Izraeli utópia

A kibucok világa

2017. február 08. B.L.NT

"B.L.NT ma egy elég érdekes témát dolgoz fel. Van aki nem tudja mi az a kibuc? Neki elmondom, hogy a kibuc egy izraeli találmány. Tulajdonképpen egy önellátó kollektív település, egy szociális utópia. Ahol mindenki egyenlő, mindenki minden munkát elvégez, azaz ciklikusan egyik hónapban óvodai dada, aztán boltos, katona, szakács és így tovább. Ahol mindenki szükséglete szerint ingyen viheti haza a termékeket a boltból. Ahol a gyermekedet a közösség neveli születésétől, és jelöli ki neki az életútját. Ezt az életformát mindenki képes volt akár élete árán is megvédeni.

Nem csoda tehát, hogy annyira tetszett a kommunista országok vezetőinek, hogy követendő példaként állították volna polgáraik elé, hacsak nem lett volna ez az egész...

...egy kapitalista országban."

kibuc.jpg

degania_jewish_agricultural_colony_south_end_of_lake_galilee_1931_oct_matpc_15823_1.jpg

A képen a Galileai-tenger déli partja mellett elterülő Deganja, az elsőként alapított kibuc. A kép 1931-ben készült. (Wiki)

Minden évben több mint ezer külföldi fiatal érkezik Izraelbe, hogy kipróbálja azt a romantikus közösségi életformát, amit Izrael hírhedt kibucai kínálnak a közéjük vetődőknek. Amióta a hetvenes években Izrael állam elindította az önkénteseket befogadó programját, világszerte több mint 350 000 külföldi fiatalt tudott megszólítani az ott tapasztalható sajátságos kollektivista életforma. Fiatalkoruk során olyan jelentős vagy híres személyiségek fordultak meg önkéntesként kibucokban, mint Bob Dylan, Noam Chomsky, Bernie Sanders, Boris Johnson, Jerry Seinfeld, Sigourney Weaver vagy Sacha Baron Cohen. Nem nehéz meglátni, hogy mi mozgathatta ezeket a fiatalokat. Az izraeli kibucok gyakorlatilag a megvalósított kommunizmust jelentették a nyugati rendszer iránt kritikus fiatalságnak. Heti hat nap munka fejében átélhették, milyen érzés egy olyan közösség tagjának lenni, ami egyenlően osztja el a javakat, ahol mindenki kiveszi a részét a közös teendőkből és ahol a közösségi élet egy nagyon sajátos módját sikerült megvalósítaniuk. Persze ezek az önkéntesek egy idő után elmentek, viszont a kibucok százéves történelme során három generáció nőtt fel és élte le az életét ezeken a helyeken. Róluk és a kibucok történelméről szól ez a blogbejegyzés.

Az első kibuc megalapítói az Orosz Birodalomból kivándorolt zsidók voltak, akik az 1903-ban történt, különös kegyetlenségéről elhíresült kisinyovi pogrom után menekültek Palesztinába. A következő tíz évben zsidók tízezrei érkeztek a Szentföldre, számuk elérte a harmincöt ezret. Az érkezők legtöbbje Oroszországból és a feldarabolt Lengyelországból érkezett. Ők nem csak a növekvő antiszemitizmus, hanem a gazdasági nehézségeik és a cionizmus szelleme miatt is választották az elvándorlást. Ezt az időszakot a zsidó történetírás Második Álija néven említi, mint a második nagy bevándorlási hullámot.  Palesztina azonban ekkor az Oszmán Birodalom provinciális szegénységében tengődő vidék volt, csekély városiasodással vagy iparral. A beözönlő tömegeknek nem kínált komoly gazdasági lehetőségeket. Munkahelyek hiányában a zsidók földvásárlásba és a föld megművelésébe kezdtek. Több évnyi sikertelen próbálkozás után, 1909-ben, tíz zsidó férfi és két nő megalakította az első sikeres kibucot, a „kibucok anyjának” nevezett Deganját (ma Deganja Alef). A második világháború végére már 400 tagot számláltak. A közösség tagjainak kölcsönös felelősségvállalására épülő kibucok tulajdonképpen egy gyakorlatias megoldást jelentettek a korai cionizmus alapvető gondjára, mégpedig arra, hogy az azelőtt városban élő, jórészt fiatal és műveltséggel bíró zsidóknak nem volt semmilyen jártassága a létfontosságúnak bizonyuló földművelésben.  

A biztonságos városoktól távol eső palesztinai vidékeken a kibucok védelméről is gondoskodni kellett. A kibucnyikok kezdetben környékbeli arab őröket foglalkoztattak, ők azonban gyakran lepaktáltak azokkal a tolvajokkal, akik ellen felbérelték őket. Már 1907-ben megjelentek az első zsidó fiatalok, akik fegyveres csoportokba szerveződve ellátták a közösségek védelmét. Őket a pogromokban meghurcolt és védelem nélkül maradt zsidók frusztráló emléke motiválta. A Shomrimnak (Őrök) nevezett mozgalmak később az izraeli hadsereg, az IDF alapjait rakták le.

in_the_kibbutz_ppp.jpg

A kibuci életmódot népszerűsítő, "A kibucban" című poszter, 1965-ből (The Palestine Poster Project Archives)

 

A kibucok tagjai minden anyagi javat megosztottak egymással. Gyakorlatilag magántulajdont csak legszemélyesebb tárgyak alkottak. A ruhákat például egy közösségi ellátóból kapták. Elmondható, hogy a kibuc tagjai mindennemű munkát ugyanígy megosztottak. Legyen szó takarításról, főzésről, adminisztratív vagy vezetői teendőkről, a kibucnyikok bizonyos időközönként cserélődtek ezen feladatok ellátására. Érdekesség, hogy Golda Meir, az első moszkvai zsidó nagykövet a kibucban tanult munkamegosztást honosította meg a nagykövetségén, ahol a követeknek és a karbantartóknak is ki kellett venni a részüket a mosogatásból. A földművelő kibucok a helyi piacra és kivitelre is termeltek. A hasznot is a közösség javára fordították miután minden tag beleegyezését adta ahhoz. Közös gépeket, használati cikkeket vásároltak belőle vagy bővítették az épületeiket. Előfordult, hogy a profit maradék részét szétosztották a tagok között, akik a közeli városokban vásárolhattak belőle, de a kibucokon belül rendelkezésre álló közös tulajdonú boltból ingyen vihettek el bármit – a szükségüknek megfelelően. A kibuc vezetőségét és a legfelsőbb tisztséget, a titkárt, demokratikusan választották. Hogy a hagyományos „kapitalista” családmodellt megtörjék, a kibucokban született gyerekeket igyekeztek leválasztani a szüleikről. Őket is közösségben nevelték és oktatták, a szüleikkel csak korlátozott időt tölthettek. Természetesen az étkezéseket és a vallásos szertartásokat is közösen tartották.

"Elégedettség – anyagi nehézség nélkül, együttműködés – minden kényszerítő apparátus nélkül, egyenlőség – a szellemi igények leszállítása nélkül, szakosodás – szakbarbárság nélkül, szabadság – rendetlenség nélkül, munka – unalom nélkül, önmagunk megvalósítása – külön engedélyek nélkül, erkölcs – dogmák nélkül, iparosítás – városi életforma nélkül, falusi életforma – elhülyülés nélkül, igen, ez volt számunkra a kibuc!” 

Curtis

Idézet Moldova György: Ki ölte meg a Holt-tengert c. művének 50. oldaláról

 israel_beit_shean_valley_1967_kibbutz_spring_festival_held_in_a_dining_hall.jpg

Tavaszi fesztivál az ebédlőben. Bét-Seán, 1967

 

0_138374_24b4b317_orig.jpg

Ruhapróba a raktárban. Ez nem pizsama! Sokan egyenesen a koncentrációs táborokból vándoroltak Izraelbe

 

gyerekek.jpg

Gyerekek a közös hálószobában

 

1967_ashdot_ya_akov.jpg

Fürdetés Asdot-Jákov kibucban, 1967

 

A kibucok szellemiségében keveredett az ember ember általi kizsákmányolását megszűntetni szándékozó szocializmus, a Szentföld visszafoglalásáért harcba szálló cionizmus és a zsidó vallásos hagyomány. A kibucok sokrétűek és változatosak voltak, berendezkedésüktől függően, hol az egyik, hol a másik szellemiségen volt a hangsúly. Ezek mellett, különösen a történetük első évtizedében megfigyelhető egy erős föld- és földművelés-kultusz, a paraszti munka vallásos megélése. Már az első generációs kibucnyikok is tisztában voltak a munkájuk jelentőségével: új társadalmat építettek. A kezdetektől fogva volt egy víziójuk, ez pedig egy olyan társadalom felépítése volt, ami gazdaságilag stabil, katonailag biztosított, értékeiben a föld szeretetén, az erős munkamorálon és a fizikai munka megbecsülésén alapult. Nem mellékesen szerepelt törekvéseikben az összetartó modern zsidó nemzet és zsidó kultúra megteremtése. Munkájukkal Izrael Állam alapjait rakták le.

Összességében elmondható, hogy az Izrael Állam megalapítása előtt a kibucok erőfeszítései nem bizonyultak hiábavalónak. Bár az utópisztikus társadalomról szőtt elképzeléseket nyilván nem sikerült megvalósítani, a kibucok oroszlánrészt vállaltak a zsidó jelenlét palesztinai megszilárdításában. Az államalapítás után a kibucok történelmét a belpolitikai harcok keretén belül tárgyalja a történetírás, ahol a különböző irányultságú kibucmozgalmak harcaira és az intézményesítésre kerül a hangsúly. Ezekre ebben a bejegyzésemben nem térnék ki.

Ahogy a huszadik század második felében megváltozott a világ, úgy hanyatlott le a kibucok aranykora. A 80-as években az Izraelbe gyűrűző gazdasági válság a kibucokat is súlyosan érintette. A kibucokat, amelyek akkorra már tőzsdén forgatták a pénzüket, óriásit veszteségek érték. Az életmódjuk fenntartására felvett kölcsönök visszafizetését az 1984-es 400%-os izraeli infláció közel lehetetlenné tette. A teljes csődtől csak a kormány pénzügyi segítségnyújtása mentette ki a kibucokat. A válság és azzal együtt Izrael gazdaságának átalakulása egy modern ipar- és pénzügyközpontú gazdasággá, nyilvánvalóvá tette a kibucok gazdasági lemaradását. A földművelés már nem bizonyult tovább kifizetődőnek. Ennek megvoltak a pszichológiai és a szervezeti hátulütői is. Az első korosztály hősies munkájának meséin felnőtt generáció egyre kiábrándulttá vált az elszegényedő kibucokban. Az ideológiai gyökerektől elszakadva, a kollektivista életmóddal szemben megjelentek az első elégedetlenkedések. Szerkezeti átalakulások nyomán beindult a kibucon belüli privatizáció és az iparosítás. Hogy a modernizáló izraeli gazdasággal lépést tartsanak, gyárakat és üzemeket alakítottak ki, ahol a kibucnyikok műanyagalkatrészeket és egyéb ipari cikkeket gyártottak. A kibucok pénzt különítettek el arra, hogy a gyermekeket a lehető legjobb iskolákba és egyetemekre küldjék, amit azelőtt sosem tettek, hiszen minden oktatás addig a közösségen belül valósult meg.

A kívülről rájuk nehezedő nyomás ellenére tehát a kibucok ma is működnek és igyekeznek folytatni a munkájukat. Azok előtt, akik önkéntesként belekóstolnának ebbe az életmódba, nyitva állnak a kapuk.


dining_r_o_t_kib_bror_hail_1968.jpg

 Közös étkezés Bror Hayil kibucban, 1968

 

par129836.jpg

Házasságkötésuk után az ifjú párt körbeviszik a kibucban

 

israel_orthodox_religious_kibbutz_hafetz_near_gede_hair_being_cut_once_a_week.jpg

A rendszeres heti hajvágás ideje az ortodox Háfetz Háim kibucban, 1967

 

the_mothers_of_the_kibbutz_do_a_charriot_race_with_their_children.jpg

Gyerekeikkel játszó anyák, 1958

 

israel_dead_sea_region_1967_kibbutzniks_from_the_north_of_israel_hike_the_hills_overlooking_kibbutz_ein_gedi.jpg

Túrázó kibucnyikok Ein Gedi kibuc felett

 

original.jpg

A kibuc "konkurense", a magántulajdonra alapuló zsidó közösség, egy mosháv légifelvételről 

A bejegyzés trackback címe:

https://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/api/trackback/id/tr3112174158

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

2017.02.08. 06:10:38

Ez erdekes volt, koszonom! Sosem tudtam, hogy honnan ered es mit jelent a kibuc szo. Valahogy mindig titok volt. Erdekes volt a neveket olvasni, hogy kik probaltak ki. Kulonosen Bob Dylan es Bernie Sanders neven lepodtem meg, mindkettot masert, de tisztelem.

gigabursch 2017.02.08. 07:53:40

Sok újat tanultam belőle.Köszönöm.

Feltételezem a család és a nemi élet nem közös...
:-)))

Egyébként nem zsidókat is fogadnak a kibucokban?

enpera · http://c64blog.wordpress.com 2017.02.08. 08:23:28

Sosem hallottam erről, köszi a cikket.

B.L.NT 2017.02.08. 09:02:40

@gigabursch: Igen, a mai önkéntesek legtöbbje sem zsidó.

kugi · http://kugi.blog.hu 2017.02.08. 12:08:52

Volt egy gimis osztálytársam (egy zsidó csaj), aki szintén kipróbálta, és sok érdekeset mesélt. Elmondása szerint remekül érezte ott magát.

GreenOctober 2017.02.08. 16:34:09

Érdekes. Most nem azért, de nemi életet hogyan éltél ott? :D

2017.02.08. 18:59:10

Köszi, igazán hiánypótló volt. Kicsit nyomasztó hogy iskolázott emberek azt sem tudják mi a "kibuc". vagy csak én vagyok túl öreg. Gimiben mi tanultunk róla, pedig jóval a rendszerváltás után érettségiztem.

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2017.02.08. 19:20:45

@Sztavrosz7: nézd inkább úgy, hogy most már tudják.
örömmel tölt el, hogy érdekli őket és ide járnak ilyen dolgokról olvasni

kellys 2017.02.08. 22:05:43

en "eltem" kibucban, 1 x 1 honapot, 2 x 2 honapot. kozepiskolaskent ott meloztam es nyaraltam egyben.
jo volt, erdekes volt. docogo utopianak hivnam. de mukodik. es boldogok az emberek.

agarik 2017.02.08. 22:06:43

Ott kellett volna még idejében felgyújtani az egészet.

Btw, az oldalt más is jelentse fel gyerekpornográfia terjsztéséért!

nyu 2017.02.08. 22:12:44

Azért a kibuc nem egy ekkora sikertörténet, 2000 körül kitántorgott rokonaim mást is meséltek az egyik kibucban eltöltött másfél-két évükről.

Addigra már ott is felhígult annyira a morál, mint nálunk az átkos vége felé: nekem minden jár a közösből, de tenni azt nem akarnak érte, az a másik dolga.
Fiatalok inkább döglöttek otthon és tévéztek meló helyett.

Szóval a szocialista utópia ott sem tudott maradéktalanul megvalósulni.

-JzK- 2017.02.08. 22:57:54

Szurkolok nekik, hogy kiszorítsák az arabokat. Nekünk is Izrael-szerű bevándorlási-, idegenrendészeti- és határvédelmi politikát kéne folytatnunk a barbárok ellen.

HaKohen 2017.02.08. 23:31:30

Az első, történeti rész nagyon jó és tárgyszerű összefoglalás. Sajnos a II. vh. utáni történet teljesen el van nagyolva, tele fehér foltokkal. Kár.

Azért is kár, mert magyar nyelven is számos könyv jelent meg Izraelről, ezen belül a kibucokról. Nem a történeti művekre gondolok, hanem a számos személyes élményre épülő műről.

agarik 2017.02.08. 23:40:06

@-JzK-: Mibe hogy másnap seggbedurrantanának a németek - vagy akármelyik ország területére is kezdenél építkezni?
No és az összes polgárodat azonnal kiutasítanák ha azt tennéd amit az izraeliek.

Hülyegyerek. Izrael "határvédelmi politikája" a holo-vallás. Rég lerohantak volna bárki mást azért amit csinálnak ott. Fene, igazából alapító okirat szerint IZRAEL MEGSEM ALAKULT, hiszen létrejöttének feltétele az önálló Palesztín Állam elismerése - amit ugye a mai napig nem tett meg! Tehát Izrael egyszerűen nem létezik. Pusztán egy rakat terrorista zaklatja ott a békés (muszlim) lakosságot.

zdanee 2017.02.08. 23:56:18

@agarik: Legyen olyan szilárd délibáb a magyar gazdasági csoda, mint Izrael nem-léte!

-JzK- 2017.02.09. 00:10:22

@agarik:
Engem nem durrantana le senki, mivel éppenséggel a saját hazámban élek :)
Az EU-nak valóban közös határvédelem kéne, mégpedig OLYAN közös, mely alapjná távol tartjuk a vadakat.
Nekem nem kedvenceim a libsi zsidók (ha megnézed a kommentjeimet, látni fogod, mennyire nem), de még mindig ezerszer inkább barátom bármilyen zsidó, mint bármilyen muszlim/füstös/arab. Röhej, hogy pont én lettem leholokausztozva :D
Olvasd el: molnargoreny.blog.hu/2015/09/29/a_szelsojobboldal_skizofreniaja

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.02.09. 07:45:20

@agarik:

Izrael megalakult és létezik, pont.

Az, hogy a palesztínok dupla vagy semmit játszottak, és vesztettek teljesen lényegtelen körülmény.

Kara kán · http://karakan.blog.hu 2017.02.09. 08:01:45

Ugyanaz, mint a habánok (hutteriták).

kewcheg 2017.02.09. 09:28:27

@agarik: ..ombre neked súlyos gondjaid vannak..Épeszű ember természetesen Izrael oldalán áll..

B.L.NT 2017.02.09. 11:08:38

@HaKohen: Igazad van, csak nem akartam a kibucok teljes XX. századi történelmével foglalkozni, ezért le kellett hasítanom a második vh. utáni részt, de arra is gondoltam, hogy csinálok második részt, de csak akkor ha megtudom tölteni tényleges szöveges és képi tartalommal. Mindenesetre kösz az értelmes kritikát.

Novák Aircraft Ferencné 2017.02.09. 11:13:08

Én azt hittem, hogy az ilyen kibucok csak a Csillagok háborúja című sci-fiben léteztek.

HaKohen 2017.02.09. 11:54:50

.
@agarik:

Azért nagyon szerényen azt ajánlanám, légyolybátyám, hogy szíveskedjél utánanézni bizonyos történelmi tényeknek és folyamatoknak, mielőtt méretes hülyeségeket beszélsz.

Semmiképen sem szeretnélek kioktatni, de azért Izrael 1948-as megalakulásának története, az ENSZ-határozat, a korábbi oszmán birodalom, a brit mandátum, az 1948-as függetlenségi háború stb. nem tartoznak az elérhetetlen ismeretek közé. Na persze autentikus történelemkönyvekből és monográfiákból érdemes tájékozódni, nem pedig a Metapédiából.
.

ChamotoxT 2017.02.09. 14:33:19

A kibucok közül ma - eredeti formájában - már egy sem létezik. Van még egy-kettő, ahol kitart az egyenlőség elve, legalábbis arra törekednek. Viszont már mindenütt bérleményként vagy magántulajdonként laknak bennük. A vállalkozások a kibucokon belül közösek, de már a bennük dolgozó lakók (kibucnyikok), fizetést kapnak. Sajnos közös bolt sincsen már sehol, legjobb esetben is credit-rendszerben történik a fogyasztás.

Amit viszont többen félreértettek, hogy bár a gyerekeket közös helyen altatták és nevelték, azért a házaspárok a kezdeti idők után saját lakrészben laktak. Ez gondolom a "Hogyan szexeltek?" kérdésre választ adhat. :)

Agarikra meg ne válaszoljatok, egy marha troll, nem kell vele foglalkozni. :)

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2017.02.09. 15:45:42

@agarik: ne hülyegyerekezzél, itt ez nem szokás. ajánlom figyelmedbe a kommentszabályokat.
következő alkalommal kitiltás jár.
köszönöm.

Szarazinda 2017.02.09. 20:51:07

Csak egy kis kiegészítés, amúgy tök jó az írás. Alapvetően, mire megszilárdult a "rendszer", 3 nagy kibuc mozgalom volt, ezekbe tömörültek a kibucok. Nagyon leegyszerűsítve volt egy kimondottan szocialista, sőt kommunista, szekuláris mozgalom. Ezek a kibucok a vallást kizárólag kulturális tradiciónak tartották, ha egyáltalán, volt olyan kibuc is ebben a mozgalomban, ahol az ebédlőben egy ideig Lenin, akár Sztálin kép is ki volt függesztve egy ideig. Azután volt egy szocdem szerű, szintén szekuláris, szocialista hagyományú mozgalom, de nem voltak kommunisták, inkább a nyugati szocialista, polgáribb szocdem tradíciót követték. Ezek a kibucok sem voltak vallásosak. A harmadik a vallásos kibuc mozgalom, ahová értelemszerűen a vallásos kibucok tartoztak. A konyha, mozgalomtól függetlenül a legtöbb helyen, egy-két elszállt kommunista kibuctól eltekintve mindenhol kóser volt, hogy a tagok rokonai, barátai, ha látogatóba jöttek és vallásosok voltak, tudjanak étkezni.

A kibucok bő többsége a szocdem-szerű mozgalomhoz tartozott, még a 90-es évek elején is, többen kibuc tartozott ide, mint a másik kettőbe összesen. A másodikok a komcsik voltak, jóval kevesebb tag-kibuccal, a vallásos kibucok száma kimondottan alacsony volt.

Mára tényleg rengeteget változtak a kibucok. Egyre több kibucnyik kezdett el a városokban, a kibucon kívül dolgozni, fizetésüket a kibuc kapta meg. Ahogy puhult a rendszer, a kibuc tagok később tulajdonként megkapták a házaikat, egyre kevesebben jártak az ebédlőbe étkezni, otthon kezdtek a családok étkezni. Lehetett magánautójuk a tagoknak, korábban a közös car-poolból vihettek el kocsit, ha ki akartak menni. Sok kibuc pl. az étkezőjéből rendezvénytermet csinált, esküvőknek, kondferenciáknak adtak helyszínt. Voltak akik ezután eladták a házukat, kívülről, egyszerűen kertvárosi életformaként elkezdtek beköltözni emberek, és szép lassan átalakult a kibuc egy faluvá. De ebben is nagy volt a diverzitás, egyes kibucok gyakorlatilag megszűntek kibucnak lenni, mások jobban tartották a kibuci életformát, van mindenre példa, még ma is vannak többé-kevésbé hagyományos kibucok, de azért igazi 'ortodox' kibucok már nem nagyon.

Még a 90-es évek elején is az volt a szokás, hogy a kibuc boltban tudtál vásárolni, én ilyen a szükségleteim szerint ingyen viszem a cuccot dolgot nem láttam, de pl. az önkéntesek kaptak kuponokat, ezeket le lehetett vásárolni a boltban, vagy péntek esténként berúgni belőle a földalatti óvóhelyből átalakított "kocsmában". De voltam olyan helyen is, ahol péntekenként a kétfarkú kutya párt tartott rendezvényt, ingyen volt a sör. Kiraktak egy sörcsapot, szólt a diszkó és folyt a sör. De ezek változtak, voltak már gazdagabb és szegényebb kibucok, akkorra már dübörgött a kapitalizmus, a kibucok is a piacról éltek. Azután, hogy sok kibuc már ipari tevékenységet is végzett (voltak kimondottan komoly nemzetközi exportot, high-technterméekekt gyárók és fejlesztők is, sok kibuc elkezdett szolgáltatásokkal, pl. turizmussal foglalkozni.

Ami a szexet illeti, ahol én voltam egy évet ott ingyen volt az óvszer, azt vihette mindenki, amennyi kellett. Kellett :-) hely probléma nem volt.

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2017.02.09. 21:16:39

@Szarazinda: köszönöm, hogy árnyaltad kicsit még a képet :)

Szarazinda 2017.02.09. 21:36:44

ja, és az ein gedis kép inkább talán ein gev lehet a tájból ítélve, ein gedi a holt tengernél, a sivatag közepén van :-) nem, mintha bármi jelentősége lenne, csak nem bírtam ki :-)

gigabursch 2017.02.10. 20:33:23

@EU zászlót mindenhova!:
kibuckalakók

:-))))

Imádom az anyanyelvemet...

:-)))

Cattish 2017.02.11. 18:30:02

@B.L.NT: Köszönöm az érdekes cikket. Biztatnálak, hogy írd meg azt a bizonyos második részt is, örömmel olvasnám! :)

jamboox 2017.02.11. 21:46:05

Szám szerint lehet tudni, hogy hány ilyen kibuc van, illetve hogyan alakult a számuk az idők folyamán? És hányan laknak egy ilyen kibucban? Hányan laknak a legnagyobban?

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2017.02.11. 22:17:50

@jamboox:

Év: Kibucok Kibuclakók:
száma:
1910 1
1920 12 805
1930 29 3,900
1940 82 26,550
1950 214 67,550
1960 229 77,950
1970 229 85,100
1980 255 111,200
1990 270 125,100
2000 268 117,300

pitcairn2 2017.02.11. 23:02:06

@-JzK-:

azok az arabok némi sarkítással az őslakók lennének és sokak szerint több közük van az eredeti zsidókhoz mint az újonnan bealijázottaknak:)

pl. ajánlom az alábbi izraeli bestseller-t:

The Invention of the Jewish People
en.wikipedia.org/wiki/The_Invention_of_the_Jewish_People

magyarra is lefordították:

Hogyan alkották meg a zsidó népet? Shlomo Sand
bookline.hu/product/home.action?_v=Shlomo_Sand_Hogyan_alkottak_meg_a_zsido_nepet_&id=97869&type=22

mondjuk a szerző már lelépett Izraelből:) (ez talán nem véletlen...)

pitcairn2 2017.02.11. 23:07:30

@ChamotoxT:

"Agarikra meg ne válaszoljatok, egy marha troll, nem kell vele foglalkozni. :)
"

pedig érdekes kérdéseket feszegetett és ezzel nincs egyedül...

The Ethnic Cleansing of Palestine. By Ilan Pappe
www.youtube.com/watch?v=buhpHTGAlTE

en.wikipedia.org/wiki/The_Ethnic_Cleansing_of_Palestine

pitcairn2 2017.02.11. 23:12:04

@HaKohen:

ezek bizony még ma is totálisan átpolitizált kérdések... amelyekről sokan sokfélét gondolnak...

még az ortodox zsidók között is vannak szép számmal olyanok akiknek igen cifra véleményük van Izrael létrejöttéről, illetve a cionista mozgalomról

pitcairn2 2017.02.11. 23:14:22

@Kara kán:

örömmel látom, hogy a hutteriták is előkerültek:)

ők is hasonló "kommunákban" utaznak

How to Get to Heaven with the Hutterites
www.youtube.com/watch?v=d2omDlZlO_s

pitcairn2 2017.02.11. 23:19:00

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ:

ha lényegtelen lenne, akkor nem lenne már cirka 70 éve permanens válsággóc a régió...

mondjuk a brit Foreign Office zseniális munkát végzett a vahabita fanatikusok helyzetbehozásával és az Izrael-projekt megindításával:)

How Zionism helped create the Kingdom of Saudi Arabi - See more at: mondoweiss.net/2016/01/zionism-kingdom-arabia/#sthash.QuZTb0wb.dpuf

az imperialista "oszd meg és uralkodj" játékokban felülmúlhatatlanok a britek:)

HaKohen 2017.02.11. 23:37:10

@pitcairn2:

Igaz, de asszem fordítva van: nem a politika beszűrődése az ok.

Amennyire távolról ismerem, vannak Izraelben élő vallásos ortodox zsidók, akik _nem_ cionisták a politikai cionizmus értelmében. Hanem odaköltöztek a Szentföldre - a Biblia szellemében -, és nem ismerik el Izrael államot - szintén a Biblia szellemében. Mert a megjósolt Izrael a végítélet napján fog majd eljönni, amikor minden zsidó "felmegy" Izraelbe, élők és holtak.Ez persze sokaktól nagyon távol áll, és indulatokat is kelt, de mégis magyarázható álláspont. És persze ebből politikai konfliktusok is keletkeznek, ha akarja valaki, ha nem.

A politikai cionizmus pedig igazán sohasem volt mélyen vallásos. Na és akkor még a köztes árnyalatok...
.

pitcairn2 2017.02.11. 23:53:00

@HaKohen:

"Na persze autentikus történelemkönyvekből és monográfiákból érdemes tájékozódni, nem pedig a Metapédiából."

gyanítom, hogy a "metapedia" is leginkább izraeli (általában mizrahi felmenőkkel rendelkező) revizionista történészekre

en.wikipedia.org/wiki/New_Historians

illetve a brit imperialisták "oszd meg és uralkodj" játékaival kapcsolatban született tanulmányokra támaszkodik

(a fentebb belinkelt cikk a szaúdi vahabita paradicsom kialakításával kapcsoltban felettébb gondolatébresztő...)

pitcairn2 2017.02.12. 00:01:56

@HaKohen:

mivel a katonai szolgálatot is megtagadják és sokan közülük a német alapon álló jiddis nyelvhez is ragaszkodnak én úgy vélem, hogy ez túl megy a "Biblia szellemében" való megtagadáson

pl. ha jól tudom ezzel már Jeruzsálemben is lehet szembesülni a Mea Shearim negyedben

pitcairn2 2017.02.12. 00:07:19

@HaKohen:

+ az ultra-ortodoxok beáramlása úgy tűnik, hogy már a cionista projekt előtt megindult

en.wikipedia.org/wiki/Old_Yishuv

HaKohen 2017.02.12. 00:13:16

@pitcairn2:

OK, persze a régi történet épp azt mutatja, hogy a dolognak nem a politika beáramlása az oka (már ha politikán a mai Izrael politikai viszonyait értjük).

Na és a Bibliára hivatkozás hogy úgy mondjam ideológiai tény. Hányan hivatkoztak az elmúlt évezredekben/évszázadokban Tórára, Újszövetségre, Koránra stb.! Bármi és bármi ellenkezője alátámasztására. Nem csak a Biblia jó erre, hanem bármilyen ideológia rendszer.
.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.02.12. 07:48:04

@pitcairn2:

Nem azt írtam, hogy a válság szempontjából lényegtelen.

pitcairn2 2017.02.12. 12:56:54

@HaKohen:

a politikai cionizmus kb. az első kísérlet volt a nacionalizmus és a szocializmus összeboronálására ("labour zionism", Moses Hess, aki már Herzl Tivadar előtt megalapította ezt az irányzatot eredetileg Marx mentora volt)

ami pedig a zsidó anticionizmust illeti annak is vannak nagyon szép magyar vonatkozásai:

hu.wikipedia.org/wiki/Teitelbaum_Joel#Tanai

persze az anticionista zsidók többsége nem Izraelben él, pl. Joel Teitelbaum is inkább New York-ba vándorolt ki Izrael helyett, gondolom onnan könnyebben és koherensebben tudta hirdetni a meglehetősen komoly indulatokat kavaró tanait, pl. a Palesztin Felszabadítási Front támogatását:)

gigabursch 2017.02.13. 16:23:54

palesztínok =/= arabok.
Semita népek, de nem arabok.

2017.02.17. 08:02:19

@vanvelemenyem: sajnos Bernie Sanders olyan dolgokat akar ma megvalósítani, amiket fiatalabb korában tapasztalt, de pont ezek felett a dolgok felett eljárt már az idő.
Járt a Szovjetunióban nászúton, szembesült azzal, hogy azért az amerikai kapitalizmus működőképesebb és boldogabb embereket eredményez.
Járt kibbutzban, amikor az még egy szocialisztikus intézmény volt, de nem követte az azóta történteket, azt már nem látja, hogy a kibbutzok mára már túl vannak a szocialisztikus eszméken, üzleti vállalkozások. Kozmetikumokat, műanyagot gyártanak profitért, vagy épp a turisztikai iparban vállalkoznak kőkemény kapitalista alapon.

Az a kibbutz, ami ezeken a képeken van, már rég a múlté ilyen formában.

Izraelben se a mezőgazdaságban van már a pénz, hanem az IT-iparban.

pitcairn2 2017.02.18. 19:18:25

@Colonel H. Stinkmeaner:

az IT szektor és a mezőgazdaság szép lassan fuzionálni fog egymással:)

Indoor Farming with Aeroponics by Indoor Harvest
www.youtube.com/watch?v=hEv3VbcUKrw

This Farm of the Future Uses No Soil and 95% Less Water
www.youtube.com/watch?v=-_tvJtUHnmU

ez kb. 200-szor hatékonyabb a hagyományos mezőgazdaságnál, de csillagászati befektetést igényel, ergo max. demonstrációs projektnek fogható fel

The Future of Farming: Hydroponic Tomatoes
www.youtube.com/watch?v=bRyBKWqLzI8

ez már szubvenciók nélkül is profitábilis, csekély 20-szor termelékenyebb a hagyományos mezőgazdaságnál, igaz hatalmas tőkeinvesztíciót igényel

az izraeliek egyébként a fentebb bemutatott hidroponikus és aeroponikus mezőgazdaság élvonalában vannak

pitcairn2 2017.02.18. 19:33:19

"1939. Elektromos traktor VIME–4–500 a szovjet mezőgazdasági kiállításon. Kíváncsi lennék a műszaki adataira (LE, akku fajtája, nagysága, hatótáv/üzemidő egy feltöltéssel), hátha valaki járatos a témában."

a téma kapcsán mindössze annyi ugrik be, hogy a szovjet traktorgyártást az International Harvester segítségével hozták össze és később erre épült a szovjet tankgyártás is (talán ezért lettek ilyen robosztusak ezek a traktorok)

pitcairn2 2017.02.18. 19:40:43

@pitcairn2:

"The construction of the Stalingrad Tractor Plant was carried out with the assistance of Western countries, primarily the United States. "

en.wikipedia.org/wiki/Volgograd_Tractor_Plant#History

részletek alább

archive.org/stream/Sutton--Western-Technology-1930-1945/Sutton--WesternTechnologyAndSovietEconomicDevelopment1930To1945#page/n206/mode/1up

pitcairn2 2017.02.18. 19:52:11

@pitcairn2:

első "szovjet" traktor = Fordson Putilovets

Фордзон-Путиловец
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86

a 30-as években a Ford után a New York-i AMTORG jóvoltávól az International Harvester sietett az elvtársak segítségére

a technikai segítségnyújtás pénzügyi koordinátora a Rockefeller érdekeltségbe tartozó Chase National Bank volt:)

pitcairn2 2017.02.18. 19:57:25

itt van némi infó a traktor technikai paramétereiről

When the Soviets built an electric tractor
jalopnik.com/5796595/when-the-soviets-built-an-electric-tractor

pitcairn2 2017.02.18. 20:00:03

persze a fenti traktoros kommentek az alábbi topic-ba mentek volna

Napi érdekes - 184. Észbontó Szovjetunió

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2017.02.18. 21:07:12

@pitcairn2: köszi, már megkaptam a válaszokat, többek között az általad küldött linket is... ;)
süti beállítások módosítása