3214.jpg

Greg36 2022.12.26. 13:18:56

Ez az Oktogonos gödör mennyire biztos? Az arcanumon már az 1854-es térkép is útkereszteződést jelez a helyén. Volt egy nagyobb gödör, de az a Csengery utca magasságában.

ZON 2022.12.26. 13:32:20

A cséplőgépet működtető, külön mozgatható erőforrás szabatos neve " lokomobil". Számtalan más eszközt ( malmot, darálót, szivattyút stb.) üzemeltettek segítségével. A nagyszerű mezőkövesdi Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumban jó néhány pompás példánya megtalálható, részben üzemképes állapotban. A múzeum a létrehozója nevét viseli, aki egy kiváló matyó gépészember volt.

hu.museum-digital.org/series/119

Namely 2022.12.26. 15:25:18

@Greg36: Megtévesztő. Ismerem én is azt az 1854-es térképet. Segít, ha az egykori pesti városfal vonalából indulsz ki (Kálvin, Astoria, József Attila utca). Az akkori Kerepesi út a mai Rákóczi út, az akkori Három dob utca a mai Dob utca, a Király utca, a mai Király utca és annak a végét úgy gondolhatod, hogy az az Oktogon, de az nem az, mivel akkoriban még nem volt meg az Andrássy egyáltalán. Nem volt elődje. A mai Oktogon kertek voltak.
Akkoriban amúgy egy csomó gödör volt (pl mai Mechwart liget, Széll Kálmán tér) amelyek később váltak előbb tóvá, parkká, majd pedig térré.

"Mussolini tér"
A Kodály körönd pedig Hitler tér volt.

Galaric 2022.12.26. 16:20:42

@CSOKKI MÁLNA: nekem is furcsa a lovat vezető egyenruhája. Szerintem sem ss egyenruha

Greg36 2022.12.26. 16:51:33

@Namely: Nem abból indultam ki, hanem a Budapest (1867-73) • Pest és Buda kataszteri térképsorozata az 1872–1920 közötti változások utólagos jelölésével címűből, ahol jól látszik, hogyan helyezték át a kőrút miatt a telekhatárokat (és elég jól behatárolható a rendezés előtti és utáni Oktogon kereszteződés, egy térképen), és onnan léptem vissza az 1854-eshez. (Mivel a Gyár utca - Fabrikengasse - és az Aradi utca is maradt a helyén). Az Oktogon ott van, ahol a Maurerer/Kőműves utca és a Vas utca találkozott. Az említett gödör valószínűleg a Csengery utcában volt, amit valószínűleg akkor pont ezért Árok utcának hívtak. (Amúgy egy elég jó oldal, elég behívni a jelenlegi google-maps térképet a régi alá és kb. 80% áttűnésnél már pontosan látszik a régi és az új utcaszerkezet egymáson). Az Andrássy nem a semmiből jött, a Könyök u. - Kőműves u. vonalára épült, ami az Árok utcánál ért véget, mert ott az árok miatt nem tudott tovább menni, és nem is volt miért.

Greg36 2022.12.26. 17:13:57

@Namely: Ahh, meglett a gödör is, de a térképek alapján az egy mesterséges gödörnek néz ki, mert az 1872-es rendezési térképen egy hatalmas szökőkút/emlékmű áll a tér közepén, annak lehetett volna az alapja. (csak a 72-es és 73-as térképeken van jelölve valami a tér közepén, az egyiken elég részletes alaprajzzal, sem előtte, sem utána nincs nyoma. Illetve egy árok a mai szervizút helyén).

Namely 2022.12.26. 19:05:11

@Greg36:
én imádom a régi térképeket, és ezeket vetem össze egymással, így sokkal jobb fejtörő, mint megnézni készen :D. Az egyik legnehezebb a régi vs mai Városliget helyszíneinek és azok változásainak összevetése. Most azon az oldalon amit írtál, összevetettem a gps-koordinátákat is, hogy jól gondoltam-e :D
Majdnem.
:D

CSOKKI MÁLNA 2022.12.26. 19:11:05

@Galaric: A többi sem. Az SS egyenruha bal felkarján birodalmi sas van. Ezeken nincs..

bioLarzen 2022.12.26. 20:38:48

@Tejinashi: Lehet akár ez is, valóban.

bioLarzen 2022.12.26. 20:40:41

@Greg36: Utánanéztem pár helyen ennek az Oktogonos gödörnek, de sajna mindenhol csak magát a tényt említik, hogy egy gödör volt ott, hogy az milyen gödör volt, hogy keletkezett, mi célt szolgált, arról nem találtam infót. Úgy tűnik, valóban volt ott valami lyuk, de, hogty mi, azt egyelőre nem tudom...

starace 2022.12.26. 21:48:23

@JTom:
- A Szent Jobbot hordozó katonák valóban O-M frontegyenruhában vannak.
1921-ben még nagyon közel volt a háború, ők valószínűleg katonai érdemeikért részesülhettek ebben a megtiszteltetésben, hangsúlyozottan, mint frontkatonák, sőt tűzvonalbeli katonák, akik a legnagyobb véráldozatot vállalták.
A hordozók legénységi állományúak (szakaszvezető a legmagasabb rangú), a képen látható két kísérő katona pedig csapattiszt (hadnagyok).

- Azt már más is megírta, hogy nem német tiszt vezeti Horthy lovát és a képen lévő német katonák nem SS-ek.
Hanem az 503. nehézpáncélos-osztály katonái, egy Tigris-B harckocsival.
A vár elfoglalását - a Panzerfaust hadműveletet - valóban SS-tiszt vezette: Otto Skorzeny SS-Sturmbannführer.
Itt olvasható az események krónikája percről-percre a kiváló hadtörténész, Számvéber Norbert leírása szerint:

www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/2vhSzakkonyv-magyarok-a-ii-vilaghaboruban-2/nehezpancelosok-a-nemet-503-nehezpancelos-osztaly-magyarorszagi-harcai-32CA/2-fejezet-paderbornbol-buda-varaba-3310/kiralytigrisek-budapesten-331B/

(A pontos leírásból még a képen lévő tank toronyszáma is azonosítható.)

Fogash 2022.12.26. 22:55:40

@bioLarzen: ha valaki egy etnikum jellemző foglalkozására céloz, akkor azonnal jön a felkiáltás, hogy “rasszizmus”.
Ha viszont valaki egy hanyagul odavetett félmondattal odaszúr nemcsak egy ezeréves nemzet tízmillió tagjának, de alig 2 milliárd ember hitének is, az meg teljesen rendben van, szóra sem érdemes.

Fura, nem?

wraith42 2022.12.27. 00:03:39

A körmenetes kép már csak azért sem lehet 1921-es, mert az 1918. augusztus 31-iki Tolnai világlapjában is közölték:

adt.arcanum.com/hu/view/TolnaiVilaglapja_1918_03/?pg=230&layout=s

Ugyanakkor elég fura egyenruha szempontjából a fotó: senki nem visel lábszártekercset, még a rézpajzsos övcsatot viselik és az egyenruhák is még az állónyakú verziók plusz én nem látok túl sok vitézségi érmet sem. Szóval vagy még egy ennél is korábbi képet használtak fel illusztrációnak, vagy valami megfontolásból nem az aktuális egyenruhájukban, hanem valami jobb állapotú régebbi darabban vonultak fel.

bioLarzen 2022.12.27. 01:04:04

@Fogash: Mi van? Hogy jön ez ahhoz, amit írtam, amigo?

CSOKKI MÁLNA 2022.12.27. 09:52:00

@hátramozdító: Figyu, fogd fel úgy, hogy ez nekik olyan, mint neked a pride..

¿Qué tapas hay? 2022.12.27. 11:19:25

16. kép (csomagokat raknak fel a busz tetejére) helyszín: Bp. IV. (ma V.) ker. Váci utca 1, a háttérben a Váci utca 4. és 6. házak, köztük a Kristóf tér torkolata. Időpont: valamikor 1933 és 1937 között.

Fredddy 2022.12.27. 19:49:21

@starace: @wraith42: ráadásul azért a kuk címeres-jelképes egyenruha 1921-ben elég komoly rendszerellenes állásfoglalás is lett volna a királypuccsok miatt. Ha valaki hordta is kényszerűségből vagy meggyőződésből, a Szent Jobb mellé biztos nem engedték volna odaállni benne :)

Fotósképző · fotoskepzo.hu 2022.12.27. 22:05:01

JTom: Hát nem tudom, milyen hangulatban válogattad ezeket a fotókat, de az "ántivilág" szó jelentése 'régi szép világ" megidézése – ahogy bevezeted – nem igazából sikerült. Mi itt a szép? A locsolókocsi, talán... Eléggé kommunista fotóválogatás ez, az 1970-es évekbeli történelem tankönyvekben voltak hasonlók.
Be is gerjedt néhány elvtárs a látottakan...
;)

@¿Qué tapas hay?: Szerintem nem a Váci utcában,, hanem a Szervita téren áll a kocsi (a háttérben a Kristóf tér másik sarka) – de ez sem biztos. A Kristőf tér Váci utcai sarka a mai Masped ház ősével máshogy nézett ki: egykor.hu/budapest-v--kerulet/kristof-ter-es-vaci-utca-sarok/535

Ferenc Megyesi 2022.12.27. 23:01:45

A cigányzenészek a falusi mulatságban valójában a Hortobágy című film egyik jelenete és a Hortobágyi csárdánál készült 1936-ban. A jelenet (kb. 4:10-nél):
videa.hu/videok/zene/magyar-nepzene-hortobagy-1936-etno-folk-klasszikus-MnpshwyIrKOCAg7c

¿Qué tapas hay? 2022.12.27. 23:22:28

@Fotósképző: A Szervita téri változatnak ellentmond, hogy a Szervita tér 1./Kristóf tér 4. homlokzata egészen más, viszont a Váci utca 4. a mai napig úgy néz ki, mint a képen. Másik ok, hogy a Malert központja (valamint a Lufthansa-vezérképviselet) a Váci utca 1. alatt volt akkoriban, az meg adja magát a repülőtéri busz belső végállomásának. A MASPED-házat többször átépítették 1890 óta, sajnos csak egy oldalsó képet találtam róla fortepan.hu/hu/photos/?id=94295

Tejinashi 2022.12.28. 17:03:43

@Ferenc Megyesi: Csakhogy a Hortobágyi Csárdának nincs ilyen kijárata az épületből. Ott egy hosszú tornác van és arra nyílik az kijárat az épületből, itt a képen pedig az látszik, hogy az épületből egyből a szabadba nyílik a kijárat. A Kondorosi Csárda pedig épp ilyen, ezért annak a képét tetem be: etterem.hu/img/992x496/p1416r/1364218903-3214.jpg

Fotósképző · fotoskepzo.hu 2022.12.28. 18:56:22

@¿Qué tapas hay?: Utánanéztem, igazad van, ez kép a Váci u. 4-6. előtti utcarészletet ábrázolja, háttérben a Masped ház egyik korábbi, de nem a legrégebbi homlokzatával (ma teljesen máshogy néz ki). A Szervita teret is csak tippeltem, de a fény-árnyék hatások miat is egyértelmű, hogy nem jól. Itt lehet látni a Kristóf teret, ezt a házat, meg a Masped-et is pár fotón: archives.hungaricana.hu/hu/budapest/HelyrajziSzam/24382/
Meg itt is: budapest1kor.blogspot.com/2012/12/ilyen-volt-kristof-ter.html

RealCorpus 2022.12.28. 21:54:31

@Tejinashi: Kodorosinak viszont mindig is nádteteje volt, a képen meg az árnyékból egyértelmű, hogy cseréptető fedi. A boltíves könyöklők mindegyiknél különböznek és az ajtómagasság sem stimmel. Szerintem egy harmadik, (forgatási költségek miatt) "olcsóbb" csárda volt a helyszín.
Az évet azért pontosra lőtte Ferenc Megyesi találata.

bioLarzen 2022.12.29. 10:47:17

@RealCorpus: Mennyire épültek ezek a csárdák egy kaptafára? A kondorosi tényleg pont ugyanúgy néz ki, mint a képen látható, de annak meg tényleg cserépteteje van. Véletlen lenne ekkora egyezés, vagy tényleg sablonból dolgoztak az építők?

RealCorpus 2022.12.29. 18:49:31

@bioLarzen: Egyéni agymenés következik:
Praktikum - lehetőség...
A régebbi csárdák szalmatetővel készültek, mert az volt. Amikor lett cserép elérhetően, jöttek a cseréptetősek.
Központosított épület kizárt, mert komoly tetőszerkezet kellene hozzá. Hosszanti épületnél ez nem kell. Akkoriban szinte minden épület így készülhetett. Hely van, nosza toljuk hátrébb a végét. Több generációnál, funkciónál különválasztható terek, amiket összeköt a tornác, vagy (jelen esetben) a boltíves folyosó. Sok házépítő vállalkozás nem lehetett akkoriban, mert minek, így csinálhattak egyformákat, amit az emberek kértek. Pl. iglu praktikus, így nincs variációja.

RealCorpus 2022.12.29. 18:53:43

@RealCorpus: Jah, és hogy miért nem egy neves csárda lehetett az objektív előtt:
communicatio.hu/jelkep/2014/2/szekfu_andras.htm
Az óccsóságot alátámasztja, hogy töküres minden pohár, kancsó a képen. =)

RealCorpus 2022.12.29. 18:59:42

@RealCorpus: Ha valakit még érdekel: A család nagyiványi volt, kik a filmben szerepelnek, így a hely valamerre arra lehetett. (...vagy nem)

bioLarzen 2022.12.30. 00:09:48

@RealCorpus: Persze - a kérdés leginkább arra vonatkozott, hogy volt-e pl. a csárdák esetében valamiféle "sablon" (amit aztán a helyi adottságok szerint reszeltek-finomhangoltak), vagy mindegyik úgy épült, ahogy?

bioLarzen 2022.12.30. 00:10:18

@RealCorpus: Na, ez már egy nyom lehet.

RealCorpus 2022.12.30. 09:39:52

Még valami: "Fejkendős asszonyok pihennek a téren..."
Ucsíííni!
=)

goffrisütő 2022.12.30. 10:57:06

@¿Qué tapas hay?: A buszos-bőröndös fotóhoz: az oszlopon a légitársaságok szerepelnek, és a busz a Mátyásföld repülőtérre viszi az utasokat, akkor ez volt "a" nemzetközi repülőtér Budapesten, és ha jobban megnézzük a bőröndcímkéket, KLM járat utasai :) A táblán látható ALA Littoria légitársaság 1934-ben alakult (a többi légitársaság mind korábban), úgyhogy 1934-39 közötti lehet a fotó.

¿Qué tapas hay? 2022.12.30. 12:19:53

@goffrisütő: No, akkor szűkítsük tovább az idősávot: 1934. október 28. - 1937. június 20.

queenagi 2023.01.03. 16:06:25

@bioLarzen: biztos elkezdték már ásni a földalati állomásának helyét
Bocs, nem lehetett kihagyni.

pkato 2023.01.04. 13:39:39

A fejkendős asszonyok Mezőkövesden, a Szt. László téren pihennek, háttérben az Alkotmány út és a Mátyás király út kereszteződése a volt hungária étteremmel és a jelenlegi városi galéria sarkával
https://www.google.com/maps/@47.8118959,20.5738252,3a,42.4y,147.07h,96.91t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN-VkjvjvRC4mxtec6XlRbkyDXMKq5Nycea2_r6!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN-VkjvjvRC4mxtec6XlRbkyDXMKq5Nycea2_r6%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya49.179874-ro-0-fo100!7i7680!8i3840

KikillaiZ 2023.01.20. 11:57:23

Rabruhás Foglyok... A kép Vácon készült, a mai Köztársaság Út 45. számú ház előtt. A képen nem látszik, de az utca másik oldalán helyezkedik el a váci fegyház.

bioLarzen 2023.01.21. 02:31:30

@KikillaiZ: Valóban annak tűnik: https://www.google.com/maps/@47.7817096,19.1242208,3a,48.9y,349.77h,93.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5ny_14bo-XDNPSkk6DA3Aw!2e0!7i16384!8i8192

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2023.01.22. 12:59:14

@KikillaiZ: zseniális vagy, köszönöm, elküldtem az MTI-nek!

gigabursch 2023.01.26. 15:55:37

Szent Jobb körmenet:
Az első kép szerintem Mátyás templom előtt, de nem lepődnék meg azon sem, ha ez a Mária Magdolna templom lenne a Várban

Gyümölcsárus pultja
A kép érdekessége, hogy kép hátterében lévő épület előtt alighanem feketedió fák (Juglans nigra) állnak.
Jó lenne, ha lenne erről még élesebb kép.
Nekem semmiképpen sem tűnik ostorfának (Celtis occidentalis) és sem bálványfának.
Amúgy a kép éppúgy lehet akár Óbuda, akár Szekszárd...

Falusi mulatság:
Azok a szikvizes palackok gyönyörűek....

csendőrők vs bányászok
5 csendőr elég lehet egy halom bányász ellen?
Durva
Amúgy ez az egykori Nagykovácsi Bányaüzemhez kapcsolódó bányászok sztrájkja lehetett?

Öntözőkocsi:
Jól néz, de erre az isten vize is kevés...

Játszó gyerekek:
Hú, de KispestSoroksár hangulata van a képnek

Cirkusz kutyákkal:
passz

Rendőrök vs munkanélküliek
Ez nem a mai Dózsa György út?

Fejkendős asszonyok
Ezt az egykori Ludovika környékén keresném...

Matuska:
Milyen szép íves asztalos munkák. Lenyűgöző. Mára ezt a bútoripar elfelejtette.

Cséplés
Nagyon durva a műszaki szintugrás

WM - gyerekek.
A gyerekek jóltápláltak!

MUssolini tér:
EZ eléggé ideiglenes tánlának tánik, leginkább molinószeráen leng.

Rabruhás foglyok
Valahol az Alföldön keresném, teszem azt Kiskőrös környéke

Pécsi munkaközvetítő iroda
Ilyen kevés volt a dolga, vagy épp szünnap?
Bár ekkoriban a pécsi bányák már bárkit alkalmaztak, mert annyi munkája volt a MFTR bányáknak.

Buszra pakolés:
Nekem olyan Fő utca környéke Budán.

Pesti-Esti...
Az a csízma a rendőrön! Az nagyon jó!

Horthy IStván:
Az akkr Szovjetúnió volt.

Koporsók:
Egykori lakcím-nyilvántartó alapján a a névvel "Mészer Sándor", alighanem előrébb lehetne jutni.

Gömbös szobor:
Aztáán meg ugyanezek részéről ment a sirám, hogy miért bántották Sztálin szobrát. Az egyenlőtlen mérce nevében...

Kormányzói ló:
Vajon mi lett a ló sorsa?

Letartóztatás:
Ez vajon hol történt?

bioLarzen 2023.01.26. 18:21:49

@gigabursch:
"Egykori lakcím-nyilvántartó alapján a a névvel "Mészer Sándor", alighanem előrébb lehetne jutni."

Ezt észre se vettem - pedig elég nagy betűkkel van odaírva... amúgy anyaági nagyapámat (és így anyámat) Mészernek hívták (szinte biztosan sváb/német név folyománya - Meister vagy Meissner lehet...) , tudtommal nem egy sűrű név... de nem tudok Sándor nevű rokonról. Mindenesetre köszi, hogy felhívtad rá a figyelmemet ;)

¿Qué tapas hay? 2023.01.26. 22:51:01

@gigabursch: A körmenet biztos a Mátyás-templom: a falon ott az utcanévtáblán "koronázó főtemplom"; másrészről a helyőrségi templom bejárata azidőtájt egész máshogy nézett ki. pestbuda.hu/cikk/20200731_a_magyarok_temploma_volt_hetven_eve_kezdtek_el_a_maria_magdolna_templom_bontasat

A bőröndrakodós fényképet már feljebb megfejtettük.

gigabursch 2023.01.27. 11:29:17

@¿Qué tapas hay?:
Köszi mindkét választ.
Aztán láttam a megfejtést is, csak először mindig magam érzései alapján kommentelek, aztán nézem át a többieket.

RealCorpus 2023.01.29. 01:37:27

@gigabursch: "Koporsók:
Egykori lakcím-nyilvántartó alapján a a névvel "Mészer Sándor", alighanem előrébb lehetne jutni."

Név is elég a guglinak (nem gyakori).

library.hungaricana.hu/hu/view/SOMM_sk_somogy_2vilaghab/?pg=248&layout=s
Mészer Sándor 1922 Felsömocsolád Juhász Eszter I.kmsz — 44.06.14 hősi —

adt.arcanum.com/hu/view/SomogyiUjsag1922_1944_06/?pg=95
"Június 1-én a Budapest ellen indított bombatámadás alkalmával Mészer Sándor és Tóth Károly, mindketten felsőmocsoládi lakosok, a terrortámadás áldozatai ..."

gigabursch 2023.01.29. 14:37:47

@RealCorpus:
Akkor ezek szerint a dátum 1944.06.14 (esetleg 06.15.)
Már csak a helyszín a kérdés.

Lucius Flavius Arrianus 2023.04.01. 11:23:45

A Horthy lovát vezető személy se nem honvéd, se nem SS, hanem testőr, valószínűleg testőr altiszt. A Magyar Királyi Testőrség Lázár Károly altábornagy parancsnoksága alatt 1944. október 15-én felvette a harcot a német alakulatokkal szemben, de Horthy parancsára rövid tűzharc után letették a fegyvert. A folytatás ismert.
süti beállítások módosítása