Operation Anthropoid

75 éve történt: A Heydrich-merénylet

2017. március 02. DDQ

Az „Emberszabású Hadművelet" a II. világháború egyik jelentős, de máig kérdőjeles akciója volt, melynek célja Reinhard Heydrich SS Obergruppenfhürer, a Cseh-Morva Protektorátus vezetőjének kiiktatása volt. Egy klasszikus kémtörténet, melyben a hősiesség, az elszántság mellet az árulás és megtorlás szerepet játszott.

00.gif

"Mai nap egy új szerzőt köszönthetünk DDQ személyében, aki mindjárt egy merényletről írt nekünk. Amikor kérdeztem, hogy mit mondhatok róla bevezetésként így aposztrofálta magát: 

"DDQ: földön, vízen, levegőben és vaspályán járó gép-rajongó, természet- és országjárás-függő. Amatőr fotós és blogger. Szereti a retrót, és mindent ami veterán, régi, de a jelenben él. Boldog házas ember, szenvedélyes kutyás. Írogat, versel és novellázik. Hobbija számtalan, s mindig van könyv a keze ügyében. Star Wars és Gyűrűk ura, valamint Real Madrid fan. Politikamentes. Vasútmodellező. Van titkos énje, hivatása."

Amint írta, blogol is: http://menetszel2016.blog.hu.  Akkor hát lássuk!" - Jtom

1942-ben még javában dübörgött a náci gépezet, háborúba és romlásba sodorva Európát. Mind inkább kiteljesedett a náci ideológia, folyt a népirtás, az erőszakos terjeszkedés, végrehajtás küszöbére került az Endlösung, a "végső megoldás". A borzalmakra és a náci politikára adott válasz volt a hadművelet, melynek során Heydrich ugyan életét vesztette, de a végrehajtók és sok ártatlan borzalmas árat fizetett ezért.

 

Heydrich

Ki volt Reinhard Heydrich, és miért kellett meghalnia?

1904. március 7-én született értelmiségi szülők gyermekeként. Hamar katonai pályára lépett, a haditengerészetnél indult katonai pályafutása. Az akkor divatos porosz nevelésnek köszönhetően jeleskedett a vívásban, zenekedvelő lett. A haditengerészeti pályafutása egy magánéleti ballépés miatt kilenc év után véget ért. A ballépés egy hirtelen jött szerelem miatt történt, mert Heydrich első látásra beleszeretett egy bálon Lina von Ostenbe, akinek négy nap után megkérte a kezét. Igen ám, de addigra Heydrich házasságot ígért egy hajóépítő tanácsos lányának is. A bősz ex-apósjelölt pedig kapcsolatai révén kirúgatta. A sors fintora, hogy új barátnője és későbbi felesége ismertette meg a nemzetiszocialista eszmékkel, így vezetett útja az SS-be.

Érdeklődést mutatott a technika vívmányai iránt, szenvedélye lett a repülés. Időnként Göring engedélyével vadászgépen is teljesített szolgálatot. 1941-ben az orosz fronton az arcvonalak mögött, ellenséges területen hajtott végre kényszerleszállást. Ezt a kalandot szerencsésen megúszta, két nap után a fronton keresztül visszatért saját területre.

heyd.jpg

Családi kapcsolatai révén megismerte Himmlert, az SS vezetőjét. Himmler megbízására kidolgozta az NSDAP hírszerző szolgálatára vonatkozó elképzeléseit. Hamar bizonyította képességeit, s részévé vált a náci belső körnek. 1932-ben az SD vezetője lett, feladata volt a megszállt országok ellenálló szervezetinek felkutatása, felszámolása. Szervezete hatékonyan és könyörtelenül működött, hírnevet szerezve neki. 1936-tól a SIPO főnöke, az általa vezetett szervezet a Gestapo az SD és Kripo irányítója. 1939-ben a Birodalmi Főhivatal, az RSHA vezetője lesz. 1941-től a keleti fronton teljesít szolgálatot, a veszedelmes és kegyetlen Einsatzgruppe irányítója. Tevékenységének célja a megszállt területeken, közvetlenül a katonai megszállást követően, az ott található zsidó és cigány lakosság likvidálása. Kulcsszerepe volt Hitler faji politikájának végrehajtásban.

Tegyünk rendet

Gestapo, SIPO, Kripo, RSHA, SD? 

Gestapo: Geheime Staatspolizei, a Harmadik Birodalom politikai titkosrendőrsége volt 1934-től. Szervezője Hermann Göring, feladata a náci Németország államrendjének védelme volt.

Kripo: Kriminalpolizei. Az 1933-ban létrehozott, az SS kötelékébe tartozó nyomozószervezet, jellemzően kiemelt, köztörvényes bűncselekményekkel foglalkoztak

SiPo: A Sicherhaitspolizei (röviden SiPo) a náci Németország biztonsági rendőrsége volt. A szervezetet 1936-ban hozták létre a Gestapo és a Kriminalpolizei (Kripo) egyes részeinek összeolvasztásából, majd 1939-ben az ország elnyomó apparátusait ellenőrző RSHA-ba olvasztották.

SD: Sicherheitsdienst, teljes nevén Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS, a Gestapo testvérszervezete, az SS titkosszolgálata.

RSHA: az RSHA (Reichssicherheitshauptamt, magyarul Birodalmi Biztonsági Főhivatal) a náci elnyomó apparátusokat (Gestapo, SD, Kripo, SiPo stb.) egyesítő és irányító csúcsszerv, amelynek 1942-ig Reinhard Heydrich, halála után 1943-tól pedig Ernst Kaltenbrunner SS-tábornok volt a parancsnoka. Feladata a „Birodalom ellenségei”-vel való harc bel- és külföldön egyaránt. Egyike volt az SS tizenkét főhivatalának, körülbelül háromezer embert foglalkoztatott a központi részlege.

 

reinhard_heydrich_09_1941.jpg

Heydrich 1941 őszén

 

1942-ben kinevezik a Cseh-Morva Protektorátus vezetőjének. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a megszállt területeken jelentős ellenállási mozgalom alakult ki. Ezen ellenállási mozgalmak jól szervezett, és hatékony egységek voltak. Szabotázsakciók és fegyveres támadások jellemezték a működésüket. A Harmadik Birodalommal szemben álló hatalmak részére jelentős hírszerző tevékenységet is folytattak az ellenállók.  Az ellenállás jelentős támogatást kapott mind hadianyagban, mind kiképzésben, elsősorban Nagy-Britanniától. Létfontosságú volt Hitler számára, hogy az ellenállást felszámolják. Ezért küldte az ezen a területen tapasztalatot és érdemeket szerző, véreskezű, megbízható Heydrichet. Személyében Hitler biztosítottnak látta az ellenállás felszámolását és népirtási terveinek végrehajtását.

Az emigrációban lévő Benes-kormány, valamint a Németország-ellenes koalíció vezetése különösen veszélyesnek ítélte Heydrich ténykedését. Személyében egy kegyetlen és hithű náci került hatalomra, akinek megvolt minden eszköze és tapasztalata ahhoz, hogy súlyos csapást mérjen az ellenállásra. Kinevezése után Heydrich máris eredményeket tudott felmutatni, és olyan információk birtokába jutott az ellenállással és az ellenség hírszerzésével kapcsolatban, ami sürgős intézkedést igényelt. Eddigi rémtettei és ténykedése alapján kimondták rá a halálos ítéletet. Halálától azt várták, hogy a sikeresen kivitelezett merénylet erőt ad a további ellenállásra, és megakasztja a náci gépezetet, hátráltatja az Endlösung végrehajtását. Heydrich személyében a náci vezetés egyik legnagyobb alakját, a párt egy meghatározó tagját végzik ki. Halála, reményeik szerint meggyengítheti a náci propagandát, bizonytalanságot kelthet a hátországban, és jelentős erőket köt majd le német részről a rend fenntartására. Hitler ennyivel is kevesebb energiát tud fordítani a népirtásra és a frontokon való harcra. Valószínűleg számoltak azzal, hogy a merényletet nagyszabású megtorlás fogja követni. De az elérni kívánt cél érdekében elfogadhatónak tartották a rengeteg halálos áldozattal járó megtorlást. Bár a későbbi elemzések kérdésessé teszik az egész akció értelmét, létjogosultságát. Vitatják, hogy megérte-e feláldozni annyi embert, egy ember haláláért, még akkor is, ha az az ember a Harmadik Birodalom kulcsfigurája.

 

A merénylet

859836_776528_heydrich_s_mercedes_after_the_assassination.jpg

merc01.jpg

Heydrich által használt Mercedes a merénylet után

Maga a merénylet egy klasszikus kommandós akció volt. Végrehajtáshoz felhasználták a területen működő ellenállás és hírszerzés minden forrását. Széleskörű adatgyűjtés előzte meg, a célszemély szokásainak, napirendjének feltérképezése, a használt útvonalak bejárása, megfigyelése mind az előmunkálatok része volt. Továbbá különleges kiképzést kaptak a gondos kiválasztási folyamat végén kiválasztott ügynökök is, akik emigráns katonákból verbuválódtak. Igaz a kiválasztásba hiba csúszott, ami tragédiába torkollt a végjátékban. A haditechnikát, felszerelést és a logisztikát a brit haderő biztosította, a kiképzést az ilyen feladatokra specializálódott SOE végezte. A tervezett akciónak sürgető aktualitást adott az is, hogy időközben a Gestapo sikereket ért el Prágában az ellenállás felszámolásban. Meg kellett erősíteni az ellenállást, és likvidálni kellett a náci vezért.

1941 decemberének végén egy titkos repülőtérről felszálló Halifax repülőgépen indult útnak több csoport is. Az egyik csoport célja volt a gyilkos merénylet végrehajtása. A különleges csoport két tagja a később legendássá vált Jan Kubiš és Jozef Gabčík volt, az ő feladatuk Heydrich meggyilkolása lett.

gabcik.jpg

Jozef Gabčík (1912.04.08.-1942.06.18.) Vegyi üzemi dolgozó, később Lengyelországba ment, itt lépett be a csehszlovák hadseregbe. Ezután Franciaországba került, majd annak eleste után Nagy-Britannia következett

 

kubis.jpg

Jan Kubiš (1913.06.24.-1942.06. 18.) Volt cserkész, majd katona. Hasonlóan társához, ő is csatlakozik a csehszlovák haderőhöz Lengyelországban, majd a francia idegenlégióba került

 

A repülőutat magát kisebb incidensek kísérték, találkoztak német vadászgéppel, tüzet nyitott rájuk a légelhárítás, de végül a célterület felett voltak. Igaz a ledobás nem sikerült a legjobban, a célterülettől távol sikerült földet érniük. Az ugrás során Gabčík lába megsérül, de sikerül felvenniük a kapcsolatot az ellenállási mozgalommal. A merénylet kivitelezéséig hónapok voltak még hátra, ez azzal telt, hogy feltérképezzék a helyi viszonyokat, és megtalálják a legcélravezetőbb módot annak végrehajtásra. Hosszas tervezést követőn végül is 1942. május 27-én hajtották végre az akciót. Kihasználták, hogy Heydrich időnként kíséret nélkül, csak a sofőrje társaságában, egy nyitott kocsiban autózik. Azon a napon a hivatalába indult, és az útvonalon, egy hajtűkanyarban vártak rá. A merénylet végrehajtása majdnem kudarcba fulladt, ugyanis  Jozef Gabčík által használt Sten géppisztoly nem működött (műszaki hiba, és azt is feltételezik, hogy nem volt kibiztosítva a fegyver). Heydrich  reagált a támadásra, és tüzet nyitott a merénylőre. Jan Kubiš  ekkor bombát dobott a gépkocsira, ami felrobbant. A két merénylő elmenekült, Heydrich nem halt meg azonnal, kórházba került. 1942. július 4-én a kórházban hal bele a sérüléseket követő fertőzésbe.

sten.jpg

Ilyen volt a merénylethez használt Sten MK II. géppisztoly. Egyszerű felépítése és könnyű kezelhetősége miatt kedvelt fegyver volt

 

Végjáték a kriptában

A merénylet elkövetése után Jan Kubiš és Jozef Gabčík több társukkal a prágai Szt. Cirill és Metód templomban keresett menedéket. Sokáig nem élvezhették templom által nyújtott menedéket, mert Karel Čurda árulása nyomán a Gestapo és az SS erői megkísérelték elfogni őket. A felvonult német fegyveresek betörtek a templomba, itt tűzharcba keveredtek az ellenállókkal. Az ellenállók kezdetben sikeresen védekeztek a hatalmas túlerő ellenére. A németek mindent bevetettek, és a templom alatti kazamatákba szorították be az ellenállókat. Az elhúzódó harc során vízzel árasztották el a lent lévőket, majd kiszélesítették a lejáratot, robbantásokat hajtottak végre. Az ellenállók az utolsó töltényig harcoltak; aki nem esett el a harcok során, az önkezével vetett véget életének.

germans_used_equipment_from_the_prague_fire_department_to_pump_tear_gas_into_the_church2.jpg

germans_used_equipment_from_the_prague_fire_department_to_pump_tear_gas_into_the_church.jpg

A németek a helyi tűzoltókat is igénybe vették az ellenállók kifüstölése során

 

cyrilmethodious.JPG

Emlékfal a templom oldalán

 

funeral.jpg

Heydrich temetésén még a Führer is részt vett. A két nagyobbik Heydrich fiú apjuk temetésén

Reinhard Heydrichnek és feleségének négy gyermeke született, a legkisebb másfél hónappal Heydrich halála után. Az ifjú özvegyet azon nyomban a Birodalom Özvegyeként kezdték emlegetni. A temetés a legmagasabb rangú birodalmi vezetők részvételével zajlott le. Hitler személyesen tett ígéretet a családnak a legteljesebb megtorlásra, ami másnap volt esedékes...

 

A megtorlás

Hitler nagyszabású megtorló akciót akart a megszállt területeken végrehajtani. Első változatban 10 000 értelmiségit akar kivégeztetni. Ez később módosult, és a módosított parancs során került sor Lidice elpusztítására. Megtorlásképpen a falut lerombolták, a férfiakat megölték, a nőket koncentrációs táborba zárták. A gyermeket pedig germanizálásra Németországba szállítják. A féktelen terrornak áldozatul esik Ležáky település is, hasonló sorsa jut, mint Lidice. A megtorlás részeként kivégeznek mindenkit, aki valamilyen kapcsolatba került az ellenállással.

lidice.jpg

A megtorlás áldozatai

 

Karel Čurda, az áruló. Korábban a kommandósok közé tartozott, de a német ígéretek hatására áruló lett. Ő volt a gyenge láncszem a kiképzettek között, saját társai sem bíztak benne. Önként jelentkezett a Gestapónál, elmondott mindent, amit tudott. Vallomásai alapján felszámolták az ellenállást, és a nyomára jutottak a merénylet elkövetőinek. 1945-ben egy táska pénzzel fogták el, majd 1947-ben felakasztották.

 

curda.jpg

Karel Čurda

 

A merénylet annyiban elérte célját, hogy Heydrich meghalt. A történelem menetére gyakorolt hatása viták tárgyát képezi. Ugyanis az Endlösung, azaz a "végső megoldás" programja nem állt le, náci gépezet nem lassult le, az ellenállási mozgalmat újra kellett szervezni. Elpusztult két falu, több ezer áldozatot szedett a megtorlás. A Benes-féle emigráns kormány erőfitogtató akciója erősen kérdőjeles, ugyanis úgy hozott áldozatot, hogy annak árát nem a biztonságos emigrációban lévők, hanem végül az otthon maradt civilek fizették meg.

A bejegyzés trackback címe:

https://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/api/trackback/id/tr5812296687

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

enpera · http://c64blog.wordpress.com 2017.03.02. 21:10:52

Hát igen, az emigrációban lévő "kormány" könnyen küldte halálba az embereket messziről. Durva sztori, nagyon.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2017.03.02. 21:36:44

A nőügye és kirúgatása azért ennél kicsit komplexebb volt. A nő, akinek nemet mondott asszem már állapotos volt. A gyárigazgató megkereste a felettesét és az elbeszélgetett vele. Felajánlották, hogy ha elveszi a nőt, akkor mindent elfelejten a szolgálati lapja patyolattiszta marad. Hezitált, majd végül egy rövid "nein" kijelentéssel eldőlt a történet.

Mai napig kicsit homályos, mert ezzel a kor gazdasági helyzetében az előmenetel mellett a stabil egzisztenciáját is feladta.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2017.03.02. 21:38:33

moly.hu/konyvek/stefan-niemayer-heydrich-a-hoher

Ez a könyv jó a témában annak ellenére, hogy ki írta. Nagyon olvasmányos és tényszerű is, amennyire meg tudom ítélni. Elejétől a végéig bene van minden az is, hogy hogyan lett H. az, aki.

2017.03.03. 03:28:42

Koszonet a posztert, a fotokert. Erdekes volt, lenyegre toro, tetszett - koszonet erte :)

Az igazi Svarc Enegger · https://www.youtube.com/watch?v=Ik9qunsZZtY&index=21&list=RDJVoyWQSNr8I 2017.03.03. 08:37:13

A cikk kicsengése elég furcsa. Háború volt és az összes kormány a halálba küldte az embereit, minden egyes akcióval. A nácik brutalitását és vérszomját nehogy már az ellenállókon verjük le.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2017.03.03. 09:04:19

@Az igazi Svarc Enegger: Igen, a csatatéren. Ennek az akciónak kb. semmi értelme nem volt. A háborús erőfeszítésekhez semmivel nem járult hozzá, cserében ezrek haltak meg. Az egész kockázatát a távolban levők közül senki nem viselte.

Tudod, más f*szával könnyű a csalánt..

warr 2017.03.03. 09:51:56

"1932-ben az SD vezetője lett, feladata volt a megszállt országok ellenálló szervezetinek felkutatása, felszámolása."

Ez csak nekem fura? '32-ben milyen megszállt országok, meg ellenálló szervezetek voltak? :)

vino-et-veritas 2017.03.03. 10:20:25

Így a "fotelből" és 70 év távltából hősíes, de értelmetlennek látszó volt az egész. A merényletnek nem volt igazán "üzenete" és komoly ráhatása sem a későbbi eseményekre, A III. Birodalmon rendszere, ereje túl nagy és a megszállt országok ellenállása meg túl kicsi volt.
Ez kicsit hasonló, mint a valamivel korábban Tokió bombázására indított amerikai akció.
Jelképes és önfeláldozó tett volt az is, de nem valószínű, hogy bármiféle hatása is volt (még akkor) a japán közvéleményre...

OFF
Külön emlékezetes a merénylet napja, mert egyben ez a születésnapom is...

vino-et-veritas 2017.03.03. 10:23:16

@vino-et-veritas: "...a japán közvéleményre..." Az amerikaira viszont annál több (háborús "propaganda")...

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2017.03.03. 11:12:44

@vino-et-veritas: Nem csak 70 év távlatából. Már akkor is döntő többségben voltak az ellenzők és már nem is tudom, hogy egésen Churchillig vagy meddig kilicseltek az ötlettel, aki vonakodva (?) asszem, de jóváhagyta.

És az ellenzőknek lett igazuk. (Szerintem.)

Az igazi Svarc Enegger · https://www.youtube.com/watch?v=Ik9qunsZZtY&index=21&list=RDJVoyWQSNr8I 2017.03.03. 12:01:12

@molnibalage: Mikor kellett a náciknak bármilyen ürügy vagy épeszű magyarázat a terrorra?
Továbbra sem értem, hogy a nácik által milliós nagyságrendben lemészárolt áldozatok vizsgálatánál, hogy merülhet fel az aktívan, fegyverrel ellenállók felelőssége?

Szóval itt komoly felelőssége nem is náciknak van, hiszen ők előre szóltak, hogy megtorlás lesz? Csak azok az ellenállók játszották az agyukat, májerkodtak a fegyverekkel és tessék ez lett a vége.
Pedig ha szépen mindenki bekussol, akkor tulajdonképpen nem is lettek volna áldozatok. Jobban meggondolva, lehet, hogy az ellenállók provokálták ki az egész háborút. Hiszen Hitler előre megmondta, hogy területre van szüksége. Miért nem adták át önként?
Csakugyan érthetetlen.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2017.03.03. 12:44:12

@Az igazi Svarc Enegger: Nem kéne azért ennyire fullba tolni és kiforgatni amit írtam. A sok ezer megölt embert egyértelműen azért ölték meg randomra, mert H-t megmerényelték. Senki nem mondott olyan hülyeségeet, mnt amit ide írtál...

Az igazi Svarc Enegger · https://www.youtube.com/watch?v=Ik9qunsZZtY&index=21&list=RDJVoyWQSNr8I 2017.03.03. 13:14:10

Nagyon jó ez a vita. Pontosan megismétled, amit írtam, majd kiforgatásnak minősíted.
Írod: "A sok ezer megölt embert egyértelműen azért ölték meg randomra, mert H-t megmerényelték."
Igen, pontosan ez történt. És ki ezért a felelős?

Szerinted a náci úriemberek nem lehetnek felelősek, hiszen ők előre megmondták, hogy balhé lesz, ha valaki kekeckedik velük. Egy úriember nem vonja vissza a szavát. Ha random mészárlást ígér, akkor az is lesz. Tiszta sor.
Ez a náci népség már csak ilyen. Terjeszti a kultúrát, még ha fárasztó is. Példamutatással. Képzelem mennyire nem volt kedvük hozzá, lelövöldözni az embereket; sikongatnak, meg hörögnek, de hát mit tehettek volna, ha már megígérték, nem igaz?

Mérnork 2017.03.03. 16:02:06

"Sten géppisztoly nem működött (műszaki hiba és azt is feltételezik, hogy nem volt kibiztosítva a fegyver).'
A Sten az valami hihetetlenül ócska, mebízhatatlan tákolmány volt, a kor mércéje szerint is.
A németek MP44-ese is toronymagasan felülmúlta, pedig a ruszkik davaj gtárjához (PPS–41) képest az is eléggé érzékeny volt a harci körülményekre.

Pierr Kardán 2017.03.03. 16:38:19

@Mérnork: A német MP44-es kiváló fegyver volt, csak éppen nem működött megbízhatóan hidegben, melegben, nedves környezetben, meg porban :-(

teddybear01 2017.03.03. 16:41:33

@molnibalage: Azért tudod senki sem kényszerítette a nácikat a semmit sem vétő cseh kisemberek ezreinek lemészárlására. Nem kéne mentegetned azt a gyilkos bandát.
Egyszerű, teli lett a sonkanadrágjuk barna macival, mert az emigráns cseh kormány bérgyilkosokat(ellenállókat) küldött angol támogatással, és bizony sikerült lemészárolni az egyik náci vezetőt. Ez új dolog volt, korábban ugyan halt meg vezető pozíciójú a régebbi háborúkban, de a modern időkben most először sikerült egy ilyen merénylet. Függetlenül a végrehajtók későbbi sorsától.

Ahelyett azonban hogy a nácik viszonozták volna a szívességet, és ők is elküldtek volna pár bérgyilkost Londonba, a mit sem sejtő polgári lakosságot gyilkolták le. Végül is ott voltak kéznél, és a gyilkosok is helyben voltak, olcsó mészárlás volt, nem a drága terror.

pitcairn2 2017.03.03. 17:14:26

@teddybear01:

a másik oldal se volt sokkal különb, a háborút pedig közösen hozták össze a nagyhatalmak...

PS. terrorbombázásban pl. a britek voltak a legjobbak

The Bombing of Germany - Part 1
www.youtube.com/watch?v=clbFMklzrzA

mindenkinek van vmi "specialitása"...

pitcairn2 2017.03.03. 17:18:42

@vino-et-veritas:

ugye azért nem Tokió porrábombázására gondolsz "jelképes és önfeláldozó" tettként?

WWII TOKYO FIRESTORM 2 OF 3 RARE COLOR FILM
youtu.be/5FD1IXWqKos?t=159

Kelly és a szexi dög 2017.03.03. 17:21:26

Szeretett egyedül vezetni és biztonságban érezte magát - a Cseh-Morva Protektorátus nem is volt veszélyes terület a megszállóknak.
Reinhard hadművelet néven a halálára hivatkozva indult egy átfogó, már deklaráltan megsemmisítő akció, ami sajna nem állt meg két falu eltüntetésével...

Greg36 2017.03.03. 17:23:55

@Pierr Kardán: @Mérnork: Mármint az MP-38/40-re gondoltok, nem? Az MP-44, valójában StG-44-nek semmi köze az MP-40-hez.

pitcairn2 2017.03.03. 17:30:28

@teddybear01:

az un. "jó" oldal meg pusztán egy "adminisztratív hiba" okán (vmi idióta amerikai összekeverte a megsemmisítésre ítélt Drezdával Prágát...) több száz tonna bombát szórt a prágai civilekre...

1945 Bombing of Prague
en.wikipedia.org/wiki/1945_Bombing_of_Prague

vmi 700 civil meghalt és másik 1200 megsebesült + rengetegen hajléktalanok lettek

persze ez egy derék, dicséretes tett volt az ordas eszméket terjesztő nátzik (vagy csehek? vagy a frász tudja kik...) elleni szent küzdelemben...

teddybear01 2017.03.03. 17:46:07

@pitcairn2: Tudod te valami tévedésben élsz.

Nem mentegetek senkit, de nem állok a nácik, meg a többi megideologizált csőcselék oldalán sem.

Te viszont kényszeresen mentegetni próbálod a nácikat(meg pár másik erőszakos bandát). Most például ellenem próbálsz nyomulni, mert úgy tűnik én vagyok az lppen, aki helyre próbálja tenni a dolgokat.
Neked meg nem tetszik. A Te dolgod, de tudod: "Madarat tolláról,...."

dr. mesterséges színezék 2017.03.03. 18:07:33

@pitcairn2: Bízom benne, hogy tudod mi a különbség aközött, hogy TÉVEDÉSBŐL megölet valaki X számú ártatlant, vagy SZÁNDÉKOSAN, mert csak.
Vagy nem is tudom, kell-e bíznom.

Még ha Drezda sorsával példálóztál volna (mint Vonnegut), de hogy egy katonai tévedéssel...

pitcairn2 2017.03.03. 18:34:13

@dr. mesterséges színezék:

azok akik tévedésből bombázták a prágai civileket szándékosan indultak a drezdai civilek és menekültek megsemmisítésére...

Dresden Bombed To Atoms (1945)
www.youtube.com/watch?v=gh-KWJWRjcI

ez is emberiesség elleni bűntett...

ehhez képest a "jó oldal" által készített propagandafilm ("Dresden Bombed To Atoms"... találó név...) "hőstettként" ünnepli ezt a gyalázatot...

pitcairn2 2017.03.03. 18:38:57

@teddybear01:

pusztán próbálok egy kissé távolságot tartani attól a (masszívan átideologizált és átpolitizált) gyalázattól ami a második világháború volt...

az un. "jó" és "rossz" oldal felosztás eszméletlenül nevetséges

mindkét oldal élén háborús bűnösök álltak

PetyaXT 2017.03.03. 18:50:21

Köszönet a posztért, igazán érdekes volt. Annyival kiegészíteném még, hogy Reinhard Heydrich 1940-től haláláig az Interpol-t is vezette.

dr. mesterséges színezék 2017.03.03. 18:51:18

@pitcairn2: Drezdát együtt szokás emlegetni Hirosimával és Nagaszakival, ami nagyon rossz analógia.

Hirosima és Nagaszaki bombázása után a japán katonai vezetés beismerte, hogy nem mehet tovább.

Drezda bombázása után a német vezetés nem állt le.
Ha lettem volna egy John Doe rokona, vagy maga John Doe, már hogy a francba ne tekintenék hőstettként minden gramm bomba ledobására, sőt még több Drezdát követeltem volna, hogy annak az anyukája sírjon, akinek azt köszönhetem, hogy a sonkás tojás/pattogatott kokorica élvezete helyett sarat kell nyelnem.

Nem bölcs dolog bunkót ragadni, na, mert még a végén kicsavarják az ember kezéből, és hókon nyomják vele, oszt lehet ríni, hogy ez nem emberséges.
Ezt lehet is tanulságul vinni a mindenkori kopaszságnak.

Hamvas Hugó, a TANÁR ÚR!! 2017.03.03. 18:52:23

Puta Madrid, puta Capital!
Visca el Barça!

pitcairn2 2017.03.03. 18:53:14

@teddybear01:

az un. "jó oldal" kapcsán különben az ázsiai hadszíntéren tevékenykedő Csang Kaj Sek a kedvencem, aki a japán fasiszták elleni buzgalmában komplett országrészeket árasztott el vízzel...

en.wikipedia.org/wiki/1938_Yellow_River_flood

százezrek haltak meg és milliók lettek földönfutók...

majd a szent önvédelem jegyében komplett nagyvárosokat perzselt fel...

en.wikipedia.org/wiki/1938_Changsha_fire

és mindezt betetézte azzal, hogy menekültekkel és civilekkel telezsúfolt városokat jelölt "bármi áron megvédendő erődökké"

en.wikipedia.org/wiki/Nanking_Massacre#Strategy_for_the_defense_of_Nanking

no ilyen elmebetegek segítségére sorakozott fel az un. "jó" oldal + még sikeresen megmentették a sztálini rabszolgaállamot az összeomlástól...

ha ezen a ponton sem látod, hogy az un. "jó" és "rossz" felosztás értelmezhetetlen ebben a konfliktusban akkor reménytelenül elfogult vagy...

mindkét oldalon eszméletlen bűntetteket követtek el

az un. "jó" oldal győzelme pedig a totalitárius rendszerek példátlan expanziójához és koncentrálódásához járult hozzá...

a II. vh előtt 2 fasiszta (Japán és Olaszország), egy kommunista (SZU) és egy potenciális fasiszta (Kína) nagyhatalom volt amelyek sikeresen sakkban tartották egymást

az un. "jó" oldal "önfeláldozó" beavatkozása után pedig iszonyatos vérfürdő eredményeképpen lett egy minden korábbinál nagyobb és erősebb kommunista szuperhatalom

már megbocsáss, de ez nem katartikus befejezés hanem komplett katasztrófa...

pitcairn2 2017.03.03. 18:57:43

@dr. mesterséges színezék:

aki feltétel nélküli kapitulációt követel az ellenségtől és hadbíróságot állít fel az ellenfél vezetőinek az vagy hülye vagy pedig totális háborút akar...

ww2today.com/24th-january-1943-roosevelt-calls-for-unconditional-surrender

és ez hatványozottan érvényes azokra, akik hivatalos politika szintjére emelik a legyőzött állam gazdasági megsemmisítését...

en.wikipedia.org/wiki/Morgenthau_Plan

őszintén szólva zavarba ejtő az anglo-amerikai álláspont ezek vagy totál gyagyák volta vagy pedig totális háborút akartak...

pitcairn2 2017.03.03. 19:00:13

@dr. mesterséges színezék:

az intellektuális hozzáállásod e legrosszabb "kopasz" sztereotípiákat idézi...

timargabor · http://kard.blog.hu 2017.03.03. 19:07:40

és még Bős szlovák (cseh) neve is innen jön.

fairlane 2017.03.03. 19:09:15

Na ja, két ronda dolog van a világon: a háború és a sovány ember!

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.03.03. 19:26:07

@molnibalage:

Az akciónak hatalma értelme volt. A partizánharc fő célja mindig a rettegés fenntartása. Az ellenség retteg, mert bárhol ráronthatnak, a lakosság pedig tudja, az ellenség nem elég erős.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.03.03. 19:27:36

@molnibalage:

S ez a sok ezer megölt ember is a németeket gyengítette, azaz plusz siker.

vino-et-veritas 2017.03.03. 19:29:57

@pitcairn2: Á, '42 elején még a közelben sem voltak az amerikaiak. Ez tizenvalahány B-25-ös "egyedi" akciója volt, amikor anyahajóról felszállva Tokió után Kínában landoltak nagyrészt. Lélektanilag és a propaganda szempontjából fontos volt, de hadászatilag semmi...
Nem szeretem a Wikipediat, de egy cikk onnan: en.wikipedia.org/wiki/Doolittle_Raid

dr. mesterséges színezék 2017.03.03. 19:43:37

@vino-et-veritas: Pontosan. Mint Berlin első bombázásai, amelyek a legtöbbet Göring arcának ártottak volna, ha nem lett volna páncélozott.

dr. mesterséges színezék 2017.03.03. 19:44:53

@pitcairn2: Szarul is érezném magam, ha megfelelnék a sztenderdednek.

dr. mesterséges színezék 2017.03.03. 19:48:54

@pitcairn2: Szóval Hitler azért hirdette meg a törekvést (nem csak) kelet felé, mert korlátozták Németország arzenálját. Ha nem korlátozták volna, békésen festeget utcaképeket?
Hacsak úgy nem...

enpera · http://c64blog.wordpress.com 2017.03.03. 19:54:43

@Az igazi Svarc Enegger: a nácizás nagyon megy, látom. Mindenki más galamblelkű volt

timargabor · http://kard.blog.hu 2017.03.03. 20:03:01

@vino-et-veritas: hadászatilag és harcászatilag semmi - ugyanakkor az amcsi hadtörténészek (nem tudom, alappal-e, vagy csak utólagos értelmet belemagyarázandó) ehhez kötik a japánok megindulását Midway ellen. Ahol viszont az erőviszonyok enyhén szólva sem az amcsik javára billentek el, de az egy másik sztori.

pitcairn2 2017.03.03. 20:11:43

@dr. mesterséges színezék:

azért ne feledkezzünk meg arról, hogy abban a protekcionista gazdasági háborúktól sújtott korszakban Németországnak semmilyen gyarmata sem volt míg a "jó oldalnak" vagy 50 millió km2...

+ plusz félgyarmatként Latin Amerika és Kína jó része is az övék volt és a britek által dominált világtengerek is megérnének egy misét...

a korábbi __mohó rablók__ nem voltak elragadtatva az új __feltörekvő rabló__ feltűnésétől...

ennyi...

ezért kellet meghalni vmi 100 millió embernek...

persze lehet mindenféle a "jó harca a rossz" ellen bullshit-el is jönni itt, de szánalmas az egész...

pitcairn2 2017.03.03. 20:45:18

@teddybear01:

"Azért tudod senki sem kényszerítette a nácikat a semmit sem vétő cseh kisemberek ezreinek lemészárlására. Nem kéne mentegetned azt a gyilkos bandát. "

és a szövetségeseket sem kényszerítette semmi a polgári lakosság elleni terrorbombázásra mégis előszeretettel csinálták, hogy "megtörjék a német és a japán nép" lelkét...

en.wikipedia.org/wiki/Strategic_bombing_during_World_War_II

mi több még vízerőművek, víztározók elleni támadásokkal is kísérleteztek, had legyen minél teljesebb a pusztítás (remek "móka" egy gátszakadás...)

en.wikipedia.org/wiki/Operation_Chastise

a derék cseheket sem kényszerítette senki arra, hogy a világháború után közel 2,5 millió szudétanémetet kiraboljanak és elűzzenek...

köztük is több tízezer halálos áldozat volt (minimum...)

KVadász 2017.03.03. 23:10:58

Hát, nem tudom, a "klasszikus" partizánharc része lenne mondjuk a szabotázs, vagyis fegyvergyárak, fegyverraktárak, termelőüzemek, kiemelkedő fontosságú infrastruktúra, stb. támadása, vagy olyasmi, ami katonailag-gazdaságilag kárt okoz a megszállóknak. Pl. amikor Újpesten a nyilasok aláaknázták a víztornyot, de a Földes-féle partizáncsoport rajtuk ütött, és a robbantást megakadályozta, a robbanószereket eltávolította. Ennek legalább volt némi értelme. De egy szem náci tiszt életéért ekkora áldozatot hozni... Ordas nagy marhaság.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2017.03.04. 01:16:31

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ: Ez akkor lett volna igaz, ha lett volna több ilyen merénylet. Apró hiba, hogy a háború végéig sehol és senkit nem merényeltek meg még ennél alacsonyabb szinten sem. Franciaországban is hébe-hóba tüntettek el német tiszteket, de kb, ennyi.

2017.03.04. 08:08:12

A csehek még a franciáknál is jobban siettek megadni magukat a németeknek, aztán az egész cseh hadiipar a náci hadigépezetnek termelt boldogan. Pedig a cseheknek (a magyarokkal ellentétben) erős hadseregük és hadiiparuk volt.

De ahogy a franciák, úgy a csehek is kreáltak egy ilyen ellenállásmítoszt.
Kellett is ez a kommunistáknak a háború után, mert a fasiszta Szlovákia kellemetlen emlékét tompítani kellett.
A Heydrich elleni merénylet mellett a szlovák nemzeti felkelés lett a kommunista Csehszlovákia másik szépségtapasza.

2017.03.04. 08:16:50

@Az igazi Svarc Enegger: Csehországban azért nem volt olyan terror, pláne nem pusztítás, mint Lengyelországban vagy Szovjetunióban. Ugyanis a nácik birodalmának része volt már akkor Csehország, mint Protektorátus, ami ontotta a hadianyagot és fegyvereket a Birodalom számára, ezért nagyjából rend és béke volt, ez volt a nácik érdeke. Az a több ezer ember, akik a merénylet után megtorlások áldozatává váltak, valószínűleg túlélték volna a háborút és sörözgetve, kuglizva, kártyázva tölthették volna öreg napjaikat.

Tökös akció volt ez a terrortámadás a Birodalom szívében, csak teljesen felesleges. Heydrich nélkül is működött a gépezet, egy viszonylag békés területet tett a nácik céltáblájává.

2017.03.04. 08:34:22

@Az igazi Svarc Enegger: az a vicc, hogy a cseheknek volt erős hadseregük (messze erősebb, mint a magyar) és fejlett hadiiparuk is, de mégse álltak ellen a bekebelezésnek, amikor a németek bevonultak, pedig akkor kellett volna legénykedni. Aztán a Cseh-Morva Protektorátus a Birodalom része lett, a csehek meg termelték hadianyagot, fegyvert, sört a németeknek. Nem voltak olyan hadiesemények, mint Szovjetunióban, viszonylag békésebb megszállás volt. Ha a cseh haderő korábban nem állt ellen, mert... ki tudja miért... talán kímélni akarták az országot, a lakosságot, akkor minek tették utána egy teljesen értelmetlen terrorakcióval célponttá az emigráns kormány tagjai a cseheket?

consul 2017.03.04. 09:54:38

Ennek a szar nácinak a rongy élete biztosan nem ért annyit, mint a sok száz civil áldozaté.
Ez nem hőstett, hanem egy tragédia volt.
Idióta Benes...

Az igazi Svarc Enegger · https://www.youtube.com/watch?v=Ik9qunsZZtY&index=21&list=RDJVoyWQSNr8I 2017.03.04. 10:51:31

@karandash: Lehet, hogy ezzel a békés kuglihangulattal fejét találtad a szöget. Talán éppen ez volt az egyik kiváltó oka a merényletnek. Nem akarták, hogy békésen sörözgetve a háttérben, csak az újságokból figyeljék a háborút.
Mindegy, ez már inkább politika. Csak az arányok miatt szóltam bele. Ez a háború tele volt értelmetlen áldozatokat követelő döntésekkel (tízmilliós nagyságrendben). Ezt a momentumot így kiemelni, szerintem aránytalan.

2017.03.04. 10:51:42

Az is érdekes adalék, hogy a csehek a mai napig meg vannak győződve arról, hogy a németek az összes csehet ki akarták irtani. Ez a tévhit, pszichózis uralkodik ma is a cseh közvéleményben.
Csakhogy az igazság az, hogy az 1938(39)-1945-ig tartó megszállás alatt 345000 csehszlovák halt meg (nem tudom ebben benne vannak-e a britek oldalán harcoló csehszlovák katonák), de ebből a 345ezerből 277000 zsidó volt. Tehát a csehek közül az őket állítólag kiirtani akaró németek kevesebb, mint 150ezer embert öltek meg 6-7 év alatt, de ebben a háború végi harcokban elesettek is benne vannak, amikor a szovjetek lerohanták Csehországot. Nem tűnik úgy, hogy a németek hatékonyan irtották volna a cseheket. Érdemes megnézni viszonyításképpen, hogy a lengyelek, oroszok, szerbek hány százalékát vesztették el a lakosságuknak.

Az meg ahogy a csehek a háború után lemészárolták a szudétanémeteket meg a magukat megadó, korábban a németek által besorozott észt származású katonákat, az különösen gyomorforgató.

Megfigyelhető, hogy azokban az országokban csapott legmagasabbra a németellenes gyűlölethullám és kreáktak mindenféle ellenállásis mítoszokat a háború után, ahol valójában komoly kollaboráció volt a nácikkal. Franciaországban és Csehországban.

¿Qué tapas hay? 2017.03.04. 12:17:44

Ismét remek cikk és jó vitaalap!

Néhány megjegyzés:
1) A Heydrich-életrajzban, illetve magában a merénylet előkészítésének kronológiájában van néhány félreérthető részlet.
2) A Cseh-Morva Protektorátus helytartója Konstantin von Neurath volt, Heydrichet az ő helyettesének nevezték ki, mert nem igazán voltak elégedettek a régivágású diplomata von Neurath csehországi működésének hatékonyságával. Névleg von Neurath maradt a helytartó, de helyetteseként Heydrich lett a tényleges végrehajtó hatalom főnöke.
3) Véleményem szerint az Anthropoid-hadművelet tervezésekor az Endlösung megállítása, vagy a birodalmi zsidópolitika megváltoztatása semmilyen szerepet nem játszott. Egyrészről az Endlösung általunk utólag megismert iparszerű formában való kivitelezéséről a végső döntés csak 1942. januárjában történt. Másrészről sem a briteknek sem a csehszlovákoknak nem volt érdekük, hogy a zsidótlanításra fordított erőforrásokat a tényleges háborús tevékenységre, vagy az "ellenállás" aktívabb felszámolására, illetve a csehek germanizálására fordítsák a németek.

Mndazonáltal, a cseh ellenállás valódi erejét szerintem leginkább az 1945. májusi prágai felkelés szimbolizálja leginkább.

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2017.03.04. 12:32:54

@¿Qué tapas hay?: Az utolsó bekezdés alatt a erőtlenségét érted? Mert akkor csinálták, mikor már vége volt az egészen. Vesd ezt összes a Varsói Felkeléssel és azt, hogy mit vetettek be ellenük és meddig tartott leverni.

Olyan respektje volt a harcolóknak, hogy mikor már könyékig jártak a vérben a felkelők, akik megadták magukat, azok megkapták a Genfi Egyezmény által nyújtott jogokat a fegyverszünet aláírásakor, ami valami elképesztő. Mindenhol máshol ennek a töredékéért lemészároltak mindenkit..

en.wikipedia.org/wiki/Capitulation_after_the_Warsaw_Uprising

¿Qué tapas hay? 2017.03.04. 12:52:11

@molnibalage: Persze hogy azt értem. A prágai felkelés ugyanolyan vicces esemény volt, mint amikor a franciák "visszafoglalták" Párizst. Gyakorlatilag a bátor csehek akkor kezdtek el harcolni, amikor más semmi tétje nem volt a dolognak, a németek gyakorlatilag már csak arra vártak, hogy az amerikaiak elég közel kerüljenek Prágához.

vino-et-veritas 2017.03.04. 16:43:22

@karandash: Na, azért ehhez az "örömünnephez" némiképp hozzájárult az 3+ millió német (meg ki tudja mennyi "elszlávosodott") is, akik közel felét alkották a cseh-morva országrész lakosságának...
Meg aztán ez szépen rávilágított az ilyen mesterséges államalakulatok képtelenségére is (pl. Csehszlovákia, "királyi" Jugoszlávia, stb.).

Ser Baristan 2017.03.04. 17:55:06

@dr. mesterséges színezék: "Hirosima és Nagaszaki bombázása után a japán katonai vezetés beismerte, hogy nem mehet tovább."

A Japán kapitulációnak nem sok köze volt Hirosima és Nagaszaki bombázásának. A Japán császár -aki addig személyesen soha sem beszélt a néphez- személyesen jelentette be a rádióban a kapitulációt. Egyes vélemények szerint azért kapitulált az amerikaiaknak, mert attól félt, hogy ha az szovjetek érik és foglalják el előbb Japánt, akkor az szovjetek megölik a császárt. Joggal félhetett ettől, hiszen az szovjetek a saját cárjukat is megölték.

pitcairn2 2017.03.04. 18:09:58

@karandash:

itt van egy ilyen összesítés:

en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties#Human_losses_by_country

Csehszlovákia összességében minimális veszteségek mellett vészelte át a világháborút és azok is inkább a deportált zsidókhoz, illetve a szlovák nemzeti felkeléshez és Szlovákia szovjet lerohanásához kapcsolódtak

szóval ha egy kissé megkapargatjuk a hivatalos adatot, akkor valószínűleg döbbenetesen jó adatok jönnek ki a cseh második világháborús viszontagságok kapcsán...

molnibalage · https://militavia.blog.hu/ 2017.03.04. 18:35:38

@pitcairn2: A szovjetek soha a büdös életben nem fogták el volna a császárt, mert képtelen lettek volna bármelyik japán fő szigeten partaszállni... Még, ha ez meg is történik, akkor ugyanaz van, mint Európában, aki csak tudja az USA-nak adja meg magát. Az meg nem vonta felelősségre a császárt...

JTom · http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu 2017.03.04. 19:09:32

@molnibalage: attól még Hiro félhetett tőle. lehet ő nem volt olyan jól informált mint Te ;)

pitcairn2 2017.03.04. 19:23:16

@karandash:

meg merem kockáztatni, hogy a hivatalos adatban még a német egyenruhában "hősi halált" halt szudétanémet katonák is benne lehetnek (hadd látsszon már nagyobbnak...)

pitcairn2 2017.03.04. 19:28:10

@molnibalage:

hát ha már engem szólítottál meg ennek kapcsán, amennyire én tudom a távol keleti fronton a szovjet beavatkozás teljesen felesleges volt, 1945 nyarán Japán már az összeomlás szélén állt

a SZU bevonása pedig kulcsszerepet játszott később a kínai kommunisták győzelmében (pl. a SZU által Mandzsúriában megkaparintott japán hadianyagkészletek egyenes úton mentek a kínai és a koreai kommunistáknak)

komplett konteó épületek épülnek a látszólag teljesen értelmetlen amerikai külpolitika "interpretálására"...

China Betrayed Into Communism
www.thenewamerican.com/culture/history/item/4691-china-betrayed-into-communism

pitcairn2 2017.03.04. 19:39:27

@Ser Baristan:

a sors érdekes fintora, hogy a szovjetek a fogságukba esett másik császárral Puyi-vel meglepően jól bántak:)

rbth.com/arts/2015/08/18/in_the_last_emperors_words_life_as_a_prisoner_in_the_ussr_48561.html

pitcairn2 2017.03.04. 22:19:26

@Ser Baristan:

a kínai kommunisták pedig "integrálták" a mandzsu uralkodócsaládot:)

en.wikipedia.org/wiki/Pujie#Life_in_the_People.27s_Republic_of_China

gigabursch 2017.03.05. 11:42:48

@karandash:
S ennek eredőjeként a nép, demokrtikus csehszlovákia magyarokból, meg szudétanémetekből, de még felvidéki cipszerekből is ennek a többségét irtotta ki.
Csak ugye a kérdés az, az, hogy ez a Benes ki is volt.
S nem túl nagy bonyolultságú kutatás után kiderül, hogy bizony Benest is késsel keresztelték, ahogy idehaza az Lenin-fiúkat, s ugyanazon ideológia mentén mentek mindenkit irtani úgy, hogy közben a közvéleményt valakik ellen hangolták az oszd meg és uralkodj elvei mentén és brutális népirtást hajtottak végre.
Mert a csehek és a tótok érzelmi befolyásolása alapján adták meg maguknak a felhatalmazást a magyarok és a németek irtására, likvidálására. A navajonkik...

gigabursch 2017.03.05. 11:45:04

@pitcairn2:
Tanultak Bizánctól.
Bizánc a maga érdekei mentén mindig tartott magánál néhány bukott koronásat, herceget, hadvezért, stb., hogyha úgy alakul, akkor rajtuk indítsa el az új térfoglalást.
Mondjuk a magyar történelem kapcsán a legeklatánsabb példa Borisz (herceg?) sorsa.

Namely 2017.03.09. 15:49:28

"Kinevezése után Heydrich máris eredményeket tudott felmutatni, és olyan információk birtokába jutott az ellenállással és az ellenség hírszerzésével kapcsolatban, ami sürgős intézkedést igényelt. Eddigi rémtettei és ténykedése alapján kimondták rá a halálos ítéletet. Halálától azt várták, hogy a sikeresen kivitelezett merénylet erőt ad a további ellenállásra, és megakasztja a náci gépezetet, hátráltatja az Endlösung végrehajtását. "
Khmmmm.
Nos, amennyire én tudom, Heydrich-kel az volt a bajuk, hogy túl hatékonyan alkalmazta a mézesmadzag technikát, vagyis a csehek már csak félszívvel álltak ellen, vagy éppen úgy sem. Ez a Benes-kormánynak nem tetszett, mert veszélyeztette a pozícióit (a szemébe is mondták, hogy a csehek nem is megszállt nemzet), a nyugatiaknak meg az volt a gondjuk, hogy túl sok hadianyag jött ki a Skoda-művekből.
Hogyha az Endlösung érdekelte volna őket, akkor később simán bombázták volna a koncentrációs táborokba vezető vasútvonalakat, vagy éppen a krematóriumokat (De az Endlösung akkor még el sem kezdődött, mivel a wannsee-i konferencia 1942. januárjában volt, ahol nagy vonalakban fektették le a forgatókönyvet, és a merényletig cirka 4 hónap telt el!).
"Eddigi rémtettei és ténykedése alapján"
Kac-kac: ezen az alapon az első számú Himmler lett volna, az egész vezérkarral, bár tény, hogy Heydrich volt a legkevésbé védve: nyitott kocsival közlekedett, testőr semmi, már a körülmények is elmondják, hogy a Protektorátusban nem volt számottevő ellenállás. Én amúgy úgy tudom, hogy miután a géppisztoly csütörtököt mondott, és Heydrich ezt érzékelte, akkor kiáltott a sofőrnek, hogy "Halt!", és ekkor kapta a bombát.
süti beállítások módosítása