R-csoport, a vetkőztetők réme

2020. április 28. JTom

A második világháború utáni Budapesten rendet kellett tenni. Méghozzá gyorsan és kíméletlenül. Ez nemcsak a megszálló (akkor ugye felszabadító) Szovjetunió elvárása volt, hanem természetesen a lakosságé is, akiknek sötétedés után kilépni az utcákra felért egy istenkísértéssel.

fmafi19461326015.jpg

1946. november 26. Járőrök éjszakai razziára indulnak a Budapesti Rendőrfőkapitányság Vigyázó Ferenc utcai központjából. MAFIRT: Bass Tibor; Szilágyi Pál

Nehéz lesz ezt a cikket megírni anélkül hogy úgy maradjak tárgyilagos, hogy magamra ne szabadítsam a kommunistaellenes kommentelőket, de a történelmi hűségnek is megfeleljen a bejegyzés. Ez jár a fejemben most hogy leültem a jövő heti cikket elkészíteni. Akik régóta járnak ide azok már tudhatják, hogy semmilyen politikai irányzat felé sem vagyok elkötelezve, a magyar aktuálpolitikától pedig konkrétan hányok.

De a téma érdekes és az MTI Fotótárában megtaláltam azokat a fotókat, amiket korabeli újságokban láttam egykoron (és még sokkal többet). Persze ezek az ominózus újságok is megkerültek a képek mellé - hála az Arcanumnak és az MTI Sajtóarchívumának - így kicsit teljesebb képet kaphatunk erről a csoportról, amelyiknek a működésére két ízben volt szüksége az aktuális rendszernek. Rázós időpontokban.

1945 után és 1956 végén...

Aki olvasott már Fóti Andor könyveket, annak már van fogalma az R-csoportról. Az 'R' azaz razzia csoportot 1946 elején hozták létre, kimondottan azzal a céllal, hogy Budapest közbiztonságát drasztikusan javítsa. Hogy milyen közbiztonságról beszélhetünk ekkoriban? Semmilyenről. A sötét utcákat ellepték a banditák, köztük sok - a frontról visszatért és rettenetes szörnyűségekben részt vett - egykori katona akinek nem okozott gondot meghúzni a ravaszt vagy végignézni valaki haláltusáját; de volt köztük bujkáló német SS-es, és az akkoriban népellenségnek számító exnyilas, valamint "volksbundsita" azaz népi német is. Legalábbis az akkori újságcikkek szerint. A háború utáni nélkülözés és rendkívüli szegénység olyan bűncselekményeket termelt ki magából, mint a rettegett vetkőztetés.

A vetkőztetés 1946-47 telére - ami ráadásul rendkívül hidegre sikeredett - olyan méreteket öltött, hogy az emberek inkább ócska rongyokban hagyták el este a lakásaikat, mint hogy az egyetlen kabátjukat elrabolják. Igen, a vetkőztetést szó szerint kell érteni. Alsóneműre vetkőztették áldozataikat a fagypont alatti időben is az útonállók, akiktől az utolsó használható ruhadarabjaikat is elvették, hogy azokat - elsősorban vidéken - élelmiszerre vagy tulajdonképpen bármi eladhatóra cseréljék. A sérült közvilágítás miatt javarészt kivilágítatlan utcák kimondottan kedveztek ennek a fajta cselekménynek, ami rettegésben tartotta a fővárost. Az erőszakosabb, fegyveres bandák lerombolt épületekbe, romos telkekre terelték az áldozataikat, és a zsákmány megszerzése után nem egyszer végeztek is velük.

fmafi19471776008.jpg

1947. február 5. Münnich Ferenc Budapest rendőr-főkapitánya (b2) az új rendőrségi gépjárművek átadásán MAFIRT: Bass Tibor

Az efféle cselekmények azonnali felszámolása fő prioritása volt a razziakommandónak, aminek tagjait igyekeztek gondosan kiválasztani. A Horthy-rendszer csendőreiből nem kért a Münnich Ferenc budapesti rendőr-főkapitány által vezetett szervezőcsoport, sokkal inkább elkötelezett baloldali érzelmű embereket toborzott az új rendőrség. Munkásokból lett nyomozókkal és rendőrökkel töltötték fel az R-csoport állományát is. Kezdetben még egyenruhára sem futotta, a nyomozók civil ruháikban vették fel a szolgálatot, fegyvereik világháborús, szedett-vedett, de elsősorban szovjet kézi- és gépfegyverek voltak. A járműpark frissen beszerzett (persze használt) amerikai gyártású Dodge és Willy's Jeep gépkocsikból állt. A nagy méretű Dodge Weapon (akkori itthoni köznapi nevén 'Vippon') terepjárók nagyon kedveltek voltak az állomány körében. Ezeket 1947 elejére már felhajtható ablakpáncéllal is felszerelték, mivel több ízben is rálőttek a kivonuló csoportokra. A nyugati szövetségesek maradékállományából való gépek, a későbbi Német Szövetségi Köztársaság területén kialakított „Bizoniában” történő vásárlások eredményei voltak. 1949 végéig már közel 3000 darab Dodge Weapon volt a rendőrség (kb. 350) és a honvédség  (kb. 2650) állományában.

fmafi19471776017.jpg

1947. február 5. A szervezett alvilág felszámolásának érdekében létrehozott "R" csoport új, páncélzattal és golyóálló üveggel ellátott terepjárói sorakoznak egy bemutatón. MAFIRT: Bass Tibor 

A rendőrség eme speciális osztagának feladatai közé természetesen nem csak a vetkőztetők megállítása tartozott. Lévén ők voltak a leggyorsabb reagálású egység, ezért a fővárosban bármilyen rendbontáshoz vagy zajló bűnesethez azonnal igyekeztek őket riasztani. Az állomány számát csak becsülni tudjuk, a kezdeti körülbelül száz fő 1948-ra ötszáz közelébe emelkedett. A razziákra rendszeresen elkísérték őket szovjet katonák is, amolyan erődemonstrációs céllal. A csoport tagjai rendkívül sok bevetésen vettek részt, a razziákon is ezerszámra ütköztek törvénytelen cselekményekbe.

Nézzük mit ír a A reggel című, bulvár napilap 1948. február 3-i számában a címlapon a csoport egyetlen éjszakájáról:

HOL A STATÁRIUM?!


Ismét öt vakmerő bűncselekményt követtek el
ma éjszaka a fővárosban

 

A vasárnapra virradó éjszaka nemcsak a szibériai fagy tombolt, hanem az egyre vakmerőbb pesti banditavilágnak is olyan éjszakája volt ismét, hogy azt kell mondanunk: rohamérettnek“ tekintik a helyzetet és úgy viselkednek, mintha már ők lennének az urak a város területén'
A
főkapitányság központi ügyeletén egyre csillingelt, berregett a telefon, izgatott hangok jelentették az éj folyamán az újabb eseteket.
A
Síp-utca 8. alatt Blum Jenöné lakásába az ablakon keresztül jutottak be a rablók az öreg házvezetőnőt az ágyhoz kötözték és a lakást teljesen kirabolták. tonyi László, a Műszaki és Vegyiművek rt tisztviselője az Üllői-út 124. alatti lakásából tűnt el és nála volt a vállalat nagyösszegü pénze! Bizonyos, hogy eltették láb alól a pénzt pedig elrabolták. Ugyancsak eltűnt Krisztián Mária, egy 14 esztendős menhelyi leány a Veres Pálné-utca 5. alól. Berencki Gábor, a svájci Vörös Kereszt tisztviselője ugyancsak az éjszaka jelentette, hogy a svájci Vörös Kereszt Kis János-utca 8. alatti raktárát feltörték és 25.000 forint értékű csokoládét vittek el.
Kevéssel
utóbb Kelemen József építészmérnök jelentette, hogy mialatt tiz percig távol volt Üllői-út 21. sz. alatti lakásából, addig betörök jártak ott és elraboltak 40.000 forint értékű ruhaneműt. rádiókészüléket, ékszert.
Hajnali
3 órakor jelentették az R-csoportnak, hogy Budán, a Verpeléti-úton vetkőztetők garázdálkodnak.
A
fürge Jeep-kocsi azonnal Buda felé robogott és a Verpeléti-uton tettenérték Oswaldcsek Sándor cipészsegédet, amint éppen rátámadt egy járókelőre és leráncigálta róla a kabátot. Később kiderült, hogy
egy
nőnek dulakodásközben leharapta az orrát!

Ez volna a vasárnapra virradó éjszaka vázlatos krónikája, amely szervesen beleilleszkedik a közelmúlt napok eseményeiről szóló riasztó jelentésekbe. A későesti órákban a főváros egyes utcái már nemcsak künn a városszélen! valóságos küzdőtérré válnak. Szombatra virradóra az elvetemült banditák a Podmaniczky-utcában meg merték támadni magát az R- csoport autójárőrét is.
Heves
utcai harc fejlődött ki és az R-csoport a rövidebbet húzta! A bátor nyomozóknak ugyanis elfogyott a lőszerük!... Nem lehetne bővebben ellátni őket lőszerrel?

Talán a Podmaniczky-utcai csata tanulságai eredménye az, hogy az R-csoport négy nagy Jeep kocsija mellett ezentúl 12 kis Jeep-kocsi is cirkál a fővárosban, géppisztolya« detektívekkel, akik nagyon várják már az alkalmat, hogy a Podmaniczky-utcai esethez hasonló „összeköttetésbe” kerüljenek a banditákkal Ezúttal amint A Reggel értesül! — nem fog kifogyni a lőszerük...

A gyaegyébként az, hogy az elmúlt napok rablótámadásait ugyanaz a banda követte el.
Ők
hatoltak be világos nappal Kenedi László orvos, Régiposta-utca 12. alatti lakásába is, tartották sakkban a bérház minden lakóját, mialatt társaik az orvos feleségét és társbérlőjüket levetkőztették és kirabolták. Néhány napja a Szondy-utcában fejbelőtték Varga István taxisofőrt, valószínűleg ugyanennek a bandának a tagjai: a sofőr még máig sem tért magához és nem lehetett kihallgatni. A január 27-én és 28-án tartott óriási arányú közbiztonsági razzia annyira megtisztította a fővárost az utonállóktól, hogy a banditák váratlan feltűnése és szinte óráról-órára fokozódó vakmerősége azt a gyanút kelti: a gépkocsival, géppisztollyal, golyószólóval felszerelt gengszterek, akik vidéken postarablásokat hajtottak végre, most a vidéki főkapitányság nagy razziájának hálójából menekültek a fővárosba!
Nehogy
azonban belekerüljenek a budapesti razzia kerítőhálójába, a főváros közelében, egy kis faluban húzódtak meg, várva, hogy „a levegő tiszta“ legyen... A vid időzés eredménye: négy betörés a faluban! Azután „áttették a székhelyüket”, a nagy budapesti razzia másnapján, a fővárosba, ahol egymásután követik el a rablótámadásokat. Nyilván ennek a „társulatnak” a tagjai azok is, akik szombaton este 10-kor
az
Alkotmány-utca és Vadászutca sarkán egy taxin hazafelé tartó orvost raboltak ki a soffőrrel együtt ök ütötték fejbe a Vág-utca sarkán a szürketaxis soffőrt is, akinek a kocsiját azután elrabolták, majd miután nem jól értettek a vezetéshez! két lovaskocsiba is belehajtottak, azután futva, gyalog menekültek a Váci- úton, sűrű lövöldözések közben. Az R-csoport megerősítésével, a kerékpáros járőrök szaporításával az elszánt rablóbanda napjai meg vannak számlálva.

Szeretnők azonban, ha nemcsak a rendőrség végezné el a maga dolgát. hanem a bíróság is érvényt szerezne a törvénynek Tudtunkkal statárium van kihirdetve, már hosszabb ideje minden olyan rablásra vagy rablás kísérletére, amelyet a sötétség beállta után követnek el.

Hol van hát statárium? Hány gengsztert törölt már ki az élők világából a rögtönítélő bíróság? Miért kapnak ezek a banditák tíz-tizenöt évi fegyházat a megérdemelt és elrettentő halálbüntetés helyett? Miért sétálnak és dekeznek szabadlábon egyes betörők? A dolgozó tömegek, a kés emberek most már elvárnák, hogy rend és közbiztonság legyen a fővárosban! Elvárják a bíróságoktól, hogy a törvénynek és a kormányrendeleteknek kíméletlenül érvényt szerezzenek, mert a banditáik a jelek szerint! most ijesztgetésnek tartják a statáriumot, melyet „nem kell komolyan venni“. Hát mutassa meg a bíróság, hogy komolyan kell venni!  

(Arcanum)

A Magyar Rádió című újság 1947. április 9-i számában található "R" az alvilág réme című cikkét még gyerekként olvastam egy padláson talált újságkupacban, és a fotókra nagyjából emlékeztem is. A hetilap ominózus számára az MTI Sajtóarchívumában nemrég rálelve igyekeztem megtalálni az abban felhasznált fotókat. Nem kellett messze mennem, a képek egy része megtalálható az MTI Fotóarchívumában, így kábé fél perc "kutatómunkát" igényelt mindössze hogy ráleljek! Az érdekesség hogy a citált cikkben szereplő fotók közül legalább egy nem azt ábrázolja, amit a kép mellé írtak. Nézzük!

Íme a két oldalas újságcikk az illusztrációkkal:

Ez a három fotó szerepel a fenti cikkben:

fmafi19472182004.jpg

Ez még akár igaz is lehet. Az eredeti képaláírás szerint egy megsebesített férfit kísérnek a rendőrök, a cikkben azt írják hogy egy vetkőztetőt tartóztatnak le.

fmafi19471690003.jpg

Ez a fotó pedig biztosan nem az R-csoport budapesti razziáján készült

Az eredeti képaláírás szerint: Razziázó rendőrök vizsgálnak át egy férfit Taksonyban. A cikkben ezt olvashatjuk: "...az éjszaka rossz arcú, Hitler-bajszos csavargója hiába tagad, a hónalján ott árulkodik a világ legnagyobb rablógyilkos szövetkezetének, az SS-nek a tetoválása", de a jobb minőségű képen a tetoválás nem látható. A kép egyébként egy több fotóból álló sor része egy taksonyi rendőri intézkedésről, azon az látható, amint a helyi kocsmából összeterelik a gyanúsított férfiakat.

A harmadik képen is érzek némi bizonytalanságot az újságban olvasható képaláírás és a fotóarchívumi között:

fmafi19471953001.jpg

Az újságban ezt olvashatjuk:

"A leeresztett redőny mögött senki sem gyanítana semmi rendkívülit. De az R-csoport tagjainak figyelmét a legkisebb gyanús nesz sem kerüli el. Még néhány pillanat  és új taggal vagy tagokkal gyarapodik a cirkáló autó válogatott utasainak száma."

Az archívumban ez található a képről: "1946. február 25. Rendőrök és nyomozók egy üzlet bejáratát vizsgálják razzia közben. Fokozott rendőri intézkedéseket indítottak az ostrom utáni Budapest közbiztonságának helyreállítására. MTI Fotó/MAFIRT"

Az egység világháború utáni fennállásának három évében számtalan bűnözőt fogott el, és szintén számtalan bevetésen vett részt. Elhivatott tagjai természetesen az egység feloszlatása (más csoportokhoz való alárendelése) után is jórészt megmaradtak a rendőrség kötelékében, többek igazi szocialista sztárnyomozókká vagy magas rangú rendőri vezetőkké váltak.

Rájuk azért várt még egy bevetés újra az R-csoport kötelékében. 1956 októberének végén, de ez már egy másik történet.

Végezetül lássunk néhány további képet az Archívumból az R-csoport tevékenységéről:

fmafi19473300005_v2.jpg

1947. július 29. Magyar és szovjet járőrök közös éjszakai razziája, melyet az ún. "R" csoport szervezett a főváros közbiztonságának védelmében. MTI Fotó/MAFIRT: Adorján Rezső

fmafi19471810012.jpg

1947. február 6. Magyar és szovjet járőrök rendőrségi éjszakai razzián. MAFIRT felvétel

fmafi19471810007.jpg

1947. február 6. Rendőrök igazoltatnak egy kisebb csoportot egy éjszakai razzia során. A magyar és szovjet járőr-alakulatok a budapesti alvilág összes ismert búvóhelyén megfordultak, és összesen 338 embert állítottak elő. MAFIRT felvétel

fmafi19461031005.jpg

1946. szeptember 13. Rendőr és szovjet kísérője vizsgálják az igazoltatott személyek papírjait egy fővárosi razzia során. MAFIRT felvétel

fmafi19461031004.jpg

1946. szeptember 13. Rendőrök vizsgálják egy személyautó roncsait egy fővárosi razzia során. MAFIRT felvétel

fmafi19461326001.jpg

1946. november 26. Közös magyar-szovjet razziázó járőr egy gyanúsítottat fog el egy budai barlangban. MAFIRT: Bass Tibor; Szilágyi Pál

fmafi19461326017.jpg

1946. november 26. A szervezett alvilág felszámolásának érdekében létrehozott "R" csoport tagjai ellenőrzik egy személyautó vezetőjének papírjait egy éjszakai razzia során. MAFIRT: Bass Tibor; Szilágyi Pál

fmafi19461326019.jpg

1946. november 26. Hajléktalanok éjszakai rendőri ellenőrzése. MAFIRT: Bass Tibor; Szilágyi Pál

fmafi19461326002.jpg

1946. november 26. Éjszakai razzián elfogott gyanúsítottak elszállítása. MAFIRT: Bass Tibor; Szilágyi Pál

Az előbbi fotó nem összekeverendő a következő képpel, ahol már a rendőrök láthatóak :)

fmafi19471953003.jpg

1946. február 25. Rendőrök, nyomozók és szovjet katonák razziára indulnak. Fokozott rendőri intézkedéseket hoztak az illetékesek az ostrom utáni Budapest közbiztonságának helyreállítására. MTI Fotó/MAFIRT

 

Az Archívumról bővebben:

Az elmúlt években nagyszabású digitalizáció kezdődött az MTI Fotóarchívumában, aminek eredményeképpen több százezer fotót szkenneltek be és láttak el a készítés körülményeiről szóló metaadatokkal. 2018 nyarára egy online felülettel készül a Fotóarchívum, hogy közgyűjteményként jelenjen meg a kibertérben, ahol nem csak fotók, de múltszázad elejéről származó régi hírek mellett hanganyagok, kották is megjelennek majd, mindehhez pedig egy közös kereső felület is társul. Ebbe a nagy munkába enged most betekintést a mai poszt. 

Mindig is szerettük volna, hogy minél több magyar vonatkozású képet publikáljunk, így amikor - még ebben a hónapban - elindul majd a bárki számára hozzáférhető és szabadon böngészhető MTI Fotóarchívuma, a Ritkán Látható Történelem blogon lesznek láthatóak a legérdekesebb képek, aktualitások, tematikus válogatások, segítve ezzel, hogy minél szélesebb körben ismerhessük meg ritkán látható történelmünket.

 

Az MTI Fotóarchívumról:

Közép-Európa egyik legnagyobb fotótára, amely alapvetően az MTI (Magyar Távirati Iroda) és jogelődjei által készített és gyűjtött közel 13 millió fotónegatívot őriz. Az archívum két részből áll: a film tárból (negatív és diapozitívok), valamint a papírképek tárából. Ez utóbbiban mintegy 4 millió nézőkép található, melyek az elkészült riportokból kiszerkesztett nagyítások. Ezenkívül az archívum része a 781 db, a fotóriportok leírását tartalmazó eredeti szövegeket őrző szövegkönyv és a 131 db, csupán a riportok címét rögzítő, úgynevezett negatív beíró könyv is.

A gyűjtemény 1993 óta védett muzeális érték, ezért a kifejezetten az erre a célra átalakított mélypincében tároljuk, állandó hőmérsékleten 18 Celsius-fokon és 60%-os relatív páratartalom mellett. Külön speciális biztonsági helyiséget kaptak a tűz- és robbanásveszélyes, az ’50-es évek végéig használatban lévő nitrocellulóz alapú filmek. Az archívumot 24 órás ipari kamerás megfigyelés is védi.

A gyűjtemény még a Magyar Televízió egykori, mintegy 1 millió darabos fotógyűjteményével is gyarapodott!

A digitális fényképezésre áttéréssel egy időben elkezdődött a negatív felvételek értékmentő, retrospektív feldolgozása, a szabadszavas visszakeresést biztosító digitális adatbázisba rendezése. Digitális fotóarchívumunk, a Fotóbank jelenleg már csaknem kétmillió digitális fotót tartalmaz.

A bejegyzés trackback címe:

https://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/api/trackback/id/tr9115642454

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Santer 2020.04.28. 23:22:13

Hű de jó volt ez is!

Santer 2020.04.28. 23:24:38

A Jeep kocsikat a népnyelv később zsuppkocsinak ferdítette (see also bezsuppol), még a nagyanyám is ezzel ijesztgetett purdé koromban, hogy jönnek a rendőrök zsuppkocsival és elvisznek:)

MiGeo 2020.04.29. 06:39:35

a cikk végi kepgyujtemeny második képen az egy király géppisztoly?

Gevlekte Salamander 2020.04.29. 08:07:02

Nem tudok szabadulni a gondolattól, h a “legendák” időnként kiegészülve Grisáékkal, nem követtek-e el egy-két törvénytelenséget, pl. leszámolás a politikai ellenfelekkel...

gintonic.azigazi 2020.04.29. 08:23:33

@Gevlekte Salamander: en ebben biztos vagyok, sot, en - a kommunistakbol kiindulva - szerintem az egesz dolgot ebbol a szogbol kozelitettek meg eleve.

J.László 2020.04.29. 14:12:32

Hát, akinek 1946-ban Traction Avnat-ja volt Budapesten, az valószínűleg tényleg maffiózó volt.

J.László 2020.04.29. 14:13:13

@J.László:
Traction Avant, elnézést.

J.László 2020.04.29. 14:20:15

A háború után Magyarországon, ahogy más országokban is, virágzott az alvilág és a bűnözés. A kommunisták erre létrehoztak egy ideológiai alapon (=hozzá nem értő) álló rendőrséget. Ennek az lett az egyik következménye, hogy kb. a '60-as évek elejére lettek úrrá a szervezett alvilágon.

ozur 2020.04.29. 15:03:40

A Willy's az Willys. De ha már ezt leellenenőriztem, utánanéztem ennek a Dodge Weaponnek, furcsa név egy autónak. Olyat talátam, hogy Weapon Carrier, ami igazából nem is a hivatlaos neve, mert az csak egy WC kódnév volt. Ami nem túl elegáns, de így jött ki a lépés. Mindenesetre a wikipedián a Dodge WC és az itteni képeken szerintem ugyanaz a jármű (bár 52 verziója volt).

Head Honcho 2020.04.29. 16:46:05

@ozur: Az amerikaiaknál tán pont nem WC a WC (ők úgy mondják: bathroom, restroom vagy toilet) , szóval biztos nem lehettek fenntartásaik a rövidítés miatt.

Munro 2020.04.29. 18:59:26

@MiGeo: Igen, az Király géppisztoly, több képen is rajta van, de ahogy látom van bőven MP40 meg PPSZ-43 is.

6174 2020.04.29. 19:50:13

Az 1947. február 6. -i képen, a Király géppisztoly mögött mintha egy StG44 lenne.

AngeI 2020.04.29. 22:42:35

@6174: Tényleg, sztem is . Jó szemed van. Az volt kb. a legjobb cucc akkoriban.

Fredddy 2020.04.30. 00:55:30

@MiGeo: Király, igen, a háború után is elterjedt volt itthon, amíg a negyvenes évek legvégén be nem indolt a PPS gyártása.

@ozur: ez a Dodge Weapon Carrier, ugyanaz a jármű, igen. Az amerikaiak általában csak háromnegyedtonnásnak hívták (de volt belőle féltonnás és másféltonnás, hatkerekű is, utóbbiból is volt Magyarországon). Sőt, a Csepel is lekoppintotta Csepel 130 néven.

@Santer: miután a hadseregtől és a rendőrségtől kiestek, az ötvenes évek végén a sportrepülők kapták meg a Jeepeket.

Érdekes képgyűjtemény egyébként nagyon, köszönjük!

hátramozdító 2020.04.30. 01:49:07

Köszönjünk szépen, ismét roppant tanulságos volt. Azt pedig, ami a napnál is világosabb (a blog felülemelkedése a kicsinyes politikai torzsalkodásokon) nem kell hangsúlyozni, legfeljebb a szerényebb képességekkel bíró kommentelőket szűrni. Nem mellesleg az a szénhordó?EXPERTEKHAHÓ!csuklyás arc két képen is ott feszít és nagyon komolyan veszi magát. Szerintem kérünk szépen még ilyeneket meg még ennél ilyenebbeket is.

cicmen 2020.04.30. 06:34:00

@hátramozdító: "a blog felülemelkedése a kicsinyes politikai torzsalkodásokon) nem kell hangsúlyozni, legfeljebb a szerényebb képességekkel bíró kommentelőket szűrni."

És munkás származásúakkal feltölteni, ahogy Münnich Feri bácsiék is tették! :D
Ülnek a gép előtt hitler-bajusszal a tetovált hónaljukat vakargatva, ami lássuk be, hogy tűrhetetlen egy demokráciában!

cicmen 2020.04.30. 06:44:14

Szakmailag az R-csoport ilyetén való felállítása a kisebbik gond volt, mert nem kívánt túl nagy rendőri hozzáértést, a "vérfrissítés" eredményei a nyomozói munkába jelentkeztek inkább negatívan!
Münnich szakmaiságához viszont nem fér kétség, hiszen NKVD tiszt volt!

apro_marosan_petergabor 2020.04.30. 07:02:02

Valóban nehéz kommunista ellenes kommentek nélkül megúszni egy ilyen cikket.
Ugyanis 45 február után, a szovjet megszállás indulásával, Sztálin szuronyaira támaszkodva startolt a kommunista terror, a propagandával együtt.
Belügyminiszter Rajk László 46 március 20-tól. Biztosan volt köztörvényes bűnözés a rommá lőtt Budapesten is. De mindez eltörpült amellett, hogy már 45 februárjától hozzáláttak a szovjetek a málenkij robot címén 600.000 magyar ember elszállításához a szovjet gulágokra, kényszer munkatáborokba, ami sok esetben úgy történt, hogy az utcán elkaptak embereket, felnyomták egy teherautóra és vitték őket a vonathoz, hogy utána a soha ne jöhessenek vissza.
Rajk belügyminiszter elvtárs munkájának elenyésző részét tette ki a bűnözőkk ellenei küzdelem,hanem inkább a polgári oldal, a kommunista ellenes katonatisztek, politikusok levadászása, megfélemlítése volt a feladata, na meg természetesen az egyébként jól működő csendőrség embereinek eltávolítása.
Az R csoport emberei biztosan elkaptak egy-két piti bűnözőt, amit a kommunista sajtó kellően felturbózott, de számuk elenyésző a politikai okokból levadászot polgári politikai ellenefelekhez képest, amelyben természetesen az AVH erőteljesenki vette a részét (irányította Péter Gábor, főnöke volt Rajk László), s átvette ezt a feladatot a szovjet poltikai rendőrségtől, s a csinálta a párt feladatot, tanítómestereinél sokkal hatékonyabban.
A közrend fenntartása közben természetesen akadálytalanul folyt a háborúban megrokkant magyar gazdaság kifosztása - jóvátétel címzó alatt. AMit a németek nem vittek el, azokat a gyárakat a szovjetek leszerelték, vonatra tették s vitték a Szovjetunióba, a mezőgazdasági javakkal együtt - megtiltva Magyarországnak (a demokratikus kormánynak, amely eleinte még kisgazda vezetésü volt), hogy felvegye a Marshall segély 200.000.000 dollárját, amivel mi is felzárkózhattunk volna a háborúután a nyugathoz, a német gazdasági csodához. Arról már nem is beszélek, hogy hamarabb helyre állt volna a rend, ha nem fosztják ki háború után ilyen sebesen a szovjetek Mo-ot, akommunisták érdemi segítségével.
Az R csoprt s az ehhez hasonlók, csak arra voltak jók, felturbózva a pártsajtó által, hogy elleplezzék a kommunista terror megteremtésének fenti, dióhéjjban vázolt tényeit.

Gösser söralátét 2020.04.30. 07:05:25

Az azért jól látszik a reagálásokból, hogy az akkori komcsik mostani hű utódai, a fideszes komcsik nem igazán értik, hogy akkoriban egy kirabolt, szétgyalázott országban éltek az emberek és nem sorakoztak a ládafiában a magasan képzett rendőrök. Erre futotta és lehetőségeikhez képest megpróbálták jól megoldani a szitut.

cicmen 2020.04.30. 07:43:08

@Gösser söralátét: A posztban is le van írva, hogy voltak szakemberek, de az elvtársak kitúrták őket, tehát esetleg közrendőri beosztásban indokolható a "munkás" származás, de hogy a politikai rendőrséget egy úriszabóra bízták, abból bárki leszűrheti a tanulságot, aki akarja!
Amúgy is egy vicc az egész, a korabeli cikkből kiderül, hogy az R-csoport mit érhetett, ha leharcolták őket a banditák, mert még lőszer sem volt náluk elég, de a képriport alapján szakmai prioritást élvezett a hitler-bajuszt viselők vegzálása!

McKinney 2020.04.30. 08:23:18

@McKinney: mielőtt hozzászólsz, olvass feljebb :).... ok, legközelebb.

Örömhernyó 2020.04.30. 08:42:27

@Gösser söralátét: Pont hogy rengeteg jól képzett és hozzáértő rendőr és csendőr volt akkoriban mindenfelé. Csak őket félreállították. A politikai megbízhatóság fontosabb volt. Nem csak rendőrnek lettek kiemelve az esztergapad vagy péklapát mellől emberek, hanem bírónak, ügyésznek is. Ebben a korban 8 általánossal, de jó kommunistaként lehetett egy-két éves gyorstalpalón jogásszá válni.
Amíg csak a rommá lőtt, megerőszakolt, kifosztott Budapesten kellett vetkőztetőket meg üzéreket fogni, addig fel se tűnt az embereknek, hogy kik az új belügy bunkósbotjai. Mert ez a razziázás kb. a rendőri munka legalja, ehhez nem kell sok tehetség, képzettség, szakmaiság. Aztán ezek a mindenhonnan összegereblyézett belügyesek lettek azok, akik pár évvel később lesöpörték a padlást, letépték a körmöket, szabotőrök után "nyomoztak" komoly, géppel írt névtelen feljelentések alapján, leverték a veséket nyirkos cellák mélyén.
A Rajk és Rákosi alatt működő kommunista rendőrséghez képest a Horthy-korszak rendőrsége úriemberek klubja volt. Mondjuk ott rontották el, hogy Rákosit és bandáját nem lelőtték, hanem mindenféle előjogokkal pesztrálták a börtönben.

fifibá55 2020.04.30. 08:53:49

@Santer: A nagyon jó írás mellett ez a legérdekesebb számomra, köszönöm! A kifejezést nagymamáim is használták, de nem tudtam, hogy innen származik, úgy gondoltam, hogy a "zsúp" kifejezésről van szó, de annak ilyen összetételben (zsúpkocsi) semmi értelme.

cicmen 2020.04.30. 08:56:19

Kis adalék a korszak rendőrségéről, hogy mennyire nem a szakmai kritériumok domináltak, Kádár (48-50 között belügyminiszter) egy "fentre" írott jelentésében többek között azt kifogásolta, hogy a rendőrségen túl sok a zsidó. 51-ben egyébként letartóztatták.

ZON 2020.04.30. 09:04:12

@fifibá55: Biztos, hogy nem a Jeep márkanévből származik, hanem bűnözőargóból. Már Hasek is így nevezteti hősével a Svejkben.

ZON 2020.04.30. 09:15:09

@ZON: " e miatt a közbotrány miatt bedobták a zsupkocsiba, és bevitték a rendőrségre, ..."

Gösser söralátét 2020.04.30. 09:27:34

A paranoia rendesen látszik a fideszkomcsikon, szerintük akkoriban mindenki rendőr volt.
Az külön tetszett, hogy a magyarázkodásaik az utolsó szóig ráhúzhatók arra a rendszerre ami az utóbbi 10 évben kialakult.
A különbség annyi, hogy nem az utcán vetkőztetik az embereket, hanem a pártvezetés az adóhatóság fegyverrel is felruházott vetkőztetőemberein keresztül szedi le a ruhát mindenkiről.
Érdekes, úgy 70 év után ugyanott tartunk mint akkor, külsőségekben annyi az eltérés, hogy nincsenek romok.

----

"Mohikán galeri"

fifibá55 2020.04.30. 09:29:42

@ZON: Nem lehetetlen; bár az idézet a Réz Ádám-féle műfordításból származik, ami 1956-os, vagyis a Jeep-ek időszaka utáni. A korábbi, Karikás-féle műfordításban, amely 1945-ben jelent meg, ez a kifejezés még nem szerepel.

cicmen 2020.04.30. 09:48:10

@fifibá55: Bocs hogy beleugatok, de a Svejkben emlékeim szerint "kerekes kosár" néven került említésre a jármű! Egyébként sem valószínű, hogy ezek a nyitott terepjárók adták a nevet, hiszen a rabszállító zárt szokott lenni praktikus okokból! A bezsuppol pedig szintén ismert kifejezés és nem kötődik járműhöz, előállítást, lezárást jelent!

fifibá55 2020.04.30. 10:01:52

@cicmen: és többiek: köszönöm a válaszokat, sajnálom, ha szándékomon kívül offoltam a topikot.

cicmen 2020.04.30. 10:16:33

@fifibá55: Szerintem nem offoltál.

cicmen 2020.04.30. 10:16:33

@fifibá55: Szerintem nem offoltál.

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2020.04.30. 10:35:46

@Gösser söralátét: már a második hozzászólásodban hivatkozol magyar aktuálpolitikára. Ez itt tilos. Kérlek olvasd el a kommentszabalyokat és azzal összhangban kommentelj a jövőben. Köszönöm.

Serény Vélemény 2020.04.30. 10:37:19

Nem azé' de ezek némileg banditábbnak néznek ki a legtöbb akkori banditánál...
Ráadásul úgy állnak néha, hogy a fegyverek csöve pont a saját kollégáikra mutat, ami pont életveszélyes helyzet, és szerintem egy normálisabb kiképző őrmester azonnali fejleüvöltését hozza maga után, akkor is, ha a fegyver ténylegesen töltetlen...

(A fegyverkezelés kb. első szabálya: nincs töltetlen fegyver. A második kb: soha nem irányítjuk oda a fegyver csövét, ahova nem akarunk lőni.)
Vagyis miközben milliószámra voltak akkoriban katonai kiképzésen átesett férfiak, úgy néz ki, hogy ezek begyűjtötték a legselejtesebbeket...

AngeI 2020.04.30. 11:05:58

@Serény Vélemény: "Rablóból lesz a legjobb pandúr." :)

Serény Vélemény 2020.04.30. 11:12:57

Valamint a háború után tonnaszámra voltak elérhetőek fegyveres erők használatba már nem vett, vagy némileg használtan selejtezett egyenruhái. A magyar honvédség vasútépítő alakulatai például évekig az SS által levetett terepmintás gyakorlókban dolgoztak, igyekeztek helyreállítani a vasúti közlekedést. Nem hiszem, hogy az elvtársak ne tudtak volna szerezni valamilyen épkézlábabb egyenruhát. -- Ha már Dodge-okat, meg Jeep-eket tudtak szerezni...

csorsza 2020.04.30. 11:13:59

@ZON: Az csak a magyar fordítás. Eredeti cseh nyelven is így hívja?

AdmiralRobert 2020.04.30. 12:05:26

A cikk olvasása (és a képek nézegetése) közben végig az járt a fejemben, hogy mekkora mázli, hogy nem abban a korban kellett élnem.

ZON 2020.04.30. 13:05:44

@csorsza: Nagyon restellem, de nem olvastam cseh nyelven. De a legalább 150 éve született "Nagy a feje, búsuljon a ló" c. dalban is szerepel :
"Eltörött a kocsi kereke,
Mivel megyünk ki a ligetbe?
Zsuppkocsival, három csacsival,
Várnak a lányok a cvikipuszival. "

Fotósképző · fotoskepzo.hu 2020.04.30. 13:46:10

A vetkőztetés ma is működik néhol, még durvábban is: az egyik tanítványunk mesélte, hogy kb. 6-8 éve a barátnőjével egy kolumbiai (az országra nem emlékszem már, de egy akörnyéki, drogkartellek uralta ország volt) városban éppen sétáltak délután(!) egy templomhoz lefotózni azt, amikor az utca szélén álló gyerek társaságból odament hozzájuk egy kb. 13-14 éves fiú, aki rájuk fogva egy hatalmas pisztolyt, vetkőtésre kényszerítette őket. Ott ugyanis ez a módszer: levetkőztetnek, mindent elvesznek, aztán lelőnek. A szerenccséjük az volt, hogy hirtelen megjelent egy helyi rendőrautó, ami egy dzsip volt, a platóra szerelt hatalmas gépfegyverrel, s erre a gyerek elfutott. Ők alsóban ott maradtak, ruha, papírok, pénz, fényképezőgép stb. nélkül. A rendőrök mondták nekik, hogy hatalmas szerencséjük volt, hogy ők éppen arra jártak. Aztán az egyik helyi ismerősük elvitte őket a "kerületi" maffiavezérhez, akinél _halomban_ álltak az egyik szobában a lopott útlevelek, mobiltelefonok, táskák stb. Sajnos, az övék nem volt köztük. De lényeg, hogy élve megúszták...

Az igaszsághoz hozzátartozik, hogy az itt bemutatott eseteken jól látszik az akkori sajtó propaganda mivolta is (itt jópár fotó egyértelműen beállított kép, mégha a valós szereplők is szerepelnek némelyiken). Ahogy mások is írták már, akkor ez volt a "divat", pontosabban az elvárás. A megalakított R-csoportnak is nyilván megvolt az ideológiai szerepe is a diktatúrában: a nép egyszerű (és képzetlen) gyerekei megvédik a rendet a gonosz ( természetesen horthysta és egyben fasiszta, náci, népellenes stb.) felforgatóktól stb. stb. Nyilván értek el sikereket (és ezért köszönet jár nekik), de egy, a szakmaiságon alapuló, szervezett, szakértőkből és képzett emberekből álló védelmi rendszer sokkal eredményesebb lett volna. Pl. a Csendőrség világszinten elismert szervezet volt, több ország annak mintájára építette fel a saját hasonló szervezetét.

(JTom: Csak csendes észrevételként írom: a "...magamra ne szabadítsam a kommunistaellenes kommentelőket," és "...semmilyen politikai irányzat felé sem vagyok elkötelezve..." mondatok ütik egymást: ha tényleg pártatlanul közelíted meg a témát, akkor a "fasiszta vagy náci ellenes" kommentelőktől is tartani kéne. Ugye, mindkét szélsőség (ti. a kommunizmus és a nácizmus) ugyanolyan súlyú megítélésben részesül mind jogi, mind etikai, társadalmi szempontból.
Mondjuk, magam ezt a mondatot bele sem írtam volna, csak a gond van ilyen jellegű felütésekkel. Normális ember érti és tudja, miről szólt az itt bemutatott kor, a többinek meg sokszor hiába magyarázzuk. ;))) )

bioLarzen 2020.04.30. 13:56:22

Ismét remek cikk, köszi!
Sajna, a kommetnszekció megint tele "hirtelen érkezettekkel"...

bioLarzen 2020.04.30. 13:56:58

@AdmiralRobert: Szerintem kibírták röhögés nélkül...

AdmiralRobert 2020.04.30. 14:37:27

@bioLarzen: Nem ironikusan írtam, tényleg sokkal jobb világ van most, mint ami akkor volt.

bioLarzen 2020.04.30. 14:47:21

@AdmiralRobert: Én se ;)
És naná, hogy sokkal jobb világ van, mint akkor volt.

2020.04.30. 17:07:10

@MiGeo: igen. De úgy látom, a Schmeissert sem vetették meg.

¿Qué tapas hay? 2020.04.30. 19:30:21

Tessék parancsolni: zsuppkocsi 1924-ből (50. oldal)
mek.oszk.hu/11200/11297/11297.pdf

hátramozdító 2020.04.30. 20:44:07

Na, ha a dzsipzsupp kenderzsupp kérdés tisztázódott végleg, akkor jöhet a csuklya! (2. és 3. kép) Miért nem hordanak ilyet most is a rendőrök? Iszonyú menő, sajnálom is, hogy nem vagyok divattervező.

fifibá55 2020.04.30. 20:50:30

@vanvelemenyem: Én is néztem. Az Arcanum ezt mondja (zsupp » zsúp):
zsúp: kézi erővel kicsépelt gabonának, főképpen rozsnak a kéve eredeti alakját megtartó, csomóba kötött, töretlen szalmája; főleg tetőfedésre használatos.
bezsúpol: szalmával, zsúppal befed.
Hogy ebből hogy jön a bezsuppol = letartóztat jelentés, nem tudom, a gyerekvers legalább kapcsolódik: ha megázik a tetőfedésre használt anyag, már nem használható, ki kell dobni.
Lehet, hogy az volt a zsuppkocsi, amivel a kévéket szállították.

Fotósképző · fotoskepzo.hu 2020.04.30. 22:32:43

@¿Qué tapas hay?: Ez egy nagyon jó könyv, köszi! Nem is tudtam, hogy pl. a haver, jatt, meló zsidó eredetűek, a balhé, csaj, piál, manusz meg cigány, a srác meg tót. ;)

@fifibá55: A zsup/zsúp a náddal, szalmával kapcsolatos szó, a zsupp meg az autóval. Szerintem csak hasonló a hangzásuk/alakjuk, de más a jelentésük. De nem vagyok nyelvész.

@hátramozdító: Mi ezt zsip-zsup kenderzsupnak ismertük gyerekként. Habár nem voltunk amerikai katonákkal haverságban. ;)

apro_marosan_petergabor 2020.04.30. 23:40:22

Felesleges a kommunista múltat aranyra festeni.
A proletárdiktatúra véres volt, s embertelen.

Alex Z 2020.05.01. 02:32:53

Remek a sztori, tökéletes filmet vagy akár filmeket lehetne ebből a témából kihozni, belszőve kicsit valami fikciót is - erre helyette vannak ezek a mai magyar múvészfilmek a semmi törénetükkel...

ZON 2020.05.01. 15:29:10

@Alex Z: Láttad már az "Isteni műszak"-ot ? :)

gigabursch 2020.05.01. 21:01:26

Ismét sokat tanultam. Főleg a kommentekből.

cicmen 2020.05.02. 09:03:31

@Serény Vélemény: Nem azé' de ezek némileg banditábbnak néznek ki a legtöbb akkori banditánál...
Ráadásul úgy állnak néha, hogy a fegyverek csöve pont a saját kollégáikra mutat, ami pont életveszélyes helyzet, és szerintem egy normálisabb kiképző őrmester azonnali fejleüvöltését hozza maga után, akkor is, ha a fegyver ténylegesen töltetlen...

Egy keményebb lőkiképző még beléd is rúg! :D Biztosan beállított képek, egy fegyvertelen emberre, illetve egymásra meredő öt-hat géppisztolynak tényleg nem lehet jó vége és a ruszki katonák még azokon is szabályosan fogják a fegyvert!

bioLarzen 2020.05.02. 13:46:16

@apro_marosan_petergabor:
Nem tudom, láttad-e a Te rongyos élet! című filmet - abban a Szacsvay László által (szerintem zseniálisan) alakított figura szerintem elég jól elmagyarázza, hogy akiknek a Rákosi-korszak volt az aranykor, miért élték meg így.
Könnyű történelmi korokat/helyzeteket utólag, saját szempontból megítélni (és hát, mi mást is tudnánk tenni - nem éltünk akkor...) - de egyszersmind az ilyen megítélés mindig szükségképpen egyoldalú, és ezért félrevezető lesz.

(elnézést a duplázásért, így látszik, kinek írom ezt. Tom, az előzőt kivennéd?)

hhh. 2020.05.03. 20:34:49

@cicmen: nadrágszabó. Nem úri.

cicmen 2020.05.04. 07:08:34

@hhh.: Oksa ha vicc volt, ha nem, arra az esetre közlöm, hogy az "úri" a férfiruhára vonatkozik, Péter Gábor bátyánk onnan nyergelt át a magyar gestapo élére.

hhh. 2020.05.04. 10:12:48

@cicmen: nem vicc volt. Legjobb tudomásom szerint nadrágszabó volt. Ez afféle inasmunka. Vagyis nem jutott el a férfi szabóságig.

cicmen 2020.05.04. 10:26:36

@hhh.: Így értem! Pontosítás. Annyira nem vagyok tisztában a ruhaipari rendfokozatokkal, lehetséges, hogy Gáborunk nem ért fel a csúcsra ebben a műfajban, viszont mint martalóc, nagyot alkotott!
Fura módon az elítélése még akár erkölcsileg is, a mai napig nem történt meg, a poszter is a kommunistaellenes kommentelőktől tartott olyan téma kapcsán, ami egyértelműen a későbbi rémtettek előfutára volt!

hhh. 2020.05.04. 10:36:48

@cicmen: ez így igaz. Nem csak "fura", hanem egészségtelen is. Ledöbbentem, amikor olvastam, 1993-ig békében élt az Oktogon környékén. Mivel akkoriban gyakran jártam arra, még az is lehet, láttam.
A poszter helyében én nem az antikommunistáktól, hanem az aktív kommunistáktól tartanék. Hiszen sokszor és sok helyen "bizonyítottak" már...

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2020.12.13. 15:59:16

Na, hát ezt se tudtam volna meg máshonnan, hogy a komcsi Magyarországon 3000 usák Dodge Fegyver, meg Jeep teherautó szolgált a 2. vh után...És respect, hogy nekimentek a mocskos, rohadék bűnözőknek.
Az mondjuk már kevésbé respect, hogy mindenféle tök más fotót is felhasználnak propagandának.

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2020.12.13. 16:03:47

@hátramozdító: "Szerintem kérünk szépen még ilyeneket meg még ennél ilyenebbeket is."
Loller, csatlakozom. :D

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2020.12.13. 17:04:12

@apro_marosan_petergabor: Most nem azért, de ha annó a magyarok is felvették volna a Marshall segélyt, akkor az a pénz is csak el lett volna lopva, (megvédve...) vagy pedig ki lett volna fizettetve háborús jóvátételként...Vagyis kábé 120%, hogy egy jottányit sem ment volna vele előrébb az ország...Ahhoz földrajzilag (gondolkodásbelileg...) is nyugatabbra kellett volna legyünk.
:-((

geegee · http://eszakonelunk.blog.hu 2020.12.13. 17:06:25

@geegee: az gég lemaradt, hogy : ezzel szemben a tartozás megmaradt volna a jónép nyakán, azt nem fizette volna ki senki...Szóval lehet, hogy így volt ez jobb, ahogy történt a Marschall-segéllyel kapcsolatban.
süti beállítások módosítása