Napi érdekes (38 kép, +18!)

2013. november 29. JTom

1988. Szovjet csapatok kivonulása Afganisztánból. A szovjetek Vietnamjának tartott országban a csaknem 10 évig elhúzódó harcban sem politikai, sem gazdasági eredményt nem tudtak elérni kivonulásukig..jpg

1988. Szovjet csapatok kivonulása Afganisztánból. A szovjetek Vietnamjának tartott országban a csaknem 10 évig elhúzódó harcban sem politikai, sem gazdasági eredményt nem tudtak elérni kivonulásukig

1865. Lincoln a koporsójában.jpg

1865. Lincoln a koporsóban

 

1895. Granville-Paris Expressz fékhiba miatt áttörte a Gare Montparnasse állomás falát Párizsban..jpg

1895. Granville-Paris Expressz fékhiba miatt áttörte a Gare Montparnasse állomás falát Párizsban

 

1899. Winston Churchill lovon, miután megszökött egy búr fogolytáborból dél-afrikában az angol-búr háborúban..jpg

1899. Winston Churchill lovon, miután megszökött egy búr fogolytáborból dél-afrikában az angol-búr háborúban

 

1900. New York. Szegény gyerekek egy döglött ló mellett játszanak..jpg

1900. New York. Szegény gyerekek játszanak egy elpusztult ló mellett

 

1904. Havannai kikötő.jpg

1904. Havannai kikötő

 

1907. Spitzbergák. Walter Wellman felfedező a 9.5 tonna teherbítású,  56 méter hosszú America nevű ballonjával az Északi sark meghódítására készül. Kb. 40 kilométerre közelítette meg végül, de nem érte el..jpg

1907. Spitzbergák. Walter Wellman felfedező a 9,5 tonna teherbítású, 56 méter hosszú America nevű ballonjával az Északi-sark meghódítására készül. Kb. 40 kilométerre közelítette meg végül, de nem érte el

 

1913. Gettysburg-i csata veteránjai az 50 éves évfordulón.jpg

1913. A gettysburgi csata veteránjai az 50 éves évfordulón

 

1916. Német kereskedelmi tengeralattjáró. Kétszer járt Baltimore-ban a mielőtt háborús célokra kezdték használni..jpg

1916. Német kereskedelmi tengeralattjáró. Kétszer járt Baltimore-ban, mielőtt háborús célokra kezdték használni

 

1916. Osztrák-magyar hegyi tüzérek Palesztinában. Britek ellen harcoltunk a törökökkel együtt..jpg

1916. Osztrák-magyar hegyi tüzérek Palesztinában. Britek ellen harcoltunk a törökök szövetségeseként. Kb. 400 magyar katona vett rész a harcokban

 

1918. Amerikai katonák hazatérése, Hoboken, New Jersey.jpg

1918. Amerikai katonák hazatérése, Hoboken, New Jersey

 

1918. Az első Cadillac autószalon New Yorkban.jpg

1918. Az első Cadillac autószalon New Yorkban

 

1918. Német katona mutatja a sisakját, amely bár kilyukadt, de megvédte a halálos fejlövéstől..jpg

1918. Brit katona mutatja a sisakját, amely, bár kilyukadt, de megvédte a halálos fejlövéstől

 

1918. Osztrák-magyar hadsereg bevonulása az ukrán Kamenyec-Podolszkba.jpg

1918. Az osztrák-magyar hadsereg bevonulása az ukrán Kamenyec-Podolszkba

 

1930. Londoni telefonszerelő.jpg

1930. Londoni telefonszerelő

 

1935 körül. Szélmalom Rotterdam belvárosában..jpg

1935 körül. Szélmalom Rotterdam belvárosában

 

1935. Bár hivatalosan a brit Mallardot tartják a leggyorsabb gőzmozdonynak a világon. Ez a német DRG Klasse 05 lokomotív nem hitelesítetten 241 kmh tempóra is képes volt..jpg

1935. Bár hivatalosan a brit Mallard a leggyorsabb gőzmozdony a világon 203 km/h-s sebességével, ez a német DRG Klasse 05 gőzmozdony 200,4 km/h-s sebességet ért el  1936 májusában

 

1935. Első német televíziós sugárzás adáskezdése.jpg

1935. Az első német televízióadás kezdése

 

1935. Jesse Owens a berlini olimpia jövendő hőse polgári foglalkozását űzi, benzinkutas Clevelandban..jpg

1935. Jesse Owens, a berlini olimpia jövendő hőse polgári foglalkozását űzi, benzinkutas Clevelandben

 

1937. A Hindenburg Manhattan felett. 3 órával később leszállás közben porig égett Lakehurstben..jpg

1937. A Hindenburg Manhattan felett. 3 órával később leszállás közben porig égett Lakehurstben

 

1937. Monaco-i Grand Prix (Nagydíj).jpg

1937. A monacói Grand Prix (Nagydíj)

 

1938. A szabadság szobor felújítása során az egyik munkás kézenáll a szobor fején.jpg

1938. A Szabadság-szobor felújítása során az egyik munkás fejen áll a szobor fején

 

1940. Német katonák falbontással hozták ki azt a vadúti kocsit, amiben az I.vh-t lezáró fegyverletételt aláírták. Franciaország lerohanása után ugyanebben a kocsiban íratták alá a francia fegyverletételt..jpg

1940. Német katonák falbontással hozták ki azt a vasúti kocsit, amiben az I.világháborút lezáró számukra megszégyenítő fegyverletételt aláírták. Franciaország lerohanása után ugyanebben a kocsiban íratták alá a francia fegyverletételt

 

1943 körül. Japánban katonai bemutató során a B29-es bombázó belsejét mutatják be egy metszeten..jpg

1943 körül. Japánban katonai bemutató során a B29-es bombázó belsejét mutatják be egy metszeten

 

1945. Berlini nő öngyilkos lett az szovjetek bevonulásának hírére. A propaganda teljesen démonizálta az ellenséget, sokak inkább a halált választották..jpg

1945. Berlini nő öngyilkos lett az szovjetek bevonulásának hírére. A propaganda teljesen démonizálta az ellenséget, sokak inkább a halált választották

 

1945. Malária-ellenes program keretében vegyszert szórnak szét Szicíliában és Dél-Itáliaban szemmel láthatólag ezzel frászt hozva egy kisgyerekre..jpg

1945. Maláriaellenes program keretében vegyszert szórnak szét Szicíliában és Dél-Itáliaban szemmel láthatólag ezzel frászt hozva egy kisgyerekre

 

1945. Német polgárok az Elba lemonbázott hídján kelnek át a szovjet csapatok elől menekülve..jpg

1945. Német polgárok az Elba lemonbázott hídján kelnek át a szovjet csapatok elől menekülve

 

1946. Bárdossy László volt háborús miniszterelnök kivégzése a Markóban. Rendkívül nagy tudású, elképesztő műveltségű ember volt. Bekötetlen szemmel állt a kivégzői elé..jpg

1946. Bárdossy László volt háborús miniszterelnök kivégzése a Markóban. Rendkívül nagy tudású, elképesztő műveltségű ember volt. Bekötetlen szemmel állt a kivégzői elé. 

A háború után felállított népbíróság Imrédy Bélával együtt tartotta perét - első fokon 1945. október 19-étől november 3-áig. Tárgyalása során, amely jogi hibáktól sem volt mentes, hűvös és fegyelmezett magatartást tanúsított, hatalmas történelmi és jogismeret birtokában érvelt és fogalmazott. Mind műveltségében, mind nyelvtudásában, helyenként jogi ismereteivel messze felülmúlta bíráit. Fölényes nyelvismeretével szinte visszaélt: a bíróság megzavarására idegen kifejezéseket használt, megesett ugyanakkor, hogy latin idézeteire Major Ákos felelt meg, angol fejtegetéseire pedig Szalai Sándor politikai ügyész.

Az ellene felhozott vádpontok:

  • az 1941. áprilisi délvidéki bevonulás
  • az 1941. júniusi hadüzenet a Szovjetunió ellen
  • az 1941. decemberi hadüzenet az Egyesült Államoknak
  • a miniszterelnöksége után a különböző jobboldali mozgalmakban betöltött szerepe

Paradox módon a harmadik zsidótörvény beterjesztése és elfogadtatása nem szerepelt a vádpontok között. A tárgyalásán hosszas vita folyt a hadüzenet, a hadiállapot és hadban állás fogalmáról, ami a mai napig is a nemzetközi jogászok vitáinak tárgya. A tárgyalás során úriember módján viselkedett az őt gyalázó, ordítozó, trágárkodó hallgatóság dacára is. Bárdossy ugyanakkor a Párizsi Békeszerződés ismételt igazságtalanságai nyomán újra éledő - bár a hatalom által elfojtani igyekezett - revizionista hangulatot próbálta felhasználni a hallgatóság maga mellé állítására, azzal, hogy a trianoni igazságtalanságokra hivatkozott a háborúba való belépés okaként. Rákosi Mátyás egy alkalommal jelent meg a tárgyaláson, ahol érzékelte a vádlott intellektuális fölényét és az általa szítani kívánt Trianon-ellenes hangulatot. Este gépkocsit küldött Major Ákoshoz, és figyelmeztette, hogy ne vitatkozzon Bárdossyval, hanem rövid kérdésekre rövid válaszokat követeljen, ezek hiányában vonja meg tőle a szót.

Védelme nem érvelt a nullum crimen sine lege kifogással, tehát azzal, hogy elkövetésük idején az általa elkövetett cselekmények nem minősültek bűncselekménynek; hivatkozott ugyanakkor a rebus sic stantibus elvére, vagyis arra, hogy az elkövetett cselekményeket azon körülmények között kell értékelni, amikor és ahol azokat elkövette. A még hatályos 1848: III. tc. alapján vitatta a népbíróság hatáskörét, hiszen szerinte volt miniszterelnök felett csak e célra felállított parlamenti különbíróság ítélkezhetett. A másodfokú tárgyaláson védője semmisségi panaszt nyújtott be arra hivatkozva, hogy a tanácsvezető bíró, Major Ákos nem rendelkezett az ún. egységes bírói és ügyvédi képesítéssel.

Kötél általi halálra ítélték, az ítéletet a Nemzeti Főtanács kegyelemből golyó általi halálra módosította. Az ítéletet 1946. január 10-én végrehajtották a Markó utcai fegyház (ma: Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet) udvarán.

Egy történet szerint bekötetlen szemmel állt a kivégzőosztag elé és a sortűz eldörrenése előtt néhány pillanattal felnézett az égre, magasba emelte mindkét kezét és így kiáltott: - „Uram, szabadítsd meg az országot ezektől a banditáktól!” (Wiki)

 

1950 körül. A cincinnati régi könyvár elképesztő méretei. 1955-ben lebontották..jpg

1950 körül. A cincinnati régi könyvár elképesztő méretei. 1955-ben lebontották

 

1954. Gyerekek az általuk talált emberi csontokat mutatják egy rendőrnek. Los Angeles..jpg

1954., Los Angeles. Gyerekek az általuk talált emberi csontokat mutatják egy rendőrnek

 

1956. Zádor Ervin elhagyja a medencét a botrányos melbourne-i olimpiai vizilabda mérkőzés után, ahol a szovjetek brutálisan bántak a magyar forradalom miatt játékosainkkal. Azért 4.0-ra nyertünk..jpg

1956. Zádor Ervin elhagyja a medencét a botrányos melbourne-i olimpiai vizilabda mérkőzés után, ahol a szovjetek brutálisan bántak a magyar forradalom miatt játékosainkkal. Azért 4:0-ra mi nyertünk

 

1957. A II. Vh. után az atomerőművek építése körüli időben az amerikai emberek bizalmát volt hivatott erősíteni az atomenergia békés felhasználásának lehetőségeit bemutató mozgó bemutatóbusz..jpg

1957. A II. világháború után az atomerőművek építése körüli időben az amerikai emberek bizalmát volt hivatott erősíteni az atomenergia békés felhasználásának lehetőségeit bemutató mozgó bemutatóbusz

 

1963. Florida. Kennedy elnök a Polaris ballisztikus rakéta tesztjét nézi..jpg

1963. Florida. Kennedy elnök a Polaris ballisztikus rakéta tesztjét nézi. 4 nap múlva utazott Dallasba...

 

1963. Nagarjuna Sagar gát építése Indiában..jpg

1963. A Nagarjuna Sagar gát építése Indiában

 

1968. Analóg komputeren dolgozó mérnök..jpg

1968. Analóg komputeren dolgozó mérnök

 

1969. Kíváncsi lány bámulja a járőröző angol katonát az Észak-ír zavargások idején..jpg

1969. Kíváncsi lány bámulja a járőröző angol katonát az észak-ír zavargások idején

 

1969. Nicholson saját autójában. Mániákusan imádta a Bogarát..jpg

1969. Nicholson saját autójában. Mániákusan imádta a Bogarát

 

1969. Nixon elnök gratulál a holdraszállóknak, akik még mindig karanténben vannak a visszatérés után..jpg

1969. Nixon elnök gratulál a holdraszállóknak, akik még mindig karanténben vannak a földetérés után

 

A bejegyzés trackback címe:

https://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/api/trackback/id/tr645667447

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

dávidf 2013.12.27. 13:00:52

Annyira csak nem volt nagy arc ez a Bárdossy:

"Júniusban terjesztette be a parlamentben a „harmadik zsidótörvény” javaslatát, amelyet a parlament az 1941. évi XV. törvénycikként fogadott el. A törvény faji alapon határozta meg a „zsidó” fogalmát, megtiltotta a zsidók és nem zsidók házasságát és házasságon kívüli nemi érintkezését, melyet „fajgyalázás”-nak minősített; és bevezette a házasság előtti kötelező orvosi vizsgálatot.
A háborúban való magyar részvétel kérdésében szemben állt Werth Henrikkel, a honvéd vezérkar főnökével, Bartha Károly honvédelmi miniszterrel, közös platformot alkotva Horthy Miklóssal és Szombathelyi Ferenccel. A kassai bombázás (melynek körülményei máig vitatottak) után egy nappal, 1941. június 27-én, végül maga is javasolta annak kinyilvánítását, hogy hadiállapotban állunk a Szovjetunióval.
Miniszterelnökségének idejére esik a kamenyec-podolszkiji mészárlás, amely a magyarországi holokauszt első állomása. 1941. nyarán mintegy húszezer zsidót a magyar hatóságok rendkívül mostoha körülmények között Ukrajnába deportáltak, ahol augusztus 27-28-án SS-alakulatok legéppuskázták őket. Ez volt a holokauszt első olyan tömeggyilkossága, amelyben az áldozatok száma ötszámjegyű volt.[2]
"

Holle anyó 2014.02.07. 21:21:04

Major Ákos pedig Major Tamás testvére volt...... Nem folytatom.

Yamashita 2014.02.08. 08:40:02

Csak gratulálni tudok ehhez az összeállításhoz. Bárdossyra erre a gazemberre jutott egy egész cikk, a rabszolgaságra meg egy félmondat. Bár ez simán mutatja a szerző politikai meggyőződését. Hálistennek Bárdossy is a történelem pöcegödrébe került az elvbarátaival együtt. A szomorú az, hogy ma Magyarországon az ilyen mocskokat mint ez a Bárdossy, nyiltan lehet dicsőíteni.
Szégyen!

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2014.02.08. 09:01:55

@Yamashita: kedves attila! sajnálom, hogy a politikai elvakultságod valamiféle ködfátyolt húzott a szemed elé és dicsőítésnek ítélted a Wikipédiából ideollózott 10 mondatot. Melyik része zavar? az hogy nagy tudású volt? vagy hogy leírja a szócikk az ellen felhozott vádakat? esetleg, hogy a kommunistákat lebanditázta?
hát most csak neked elárulom, hogy pont leszarom bármelyik politikai oldal véleményét, öt éve nem élek Magyarországon, pedig hidd el szeretnék, de nem megy. lassan erre mindenki rájön majd, csak idő kérdése.
meglátásom szerint teljesen mindegy melyik oldal kormányoz, egyiknek sem a választók érdeke a fontos, kizárólag a saját és pártja jövőjének biztosítása.
hogy miért jutott ehhez az egy képhez ennyi szöveg, annak csak technikai oka van, ami messzire visz és inkább nem magyarázom most el. azóta változtattam a kép-/szövegbeszúráson.
remélem, hogy azért az olvasónk maradsz és együtt örülhetünk annak, amikor az elmúlt huszonpár év politikai "elitje" is a "történelem pöcegödrébe" kerül!
szívből kívánom minden otthonmaradt honfitársamnak! POLITIKA OFF

Yamashita 2014.02.08. 09:21:08

@JTom: Kedves JTom. Elárulom neked mi zavar bár szerintem ez nem oszt nem szoroz mivel az a Te blogod.Pontosan ez a Wikipédiából ide ollózott 10 mondat zavar.Nem azért mert a kommunistákról is lehet benne olvasni hanem az, hogy ez a tetű Bárdossy talpig úriember színben lett feltüntetve. Elhiszem, hogy leszarod bármelyik politikai oldal véleményét mert a Te meggyőződésedet valszeg máshol kell keresni. Gyanítom valahol Bárdossy környékén lehet megtalálni. De ez csak az én magánvéleményem és egyáltalán nem biztos, hogy fedi a valóságot. Hidd el nem a politikai meggyőződésem késztetett billentyűzetet ragadni hanem az alapvető tisztesség érzetem ami azt súgja, hogy nem igazán "szalonképes" ilyen pozitív hangnem írni egy olyan fószerről akinek a politikai pályafutásához több 10000 ember vére tapad. Ami az utóbbi 23 évet illeti a teljes politikai garnitúrának szerintem a börtönben a helye.
Ami pedig a pártatlanságot illeti én sem élek Magyarországon. Csak én az EU csatlakozás évében vettem a kalapom és elhúztam Angliába. Nagyon sok mindent másként és más színben lehet látni külföldről és az objektivitásunkat szerintem nem veszik el a napi politikai csatározások és szlogenek illetve a ránk kényszerített napi problémák.
Továbbra is az olvasód maradok mert:
1. Kulturált választ kaptam a hozzászólásomra
2. a blog tényleg színvonalas élmény ide járni
Tisztelettel Attila

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2014.02.08. 09:55:02

@Yamashita: úriemberhez méltó a reagálásod. eddig is büszke voltam a blog politikamentességére, ami lásd be elég nehéz, mivel a történelem javarésze politikai konfliktusokkal van tele. megértem, hogy zavarnak bizonyos mondatok, mert az is egy vélemény. most mondd, még jó, hogy nem a Metapédiáról vágtam be az életrajzát nem?
nem a politikai meggyőződésem nem Bárdossy környékén van. nagyjából sehol sincs. olyan országban élek, ahol a dolgok ezek nélkül is működnek, méghozzá jól.
nem látom be miért kéne/kell mindig valamelyik oldalhoz csatlakozni (akár elvi síkon, akár tettekkel) és utána a másik híveit mocskolni. mert otthon ez a politika. anélkül is mehetnének a dolgok.
a képhez az első ide vonatkozó google találatot beollóztam ide. ennyi, nem kell mögötte konteót keresni :)
politika mentes vagyok és a blog is az.
legalábbis maximálisan objektív.
üdv

l ember 2015.04.18. 17:51:52

Kárpáti György önéletrajzi könyvében (Medencék, gólok, pofonok) nem így emlékszik arra a melbourne-i meccsre. Nekem az jött le, hogy ők is, meg az orosz srácok is kb leszarták a politikát, a szabadságharc és a leverése fölötti érzéseiket pedig voltak oly kulturáltak és nem vitték át pár szláv vagy esetleg rokon votják-zürjén vizilabdázóra, akik alighanem nem voltak a szovjet Központi Bizottság tagjai. A könyvből egyébként az is nyilvánvaló, hogy a vizilabda legalább annyira kemény sport, mint az MMA, szinte egymás folytonos veréséből áll. Ugyanitt van egy anekdota arról, hogy Bud Spencer külön megkérte őket, hogy holiwoodi állásinterjúja előtt ne verjék szét a képét a meccsen, ők pedig cserébe azért, hogy utána énekeljen nekik, nem is tették meg, igaz, azt a viccet még eljátszották, hogy folyamatosan "ütötték" a mérkőzés közben, csak mindig az utolsó pillanatban megállították az öklüket

hCsaba61 2015.06.15. 15:06:18

Kicsit késői hozzászólásként a Major-testvérekhez azért egy dolgot hadd fűzzek hozzá.
Tudtommal Major Ákos hadbíró ezredes (!) a Horthy-érában lett kinevezve (a macska meg fel van mászva a fára - Oh, édes germanizmus) és lett ezredes, dacára testvére komenista voltának. Azért úgy gondolom, abban az időben egy félművelt nimand ilyen karriert nem futhatott volna be.

vino-et-veritas 2016.07.25. 12:40:46

@hCsaba61: Sőt talán megjárta a Dont is. Legalábbis a Sára-féle sorozatban többször beszélt.
OFF
Major Tamás lehet, hogy "elvhű kommunista" volt, de azért nehezen tagadható, hogy - másokkal egyetemben - a kor egyik jelentős színésze is volt egyben...
süti beállítások módosítása